Wirusowe zapalenie wątroby typu C u dzieci

Wirusowe zapalenie wątroby typu C u dzieci - rozlane infekcyjno-zapalne uszkodzenie wątroby wywołane wirusem zapalenia wątroby typu C. Przebieg kliniczny przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci często przebiega bezobjawowo; Typowy proces ostry charakteryzuje się zespołem astenicznym, bólem brzucha, gorączką, nudnościami, wymiotami, żółtaczką. Rozpoznanie wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci opiera się na danych skumulowanych z badania, anamnezy, funkcjonalnych testów czynności wątroby, badań serologicznych i PCR oraz biopsji wątroby. Leczenie zapalenia wątroby typu C u dzieci obejmuje leczenie antywirusowe i objawowe, podawanie induktorów interferonu i leków immunomodulujących oraz dietę.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C u dzieci

Wirusowe zapalenie wątroby typu C u dzieci jest procesem zapalnym, który występuje w miąższu wątroby po zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C, który bezpośrednio przenosi krew pacjenta. Wirusowe zapalenie wątroby typu C u dzieci charakteryzuje się tendencją do przewlekłości z progresją do marskości wątroby, niewydolności wątroby i nowotworów złośliwych. W strukturze ostrego wirusowego zapalenia wątroby u dzieci poniżej 14 roku życia, zapalenie wątroby typu C stanowi około 1%, a wśród przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby dochodzi do 41%.

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) to niezwykle niebezpieczny wirus zawierający RNA, który może przetrwać przez długi czas (czasami przez całe życie) w organizmie człowieka z powodu dużej zmienności genetycznej, zdolności maskowania i łatwego wyjścia z kontroli układu odpornościowego. Głównym celem wirusa zapalenia wątroby typu C są hepatocyty. Wirus zapalenia wątroby typu C ma bezpośredni wpływ cytopatyczny w komórkach wątrobowych, aktywuje autoimmunizacji i cytolizę immunologicznej komórek zakażonych powodujących martwicę i proliferację węzłowy miąższu wzrostu tkanki łącznej (zwłóknienie wątroby). Wirusy zapalenia wątroby typu C mogą przenikać do tkanek serca, mózgu, komórek odpornościowych, powodując ciężkie choroby współistniejące (zapalenie naczyń, zapalenie stawów, zapalenie wielomięśniowe, encefalopatię).

Przyczyny wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci

Źródłem wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci jest zarażona osoba, najczęściej pacjent z przewlekłą postacią zakażenia. Ścieżki rozprzestrzeniania się wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci są pozajelitowe i pionowe (od matki do płodu). Dzieci i młodzież mogą zostać zarażone wirusem zapalenia wątroby typu C poprzez bezpośredni kontakt z zakażoną krwią lub jej lekami. Zakażenie dzieci zapalenie wątroby typu C, można przeprowadzić w różnych zabiegów medycznych i chirurgicznych wstrzykiwania, hemodializa, leczenia zębów (ponownego wykorzystania słabo sterylizowane narzędzia medyczne), przeszczep narządu, transfuzję krwi, i przetoczenie produktów krwi (osocza, fibrynogenu, antihemophilic czynnik dzieci z hemofilią). Występuje duża liczba przypadków zapalenia wątroby typu C wśród osób zażywających narkotyki z powodu wielokrotnego używania zanieczyszczonych strzykawek podczas wstrzykiwania narkotyków.

Częstotliwość okołoporodowego przenoszenia wirusa zapalenia wątroby typu C (podczas porodu, gdy dziecko przechodzi przez kanał rodny zakażonej matki) wynosi około 5%. Jeśli kobieta w ciąży ma koinfekcję HCV i HIV, ryzyko zakażenia dziecka wirusem zapalenia wątroby typu C wzrasta 3-4 razy.

Istnieje możliwość przeniesienia zapalenia wątroby typu C u dorastających dzieci z nieprzestrzeganiem zasad i standardów higieny podczas zabiegów związanych z uszkodzeniem skóry (tatuaże, piercing ciała); poprzez nacięcia i otarcia podczas stosowania powszechnych środków higieny (szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, urządzenia do manicure) podczas niezabezpieczonego kontaktu seksualnego z nosicielem wirusa.

Klasyfikacja wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci

Na czas trwania kursu, ostre (do 6 miesięcy) i przewlekłe (ponad 6 miesięcy) zapalenie wątroby typu C u dzieci są izolowane. Przewlekła postać zapalenia wątroby typu C u dzieci może być wynikiem ostrej choroby, ale najczęściej rozwija się jako proces przede wszystkim przewlekły, ma długi postępowy przebieg i prowadzi do poważnego uszkodzenia wątroby i upośledzenia jej funkcji.

W zależności od charakteru objawów klinicznych, ostre zapalenie wątroby typu C u dzieci może mieć typowe (w połączeniu z żółtaczką) i nietypowe (anicteric) opcje kursu. U dzieci dominuje nietypowy przebieg wirusowego zapalenia wątroby typu C. Typowe ostre zapalenie wątroby typu C u dzieci występuje zwykle w łagodnych i umiarkowanych postaciach; niezwykle rzadko możliwe są ciężkie i złośliwe (piorunujące) formy choroby.

Objawy WZW typu C u dzieci

Okres utajonej (inkubacji) zapalenia wątroby typu C u dzieci wynosi średnio 7-8 tygodni. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C rozpoczyna się stopniowo wraz z rozwojem dziecięcego zespołu asthenowegetatywnego i zaburzeń dyspeptycznych. U dzieci stwierdza się zespół bólu brzucha, czasami występuje ból w dużych stawach, temperatura ciała może wzrosnąć do wartości podgorączkowych, przebarwienia stolca i ciemnienie moczu. Odurzeniu towarzyszą nudności, wymioty, ból głowy.

Objawy żółtaczki u dzieci z żółtaczką typu C (żółty odcień twardówki i skóry) nie zawsze pojawiają się (w 15-40% przypadków); Okres żółtaczkowy trwa od 1 do 3 tygodni i jest łatwiejszy niż w przypadku innego pozajelitowego zapalenia wątroby. Ostry przebieg wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci odnotowuje się w 10-20% przypadków, częstym wynikiem jest tworzenie przewlekłej postaci choroby.

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C u dzieci przez wiele lat może wystąpić bez klinicznie wyraźnych objawów, występujących podczas badań losowych. Przy względnie zadawalającym stanie dzieci i braku dolegliwości, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C objawia się powiększeniem wątroby, w 60% przypadków towarzyszy mu splenomegalia. Jedna trzecia dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C ma astenię, zmęczenie i objawy pozawątrobowe (teleangiektazje, naczynia włosowate).

Pomimo minimalnego i niskiego stopnia aktywności przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci obserwuje się uporczywą tendencję do włóknienia wątroby (rok po zakażeniu w 50% przypadków, po 5 latach w 87% przypadków). Nawet z łagodnym stopniem zwłóknienia u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C istnieje ryzyko rozwoju marskości wątroby. Powikłania ostrego zapalenia wątroby typu C u dzieci obejmują niewydolność wątroby, krwawienie, ciężkie zakażenie bakteryjne, niewydolność nerek.

Rozpoznanie wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci

W rozpoznawaniu zapalenia wątroby typu C u dzieci bierze się pod uwagę dane z badań klinicznych i historii epidemiologicznej, wyniki badań biochemicznych, serologicznych (ELISA) i PCR, biopsja punkcji wątroby.

Wszystkie dzieci z wirusowym zapaleniem wątroby typu C w surowicy wykazywały wzrost aktywności enzymów wątrobowych ALT i ACT, w niektórych przypadkach - wzrost poziomu całkowitej bilirubiny (frakcja bezpośrednia), zmniejszenie wskaźnika protrombiny, dysproteinemię.

RNA wirusa zapalenia wątroby typu C pojawia się w osoczu krwi 3-4 dni po zakażeniu (na długo przed powstaniem przeciwciał). Real-time PCR to najwcześniejsza metoda diagnozowania zapalenia wątroby typu C u dzieci, która pozwala na wykrycie HCV RNA, określenie genotypu i stężenie wirusa we krwi (miano wirusa). Im większy jest ciężar wirusa, tym cięższe rokowanie zapalenia wątroby typu C i bardziej zakaźna pacjentka jest brana pod uwagę. Genotyp wirusa zapalenia wątroby typu C jest wiarygodnym kryterium prognostycznym dla dalszego rozwoju infekcji, jak również czasu trwania i skuteczności terapii przeciwwirusowej. Najczęściej u dzieci z przewlekłą postacią choroby rozróżnia się genotyp 1b wirusa zapalenia wątroby typu C, który charakteryzuje się 90% przewlekłym zakażeniem, przebiegiem cięższym, mniejszym odsetkiem długotrwałego sukcesu leczenia.

Badanie serologiczne (ELISA) u dzieci pozwala potwierdzić obecność markerów zapalenia wątroby typu C - przeciwciał skierowanych przeciwko określonym białkom (rdzeń anty-HCV, -NS3, -NS4, -NS5), określać ciężkość i aktywność zakażenia wirusowego (IgM anty-HCV), etap choroby czas trwania infekcji (awidność IgG przeciwko HCV).

Wirusowe zapalenie wątroby typu C u dzieci należy odróżnić od innego wirusowego zapalenia wątroby, głównie zapalenia wątroby typu B, choroby hemolitycznej, zapalenia naczyń krwionośnych, żółtaczki utrudniającej.

Leczenie zapalenia wątroby typu C u dzieci

Ogólne zasady leczenia zapalenia wątroby typu C u dzieci są podobne do innych wirusowych zapaleń wątroby i obejmują odpoczynek w łóżku, dietę terapeutyczną i leczenie objawowe.

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci ma na celu zapobieganie przewlekłej postaci ostrej postaci infekcji i wpływanie na rozwinięty przewlekły proces. U dzieci i młodzieży z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C preparaty rekombinowanych interferonów alfa (IFN-) stosuje się w postaci doodbytniczych czopków i form pozajelitowych. Schemat leczenia zapalenia wątroby typu C dla dziecka jest wybierany indywidualnie. W leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci w wieku od 3 do 17 lat bez przeciwwskazań zaleca się monoterapię lub połączenie rekombinowanych leków IFN-with z rybawiryną lub rymantadyną (u dzieci w wieku powyżej 7 lat). Ponadto, zalecane są induktory (octan meglumine-akrydonu) i immunomodulatory (ekstrakty z grasicy bydlęcej). Czas leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci zależy od wielu czynników i wynosi od 24 do 48 tygodni.

Rokowanie i zapobieganie wirusowemu zapaleniu wątroby typu C u dzieci

Rokowanie wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci jest zmienne. Ostra postać choroby u dzieci może zakończyć się całkowitym wyleczeniem, które następuje powoli (około roku) lub skutkuje przewlekłym procesem, który trwa od wielu dziesięcioleci i prowadzi do rozwoju marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego.

W przypadku bardzo ciężkich i złośliwych postaci wirusowego zapalenia wątroby typu C śmierć jest możliwa.

Niespecyficzne środki zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu C u dzieci obejmują zapobieganie okołoporodowemu zakażeniu noworodków, stosowanie jednorazowych i sterylnych narzędzi medycznych wielokrotnego użytku, dokładne badanie dawców krwi i testowanie produktów krwiopochodnych, higienę osobistą i zwalczanie narkomanii.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C przyczyny i skutki

Czy wirusowe zapalenie wątroby typu C jest tak okropne, jak nagłówki krzyczą o tym? Zapalenie wątroby dziś jest traktowane z większym powodzeniem niż zapalenie gruczołu krokowego!

Treść artykułu

Wirusowe zapalenie wątroby - co to jest?

Dziś spróbujemy w prostym języku, aby odpowiedzieć na pytanie "Wirusowe zapalenie wątroby - co to jest?" Ogólnie rzecz biorąc, zapalenie wątroby jest dość powszechną nazwą chorób wątroby. Wirusowe zapalenie wątroby różnego pochodzenia:

 • wirusowy
 • bakteryjny
 • toksyczne (lecznicze, alkoholowe, narkotyczne, chemiczne)
 • genetyczny
 • automunun

W tym artykule będziemy rozmawiać tylko o wirusowym zapaleniu wątroby, które niestety jest dość powszechne i uznane za społecznie istotne choroby, które prowadzą do zwiększonej śmiertelności i niepełnosprawności. Największe niebezpieczeństwo wirusowego zapalenia wątroby wynika z bezobjawowego długiego przebiegu do zaawansowanych stadiów. Dlatego pomimo pojawienia się nowej generacji leków, wirusowe zapalenie wątroby jest poważnym problemem, ponieważ już na etapie marskości wątroby konsekwencje są często nieodwracalne.

Czy to wirus zapalenia wątroby?

Jak napisaliśmy powyżej, zapalenie wątroby może być spowodowane przez wirus lub z innego powodu. Jaki wirus może wywoływać zapalenie wątroby? Wirusy zapalenia wątroby typu B (HVB) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) należą do najniebezpieczniejszych wirusów wywołujących wirusowe zapalenie wątroby typu B. W tym artykule skupimy się na infekcjach HCV. Najważniejsze punkty, o których warto wiedzieć:

 • Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) może zapewnić jego istnienie i replikację (rozmnażanie) tylko raz w "żyznej glebie", która jest dla nich komórkami wątroby - hepatocytami. Inne narządy mogą być również dotknięte wirusem, ale proces ten wymaga niewielkiej aktywności i może spowodować patologię tych narządów u osoby tylko z długim (dziesięcioleci) przebiegiem choroby.
 • Wirus składa się z dwóch skorup, które zawierają kod genetyczny w postaci RNA i kilka rodzajów białek (białek) niezbędnych do cyklu życiowego wirusa: proteazy, repliki i polimerazy.
 • Podczas diagnozy identyfikuje się ponad 6 genotypów wirusa i kilka podtypów, które wskazują na wiek zakażenia HCV. Różne genotypy są zlokalizowane w regionie, genotypy 1, 3 i genotyp 2 są dystrybuowane w krajach WNP i Europie, a różne genotypy mają różną odporność na leczenie. Genotyp 3 jest gorszy, taktyki leczenia są czasem ważne i podtypy genotypów (najczęściej oznaczane literami a, b)
 • HCV charakteryzuje się częstością mutacji, co prowadzi do pojawienia się oporności na leczenie, jeśli podczas terapii nie można było zahamować infekcji do końca.

Wirusowe i wirusowe zapalenie wątroby. Jaka jest wątroba?

Wątroba jest największym narządem u ludzi, który zapewnia metabolizm organizmu. Hepatocyty - "cegiełki" wątroby tworzą tak zwane "belki", z których jedna strona trafia do krwioobiegu, a druga do dróg żółciowych. Zraziki wątrobowe, które składają się z belek, zawierają naczynia krwionośne i limfatyczne, a także kanały odpływu żółci.

Po wejściu do ludzkiego układu krążenia wirus dociera do wątroby i wchodzi do hepatocytów, które z kolei stają się źródłem produkcji nowych wirionów, które wykorzystują enzymy komórkowe w swoim cyklu życiowym. Ludzki układ odpornościowy wykrywa zakażone komórki wątroby i zabija je. Tak więc komórki wątroby są niszczone przez siły układu odpornościowego. Zawartość zniszczonych hepatocytów dostaje się do osocza krwi, co wyraża się wzrostem enzymów ALT, AST, bilirubiny w testach biochemicznych.

Wątroba i jej funkcje w ciele

Wątroba wytwarza niezbędne w procesie przemiany materii w organizmie człowieka:

 • żółć niezbędna do rozkładu tłuszczów podczas trawienia
 • albumina, która pełni funkcję transportową
 • fibrynogen i inne substancje odpowiedzialne za krzepnięcie krwi.

Ponadto, wątroba gromadzi witaminy, żelazo i inne substancje przydatne dla organizmu, neutralizuje toksyny i przetwarza wszystko, co przychodzi do nas z pożywieniem, powietrzem i wodą, gromadzi glikogen - rodzaj zasobów energetycznych organizmu.

W jaki sposób wirus zapalenia wątroby typu C niszczy wątrobę? A jak może się skończyć wątroba?

Wątroba jest samonaprawiającym się narządem i zastępuje uszkodzone komórki nowymi, jednak w zapaleniu wątroby wątroby, któremu towarzyszy silny stan zapalny, który obserwuje się, gdy łączą się efekty toksyczne, komórki wątroby nie mają czasu na odzyskanie, a zamiast tego tworzą blizny w postaci tkanki łącznej, która powoduje zwłóknienie narządu. Zwłóknienie charakteryzuje się od minimalnej (F1) do marskości wątroby (F4), w której zaburzona jest wewnętrzna struktura wątroby, tkanka łączna utrudnia przepływ krwi przez wątrobę, co prowadzi do nadciśnienia wrotnego (zwiększone ciśnienie w układzie krążenia) - ostatecznie istnieje ryzyko krwawienia z żołądka i śmierci pacjenta.

Jak możesz zaprowadzić WZW typu C w swoim domu?

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest przenoszone przez krew:

 • kontakt z krwią zakażonej osoby (w szpitalach, stomatologii, salonach tatuażu, salonach kosmetycznych)
 • w życiu codziennym wirusowe zapalenie wątroby typu C jest przenoszone tylko przez kontakt z krwią (przy użyciu czyichś ostrzy, narzędzi do manicure, szczoteczek do zębów)
 • w przypadku obrażeń związanych z krwawieniem
 • podczas stosunku seksualnego w przypadkach związanych z naruszeniem błon śluzowych partnerów
 • podczas porodu od matki do dziecka, jeśli skóra dziecka ma kontakt z krwią matki.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie jest przenoszone

 • przez powietrzne kropelki (w miejscach publicznych podczas kaszlu, kichania, kąpieli itp.)
 • podczas przytulania, ściskania rąk, używania zwykłych przyborów kuchennych, jedzenia lub napojów.

Zapobieganie zapaleniu wątroby

Dzisiaj naukowcom nie udało się stworzyć szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, w przeciwieństwie do szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, ale jest kilka obiecujących badań w tej dziedzinie. Dlatego, aby nie zachorować, należy wykonać szereg środków zapobiegawczych:

 • unikaj kontaktu skóry z czyjejś krwi, nawet wysuszonej, która może pozostać na instrumentach medycznych i kosmetycznych
 • używaj prezerwatyw podczas stosunku płciowego
 • kobiety planujące ciążę muszą przejść leczenie przed porodem
 • zaszczepić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

Czy jest zapalenie wątroby? Jeśli zapalenie wątroby jest ujemne

Słysząc o wirusowym zapaleniu wątroby typu C, wielu próbuje samemu znaleźć objawy, ale musisz wiedzieć, że w większości przypadków choroba przebiega bezobjawowo. Objawy w postaci żółtaczki, ciemnienie moczu i wyjaśnianie kału mogą wystąpić tylko na etapie marskości wątroby, a następnie - nie zawsze. Jeśli podejrzewasz chorobę, najpierw musisz wykonać analizę przeciwciał przeciw zapaleniu wątroby metodą immunoenzymatycznego testu ELISA (ELISA). Jeśli okaże się, że jest pozytywna, wymagane jest dalsze badanie w celu potwierdzenia diagnozy.

Jeśli analiza zapalenia wątroby jest negatywna, nie oznacza to, że można się uspokoić, ponieważ w przypadku "świeżej" infekcji analiza może być błędna, ponieważ przeciwciała nie są wytwarzane natychmiast. Aby całkowicie wyeliminować zapalenie wątroby, należy powtórzyć test po 3 miesiącach.

Znaleziono przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. Co dalej?

Pierwszą rzeczą, którą należy sprawdzić, jest to, czy występuje zapalenie wątroby, czy nie, ponieważ przeciwciała mogą pozostać po wyleczeniu. Aby to zrobić, musisz przeprowadzić analizę samego wirusa, który nazywa się "jakościowym testem na obecność RNA wirusa zapalenia wątroby typu C metodą PCR". Jeśli wynik tego testu jest pozytywny, wówczas istnieje zapalenie wątroby typu C, jeśli jest ujemne, wówczas należy je powtórzyć po 3 i 6 miesiącach, aby całkowicie wyeliminować zakażenie. Zaleca się również wykonanie biochemicznego testu krwi, który może wskazywać na zapalenie wątroby.

Potrzebujesz leczenia na zapalenie wątroby typu C?

Po pierwsze, około 20% osób zarażonych wirusem zapalenia wątroby typu C wraca do zdrowia, tacy ludzie mają przeciwciała przeciwko wirusowi podczas ich życia, ale sam wirus nie znajduje się we krwi. Ci ludzie nie potrzebują leczenia. Jeśli wirus nadal jest określony i istnieją odchylenia w parametrach biochemicznych krwi, natychmiastowe leczenie nie jest pokazane wszystkim. Dla wielu osób infekcja HCV od kilku lat nie powoduje poważnych problemów z wątrobą. Jednak wszyscy pacjenci powinni otrzymywać terapię przeciwwirusową, przede wszystkim dotyczy ona osób ze zwłóknieniem wątroby lub pozawątrobowymi objawami zapalenia wątroby typu C.

Jeśli nie leczysz zapalenia wątroby, czy umrę?

Przy długotrwałym zapaleniu wątroby typu C (zwykle 10-20 lat, jednak problemy są możliwe nawet po 5 latach) rozwija się włóknienie wątroby, które może prowadzić do marskości wątroby, a następnie do raka wątroby (HCC). Tempo rozwoju marskości może wzrosnąć wraz z używaniem alkoholu i narkotyków. Ponadto długi przebieg choroby może powodować poważne problemy zdrowotne bez wątroby. Często zadajemy sobie pytanie: "Czy umrę, jeśli nie będę traktowany?". Średnio od momentu zakażenia aż do śmierci z powodu marskości lub raka wątroby trwa od 20 do 50 lat. W tym czasie możesz umrzeć z innych przyczyn.

Etapy marskości

Diagnoza marskości wątroby (CP) nie jest zdaniem sama w sobie. Procesor ma własne etapy i odpowiednio prognozy. W przypadku wyrównanej marskości wątroby praktycznie nie występują objawy, wątroba, pomimo zmian w strukturze, spełnia swoje funkcje, a pacjent nie odczuwa dolegliwości. W badaniu krwi można zaobserwować zmniejszenie poziomu płytek krwi, a badanie ultrasonograficzne określa powiększoną wątrobę i śledzionę.

Niewyrównana marskość wątroby objawia się zmniejszeniem czynności syntetycznej wątroby, znaczną trombocytopenią, obniżeniem poziomu albuminy. Pacjent może gromadzić płyn w jamie brzusznej (wodobrzusze), pojawia się żółtaczka, obrzęk nóg, pojawiają się objawy encefalopatii, możliwe jest krwawienie z wewnętrznego brzucha.

Nasilenie marskości, a także jej rokowanie, ocenia się zazwyczaj w punktach systemu Child Pugh:

Wirusowe zapalenie wątroby typu C - objawy i leczenie, pierwsze oznaki

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą zapalną wątroby, rozwija się pod wpływem wirusa zapalenia wątroby typu C. Skuteczna szczepionka, która mogłaby chronić przed tym wirusem, nie istnieje jeszcze w przyrodzie i wkrótce nie pojawi się.

Jest dwojakiego rodzaju - ostry i przewlekły. W 20% przypadków osoby z ostrym zapaleniem wątroby mają dużą szansę na wyleczenie, a w 80% ciała pacjenta nie jest w stanie pokonać samego wirusa, a choroba staje się przewlekła.

Przenoszenie wirusa następuje poprzez zakażenie krwi. Dzisiaj na świecie jest 150 milionów ludzi, którzy są nosicielami przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, a co roku z skutkiem śmiertelnym zapalenie wątroby kończy się u 350 tysięcy pacjentów.

Zasadniczo pierwsze objawy zapalenia wątroby typu C pojawiają się po 30-90 dniach od momentu zakażenia. Dlatego jeśli źle się czujesz, apatię, zmęczenie i inne zjawiska, które są niezwykłe dla twojego ciała, lepiej udaj się do lekarza. Jest to konieczne, aby lekarz mógł postawić dokładną diagnozę i na jej podstawie wybrał najbardziej skuteczne leczenie.

W jaki sposób przekazywane jest zapalenie wątroby typu C.

Co to jest? Zakażenie występuje głównie poprzez kontakt z krwią zakażonej osoby. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest również przenoszone podczas zabiegów medycznych: pobierania i transfuzji krwi, operacji chirurgicznych i zabiegów u dentysty.

Źródłem infekcji mogą być narzędzia do manicure, tatuaże, igły, nożyczki, maszynki do golenia itp. Jeśli skóra lub błony śluzowe są uszkodzone, może dojść do infekcji w kontakcie z krwią zakażonej osoby.

W rzadkich przypadkach wirusowe zapalenie wątroby typu C przenosi się poprzez kontakty seksualne. Zainfekowane kobiety w ciąży mają ryzyko zakażenia dziecka wirusem podczas porodu.

Najtrudniejszy do przeniesienia wirus:

 • nadużywający alkoholu.
 • osoby cierpiące na inne przewlekłe choroby wątroby, w tym inne wirusowe zapalenie wątroby.
 • Osoby zakażone HIV.
 • starsi ludzie i dzieci.

Choroba wątroby typu C nie jest przenoszona w kontaktach domowych poprzez uściski, uściski dłoni, przy tej chorobie można używać wspólnych naczyń i ręczników, ale nie można używać wspólnych artykułów higieny osobistej (maszynki do golenia, nożyczki do paznokci, szczoteczki do zębów). Mechanizm przenoszenia choroby jest tylko krwiogami.

Objawy WZW typu C

W większości przypadków wirusowe zapalenie wątroby C zachodzi powoli, bez wyraźnych objawów, pozostaje niezdiagnozowane przez lata i objawia się nawet przy znacznym zniszczeniu tkanki wątroby. Często po raz pierwszy u pacjentów zdiagnozowano zapalenie wątroby typu C, gdy już występują oznaki marskości lub wątrobowokomórkowego raka wątroby.

Okres inkubacji w przypadku zapalenia wątroby wynosi od 1 do 3 miesięcy. Nawet po zakończeniu tego okresu wirus może się nie ujawnić, dopóki uszkodzenie wątroby nie stanie się zbyt wyraźne.

Po zakażeniu u 10-15% pacjentów dochodzi do samonaprawy, w pozostałych 85-90% pierwotne przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C rozwija się bez żadnych specyficznych objawów (takich jak ból, żółtaczka itp.). I tylko w rzadkich przypadkach u pacjentów rozwija się ostra postać z żółtaczką i ciężkimi objawami klinicznymi, która przy odpowiedniej terapii prowadzi do całkowitego wyleczenia pacjenta z powodu zapalenia wątroby typu C.

Pierwsze oznaki zapalenia wątroby typu C u kobiet i mężczyzn

Przez długi czas objawy praktycznie nie przeszkadzają pacjentom. W ostrym okresie choroba objawia się jedynie osłabieniem, zmęczeniem, czasami przebiega pod postacią wirusowej infekcji dróg oddechowych z bólami mięśni i stawów. Mogą to być pierwsze objawy zapalenia wątroby typu C u kobiet i mężczyzn.

Żółtaczka i wszelkie objawy kliniczne zapalenia wątroby rozwijają się u bardzo małego odsetka zakażonych (tzw. Żółtaczkowa postać choroby). I to jest naprawdę świetne - pacjenci natychmiast zwracają się do specjalistów i udaje im się wyleczyć chorobę.

Jednak większość zarażonych osób nosi wirus zapalenia wątroby typu C na nogach: w formie anicteric albo niczego nie zauważają, albo odpisują na niedożywienie.

Przewlekłe zapalenie wątroby

Osobliwość przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C jest utajonym lub łagodnym objawem od wielu lat, zwykle bez żółtaczki. Zwiększona aktywność ALT i ACT, wykrycie anty-HCV i HCV RNA w surowicy przez co najmniej 6 miesięcy są głównymi objawami przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Najczęściej ta kategoria pacjentów występuje przypadkowo, podczas badania przed operacją, podczas badania medycznego, itp..

Przebiegowi przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C mogą towarzyszyć takie pozawątrobowe objawy immunologiczne, jak mieszana krioglobulinemia, liszaj płaski, mezangiokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek. późna porfiria skóry, objawy reumatoidalne.

Na zdjęciu uszkodzenie wątroby w przebiegu długotrwałego zapalenia wątroby.

Formularze

Przez żółtaczkę w ostrej fazie choroby:

Przez czas trwania przepływu.

 1. Ostra (do 3 miesięcy).
 2. Przewlekłe (ponad 3 miesiące).
 3. Chroniczny (ponad 6 miesięcy).
 1. Odzyskanie.
 2. Przewlekłe zapalenie wątroby typu C.
 3. Marskość wątroby.
 4. Rak wątrobowokomórkowy.

Ze względu na charakter objawów klinicznych ostrej fazy choroby wyróżnia się typowe i atypowe zapalenie wątroby typu C. Typowe są wszystkie przypadki choroby, którym towarzyszy klinicznie widoczna żółtaczka, oraz nietypowe formy anicteryczne i subkliniczne.

Etapy

Choroba jest podzielona na kilka etapów, w zależności od tego, jakie leczenie jest zalecane.

 1. Ostre - charakteryzuje się bezobjawowym przepływem. Osoba często nie zdaje sobie sprawy z tego, co jest nosicielem wirusa i źródłem infekcji.
 2. Chroniczne - w przeważającej większości przypadków (około 85%) przewlekły przebieg choroby rozpoczyna się po ostrym etapie.
 3. Marskość wątroby - rozwija się wraz z dalszym postępem patologii. Jest to bardzo poważna choroba, która zagraża życiu pacjenta sama w sobie, a wraz z jego obecnością znacznie zwiększa się ryzyko wystąpienia innych powikłań, w szczególności raka wątroby.

Wyróżniającą cechą wirusa jest zdolność do mutacji genetycznych, w wyniku czego około 40 podtypów HCV (w obrębie jednego genotypu) może być jednocześnie wykrywany w ciele ludzkim.

Genotypy wirusa

Nasilenie i przebieg choroby zależy od genotypu zapalenia wątroby typu C, które zakaża organizm. Obecnie znanych jest sześć genotypów z kilkoma podtypami. Najczęściej we krwi pacjentów wykrywa się wirusy 1, 2 i 3 genotypów. Powodują najbardziej widoczne objawy choroby.

W Rosji najczęstszy genotyp 1b. Rzadziej, 3, 2 i 1a. Wirusowe zapalenie wątroby typu C, wywołane przez wirus o genotypie 1b, charakteryzuje się surowszym przebiegiem.

Rozpoznanie WZW

Główną metodą diagnozowania zapalenia wątroby typu B jest obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty-HCV) i HCV-RNA. Pozytywne wyniki obu testów potwierdzają obecność infekcji. Obecność przeciwciał klasy IgM (IgM anty-HCV) umożliwia odróżnienie aktywnego zapalenia wątroby od transportu (gdy nie ma przeciwciał IgM, a ALT jest prawidłowe).

Badania PCR w kierunku zapalenia wątroby typu C (reakcja łańcuchowa polimerazy) pozwalają na określenie obecności RNA wirusa zapalenia wątroby typu C we krwi pacjenta. Badanie PCR jest wymagane u wszystkich pacjentów z podejrzeniem wirusowego zapalenia wątroby. Ta metoda jest skuteczna od pierwszych dni zakażenia i odgrywa ważną rolę we wczesnej diagnostyce.

Kiedy zapalenie wątroby typu C jest trudniejsze do wyleczenia?

Według statystyk trudniej jest leczyć zapalenie wątroby typu C u mężczyzn, osób powyżej 40 roku życia, u pacjentów z prawidłową aktywnością aminotransferaz, o wysokim miano wirusa oraz u osób z genotypem 1b wirusa. Oczywiście obecność marskości przed rozpoczęciem leczenia pogarsza rokowanie.

Skuteczność leczenia przeciwwirusowego zależy od wielu czynników. Przy długim przebiegu zapalenia wątroby typu C nie jest łatwo osiągnąć całkowitą eliminację wirusa. Głównym zadaniem jest spowolnienie procesu aktywnego odtwarzania wirusów.

Jest to możliwe w większości przypadków przy użyciu nowoczesnych schematów terapii antywirusowej. W przypadku braku aktywnego namnażania wirusów w wątrobie, nasilenie stanu zapalnego ulega znacznemu zmniejszeniu, zwłóknienie nie postępuje.

Leczenie zapalenia wątroby typu C.

W przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C standardowym leczeniem jest terapia skojarzona z interferonem alfa i rybawiryną. Pierwszy lek dostępny jest w postaci roztworu do iniekcji podskórnych pod znakami towarowymi Pegasis® (Pegasys®), PegIntron® (PegIntron®). Peginterferon przyjmowany raz w tygodniu. Rybawiryna jest dostępna pod różnymi markami i jest przyjmowana w postaci tabletek dwa razy dziennie.

 1. Interferon-alfa jest białkiem, które organizm syntetyzuje niezależnie w odpowiedzi na infekcję wirusową, tj. w rzeczywistości jest składnikiem naturalnej ochrony antywirusowej. Ponadto interferon-alfa wykazuje aktywność przeciwnowotworową.
 2. Rybawiryna jako samo leczenie ma małą skuteczność, ale w połączeniu z interferonem znacznie zwiększa jego skuteczność.

Czas trwania leczenia może wynosić od 16 do 72 tygodni, w zależności od genotypu wirusa zapalenia wątroby typu C, odpowiedzi na leczenie, co w dużej mierze wynika z indywidualnych cech pacjenta, które są określone przez jego genom.

Przebieg terapii antywirusowej przy użyciu "złotego standardu" może kosztować pacjenta od 5000 do 30 000 USD, w zależności od wyboru leków i schematu leczenia. Główne koszty pochodzą z preparatów interferonowych. Pegylowane interferony produkcji zagranicznej są droższe niż konwencjonalne interferony dowolnego producenta.

Skuteczność leczenia zapalenia wątroby typu C ocenia się za pomocą parametrów biochemicznych krwi (zmniejszenie aktywności transaminaz) i obecności HCV-RNA, przez zmniejszenie poziomu wiremii.

Nowość w leczeniu zapalenia wątroby

Inhibitory proteazy (inhibitory proteazy) stały się nową klasą leków do leczenia infekcji HCV - są to leki działające bezpośrednio na wirusa zapalenia wątroby, z tzw. Bezpośrednim działaniem przeciwwirusowym, które tłumią lub blokują kluczowe etapy namnażania wirusa wewnątrzkomórkowego.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych i UE zatwierdzono stosowanie dwóch takich leków - Telaprewir (INCIVEK) i Boceprewir (ViCTRELIS).

Zgodnie z wynikami badań klinicznych z maja 2013 r. Skuteczność tych leków wynosi 90-95%, w odniesieniu do standardowego leczenia, jego skuteczność nie przekracza 50-80%.

Skutki uboczne terapii antywirusowej

Jeśli wskazane jest leczenie interferonem, nie można uniknąć skutków ubocznych, ale można je przewidzieć.

Po pierwszym wstrzyknięciu interferonu większość osób doświadcza zespołu ARVI. Po 2-3 godzinach temperatura wzrasta do 38-39 0 C, mogą wystąpić dreszcze, bóle mięśni i stawów, zauważalne osłabienie. Czas trwania tego stanu może wynosić od kilku godzin do 2-3 dni. W ciągu 30 dni organizm jest w stanie przyzwyczaić się do wprowadzenia interferonu, więc do tego czasu zespół grypopodobny znika. Słabość i zmęczenie pozostają, ale musimy się z tym pogodzić.

Co do rybawiryny, jest ona zwykle dobrze tolerowana. Jednak dość często w ogólnej analizie krwi obserwuje się zjawisko łagodnej anemii hemolitycznej. Może wystąpić łagodna niestrawność, rzadko bóle głowy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, nietolerancja leku jest bardzo rzadko obserwowana.

Ile żyć z WZW typu C, jeśli nie leczyć

Bardzo trudno jest dokładnie określić, ile osób żyje z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, podobnie jak w przypadku zakażenia wirusem HIV. U przeciętnej liczby pacjentów marskość może rozwinąć się w ciągu około 20-30 lat.

W procentach, w zależności od wieku osoby, rozwija się marskość:

 • u 2% pacjentów zakażonych przed 20 rokiem życia;
 • 6% otrzymało wirusa w wieku 21-30 lat;
 • 10% zakażonych ma 31-40 lat;
 • w 37% przypadków w 41-50 lat;
 • 63% zakażonych ma ponad 50 lat.

Ponadto większość badań wykazała, że ​​rozwój zwłóknienia zależy od płci. U mężczyzn ta patologia rozwija się znacznie szybciej i w cięższej postaci, nawet jeśli jest zaangażowana w leczenie.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C - jak jest przenoszone, objawy, pierwsze objawy, powikłania, leczenie i zapobieganie zapaleniu wątroby typu C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (C) jest zapaleniem wątroby wywołanym przez zakażenie organizmu ludzkim wirusem (wirus zapalenia wątroby typu C). W procesie rozmnażania dochodzi do uszkodzenia tkanki wątroby, rozwija się marskość i patologie onkologiczne.

Następnie zastanawiamy się, czym jest choroba, jakie są przyczyny i pierwsze oznaki u mężczyzn i kobiet oraz jakie leczenie jest zalecane w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C u dorosłych.

Co to jest wirus zapalenia wątroby typu C?

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest wirusową chorobą wątroby. Jest również nazywany "łagodnym zabójcą". Ta choroba wkrada się na chytre, postępuje bez jaskrawych znaków i prowadzi do najtrudniejszych konsekwencji: raka lub marskości wątroby.

Czasami infekcja tym wirusem może wystąpić bez żadnych objawów przez kilka lat. Ale po 15-20 latach zapalnego uszkodzenia wątroby, zapalenie wątroby typu C może wywołać destrukcyjną zmianę w wątrobie z rakiem lub marskością wątroby.

Wirus ma interesującą funkcję. On ciągle się zmienia. Do chwili obecnej istnieje 11 jego wariantów - genotypów. Ale po zakażeniu jednym z nich wirus nadal mutuje. W rezultacie można zidentyfikować do 40 odmian jednego genotypu u pacjenta.

Oporność na wirus

Wirusy zapalenia wątroby typu C nie rozmnażają się w hodowlach komórkowych, co uniemożliwia dokładne zbadanie ich odporności w środowisku zewnętrznym, ale wiadomo, że jest nieco bardziej odporny niż HIV, umiera pod wpływem promieni ultrafioletowych i wytrzymuje ogrzewanie do 50 ° C. Zbiornikiem i źródłem infekcji są chorzy ludzie. Wirus znajduje się w osoczu krwi pacjentów.

Zakażeni jako chorzy z ostrym lub przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C oraz osoby z bezobjawowym zakażeniem.

Inaktywacja infekcji (HCV) może:

 • roztwór dezynfekujący (detergent zawierający chlor, wybielacz w stosunku 1: 100);
 • pranie w 60 ° C przez 30-40 minut;
 • gotowanie przez 2-3 minuty.

Formularze

Wirusowe zapalenie wątroby typu C może występować w postaci ostrej lub przewlekłej choroby zakaźnej. Ostra forma może przekształcić się w chroniczną (częściej się zdarza), a jej przewlekła postać może mieć ostre epizody.

Ostre wirusowe zapalenie wątroby C

Ostre zapalenie wątroby typu C jest chorobą wirusową spowodowaną przez zakażenie HCV, które przedostaje się do krwioobiegu i prowadzi do uszkodzenia, a następnie zniszczenia wątroby. Zakażenie tym wirusem występuje nie tylko drogą pozajelitową, ponieważ czynnik sprawczy tej choroby można znaleźć nie tylko we krwi chorego, ale także w innych płynach ustrojowych (nasienie, mocz itp.).

Chroniczna forma

Przewlekłe zapalenie wątroby typu C jest wirusową chorobą zapalną wątroby wywołaną przez wirus przenoszony przez krew. Według statystyk, pierwsze zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C w 75-85% przypadków staje się przewlekłe, i to zakażenie wirusem C zajmuje czołową pozycję w liczbie poważnych powikłań.

Ta choroba jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ przez sześć miesięcy lub kilka lat może być całkowicie bezobjawowa, a jej obecność można wykryć jedynie poprzez wykonywanie złożonych klinicznych badań krwi.

W jaki sposób wirusowe zapalenie wątroby typu C przenosi się z osoby na osobę?

Główną drogą zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C jest krew, więc dawcy zawsze są badani na obecność wirusa. Jego niewielka ilość może być zawarta w limfie, ślinie, krwi menstruacyjnej u kobiet i płynie nasiennym u mężczyzn. Wirus może żyć od 12 do 96 godzin. Prawdopodobieństwo zakażenia zależy od intensywności zmiany i stanu odporności organizmu.

Z powodu trudności w gromadzeniu wystarczającej ilości badanego materiału i braku pacjentów, którzy przeżyli, patogen nie jest w pełni określony.

Po tym, jak wirus dostanie się do krwiobiegu, penetruje przepływ krwi do wątroby iw ten sposób infekuje komórki, a następnie następuje proces reprodukcji zainfekowanych komórek. Wirus ten łatwo mutuje i zmienia jego strukturę genetyczną.

To właśnie ta zdolność prowadzi do tego, że na wczesnym etapie trudno ją zidentyfikować.

Istnieją trzy główne sposoby transmisji wirusa:

 1. kontakt krwi (przez krew),
 2. seksualny,
 3. pionowe (od matki do dziecka)

Wirus jest niestabilny w środowisku zewnętrznym, dlatego nie jest przenoszony przez gospodarstwa domowe przy użyciu zwykłych artykułów gospodarstwa domowego, odzieży i przyborów. Patogen zawarty jest w krwi, spermie, wydzielinach z pochwy i mleku matki, ale nie rozmnaża się na skórze i w ślinie, nie jest wydzielany do środowiska zewnętrznego, dlatego nie można uzyskać żółtaczki typu C poprzez unoszące się w powietrzu kropelki lub poprzez dotyk.

Przenoszenie wirusowego zapalenia wątroby typu C przez krew

Wirusowe zapalenie wątroby typu C przenoszone jest głównie przez krwioobieg. Surowica i osocze krwi nosicieli zakażenia są niebezpieczne nawet na tydzień przed wystąpieniem objawów choroby i zachowują zdolność do zarażenia się przez długi czas.

Aby doszło do przeniesienia, wystarczająca ilość zakażonej krwi musi przedostać się do krwioobiegu, więc najczęstszym sposobem przenoszenia patogenu jest wstrzyknięcie go przez igłę podczas wstrzyknięcia.

Pierwszą grupą ryzyka są narkomani. Ponadto transmisja w ten sposób może odbywać się za pomocą:

 • tatuaż,
 • piercing
 • w procesie akupunktury,
 • w szpitalach z transfuzją krwi lub innymi manipulacjami,
 • podczas wykonywania manicure i pedicure,
 • korzystanie z popularnych przyrządów do manicure,
 • wizyta w gabinecie stomatologicznym, przy niewłaściwej zgodności z miarami narzędzi dezynfekujących.

Transmisja seksualna

Czynniki przyczyniające się do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C podczas stosunku płciowego:

 • naruszenie integralności wewnętrznej powierzchni dróg rodnych i jamy ustnej, ich krwawienie;
 • choroby zapalne narządów płciowych;
 • stosunek płciowy podczas menstruacji;
 • związane z chorobami dróg moczowych i narządów płciowych, zakażenie wirusem HIV;
 • rozwiązłość;
 • praktyka seksu analnego;
 • seks traumatyczny w agresywny sposób.

Czynniki ryzyka

Istnieje ryzyko infekcji podczas wykonywania różnych procedur medycznych, jeśli nie są spełnione wymagania sterylności. Możesz zostać zarażony w następujących sytuacjach:

 • różne interwencje chirurgiczne;
 • procedury iniekcji;
 • manipulacje ginekologiczne, w tym aborcje;
 • transfuzja krwi i jej składników;
 • manipulacje diagnostyczne z pobieraniem krwi;
 • procedury stomatologiczne;
 • wykonywanie manicure, pedicure;
 • Farby do tatuażu;
 • seks bez zabezpieczenia z osobą z zapaleniem wątroby;
 • podczas porodu i laktacji (pionowa droga zakażenia od matki do dziecka).

Możesz także wybrać i poszczególne grupy osób, dla których przeniesienie tej choroby jest trudniejsze:

 • nadużywający alkoholu;
 • osoby z zakażeniem wirusem HIV;
 • z przewlekłymi chorobami wątroby, a także z innymi wirusowymi zapaleniami wątroby;
 • zarówno osoby starsze, jak i dzieci - w takich przypadkach często mogą być przeciwwskazane w pełnoprawnych działaniach przeciwwirusowych.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie może być przenoszone:

 1. unoszące się w powietrzu kichanie, mówienie;
 2. z uściskami, dotknięciami i uściskami dłoni;
 3. z mlekiem matki;
 4. poprzez jedzenie i napoje;
 5. podczas korzystania z artykułów gospodarstwa domowego, zwykłych przyborów kuchennych, ręczników.

W bardzo rzadkich przypadkach droga transmisji gospodarstwa domowego jest stała, ale warunkiem rozwoju choroby jest wnikanie krwi pacjenta w rany, otarcia lub skaleczenia osoby zdrowej.

Pierwsze objawy u mężczyzn i kobiet

Po zakażeniu zapalenie wątroby zachowuje się bardzo tajemniczo. Wirusy rozmnażają się w wątrobie, stopniowo niszcząc jej komórki. W tym samym czasie w większości przypadków osoba ta nie odczuwa żadnych objawów choroby. A ponieważ nie ma skarg i odwołań do lekarza, nie ma również leczenia.

W rezultacie w 75% przypadków choroba staje się przewlekła i występują poważne konsekwencje. Często dana osoba odczuwa pierwsze oznaki choroby tylko wtedy, gdy rozwinie się marskość wątroby, której nie można wyleczyć.

Istnieje niewielka lista objawów, które mogą wskazywać na obecność wirusa zapalenia wątroby:

 • narastająca słabość;
 • zmęczenie;
 • astenia (ogólne osłabienie wszystkich narządów i układów ciała).

Takie objawy są charakterystyczne dla każdej zimnej, chronicznej choroby lub zatrucia (zatrucia). Później może wystąpić:

 • żółtaczka;
 • żołądek może zwiększyć objętość (wodobrzusze);
 • mogą pojawić się żyły pająka;
 • brak apetytu;
 • nudności;
 • ból stawów (rzadko występujący objaw);
 • może zwiększyć śledzionę i wątrobę.

Ogólnie można powiedzieć, że pierwsze oznaki są objawami zatrucia i nieprawidłowej czynności wątroby.

Objawy WZW typu C

Okres inkubacji wirusowego zapalenia wątroby typu C waha się od 2 do 23 tygodni, czasami opóźnia się do 26 tygodni (co wynika z jednej lub drugiej drogi transmisji). W przeważającej większości przypadków (95%) ostra faza zakażenia nie objawia się ciężkimi objawami, postępując w anicteric subklinicznej wersji.

Później diagnoza serologiczna zapalenia wątroby typu C może być związana z prawdopodobieństwem "okna immunologicznego" - okresu, w którym pomimo zakażenia nie ma przeciwciał przeciwko patogenowi lub ich miano jest niezmiernie małe.

W 61% przypadków wirusowe zapalenie wątroby rozpoznaje się w laboratorium 6 miesięcy lub dłużej po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

Objawy ostrego zapalenia wątroby typu C

Większość zarażonych osób w ogóle nie zauważa żadnych objawów choroby, dlatego często nie zdiagnozowano ostrej fazy. Pacjent może zauważyć:

 • exanthema - wysypka skórna (jako pokrzywka);
 • zespół grypopodobny (gorączka, krótkotrwała gorączka, ból mięśni, stawów);
 • ogólne złe samopoczucie (zmęczenie, utrata apetytu);
 • zespół dyspeptyczny (nudności, wymioty, uczucie ciężkości w żołądku, ból w prawym podżebrzu);
 • zespół żółtaczki (żółta skóra lub twardówka oczu, rozjaśniający stolec, ciemny mocz);
 • przy badaniu palpacyjnym występuje umiarkowany wzrost wielkości wątroby, czasami śledziony.

Objawy przewlekłego zapalenia wątroby typu C

Niestety, w 80% przypadków wirusowe zapalenie wątroby typu C ma pierwotny przewlekły przebieg. Przez wiele lat choroba płynie w ukryciu, prawie się nie objawia. Osoba nie jest świadoma swojej choroby, prowadzi normalne życie, używa alkoholu, pogarsza jego stan, uprawia seks bez zabezpieczenia i zaraża innych. Wątroba wątroby C pozostaje przez długi czas kompensowana, ale często to pozorne dobre samopoczucie kończy się ostrą niewydolnością wątroby.

Następujące objawy są charakterystyczne dla przewlekłego stadium choroby (objawy kliniczne):

 • ogólne złe samopoczucie, w którym zaburzony jest układ snu;
 • kał staje się lekki;
 • możesz odczuwać ból i lekki ból w prawym podżebrzu;
 • na ciele pojawia się wysypka, podobna do alergii;
 • wzrost temperatury ciała, który występuje okresowo w ciągu dnia;
 • apetyt jest zaburzony, nie ma wstrętu do jedzenia;
 • Sucha i blada skóra, utrata włosów, kruchość i laminacja paznokci są konsekwencją braku witamin i metabolizmu żelaza, za które odpowiedzialna jest wątroba. Często pacjenci z zapaleniem wątroby wykazują wyraźny brak witamin z grupy B i żelaza, co prowadzi do anemii (anemii).

Wirus zapalenia wątroby typu C atakuje nie tylko wątrobę, ale także inne narządy. Jeśli dana osoba była chora przez długi czas (10 lat lub więcej), mogą pojawić się tak zwane pozawątrobowe objawy zapalenia wątroby typu C. Ponad połowa z tych objawów jest związana z krioglobulinemią, chorobą wywoływaną czasami przez wirus zapalenia wątroby typu C, w którym we krwi pacjenta znajdują się specjalne białka. - krioglobuliny.

Komplikacje

Powikłania zapalenia wątroby typu C:

 • zwłóknienie wątroby;
 • stłuszczeniowe zapalenie wątroby - stłuszczenie wątroby;
 • marskość wątroby;
 • rak wątroby (rak wątrobowokomórkowy);
 • nadciśnienie wrotne;
 • wodobrzusze (zwiększona objętość brzucha);
 • żylaki (głównie w narządach wewnętrznych);
 • utajone krwawienie;
 • encefalopatia wątrobowa;
 • wstąpienie wtórnej infekcji - wirus zapalenia wątroby typu B (HBV).

Podczas picia alkoholu objawy nasilają się, a patologiczne uszkodzenia wątroby są przyspieszane do 100 razy.

Rozpoznaj komplikacje wynikające z następujących cech:

 • rozpoczyna się ciężkie zaostrzenie, które charakteryzuje się wzdęciem brzucha z ogólną utratą masy ciała, ponieważ woda zaczyna gromadzić się w jamie brzusznej;
 • wątroba jest pokryta bliznami (tkanką łączną);
 • tak zwane gwiazdy, żylne smugi pojawiają się na ciele.

Pojawienie się powyższych objawów i zmian w ciele jest sygnałem dla osoby, która musi sprawdzić się i rozpocząć leczenie na czas.

Diagnostyka

Rozpoznanie ustala się na podstawie:

 • dostępność danych na temat możliwej metody infekcji - tzw. punkt odniesienia (charakterystyczne jest, że około połowa zarażonych nie może zidentyfikować przyczyny choroby);
 • obecność określonych objawów klinicznych (w postaci żółtaczkowej);
 • definicje IgM i IgG dla HCV;
 • wykrywanie RNA HCV (HCV-RNA) metodą łańcuchowej reakcji polimerazy;
 • zmiany w analizie biochemicznej krwi [podwyższone poziomy enzymów wątrobowych (ALT, AST), hiperbilirubinemia];
 • dodatni test tymolowy.

Leczenie zapalenia wątroby typu C (C) u dorosłych

Skuteczne leczenie obejmuje zintegrowane podejście: leki łączy się z tradycyjnymi metodami, dietą, regularnymi badaniami, pacjentami monitoruje się wysiłek fizyczny i reszta.

Zabieg ma na celu takie działania:

 • wyeliminować wirusa z krwi;
 • zmniejszyć, usunąć proces zapalny w wątrobie;
 • zapobiegają powstawaniu nowotworów, przekształcają się w marskość.

Jak leczyć zapalenie wątroby typu C powinno być specjalistą. Przepisuje leki, biorąc pod uwagę indywidualne cechy organizmu, genotyp wirusa, nasilenie choroby.

Dlaczego należy leczyć zapalenie wątroby typu C pod nadzorem lekarza?

 1. Konieczna jest obserwacja przez specjalistę, ponieważ istnieje ryzyko aktywacji choroby z aktywnym uszkodzeniem tkanki wątroby i pozawątrobowymi uszkodzeniami - cały okres zagrożenia nosicielem wirusa utrzymuje się.
 2. Obserwacja specjalisty obejmuje oznaczanie próbek wątroby i badania krwi (badanie PCR aktywności procesu zakaźnego).
 3. W przypadku wykrycia niekorzystnego obrazu próbek wątroby lub wysokiego miana wirusa (wysokiego poziomu wirusowego materiału genetycznego wykrytego we krwi), konieczne jest leczenie przeciwwirusowe i hepatoprotekcyjne, ponieważ ryzyko marskości jest wysokie.

Leki stosowane w leczeniu

Specyfika terapii hcv zależy od wielu czynników, które mogą mieć wpływ na wynik dodatni lub ujemny:

 • Płeć pacjenta;
 • Wiek;
 • Czas trwania choroby;
 • Genotyp wirusa;
 • Stopień zwłóknienia.

Celem terapii antywirusowej jest całkowite wyleczenie pacjenta oraz zapobieganie zmianom zapalnym i degeneracyjnym: zwłóknieniu, marskości i nowotworom. Większość specjalistów, do leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C z użyciem podwójnej terapii interferonem techniki mające na celu walkę z ciepłej wody, i rybawiryny, przyspieszenie operacji pierwszej.

Pacjent powinien otrzymywać interferon codziennie. Inny schemat leczenia obejmuje wprowadzenie krótko działającego interferonu raz na trzy dni i pegomelowanego interferonu raz w tygodniu.

Konkretne leki zwalczające czynnik chorobotwórczy to Ribavirin, Remantadin, Zeffix. Pierwszy to środek terapii antywirusowej, który pomaga zmniejszyć stężenie patogenu w organizmie poprzez działanie na jego reprodukcję.

 • Zaletą jest zwrócenie uwagi na wysoką skuteczność w połączeniu z preparatami interferonowymi;
 • Z drugiej strony, jednym z efektów ubocznych jest niedokrwistość hemolityczna zależna od dawki.

Wybór schematu i czasu leczenia zależy od rodzaju wirusa, stadium choroby i przebiegu procesu infekcji. Przebieg połączonego leczenia interferonem + rybawiryną trwa średnio 12 miesięcy.

Nie trzeba samoleczenia i używać podejrzanych leków i narkotyków. Przed użyciem jakiegokolwiek leku, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ samoleczenie może uszkodzić twoje ciało. Proszę przyjąć tę chorobę z poważną odpowiedzialnością.

Dieta

Ogólne zasady żywienia pacjentów to:

 • Zapewnia wysokiej jakości białko (1,0-1,2 g na kg wagi).
 • Zwiększ jego zawartość w wątrobowcu tłuszczowym. Należy zauważyć, że w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C występuje wyraźne zwyrodnienie tłuszczowe hepatocytów.
 • Ograniczenie białka w niewydolności wątroby w fazie dekompensacji i grożącej śpiączce.
 • Odpowiednia zawartość tłuszczu do 80 g / dzień.
 • Zapewnienie złożonych węglowodanów (powinny one stanowić 50% wartości energetycznej) ze względu na wykorzystanie zbóż, zbóż, warzyw i owoców.
 • Wzbogacenie diety w witaminy (grupa B, C, kwas foliowy).
 • Kontrolowana zawartość soli (limit do 8 g oraz obrzęk i wodobrzusze - do 2 g).
 • Włączenie do żywności specjalistycznych produktów (mieszanki złożone z białek do korekty białka w diecie).

Aby rozładować wątrobę u pacjenta z WZW typu C, konieczne jest stworzenie własnego menu, tak aby nie zawierało żadnych produktów zabronionych do spożycia. Ludzie z zapaleniem wątroby są całkowicie zabronione korzystanie z napojów alkoholowych, pikantnych potraw. Musisz także zrezygnować z konsumpcji tłuszczów nienaturalnych (blender, margaryna) i tych, które są słabo strawione (tłuszcz, olej palmowy, smalec).

 • mięso, odżywianie ryb, wysokiej jakości gotowana kiełbasa;
 • zboża, makaron;
 • warzywa, owoce, jagody;
 • masło, olej roślinny;
 • niskotłuszczowe produkty mleczne;
 • jaja - nie więcej niż 1 na dzień (gotować na twardo, nie można smażyć);
 • kiszona kapusta (nie kwaśna);
 • Zupy na bazie warzyw i zbóż;
 • naturalne soki (nie kwaśne);
 • żyto, chleb pszenny (wczorajszy);
 • zielona lub słaba czarna herbata;
 • kompoty, galaretki;
 • Mash, galaretka, dżem, miód, pianki.
 • babeczki, świeżo upieczony chleb;
 • buliony mięsne, zupy na nich oparte;
 • żywność w puszkach
 • wszelkie wędzone mięso, zasolenie;
 • solona ryba, kawior;
 • smażone jajka na twardo;
 • grzyby;
 • ochrona;
 • kwaśne jagody, owoce;
 • lody;
 • czekolada;
 • alkohol;
 • gorące przyprawy, sól w dużych ilościach;
 • tłuste produkty mleczne;
 • rośliny strączkowe;
 • woda gazowana;
 • margaryna, olej spożywczy, smalec;
 • cebula, szczaw, czosnek, rzodkiewka, szpinak, rzodkiew.

Pacjenci powinni przestrzegać diety №5 w okresie remisji i podczas zaostrzenia - № 5А. Zakres produktów tej opcji odpowiada diecie №5, ale zawiera on dokładniejsze przetwarzanie kulinarne - gotowanie i obowiązkowe wycieranie lub zacieranie. Dieta jest stosowana przez 2-4 tygodnie, a następnie pacjent jest przenoszony do głównego stołu.

Prognozy dla człowieka

Wirusowe zapalenie wątroby typu C może oczywiście zagrażać poważnym powikłaniom, a korzystne rokowanie w tej diagnozie nie jest wykluczone, a ponadto przez wiele lat choroba może w ogóle nie objawiać się. W tym czasie nie wymaga specjalnego leczenia - najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru medycznego. Oznacza to regularne monitorowanie czynności wątroby, w wyniku czego w przypadku aktywacji zapalenia wątroby zapewniona jest odpowiednia terapia przeciwwirusowa.

Ile żyje z wirusowym zapaleniem wątroby typu C?

W ogólnym przebiegu zapalenia wątroby typu C statystyki mają następujące możliwe wyniki na 100 leczonych pacjentów:

 1. od 55 do 85 pacjentów wystąpi przejście zapalenia wątroby na postać przewlekłą;
 2. dla 70 pacjentów przewlekła choroba wątroby może stać się aktualna;
 3. od 5 do 20 pacjentów w ciągu następnych 20-30 lat stanie w obliczu rozwoju na tle marskości wątroby w przebiegu marskości wątroby;
 4. 1 do 5 pacjentów umrze w wyniku konsekwencji wywołanych przez przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (ponownie, jest to marskość lub rak wątroby).

Zapobieganie

Główne środki zapobiegawcze:

 • higiena osobista;
 • obchodzenie się z rękami i używanie rękawiczek podczas pracy z krwią;
 • odrzucenie swobodnego seksu bez zabezpieczenia;
 • odmowa przyjęcia narkotyków;
 • uzyskanie usług medycznych i kosmetycznych w oficjalnych licencjonowanych instytucjach;
 • regularne kontrole pod kątem możliwego profesjonalnego kontaktu z krwią.

Jeśli rodzina jest zarażona wirusem HCV:

 1. Aby zapobiec kontaktowi otwartych cięć, otarć zainfekowanej osoby z domowymi przedmiotami w domu, aby jego krew nie mogła pozostać na rzeczach używanych przez innych członków rodziny;
 2. Nie używaj zwykłych środków higieny osobistej;
 3. Nie używaj tej osoby jako dawcy.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest bardzo groźną chorobą, ponieważ przez długi czas może się nie objawiać. Ważne jest, aby przejść do diagnostyki na czas i w przypadku wykrycia wirusa we krwi, konieczne jest rozpoczęcie leczenia pod nadzorem specjalisty. Dbaj o siebie i swoje zdrowie!


Więcej Artykułów O Wątrobę

Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Funkcje, możliwe choroby pęcherzyka żółciowego i ich leczenie

Woreczek żółciowy jest pustym narządem układu trawiennego, którego główną funkcją jest zebranie żółci i skierowanie jej, jeśli to konieczne, do jelita cienkiego, a mianowicie do dwunastnicy.
Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Choleretic według popularnych receptur

TreśćJeśli nie jesteś w stanie przestrzegać prawidłowej diety, wcześniej czy później napotkasz na taki nieprzyjemny problem jak zastój żółci. Dość często zjawisko to obserwuje się u tych, którzy są skłonni do eksperymentowania i wypróbowania różnych diet na swoich ciałach.