Przeprowadzenie analizy PCR dla zapalenia wątroby typu C i dekodowanie wyników

Analiza PCR wirusa zapalenia wątroby typu C jest badaniem, którego głównym celem jest identyfikacja materiału genetycznego czynnika sprawczego. Analiza ujawnia czynnik sprawczy choroby za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy. Diagnoza ta ma wysoki stopień dokładności, swoistość wykrywania nieobecności lub obecności infekcji wirusowej.

Istota diagnozy

W celu przeprowadzenia analizy PCR w celu oznaczenia wirusa zapalenia wątroby typu C od pacjenta pobiera się krew żylną, która potencjalnie zawiera RNA (kwas rybonukleinowy) HCV pożądanego wirusa.

Test PCR pod kątem zapalenia wątroby typu C oznacza procedurę, w której do cząstek krwi pacjenta dodaje się:

 • primery (krótkie sztucznie syntetyzowane regiony niezbędnego genu);
 • specjalny enzym (polimeraza RNA).

Po pobraniu materiału biologicznego jest wysyłany do badań w laboratorium. Jedna porcja krwi jest potrzebna do bezpośredniej analizy PCR, druga jest wysyłana do badania metodą ELISA. Enzym jest w stanie w krótkim czasie zwiększyć liczbę materiału genetycznego wirusa patogenu. W specjalnym urządzeniu przeprowadza się kilka cykli procesów ogrzewania i chłodzenia. W końcowym etapie uzyskany materiał porównuje się z genami wirusa i wyciąga się wniosek o obecności lub braku patologii w ciele pacjenta.

Istota i przebieg analizy PCR w laboratorium. Nakręcony przez SyberianMedicalLaboratory.

Rodzaje badań

Istnieją 3 rodzaje diagnostyki, które umożliwiają wykrycie obecności wirusa zapalenia wątroby typu C w organizmie człowieka:

 • genotypowanie;
 • jakość;
 • ilościowy.

Metoda jakościowa

Rozpoznanie zapalenia wątroby typu C metodą jakościową dotyczy pacjentów, u których w teście krwi wykryto przeciwciała przeciwko wirusowi. W przypadku obecności ostrej fazy HCV RNA, takie środki diagnostyczne pozwalają na określenie obecności choroby w ciągu 1-2 tygodni po zakażeniu. W tym czasie nie można jeszcze opracować przeciwciał przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C.

Metoda ilościowa

Do określenia stężenia wirusa w próbkach krwi wykorzystuje się ilościową metodę diagnostyczną. Taki test na wiremię (stopień koncentracji) umożliwia dokładne określenie liczby jednostek wirusowego RNA. Wynik końcowy jest wyrażony w odpowiedniej objętości. Jeśli mówimy o analizie ilościowej, to wskaźniki są mierzone w 1 ml (1 cub.

Parametr ładunku wirusa oznacza poziom zakaźności choroby, to znaczy odzwierciedla stopień "zakaźności" pacjenta. W praktyce oznacza to, że im wyższe jest stężenie wirusa we krwi, tym większe jest prawdopodobieństwo zakażenia innych przez wirusowe zapalenie wątroby typu C. Ilościowa metoda badań pozwala również ustalić jakość i skuteczność przeprowadzonego leczenia.

Genotypowanie

Genotypowanie ujawnia mutacje czynnika sprawczego choroby. Przed przepisaniem planu leczenia określa się genotyp wirusa: zależy od niego jakość i czas trwania terapii. Na przykład w leczeniu choroby typu I wydajność wynosi 60%, w przypadku typu II, III - około 80%.

Korzyści z analizy PCR dla zapalenia wątroby

Do głównych zalet tej procedury należą:

 1. Możliwość wczesnej diagnozy. Analiza PCR jest w stanie wykryć obecność wirusa we wczesnych stadiach infekcji.
 2. Niski wynik błędu. Badany zasób biologiczny pozwala na zdiagnozowanie części materiału genetycznego, która jest charakterystyczna tylko dla jednego typu infekcji wirusowej. Ta okoliczność pozwala uniknąć fałszywych wyników diagnostycznych.
 3. Wysoki stopień wrażliwości. Analiza PCR jest w stanie wykryć wirusy RNA w niewielkich ilościach, co umożliwia śledzenie latentnych infekcji w czasie.

Wskazania dla

Niezbędne jest badanie PCR dla wirusowego zapalenia wątroby typu C, jeżeli jest dostępne:

 • kontakt z chorymi, co może prowadzić do infekcji;
 • objawy marskości wątroby (powiększenie śledziony, nietypowe zmiany w wielkości wątroby, wykrycie splotu żylnego na brzuchu pod skórą);
 • pozytywne wyniki testu ELISA;
 • zwiększona aktywność AST i ALT (przejawiająca się w analizie biochemicznej krwi);
 • potrzeba kontrolowania przebiegu terapii antywirusowej;
 • początkowy etap leczenia w celu ustalenia miana wirusa;
 • prowadzenie ostatniego etapu terapii w celu wyeliminowania możliwych nawrotów;
 • obecność wirusa zapalenia wątroby typu B u pacjenta, aby wykluczyć rozwój mieszanego uszkodzenia wątroby.

Jak przygotować się do krwiodawstwa do badań PCR

Przygotowanie do analizy PCR zawiera następujące zalecenia:

 • krew jest pobierana rano;
 • analizę przeprowadza się na czczo, dlatego zaleca się przerwę między ostatnim posiłkiem 8-10 godzin;
 • kilka dni przed diagnozą należy wykluczyć tłuste, pikantne i smażone potrawy, napoje alkoholowe i palenie;
 • na jeden dzień przed analizą należy powstrzymać się od intensywnego wysiłku fizycznego, wykluczyć zajęcia na siłowni lub basenie.

Wyniki analizy: normy i odchylenia

Sama analiza nie jest długotrwała, a wysoko wykwalifikowany specjalista hepatolog lub specjalista od chorób zakaźnych odszyfrowuje wyniki PCR na WZW typu C. Na podstawie wyników analizy pacjent zostaje zdiagnozowany.

Aby poprawnie rozszyfrować wyniki ankiety, brane są pod uwagę następujące wskaźniki:

 • biochemiczna analiza krwi;
 • dane ultradźwiękowe;
 • wyniki biopsji.

Interpretacja analizy ilościowej

Po uzyskaniu wyników analizy ilościowej PCR uwzględnia się następujące wskaźniki:

Analiza PCR dla zapalenia wątroby za pomocą transkryptu

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest wirusową chorobą wątroby spowodowaną przez flawiwirus HCV (z angielskiego słowa wirus zapalenia wątroby typu C), którego struktura zawiera cząsteczkę kwasu rybonukleinowego (RNA). RNA przenosi kod genetyczny wirusa. Jego obecność pozwala na analizę PCR pod kątem zapalenia wątroby typu C.

Zagrożenie HCV dla osoby polega na tym, że tak zwane okno serologiczne (czas między zakażeniem a pojawieniem się reakcji układu immunologicznego) może być dość długie - od kilku tygodni do sześciu miesięcy.

Nie wykrywa zakażenia i nie rozpoczyna leczenia na czas.

W zależności od indywidualnych cech organizmu, nosiciel HCV może przejawiać się w postaci ostrej, jak również występować jako choroba przewlekła, wymagająca długiego i kosztownego leczenia. Po wykryciu przeciwciał przeciwko HCV przeprowadza się serię testów laboratoryjnych, w tym PCR na zapalenie wątroby typu C. Test ten przeprowadza się dla wszystkich osób, u których znaleziono przeciwciała przeciwko HCV.

Czym jest analiza PCR?

Analiza laboratoryjna PCR dla zapalenia wątroby typu C - badanie materiału biologicznego w celu wykrycia obecności flawawirusa.

Łańcuchowa reakcja polimerazy (jak to oznacza skrót) pokazuje ilościową wartość wirusowego uszkodzenia ciała, jego jakościową charakterystykę, jak również genotyp wirusa zawierającego RNA.

Na ich podstawie, a także na podstawie dodatkowych analiz, określa się sposób i czas trwania terapii, a także czynnik epidemiologiczny (stopień ryzyka przeniesienia na innego przewoźnika).

Co to jest analiza RNA wirusa zapalenia wątroby typu C?

Hepatitis C PCR jest również nazywany analizą RNA (HCV RNA), ponieważ Flawawirus zawiera cząstkę RNA o wielkości wirionu 30-60 nm. Jedną z cech tego mikroorganizmu jest duża skłonność do mutacji.

Każdy z podgatunków (genotypów) wirusa ma inną oporność, co powoduje różne metody leczenia i charakter dalszego rokowania dla pacjenta.

Materiał biologiczny (krew żylna) podawany jest na pusty żołądek i z reguły jest testowany metodą Real-Time PCR (bardzo czuła diagnostyka w czasie rzeczywistym z mniejszą granicą wykrywania wynoszącą 15 IU / ml przy użyciu zamkniętych zautomatyzowanych systemów).

Istnieją inne testy, na przykład COBAS AMPLICOR o czułości 50-100 IU / ml. W przypadku każdego testu laboratoryjnego ważny jest próg czułości, tj. zdolność odczynnika do wykrywania minimalnego stężenia wirusa w materiale biologicznym.

Wartość odniesienia testu (wartości normalne) "nie znaleziono".

Rodzaje analiz dla zapalenia wątroby typu C metodą PCR

Wirusowe zapalenie wątroby typu C PCR obejmuje trzy ważne składniki:

analiza jakościowa; analiza ilościowa; genotypowanie.

Testy te pozwalają określić charakter wiremii, a także cechy genetyczne patogenu. W zależności od czułości systemu diagnostycznego badanie przeprowadza się raz, a czasami przeprowadza się drugi test z bardziej czułym odczynnikiem, aby potwierdzić lub udoskonalić wyniki.

Wysokiej jakości reakcja PCR na zapalenie wątroby typu C

Analiza jakościowa PCR zapalenia wątroby typu C jest inną powszechną nazwą analizy reakcji łańcuchowej polimerazy. Standardowa czułość testu, która pozwala wykryć obecność zmian wirusowych, mieści się w zakresie 10-500 IU / ml.

Negatywna analiza PCR dla wirusowego zapalenia wątroby typu C pokazuje, że stężenie wirusa we krwi pacjenta znajduje się poniżej progu podatności systemu diagnostycznego.

Jeżeli wysokiej jakości reakcja PCR dała odpowiedź "nie wykryto", to dla późniejszego leczenia ważne jest ustalenie progu czułości odczynnika.

Pozytywną odpowiedź na test PCR dla zapalenia wątroby typu C można podać już po 4-5 dniach od zakażenia HCV.

Frakcje białka do flawiwirusa pojawiają się znacznie później.

Ilościowa PCR z zapaleniem wątroby typu C

Ilościowe ilościowe zapalenie wątroby typu C w komórce jest wskaźnikiem obciążenia wirusem, które odzwierciedla poziom stężenia RNA flawawirusa w organizmie. Jest to wskaźnik pokazujący ile fragmentów wirusowego RNA znajduje się na centymetr sześcienny krwi. Wyniki PCR RNA wirusa zapalenia wątroby typu C w teście ilościowym w konwencjonalnym układzie wskazano w międzynarodowych jednostkach na mililitr (IU / ml) i można je zapisać na różne sposoby, na przykład 1,7 miliona lub 1,700 000 jm / ml.

Ilościowa diagnostyka PCR zapalenia wątroby typu C jest przepisywana pacjentom przed rozpoczęciem leczenia przeciwwirusowego, aw 12. tygodniu leczenia, w celu oceny wyników wybranej metody postępowania z HCV. Obciążenie wirusem pozwala określić trzy ważne wskaźniki choroby:

infekcyjność, tj. stopień ryzyka przeniesienia wirusa z jednego nośnika na drugie (im większe stężenie RNA wirusa, tym większe prawdopodobieństwo zarażenia innej osoby, na przykład poprzez kontakt seksualny); metoda i skuteczność leczenia; czas trwania i rokowanie terapii przeciwwirusowej (im wyższe jest obciążenie wirusem, tym dłużej trwa leczenie).

Ilościowa diagnostyka PCR zapalenia wątroby typu C zależy od rodzaju testu laboratoryjnego i progu jego czułości. Dolną granicę normy uznaje się za wskaźnik do 600 000 IU / ml, średnia wartość mieści się w zakresie 600 000-700 000 IU / ml. Wyniki 800 000 IU / ml i wyższe uważa się za wysokie poziomy wirusa zawierającego RNA.

Ważne: nie ma bezpośredniego związku między poziomem RNA wirusa HCV we krwi a stopniem nasilenia choroby. Pacjent może mieć bardzo wysokie miano wirusa, ale to nie oznacza, że ​​dochodzi do poważnego uszkodzenia komórek wątroby.

Genotypowanie

Ze względu na wysoką aktywność mutacyjną HCV w czasie testowania ważne jest, aby zidentyfikować genotyp wirusa we krwi pacjenta. W sumie na planecie zarejestrowano 11 genotypów wirusa zapalenia wątroby typu C, które obejmują wiele podgatunków (podtypy). Na terytorium Federacji Rosyjskiej dystrybuowane 1,2 i 3.

Hepatitis C PCR RNA wraz z genotypowaniem jest bardzo ważnym elementem analizy, ponieważ pozwala lekarzowi określić oporność (odporność) wirusa, wybrać odpowiednie leki i przepisać przebieg leczenia.

Różne genotypy HCV reagują inaczej na terapię antywirusową. Na przykład, 1 genotyp wymaga do 48 tygodni leczenia, a jego skuteczność wynosi średnio 60%, podczas gdy 2 i 3 genotypy są traktowane dwukrotnie szybciej z wydajnością do 85%.

Genotypowanie pozwala również pośrednio określić stan wątroby. Na przykład 3 genotypowi HCV często towarzyszy stłuszczenie, w którym tłuszcz gromadzi się w komórkach narządu.

Badanie krwi w kierunku PCR w przypadku zapalenia wątroby typu C powinno dać liczbę określającą genotyp. Odpowiedzi laboratoryjne mogą powiedzieć "nie wpisane" - a to oznacza, że ​​wirus jest w krwi ludzkiej, która nie jest wykrywana przez system testowy. Może to wskazywać, że genotyp nie jest typowy dla danego obszaru geograficznego. W takim przypadku powinieneś powtórzyć analizę z wyższą czułością systemu diagnostycznego.

Dekodowanie analizy PCR dla zapalenia wątroby typu C

Test ilościowego odszyfrowania PCR wirusa zapalenia wątroby typu C może być oparty na powyższych danych. Podczas uzyskiwania wyników badań laboratoryjnych zwykle zapisuje się następujące dane:

"Znaleziono" / "nie znaleziono" (wysokiej jakości PCR dla wirusowego zapalenia wątroby typu C); liczba frakcji zawierających RNA, na przykład 831,680 ME / ml (ilościowa analiza PCR); liczba określająca genotyp HCV, na przykład - 1, 2, 3, 4; Nazwa testu jest najczęściej w czasie rzeczywistym.

Najważniejszym w rozszyfrowaniu analizy PCR dla zapalenia wątroby typu C jest akapit drugi, który pokazuje obciążenie wirusowe, które określa rokowanie, sposób i czas trwania leczenia.

Ważne: w wyniku testu może pojawić się litera łacińska, na przykład 1a, oznaczająca podtyp wirusa, obok figury przedstawiającej genotyp. Dla lekarza to nie ma znaczenia: wybiera się tylko genotyp, aby wybrać metodę leczenia.

Jeśli test PCR na zapalenie wątroby typu C jest ujemny, a test ELISA jest pozytywny - co to oznacza?

Aby rozszyfrować testy laboratoryjne, należy skontaktować się z hepatologiem lub specjalistą chorób zakaźnych, który wyjaśni uzyskane informacje zgodnie z rodzajem systemu diagnostycznego i jego progiem czułości. W praktyce medycznej istnieje wiele danych dotyczących badań krwi, które mogą wprowadzić w błąd osobę bez wykształcenia medycznego.

Na przykład, jeśli test na PCR wirusa zapalenia wątroby typu C jest ujemny, a test ELISA jest dodatni, może to oznaczać, że nie ma HCV w krwi pacjenta, ale wcześniej cierpiał na ostrą postać wirusa zapalenia wątroby typu C. Uważa się, że dodatni test immunoenzymatyczny (ELISA) pokazuje, że istnieją przeciwciała we krwi, które zostały wyprodukowane po inwazji wirusa w przeszłości. Jednak we współczesnej praktyce medycznej analiza ELISA jest uważana za niewystarczająco niezawodną i często daje nietypowe wyniki, więc lekarze używają jej jako podstawowego badania przesiewowego. Podczas diagnozowania choroby specjaliści kierują się dokładnie testami PCR.

Przydatne wideo

Poniższy film przedstawia bardzo szczegółowy i interesujący opis istoty metody PCR, sposób przeprowadzania analizy:

Wniosek

Do analizy PCR w przypadku zapalenia wątroby typu C zazwyczaj stosuje się krew żylną. Najczęściej występuje podwójne pobranie materiału biologicznego - do ELISA i bezpośrednio do testu PCR. Aby uzyskać poprawne wyniki badań, wymagana jest zgodność z podstawowymi zasadami pobierania próbek materiału biologicznego:

krew do analizy podawana jest w pierwszej połowie dnia na pusty żołądek; pomiędzy pobieraniem posiłku i krwi powinno trwać co najmniej 8 godzin; alkohol i smażone produkty spożywcze powinny być również wykluczone przed przystąpieniem do testu; w ciągu dnia przed oddaniem krwi należy unikać dużego wysiłku fizycznego.

Wyniki badań krwi są zazwyczaj gotowe następnego dnia.

Specjalne badanie laboratoryjne - analiza PCR dla wirusowego zapalenia wątroby typu C - znacznie upraszcza diagnozę tej choroby wirusowej. Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie jest wyjątkiem: niewielką próbkę krwi można przetestować pod kątem zawartości rna i innego materiału genetycznego czynnika wirusowego. Wszystkie osoby z przeciwciałami przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C krążącym w osoczu krwi poddaje się analizie za pomocą PCR, której obecność potwierdza wykrycie jakościowe.

Interpretację wyników interpretuje się w kolumnie formularza badawczego jako "pozytywną" lub "negatywną" analizę. Ponadto za pomocą PCR można nie tylko określić minimalną zawartość wirusa, ale także zliczyć liczbę cząstek. W ten sposób można określić szacunkowy ładunek wirusa i określić taktykę leczenia tak dokładnie, jak to możliwe.

Wirusowe uszkodzenie wątroby

Wątroba jako element przewodu pokarmowego stanowi ogromny ciężar. W komórkach tych zachodzi większość reakcji metabolicznych wszystkich typów metabolizmu, co zapewnia optymalne funkcjonowanie wszystkich narządów i układów. Jednocześnie jego wartość odtruwająca jest doskonała do usuwania żużli i produktów przemiany materii z enzymatyczną żółcią.

Pokonanie wątroby przez wirusy o różnej naturze jest niezwykle niebezpieczne dla organizmu. Zróżnicowany obraz kliniczny i nieprzestrzeganie zasad leczenia prowadzi do zapalenia wątroby na pierwszym miejscu pod względem zagrożenia dla zdrowia. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest przewlekłe i może być ujemne przez długi czas, powoli pasożytując w organizmie człowieka. Wirus jest przenoszony przez płyny biologiczne: krew i rzadziej przez nasienie. Nadużywanie niesterylnych strzykawek, naturalna dostawa zarażonych kobiet, przypadkowe zranienia lub skaleczenia przez pracowników służby zdrowia może spowodować przeniesienie wirusa na zdrowych ludzi.

Szybka diagnoza choroby jest utrudniona przez ukryty obraz kliniczny i niesystematyczną patologię. Pozytywny wynik może być po prostu pominięty przez słabo wykonujące analizy. Tylko znaczne uszkodzenie komórek wątroby powoduje pewną symptomatologię, jednak negatywny efekt wiremii nie pozostawia wówczas szans na przywrócenie narządu.

Współczesna medycyna opracowała specjalne metody rozpoznawania najdrobniejszych śladów wirusa. PCR, IFA, biopsja wątroby może wykryć najmniejsze uszkodzenie wątroby i minimalny poziom przeciwciał przeciwko wirusowi. Analiza za pomocą PCR jest najprostszym i najbardziej wiarygodnym w praktyce diagnostycznej.

Analiza jakościowa

Istotą reakcji polimerazy jest generowanie sekwencji rna. Reakcję przeprowadza się w obecności tych samych białek wirusowych w osoczu krwi.

Specjalne katalizatory pozwalają na syntezę podobnej sekwencji wirusowej łańcucha, która jest porównywana ze znanymi nukleotydami wirusowego RNA. Na tej podstawie określają miano wirusa i uszkodzenia wątroby.

Badanie PCR ujawnia więcej informacji niż proste wykrycie wirusa rna. Przekracza ono czułość po kilkukrotnych standardowych metodach eph i innych wirusowych izolacji.

PCR jest w stanie wychwycić nawet pojedynczą obecność pożądanego genu w pobranej krwi. Taka diagnostyczna reakcja łańcuchowa jest również bardzo specyficzna. Sekwencja łańcuchów nukleotydowych jest unikalna dla każdego stworzenia, tak że enzymatyczne startery tworzą identyczne sekwencje pożądanej informacji genetycznej. W związku z tym każdy wirus można wykryć z najmniejszą dokładnością, nawet jeśli jego wskaźnik ilościowy jest bardzo mały.

Pacjenci, u których znaleziono przeciwciała przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby, przeprowadzili badanie jakościowe PCR lub Eph. Wynik analizy może być zarówno pozytywny, jak i negatywny, co w obu przypadkach wymaga leczenia.

Pozytywną odpowiedź reakcji łańcuchowej należy rozszyfrować jako obecność fragmentów RNA wirusa zapalenia wątroby lub jako zjawisko infekcji.

W osoczu krwi w chwili obecnej wirus aktywnie namnaża się i pasożytuje na komórkach wątroby. Diagnostyka PCR może dać odpowiedź negatywną, jeśli w plazmie jest niewiele cząsteczek wirusa, poniżej poziomu czułości testu lub wcale. Po bezpośrednim zakażeniu ilość wirusa rośnie stosunkowo wolno i dopiero po 1-2 tygodniach, lub inne badania jakościowe mogą je wyizolować.

Analizę negatywną można uzyskać w następujących przypadkach:

Podczas pobierania materiału w nieodpowiednich warunkach, pobranie próbki krwi z zanieczyszczeniem; Gdy pacjent otrzymał wcześniej zastrzyki heparyny. Z obecnością innych enzymów i substratów w pobranych próbkach, które zakłócają przebieg reakcji łańcuchowej.

Analiza ilościowa

Test ilościowy jako diagnostyka mikrobiologiczna ma na celu określenie miana wirusa. Potwierdzona analiza jakościowa dla wiremii służy jako podstawa do określenia ilości materiału genetycznego i jego stężenia. Liczbę wykrytych wirusów określa się w jednostce objętości krwi, zwykle w 1 mililitrze. Wymagane materiały są wyrażone w jednostkach międzynarodowych, niektóre laboratoria wykorzystują liczbę kopii w analizie eif.

Zwykle, przed jakimkolwiek schematem leczenia, PCR jest analizowany ilościowo. Zliczanie wirusów odbywa się dość często: po jednym, czterech, dwunastu i dwudziestu czterech tygodniach. 12. tydzień jest uważany za orientacyjny, ponieważ na podstawie analizy w tym okresie prowadzona jest interpretacja skuteczności środków terapeutycznych.

Wszelkie badania nie wymagają dokładnego etapu przygotowawczego pacjentów. Jedyną rzeczą, która jest zabroniona przed pobraniem krwi jest palenie.

Analiza ilościowa z zastosowaniem PCR lub IFA polega na pobraniu próbek z żyły.

Interpretacja wyników jako wysokiego miana wirusa rozpoczyna się od wartości 800 000 IU / ml. Taki pozytywny wynik w przypadku zapalenia wątroby typu C odzwierciedla obecność co najmniej 3 000 000 kopii na mililitr krwi. Niski poziom wiremii zatrzymuje się na poziomie 400 000 IU / ml. Wyniki badania mogą być wartościami jako reakcją negatywną, a także wskaźnikiem "poniżej zakresu pomiarowego".

Badanie ilościowe z oceną "poniżej zakresu pomiarowego" mówi, że podczas reakcji nie było możliwe obliczenie RNA. Wirus wciąż krąży w ciele, o czym świadczy pozytywny test jakościowy. Negatywny wskaźnik ilościowej analizy pcr lub ifa wskazuje na brak rna w tej próbce krwi.

Obciążenie wirusem umożliwia rozszyfrowanie stopnia zakaźności patologii i niebezpieczeństwa pacjenta na innych. Wysoki poziom wirusa zidentyfikowany podczas PCR lub Eph wskazuje na ryzyko, że pacjent jest zakaźny.

Pomimo ograniczonych metod przenoszenia wirusa przez krew wzrasta ryzyko przeniesienia wirusa przez wydzieliny gruczołów płciowych z matki na dziecko.

Analiza ilościowa zapewnia znaczącą pomoc w ocenie interwencji terapeutycznych. Ifa i PCR odzwierciedlają działanie leków antywirusowych, pomagają ustalić czas terapii i ocenić kształtowanie odporności pacjentów. Wczesna odpowiedź negatywna z testów laboratoryjnych wskazuje na skuteczne leczenie i konieczność skrócenia czasu leczenia. Powolny spadek wiremii można interpretować jako konieczność modyfikacji kursu terapeutycznego. Poziom wiremii determinuje rokowanie choroby. Zapalenie wątroby z małą częstością prawdopodobnie zostanie po prostu wyleczone, a wirus może zostać całkowicie usunięty z organizmu. Wysokie wskaźniki obecności wirusa we krwi wymagają starannej uwagi i wszechstronnego leczenia.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest patologią zapalną, w którą wpływają komórki wątroby. Choroba rozwija się w wyniku przenikania wirusa zapalenia wątroby typu C (HVC) do organizmu człowieka.

Postać choroby może być ostra lub przewlekła.

Najczęściej objawy ostrej postaci patologii u większości pacjentów są nieobecne, czasami chorobie towarzyszą bolesne odczucia w jamie brzusznej, zmniejszona wydajność, zwiększone zmęczenie, utrata apetytu, ciemny odcień moczu, odbarwienie kału, zażółcenie skóry i błon śluzowych, ból stawów. Takie objawy występują zwykle 6-8 tygodni po zakażeniu, ale mogą pojawić się po sześciu miesiącach.

Wraz z rozwojem takich zjawisk należy skontaktować się z placówką medyczną i poddać się kompleksowemu badaniu całego organizmu. Badanie krwi na zapalenie wątroby typu C wykonuje się w ramach badania lekarskiego.

Dzisiaj, dzięki nowoczesnym technikom diagnostycznym, tę patologię można zidentyfikować na początkowym etapie rozwoju, co znacznie zwiększa szanse na całkowite wyleczenie choroby.

Następujące grupy ludzi są zobowiązane do przetestowania na zapalenie wątroby typu C:

kobiety w okresie posiadania dziecka; osoby z objawami zapalenia wątroby; personel medyczny; potencjalni dawcy narządów i krwi; narkomani, osoby zakażone wirusem HIV, rozwiązłe życie intymne.

Lista wymaganych badań

Jakie testy powinienem wykonać na zapalenie wątroby typu C? Aby dokładnie zdiagnozować chorobę, określić jej przyczyny i określić stan miąższu wątroby, wymagane są następujące badania:

ogólne badania moczu i krwi; biochemiczna analiza krwi; Analiza PCR; badanie krwi w celu wykrycia przeciwciał przeciwko HVC; badanie krwi na obecność istniejących przeciwciał we własnych komórkach wątroby; biopsja wątroby.

Dekodowanie badań krwi na zapalenie wątroby typu C wykonuje specjalista. Rozważ szczegółowo każdą metodę badań, a także zrozumiemy, która analiza WZW typu C jest najdokładniejsza.

Ogólna analiza

Podczas wykonywania ogólnego badania krwi na zapalenie wątroby typu C można ocenić stan pacjenta. Zmiany parametrów krwi nie są postrzegane jako swoiste objawy zapalenia wątroby, jednak w przypadku tej choroby występują takie zaburzenia, jak:

zmniejszone stężenie hemoglobiny, płytek krwi i leukocytów; zwiększa zawartość limfocytów; krzepnięcie krwi jest naruszone; wzrasta szybkość sedymentacji erytrocytów (ESR).

Ogólna analiza moczu umożliwia wykrycie w jego składzie urobeliny - pigmentu żółci występującego w moczu w wyniku zaburzenia czynności wątroby.

Analiza biochemiczna

Biochemiczna analiza krwi w wirusowym zapaleniu wątroby typu C umożliwia identyfikację takich zaburzeń, jak:

podwyższony poziom enzymów wątrobowych (transaminazy alaninowej - ALT i aminotransferazy asparaginianowej - AST), które dostają się do krwi w przypadku uszkodzenia hepatocytów. W stanie normalnym wskaźniki te dla mężczyzn nie powinny wynosić więcej niż 37 IU / l, dla kobiet - nie więcej niż 31 IU // l. Zwiększone stężenie ALT i AspAT w bezobjawowym wirusowym zapaleniu wątroby typu C jest często jedynym objawem tej choroby. Ponadto fosfataza alkaliczna glutamylowej transpeptydazy we krwi wzrasta we krwi (zwykle nie więcej niż 150 IU / l). zawartość bilirubiny (zarówno ogólnej, jak i bezpośredniej) we krwi została przekroczona. Jeśli poziom żółtego pigmentu w surowicy przekracza 27-34 μmol / l, pojawia się żółtaczka (do 80 μmol / lw łagodnej postaci, 86-169 μmol / l - w umiarkowanej, powyżej 170 μmol / l - w ciężkiej postaci). Poziom albumin jest obniżony, a stężenie gamma globulin, wręcz przeciwnie, jest zwiększone. Globuliny gamma składają się z immunoglobulin - przeciwciał, które chronią organizm przed substancjami chorobotwórczymi. zwiększone stężenie trójglicerydów we krwi.

Test PCR

Za pomocą techniki PCR można zdiagnozować przyczynę choroby. Przeprowadzenie tej analizy umożliwia wykrycie wirusa we krwi, nawet jeśli jego ilość jest minimalna. Analiza PCR dla wirusowego zapalenia wątroby typu C umożliwia wykrycie istniejącego zakażenia krwi już po 5 dniach od momentu zakażenia, czyli na długo przed pojawieniem się przeciwciał.

Jeśli wynik testu krwi na WZW typu C za pomocą PCR jest dodatni, oznacza to obecność czynnej infekcji w organizmie. Za pomocą tej metody można przeprowadzić jakościowe i ilościowe badanie RNA HVC.

W trakcie jakościowej analizy PCR dla zapalenia wątroby typu C możliwe jest wykrycie istniejącego wirusa w ludzkim ciele.

Ta procedura diagnostyczna jest wykonywana, jeśli wykryto anty-HVC we krwi.

Rozszyfrowanie analizy zapalenia wątroby typu C zawiera informacje, że infekcja została wykryta lub nie została wykryta w organizmie. Zwykle we krwi nie występują żadne patologiczne substancje.

Jeśli test na zapalenie wątroby typu C jest dodatni, oznacza to, że patogen nieustannie dzieli i infekuje komórki wątroby.

Wyniki tej analizy mogą być niewiarygodne, jest to możliwe w następujących przypadkach:

zanieczyszczony wykorzystany biomateriał; w obecności heparyny we krwi; w obecności substancji chemicznych lub białkowych (inhibitorów) w badanym biomaterianie, wpływającym na elementy PCR.

Ilościowa analiza wirusowego zapalenia wątroby typu C dostarcza informacji o ilości wirusa zawartego we krwi, czyli określa obciążenie wirusem. Przez tę koncepcję rozumie się objętość RNA HVC obecnego we krwi (na przykład w 1 ml). W interpretacji analizy ilościowej dla zapalenia wątroby typu C wartość tę wyraża się w cyfrowym odpowiedniku, mierzonym w IU / ml.

Krew do PCR w przypadku zapalenia wątroby typu C pobierana jest przed zabiegami terapeutycznymi. Po przeprowadzeniu analizy po 1, 4, 12 i 24 tygodniach. Badanie w 12. tygodniu ma charakter orientacyjny i jest przeprowadzane w celu oceny skuteczności procedur medycznych.

Jeśli test na zapalenie wątroby typu C podczas ciąży jest dodatni i wartości wirusa są przekroczone, ryzyko przeniesienia patogenów z chorej matki na dziecko wzrasta kilkakrotnie. Ponadto, przy podwyższonych wartościach wiremii, wdrożenie środków terapeutycznych jest trudne.

Zgodnie z zapisami testów na zapalenie wątroby typu C, jeśli wartości wiremii przekraczają 800 000 IU / ml, wówczas jest ona wysoka. Jeśli liczby są poniżej 400 000 IU / ml, poziom wiremii jest uważany za niski.

Analiza wirusowego zapalenia wątroby typu C metodą PCR jest uważana za najdokładniejszą i ma kilka zalet w porównaniu z innymi opcjami badawczymi, a mianowicie:

bezpośrednia diagnoza czynnika sprawczego choroby. Podczas wykonywania tradycyjnych badań są określane przez obecność markerów białkowych, które są odpadami patogenów. To tylko wskazuje, że infekcja jest obecna we krwi. Podczas badania na wirusowe zapalenie wątroby typu C metodą PCR możliwe jest określenie rodzaju patogenu o niebezpiecznej patologii. specyfika techniki. Podczas tej procedury wyznaczany jest unikalny region DNA w biomateriału, który odpowiada tylko jednemu typowi patogenu. Minimalizuje to prawdopodobieństwo fałszywych wyników. wysoka czułość. Podczas wykonywania analizy PCR można wykryć minimalną ilość wirusa. Jest to ważne, jeżeli zostaną zidentyfikowane warunkowo patogenne substancje, które stanowią zagrożenie tylko wtedy, gdy ich poziom wzrasta. Podczas stosowania tej techniki w jednej próbce biomateriału można wykryć jednocześnie kilka patogenów. potrafi wykryć ukryte infekcje. Ponadto, analiza pozwala na zdiagnozowanie patogennych mikroorganizmów, które żyją wewnątrz komórek i mają wysoką zmienność antygenową.

Jeśli wyniki testu są pozytywne, to w biomaterianie znajdują się ślady wirusa, a następnie sieć ma infekcję w organizmie.

Negatywna analiza PCR dla zapalenia wątroby typu C oznacza, że ​​nie ma śladów zakażenia w biomateriałach.

Badania immunologiczne

Ta metoda pozwala zidentyfikować przeciwciała przeciwko wszystkim typom wirusów zapalenia wątroby, a także przeciwciała przeciwko komórkom wątroby własnego ciała, których pojawienie się przyczynia się do rozwoju autoimmunologicznego zapalenia wątroby.

Wyniki uzyskane podczas badania są istotne przez 3 miesiące, a następnie należy ponownie oddać krew na zapalenie wątroby typu C.

Możliwe jest również przeprowadzenie badania ekspresowego za pomocą specjalnych pasków testowych. Analiza ta pozwala na oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi C w krwi i ślinie, która może być przeprowadzona niezależnie, w domu.

Biopsja wątroby

Aby wykonać taką analizę, pobierany jest element miąższu wątroby i wykonywane jest badanie histologiczne otrzymanego biomateriału. Pozwala to na ocenę stanu organizmu: rozpoznawanie ognisk zapalnych, nekrotycznych, stadium zwłóknienia i tak dalej.

Obecnie stosuje się testy zastępujące analizę histologiczną miąższu wątroby.

Aby ocenić stopień uszkodzenia wątroby i intensywność procesu zapalnego, wykorzystuje się określone biomarkery krwi żylnej. Za pomocą FibroTest można ocenić stopień wzrostu tkanki włóknistej.

Podczas wykonywania programu Actitest można uzyskać informacje o intensywności procesów patologicznych w miąższu wątroby. Za pomocą Steatototesta można zdiagnozować tkankę tłuszczową wątroby i ocenić zakres tego procesu. Fibromax składa się ze wszystkich powyższych testów i może zawierać kilka innych badań.

Przygotowanie do badania

Jakie testy są podejmowane na zapalenie wątroby typu C i jak dowiedzieliśmy się tego lub tego rodzaju badań. Równie ważne jest, aby wiedzieć, jak przygotować się do analizy.

Aby uzyskać wiarygodne wyniki, zaleca się przestrzeganie następujących wymagań:

Wirusowe zapalenie wątroby typu C należy pobierać rano, na pusty żołądek. Ostatnim posiłkiem należy spożyć co najmniej 8 godzin przed badaniem. Biomateriał można zbierać w ciągu dnia lub wieczorem. W takim przypadku ważne jest, aby co najmniej 5-6 godzin upłynęło od ostatniego posiłku do analizy. przed oddaniem krwi na zapalenie wątroby typu C, herbatę, kawę, sok lub inne napoje należy wyrzucić, dozwolona jest tylko woda. 48 godzin przed badaniem należy wykluczyć stosowanie tłustych, smażonych potraw i napojów alkoholowych. przez co najmniej godzinę przed analizą należy powstrzymać się od palenia. Analizy nie należy wykonywać bezpośrednio po badaniu USG, instrumentalnym, badaniu rentgenowskim, masażu lub fizjoterapii. na jeden dzień przed wdrożeniem badania należy wykluczyć stosowanie leków i intensywną aktywność fizyczną. Stres emocjonalny jest również przeciwwskazany. Zaleca się spędzić 15 minut przed wykonaniem badania w spokojnym stanie.

Przeprowadzenie procedury pobierania krwi

Gdzie można uzyskać test na zapalenie wątroby typu C? Pobieranie próbek biomateriału do dalszych badań odbywa się w laboratorium instytucji medycznej lub w domu pacjenta.

Krew z żyły przyjmuje się w następujący sposób:

za pomocą specjalnej opaski uciskowej owiniętej wokół przedramienia pacjenta, żylny przepływ krwi zostaje zatrzymany. Dzięki takim manipulacjom żyły będą wypełnione krwią i będą bardziej widoczne, co znacznie ułatwi proces wprowadzania igły. obszar skóry, do którego zostanie włożona igła, jest ostrożnie traktowany alkoholem lub płynem zawierającym alkohol. Igła delikatnie wprowadza się do żyły, a następnie podłącza się do niej probówkę, specjalnie zaprojektowaną do pobierania krwi. Natychmiast po włożeniu igły do ​​żyły, ściskająca szelka zostaje zdjęta z ramienia pacjenta. po zebraniu objętości krwi niezbędnej do analizy igłę delikatnie usuwa się z żyły. w miejscu wstrzyknięcia należy umieścić sterylny bawełniany wacik lub gazę nasączoną alkoholem. Aby zapobiec pojawieniu się krwiaka, tampon należy naciskać z pewnym wysiłkiem na miejsce wkłucia igły, zgiąć ramię przy stawie łokciowym i przytrzymać w tej pozycji przez kilka minut. Takie działania pomogą także szybciej zatrzymać krew.

Pod warunkiem, że technika wewnętrznego podawania jest dobra, ta procedura jest całkowicie bezpieczna i nie powoduje bolesnych odczuć.

W rzadkich przypadkach po pobraniu krwi żyły mogą puchnąć. Zjawisko to jest nazywane "zapaleniem żył". Kompres (nie gorący) pomoże rozwiązać problem, powinien być stosowany do spuchniętych obszarów skóry kilka razy dziennie.

Pewne problemy mogą również wystąpić, jeśli występuje zaburzenie krwawienia. Przyjmowanie aspiryny, warfaryny i innych preparatów rozrzedzających krew może powodować krwawienie. Dlatego przed wykonaniem analizy należy odmówić przyjęcia jakiegokolwiek leku. Jeśli zabiegu nie można anulować, należy poinformować o tym specjalistę.

Terminy i ceny

Ile jest testowanych na zapalenie wątroby typu C? Wyniki badania krwi na zapalenie wątroby mogą być gotowe w ciągu kilku godzin, a także w ciągu kilku dni (z reguły nie więcej niż 8 dni). Czas przygotowania wyników zależy od rodzaju wirusa i wybranej metody analizy. Szybsze jest badanie prowadzone metodą PCR. Wyniki w tym przypadku będą gotowe za kilka godzin.

Ile kosztuje test na zapalenie wątroby typu C? W zależności od kliniki i złożoności badania cena zabiegu może wynosić od 400 do 11 000 rubli.

Należy pamiętać, że utworzenie wystarczającej ilości przeciwciał przeciwko HVC może potrwać kilka tygodni. Dlatego na wczesnym etapie rozwoju patologii wynik badania może być fałszywie ujemny.

Ponadto uzyskanie niewiarygodnych danych jest możliwe przy złej jakości analizie i naruszeniu warunków transportu uzyskanego biomateriału (próbki muszą być dostarczone do laboratorium maksymalnie 2 godziny po pobraniu krwi).

Jeśli wynik badania jest pozytywny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem chorób zakaźnych. Specjalista przeprowadzi dodatkowe badanie i zaleci odpowiednie leczenie.

Czy uważasz, że nie można wyleczyć zapalenia wątroby typu C?

Dzisiaj nowoczesne leki nowej generacji - Sofosbuvir i Daclatasvir - prawdopodobnie wyleczyją zapalenie wątroby typu C za 97-100%. Najnowsze leki w Rosji można uzyskać od oficjalnego przedstawiciela indyjskiego giganta farmaceutycznego Zydus Heptiza. Zamówione leki zostaną dostarczone kurierem w ciągu 4 dni, płatność przy odbiorze. Uzyskaj bezpłatną konsultację na temat stosowania nowoczesnych leków, a także dowiedz się o sposobach zdobywania, możesz na oficjalnej stronie dostawcy Zydus w Rosji.

Podstawowe testy na zapalenie wątroby typu C.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi poważny problem medyczny i społeczny. Około 180 milionów ludzi na świecie cierpi na tę chorobę, 350 tysięcy umiera każdego roku. Długi utajony (bezobjawowy) przebieg wirusowego zapalenia wątroby typu C prowadzi do późnej diagnozy. Analiza wirusowego zapalenia wątroby typu C jest przeprowadzana w celu zdiagnozowania choroby, diagnostyki różnicowej, przy jej pomocy, określenia wcześniej przeniesionej choroby "stojącej". Badanie to stosuje się u pacjentów z objawami zapalenia wątroby typu C, podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych, w uzyskaniu informacji o wcześniej przeniesionym zapaleniu wątroby o nieokreślonej etiologii, u osób zagrożonych i badaniach przesiewowych.

Rozpoznanie WZW typu C odbywa się w 2 etapach:

Etap 1 Oznaczenie obecności w surowicy przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty-HCV).

Etap 2 W obecności anty-HCV przeprowadza się test na obecność RNA (kwas rybonukleinowy) metodą PCR dla wirusa zapalenia wątroby typu C. Badanie pozwala zidentyfikować fazę procesu - "aktywny / nieaktywny", aby rozwiązać problem potrzeby leczenia. Wiadomo, że około 30% osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C samodzielnie usuwa infekcję, ponieważ mają silny układ odpornościowy i nie potrzebują leczenia. Zastosowanie PCR jest określane przez genotyp wirusa. Różne genotypy reagują inaczej na leczenie.

Stopień uszkodzenia wątroby w zapaleniu wątroby typu C określa się za pomocą biopsji lub innych badań inwazyjnych i nieinwazyjnych (na przykład fibrotest). Stopień stłuszczenia wątroby jest określany przez steatotestę. We wszystkich przypadkach rozpoznanie wirusowego zapalenia wątroby typu C powinno opierać się na danych z badań epidemiologicznych, klinice choroby i danych biochemicznych badań krwi.

Ryc. 1. Ciężkie skutki wirusowego zapalenia wątroby typu C - intensywne wodobrzusze.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C test: anty-HCV

Przeciwciała anty-HCV (anty-HCV) są specyficznymi markerami infekcji. W ciele osoby chorej wytwarzane są specyficzne przeciwciała dla białek wirusa zapalenia wątroby typu C (antygeny) - immunoglobuliny klasy IgM i IgG (anty-HCV IgM / IgG).

Po otrzymaniu wyniku pozytywnego dla przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C, przeprowadza się test potwierdzający - oznaczenie całkowitych przeciwciał przeciwko strukturalnym i niestrukturalnym białkom wirusa. Konstrukcyjne białka otoczki wirusów E1 i E2 są wytwarzane przez IgM anty-HCV, C-cor z białkiem nukleokapsydu (IgG anty-HCV) i 7 niestrukturalnych białek-enzymów NS-anty HCV NS IgG.

Do wykrywania przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C stosuje się test immunoenzymatyczny (ELISA). Testy potwierdzające - RIBA (rekombinowane immunoblotting), rzadziej Inno-Lia (analiza syntetycznych peptydów) służy do potwierdzenia (+) wyników ELISA.

IgG anty HCV

 • Przeciwciała IgM HCV pojawiają się w surowicy 4-6 tygodni po zakażeniu i szybko osiągają maksimum. Pod koniec ostrego procesu (po 5 - 6 miesiącach) ich stężenie maleje.
 • Długoterminowa rejestracja obecności IgM anty-HCV wskazuje, że wirusowe zapalenie wątroby typu C nabrało przewlekłego przebiegu.
 • Wzrost poziomu IgM w okresie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C sugeruje reaktywację procesu zakaźnego.
 • Poziom immunoglobulin IgM pozwala ocenić skuteczność leczenia.

IgG anty HCV

Przeciwciała IgG HCV pojawiają się w surowicy pacjenta od 11 do 12 tygodni po zakażeniu. Po 5-6 miesiącach rejestruje się szczytowe stężenie. Następne przeciwciała

pozostać na stałym poziomie przez cały czas trwania choroby w okresie ostrym i podczas okresu rekonwalescencji.

Całkowite przeciwciała przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C.

Całkowite przeciwciała przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty HCV ogółem) są stosowane do diagnozy "świeżych" przypadków choroby. Całkowite przeciwciała są przeciwciałami przeciwko białku nukleokapsydowym C - cor (IgG anty HCV) i 7 niestrukturalnym enzymom białkowym NS (IgG anty HCV NS) przeciwko HCV NS3, NS4 anty HCV i NS5 anty HCV.

Całkowite przeciwciała przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C pojawiają się w surowicy zakażonej osoby po 11-12 tygodniach od rozpoczęcia zakażenia, osiągają szczyt przez 5 do 6 miesięcy i pozostają na stałym poziomie przez cały okres choroby w ostrym okresie oraz w okresie 5 do 9 lat po okresie zdrowienia..

Każdy z rodzajów przeciwciał ma niezależną wartość diagnostyczną:

 • AntiHCVC (cor) są głównymi wskaźnikami kontaktu z wirusem zapalenia wątroby typu C.
 • AntiHCVNS3 wykrył jeden z pierwszych w procesie serokonwersji (wytwarzanie przeciwciał w odpowiedzi na obecność wirusa), wskazuje na ciężkość procesu zakaźnego i wskazuje na wysokie miano wirusa. Z ich pomocą, dziedziczne zapalenie wątroby typu C jest określane u pacjentów, którzy nie podejrzewają, że mają infekcję. Przedłużona obecność NS3 anty-HCV w surowicy wskazuje na wysokie ryzyko przewlekłości tego procesu.
 • AntiHCVNS4 sugeruje, że proces zakaźny ma długi przebieg. Poziom miana przeciwciał można ocenić na podstawie stopnia uszkodzenia wątroby.
 • AntiHCVNS5 wskazują na obecność wirusowego RNA. Ich odkrycie w ostrym okresie jest zapowiedzią przewlekłości tego procesu. Wysokie miana przeciwciał na tle leczenia sugerują, że pacjent nie reaguje na leczenie.
 • AntyHCVNS4 i antyHCVNS5. Ten rodzaj przeciwciał pojawia się w późnych stadiach rozwoju zapalenia wątroby. Ich zmniejszenie wskazuje na powstanie remisji procesu zakaźnego. Po leczeniu miana NS4 anty-HCV i NS5 anty-HCV zmniejszają się w ciągu 8 do 10 lat. Ten typ przeciwciała nie chroni przed ponowną infekcją.

Ryc. 2. Makrodrug wątroby. Marskość wątroby w wirusowym zapaleniu wątroby typu C.

Analiza dekodowania dla zapalenia wątroby typu C

Brak przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C jest wskazany przez termin "Norma". Jednak nie zawsze oznacza to brak choroby u ludzi. Tak więc, brak przeciwciał we krwi osoby zakażonej jest rejestrowany, dopóki nie pojawią się we krwi - do 6 miesięcy od momentu infekcji (średnio 12 tygodni). Okres braku przeciwciał we krwi osoby zakażonej nazywany jest "serologicznym oknem". Systemy testowania trzeciej generacji (ELISA-3) mają wysoką specyficzność (do 99,7%). Około 0,3% stanowiły wyniki fałszywie dodatnie.

Obecność anty-HCV wskazuje na obecne zakażenie lub wcześniejsze zakażenie.

 • Wykrywanie przeciwciał IgM i anty-HCV Cor Cor IgG, wzrost miana przeciwciał anty HCV Cor1 IgG i (+) PCR w obecności klinicznych i laboratoryjnych objawów ostrego zapalenia wątroby wskazują na ostry okres choroby.
 • Wykrywanie przeciwciał IgG anty-IgM, anty-HCV, IgG anty-HCV i (+) PCR w obecności klinicznych i laboratoryjnych objawów zapalenia wątroby wskazuje na reaktywację przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.
 • Wykrywanie IgG anty-HCV Coré i przeciwciał anty-HCV NS w przypadku braku klinicznych i laboratoryjnych objawów zapalenia wątroby i ujemny wynik PCR wskazuje, że pacjent ma przewlekłe zapalenie wątroby w fazie utajonej.

Ryc. 3. Makrodrug wątroby. Pierwotny rak wątroby. Jednym z powodów rozwoju onkologii jest marskość wątroby, rozwinięta na tle przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Analiza PCR dla zapalenia wątroby typu C

Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest "złotym standardem" diagnozy wirusowego zapalenia wątroby typu C. Wysoka czułość testu umożliwia wykrycie materiału genetycznego wirusów (RNA), nawet jeśli w badanym materiale jest ich tylko kilka. PCR jest w stanie wykryć wirusy RNA na długo przed pojawieniem się przeciwciał w surowicy, ale nie wcześniej niż od 5 dnia od momentu zakażenia. Po wykryciu choroby przez PCR, wirusy RNA wykrywane są nie tylko w surowicy, ale także w biopatach wątrobowych.

 • Reakcja łańcuchowa polimerazy pozwala na oznaczenie obecności lub braku wirusów zapalenia wątroby typu C we krwi i decyduje o rozpoczęciu leczenia. Wiadomo, że do 30% pacjentów pozbawia się infekcji, ponieważ mają silny układ odpornościowy i nie potrzebują leczenia.
 • W celu monitorowania skuteczności leczenia stosuje się PCR wirusa zapalenia wątroby typu C.
 • PCR stosuje się w nieobecności przeciwciał we krwi, ale w obecności silnego podejrzenia zapalenia wątroby typu C (podwyższone poziomy fosfatazy alkalicznej, całkowitej bilirubiny, 2-krotny nadmiar enzymów wątrobowych AST i ALT).
 • Analiza PCR zapalenia wątroby typu C jest stosowana do kontroli wewnątrzmacicznego przenoszenia wirusów zapalenia wątroby.

Obciążenie wirusowe zapalenia wątroby typu C.

Za pomocą analizy PCR można określić nie tylko obecność RNA wirusa we krwi - jakościową analizę (wykryto / nie wykryto), ale ich liczbę - obciążenie wirusem (liczba jednostek wirusowego RNA w 1 ml krwi). Wskaźnik ilościowy PCR służy do monitorowania skuteczności leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Metody stosowane w PCR mają różną czułość. W Federacji Rosyjskiej, zgodnie z zaleceniami metodologicznymi z 2014 r., Zaleca się stosowanie metod o czułości 25 IU / ml lub mniejszej. Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Wątrobą z 2015 r. Proponuje się zastosowanie metod oznaczania wirusowego RNA o czułości 15 IU / ml lub mniejszej.

W zależności od czułości systemu testowego, pacjent otrzymuje jeden lub drugi wynik badania:

 • Minimalna czułość analizatora COBAS AMPLICOR wynosi 600 IU / ml (analizator starszej generacji).
 • Minimalna czułość analizatora HCB-TEST COBAS AMPLICOR wynosi 50 IU / ml, co daje 100 kopii na ml.
 • Minimalna czułość analizatora HCV RealBest RNA wynosi 15 IU / ml, co daje 38 kopii na ml (w grupie nowoczesnych systemów testowych). Specyfika tych analizatorów wynosi 100%. Są one oznaczane przez HCV RNA wirusa podtypów 1a i 1b, 2a, 2b, 2c i 2i, 3, 4, 5a i 6.

Jeśli istnieją kopie RNA poniżej progu czułości tego analizatora, pacjent otrzymuje odpowiedź "nie wykryto".

Ryc. 4. Przykład analizy PCR (test ilościowy). Obciążenie wirusem określa się na zapalenie wątroby typu C.

Interpretacja wyników analizy PCR dla zapalenia wątroby typu C

 • Brak wirusa RNA wskazuje na brak infekcji.
 • Brak RNA przeciwko obecności przeciwciał we krwi wskazuje na zniknięcie wirusa zapalenia wątroby typu C pod wpływem leczenia lub samoleczenia.
 • W niektórych przypadkach wirus jest obecny we krwi, ale na poziomach podprogowych, gdy jego stężenie nie jest wychwytywane przez analizatory. Tacy pacjenci pozostają niebezpieczni pod względem infekcji.
 • Wykrywanie wirusa RNA przez 6 kolejnych miesięcy u pacjentów z ostrym zapaleniem wątroby typu C sugeruje, że choroba przybrała przewlekły przebieg.
 • Redukcja wirusowego RNA podczas leczenia wskazuje na skuteczność terapii i vice versa.

Ryc. 5. Tłuste zapalenie wątroby. Jedną z przyczyn uszkodzenia wątroby jest wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Podstawowe biochemiczne testy krwi na WZW typu C

Biochemiczne badania krwi pomagają ustalić stan funkcjonalny wielu ludzkich narządów i układów.

Enzymy wątrobowe ALT i AST

Enzymy wątrobowe są syntetyzowane wewnątrzkomórkowo. Są zaangażowani w syntezę aminokwasów. Duża ich liczba znajduje się w komórkach wątroby, serca, nerek i mięśni szkieletowych. Po porażce narządów (naruszenie integralności błon komórkowych) enzymy dostają się do krwi, gdzie wzrasta ich poziom. Podwyższone poziomy enzymów rejestrowane są z porażką (lizą, zniszczeniem) komórek wątroby, zawałem mięśnia sercowego i innymi chorobami. Im wyższy poziom transaminaz w surowicy, tym więcej komórek uległo zniszczeniu. AlAT dominuje w komórkach wątroby, AST - w komórkach mięśnia sercowego. Wraz z niszczeniem komórek wątroby poziom ALT wzrasta 1,5 - 2 razy. Wraz ze zniszczeniem komórek miokardium poziom AST wzrasta o 8 - 10 razy.

Podczas diagnozowania przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby należy zwrócić uwagę na stosunek AST / ALT (współczynnik de Ritis). Nadmiar AST nad ALT wskazuje na uszkodzenie komórek wątroby.

 • Norma AST dla mężczyzn wynosi do 41 jednostek / l, kobiety - do 35 jednostek / l, dzieci powyżej 12 lat - do 45 sztuk / l.
 • Norma ALT dla mężczyzn wynosi do 45 jednostek / l, kobiety - do 34 jednostek / l, dzieci 12 lat i więcej - do 39 jednostek / l.
 • Zwykle (u osób zdrowych) stosunek AST / ALT wynosi od 0,91 do 1,75.

Bilirubina

Bilirubina jest produktem rozkładu hemoglobiny. Bilirubina we krwi występuje w postaci pośredniej (do 96%) i bezpośredniej (4%). Proces rozkładu tej substancji występuje głównie w komórkach wątroby, gdzie jest wydalany z organizmu z żółcią. Wraz z niszczeniem komórek wątroby wzrasta poziom bilirubiny w surowicy. Zwykle całkowita zawartość bilirubiny jest mniejsza niż 3,4 - 21,0 μmol / L. Na poziomie 30-35 μmol / L i powyżej bilirubina przenika do tkanek, przez co skóra i twardówka stają się żółtaczką.

Ryc. 6. Gdy WZW typu C we krwi zwiększa poziom bilirubiny. Substancja przenika do tkanek, dlatego skóra i twardówka stają się żółtaczką.

Koszt badań krwi i PCR w przypadku zapalenia wątroby typu C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest patologią zapalną, w którą wpływają komórki wątroby. Choroba rozwija się w wyniku przenikania wirusa zapalenia wątroby typu C (HVC) do organizmu człowieka.

Postać choroby może być ostra lub przewlekła.

Najczęściej objawy ostrej postaci patologii u większości pacjentów są nieobecne, czasami chorobie towarzyszą bolesne odczucia w jamie brzusznej, zmniejszona wydajność, zwiększone zmęczenie, utrata apetytu, ciemny odcień moczu, odbarwienie kału, zażółcenie skóry i błon śluzowych, ból stawów. Takie objawy występują zwykle 6-8 tygodni po zakażeniu, ale mogą pojawić się po sześciu miesiącach.

Wraz z rozwojem takich zjawisk należy skontaktować się z placówką medyczną i poddać się kompleksowemu badaniu całego organizmu. Badanie krwi na zapalenie wątroby typu C wykonuje się w ramach badania lekarskiego.

Dzisiaj, dzięki nowoczesnym technikom diagnostycznym, tę patologię można zidentyfikować na początkowym etapie rozwoju, co znacznie zwiększa szanse na całkowite wyleczenie choroby.

Następujące grupy ludzi są zobowiązane do przetestowania na zapalenie wątroby typu C:

 • kobiety w okresie posiadania dziecka;
 • osoby z objawami zapalenia wątroby;
 • personel medyczny;
 • potencjalni dawcy narządów i krwi;
 • narkomani, osoby zakażone wirusem HIV, rozwiązłe życie intymne.

Lista wymaganych badań

Jakie testy powinienem wykonać na zapalenie wątroby typu C? Aby dokładnie zdiagnozować chorobę, określić jej przyczyny i określić stan miąższu wątroby, wymagane są następujące badania:

 • ogólne badania moczu i krwi;
 • biochemiczna analiza krwi;
 • Analiza PCR;
 • badanie krwi w celu wykrycia przeciwciał przeciwko HVC;
 • badanie krwi na obecność istniejących przeciwciał we własnych komórkach wątroby;
 • biopsja wątroby.

Dekodowanie badań krwi na zapalenie wątroby typu C wykonuje specjalista. Rozważ szczegółowo każdą metodę badań, a także zrozumiemy, która analiza WZW typu C jest najdokładniejsza.

Ogólna analiza

Podczas wykonywania ogólnego badania krwi na zapalenie wątroby typu C można ocenić stan pacjenta. Zmiany parametrów krwi nie są postrzegane jako swoiste objawy zapalenia wątroby, jednak w przypadku tej choroby występują takie zaburzenia, jak:

 • zmniejszone stężenie hemoglobiny, płytek krwi i leukocytów;
 • zwiększa zawartość limfocytów;
 • krzepnięcie krwi jest naruszone;
 • wzrasta szybkość sedymentacji erytrocytów (ESR).

Ogólna analiza moczu umożliwia wykrycie w jego składzie urobeliny - pigmentu żółci występującego w moczu w wyniku zaburzenia czynności wątroby.

Analiza biochemiczna

Biochemiczna analiza krwi w wirusowym zapaleniu wątroby typu C umożliwia identyfikację takich zaburzeń, jak:

 • podwyższony poziom enzymów wątrobowych (transaminazy alaninowej - ALT i aminotransferazy asparaginianowej - AST), które dostają się do krwi w przypadku uszkodzenia hepatocytów. W stanie normalnym wskaźniki te dla mężczyzn nie powinny wynosić więcej niż 37 IU / l, dla kobiet - nie więcej niż 31 IU // l. Zwiększone stężenie ALT i AspAT w bezobjawowym wirusowym zapaleniu wątroby typu C jest często jedynym objawem tej choroby. Ponadto fosfataza alkaliczna glutamylowej transpeptydazy we krwi wzrasta we krwi (zwykle nie więcej niż 150 IU / l).
 • zawartość bilirubiny (zarówno ogólnej, jak i bezpośredniej) we krwi została przekroczona. Jeśli poziom żółtego pigmentu w surowicy przekracza 27-34 μmol / l, pojawia się żółtaczka (do 80 μmol / lw łagodnej postaci, 86-169 μmol / l - w umiarkowanej, powyżej 170 μmol / l - w ciężkiej postaci).
 • Poziom albumin jest obniżony, a stężenie gamma globulin, wręcz przeciwnie, jest zwiększone. Globuliny gamma składają się z immunoglobulin - przeciwciał, które chronią organizm przed substancjami chorobotwórczymi.
 • zwiększone stężenie trójglicerydów we krwi.

Test PCR

Za pomocą techniki PCR można zdiagnozować przyczynę choroby. Przeprowadzenie tej analizy umożliwia wykrycie wirusa we krwi, nawet jeśli jego ilość jest minimalna. Analiza PCR dla wirusowego zapalenia wątroby typu C umożliwia wykrycie istniejącego zakażenia krwi już po 5 dniach od momentu zakażenia, czyli na długo przed pojawieniem się przeciwciał.

Jeśli wynik testu krwi na WZW typu C za pomocą PCR jest dodatni, oznacza to obecność czynnej infekcji w organizmie. Za pomocą tej metody można przeprowadzić jakościowe i ilościowe badanie RNA HVC.

W trakcie jakościowej analizy PCR dla zapalenia wątroby typu C możliwe jest wykrycie istniejącego wirusa w ludzkim ciele.

Ta procedura diagnostyczna jest wykonywana, jeśli wykryto anty-HVC we krwi.

Rozszyfrowanie analizy zapalenia wątroby typu C zawiera informacje, że infekcja została wykryta lub nie została wykryta w organizmie. Zwykle we krwi nie występują żadne patologiczne substancje.

Jeśli test na zapalenie wątroby typu C jest dodatni, oznacza to, że patogen nieustannie dzieli i infekuje komórki wątroby.

Wyniki tej analizy mogą być niewiarygodne, jest to możliwe w następujących przypadkach:

 • zanieczyszczony wykorzystany biomateriał;
 • w obecności heparyny we krwi;
 • w obecności substancji chemicznych lub białkowych (inhibitorów) w badanym biomaterianie, wpływającym na elementy PCR.

Ilościowa analiza wirusowego zapalenia wątroby typu C dostarcza informacji o ilości wirusa zawartego we krwi, czyli określa obciążenie wirusem. Przez tę koncepcję rozumie się objętość RNA HVC obecnego we krwi (na przykład w 1 ml). W interpretacji analizy ilościowej dla zapalenia wątroby typu C wartość tę wyraża się w cyfrowym odpowiedniku, mierzonym w IU / ml.

Krew do PCR w przypadku zapalenia wątroby typu C pobierana jest przed zabiegami terapeutycznymi. Po przeprowadzeniu analizy po 1, 4, 12 i 24 tygodniach. Badanie w 12. tygodniu ma charakter orientacyjny i jest przeprowadzane w celu oceny skuteczności procedur medycznych.

Jeśli test na zapalenie wątroby typu C podczas ciąży jest dodatni i wartości wirusa są przekroczone, ryzyko przeniesienia patogenów z chorej matki na dziecko wzrasta kilkakrotnie. Ponadto, przy podwyższonych wartościach wiremii, wdrożenie środków terapeutycznych jest trudne.

Zgodnie z zapisami testów na zapalenie wątroby typu C, jeśli wartości wiremii przekraczają 800 000 IU / ml, wówczas jest ona wysoka. Jeśli liczby są poniżej 400 000 IU / ml, poziom wiremii jest uważany za niski.

Analiza wirusowego zapalenia wątroby typu C metodą PCR jest uważana za najdokładniejszą i ma kilka zalet w porównaniu z innymi opcjami badawczymi, a mianowicie:

 • bezpośrednia diagnoza czynnika sprawczego choroby. Podczas wykonywania tradycyjnych badań są określane przez obecność markerów białkowych, które są odpadami patogenów. To tylko wskazuje, że infekcja jest obecna we krwi. Podczas badania na wirusowe zapalenie wątroby typu C metodą PCR możliwe jest określenie rodzaju patogenu o niebezpiecznej patologii.
 • specyfika techniki. Podczas tej procedury wyznaczany jest unikalny region DNA w biomateriału, który odpowiada tylko jednemu typowi patogenu. Minimalizuje to prawdopodobieństwo fałszywych wyników.
 • wysoka czułość. Podczas wykonywania analizy PCR można wykryć minimalną ilość wirusa. Jest to ważne, jeżeli zostaną zidentyfikowane warunkowo patogenne substancje, które stanowią zagrożenie tylko wtedy, gdy ich poziom wzrasta.
 • Podczas stosowania tej techniki w jednej próbce biomateriału można wykryć jednocześnie kilka patogenów.
 • potrafi wykryć ukryte infekcje. Ponadto, analiza pozwala na zdiagnozowanie patogennych mikroorganizmów, które żyją wewnątrz komórek i mają wysoką zmienność antygenową.

Jeśli wyniki testu są pozytywne, to w biomaterianie znajdują się ślady wirusa, a następnie sieć ma infekcję w organizmie.

Negatywna analiza PCR dla zapalenia wątroby typu C oznacza, że ​​nie ma śladów zakażenia w biomateriałach.

Badania immunologiczne

Ta metoda pozwala zidentyfikować przeciwciała przeciwko wszystkim typom wirusów zapalenia wątroby, a także przeciwciała przeciwko komórkom wątroby własnego ciała, których pojawienie się przyczynia się do rozwoju autoimmunologicznego zapalenia wątroby.

Wyniki uzyskane podczas badania są istotne przez 3 miesiące, a następnie należy ponownie oddać krew na zapalenie wątroby typu C.

Możliwe jest również przeprowadzenie badania ekspresowego za pomocą specjalnych pasków testowych. Analiza ta pozwala na oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi C w krwi i ślinie, która może być przeprowadzona niezależnie, w domu.

Biopsja wątroby

Aby wykonać taką analizę, pobierany jest element miąższu wątroby i wykonywane jest badanie histologiczne otrzymanego biomateriału. Pozwala to na ocenę stanu organizmu: rozpoznawanie ognisk zapalnych, nekrotycznych, stadium zwłóknienia i tak dalej.

Obecnie stosuje się testy zastępujące analizę histologiczną miąższu wątroby.

Aby ocenić stopień uszkodzenia wątroby i intensywność procesu zapalnego, wykorzystuje się określone biomarkery krwi żylnej. Za pomocą FibroTest można ocenić stopień wzrostu tkanki włóknistej.

Podczas wykonywania programu Actitest można uzyskać informacje o intensywności procesów patologicznych w miąższu wątroby. Za pomocą Steatototesta można zdiagnozować tkankę tłuszczową wątroby i ocenić zakres tego procesu. Fibromax składa się ze wszystkich powyższych testów i może zawierać kilka innych badań.

Przygotowanie do badania

Jakie testy są podejmowane na zapalenie wątroby typu C i jak dowiedzieliśmy się tego lub tego rodzaju badań. Równie ważne jest, aby wiedzieć, jak przygotować się do analizy.

Aby uzyskać wiarygodne wyniki, zaleca się przestrzeganie następujących wymagań:

 • Wirusowe zapalenie wątroby typu C należy pobierać rano, na pusty żołądek. Ostatnim posiłkiem należy spożyć co najmniej 8 godzin przed badaniem.
 • Biomateriał można zbierać w ciągu dnia lub wieczorem. W takim przypadku ważne jest, aby co najmniej 5-6 godzin upłynęło od ostatniego posiłku do analizy.
 • przed oddaniem krwi na zapalenie wątroby typu C, herbatę, kawę, sok lub inne napoje należy wyrzucić, dozwolona jest tylko woda.
 • 48 godzin przed badaniem należy wykluczyć stosowanie tłustych, smażonych potraw i napojów alkoholowych.
 • przez co najmniej godzinę przed analizą należy powstrzymać się od palenia.
 • Analizy nie należy wykonywać bezpośrednio po badaniu USG, instrumentalnym, badaniu rentgenowskim, masażu lub fizjoterapii.
 • na jeden dzień przed wdrożeniem badania należy wykluczyć stosowanie leków i intensywną aktywność fizyczną. Stres emocjonalny jest również przeciwwskazany.
 • Zaleca się spędzić 15 minut przed wykonaniem badania w spokojnym stanie.

Przeprowadzenie procedury pobierania krwi

Gdzie można uzyskać test na zapalenie wątroby typu C? Pobieranie próbek biomateriału do dalszych badań odbywa się w laboratorium instytucji medycznej lub w domu pacjenta.

Krew z żyły przyjmuje się w następujący sposób:

 • za pomocą specjalnej opaski uciskowej owiniętej wokół przedramienia pacjenta, żylny przepływ krwi zostaje zatrzymany. Dzięki takim manipulacjom żyły będą wypełnione krwią i będą bardziej widoczne, co znacznie ułatwi proces wprowadzania igły.
 • obszar skóry, do którego zostanie włożona igła, jest ostrożnie traktowany alkoholem lub płynem zawierającym alkohol.
 • Igła delikatnie wprowadza się do żyły, a następnie podłącza się do niej probówkę, specjalnie zaprojektowaną do pobierania krwi.
 • Natychmiast po włożeniu igły do ​​żyły, ściskająca szelka zostaje zdjęta z ramienia pacjenta.
 • po zebraniu objętości krwi niezbędnej do analizy igłę delikatnie usuwa się z żyły.
 • w miejscu wstrzyknięcia należy umieścić sterylny bawełniany wacik lub gazę nasączoną alkoholem.
 • Aby zapobiec pojawieniu się krwiaka, tampon należy naciskać z pewnym wysiłkiem na miejsce wkłucia igły, zgiąć ramię przy stawie łokciowym i przytrzymać w tej pozycji przez kilka minut. Takie działania pomogą także szybciej zatrzymać krew.

Pod warunkiem, że technika wewnętrznego podawania jest dobra, ta procedura jest całkowicie bezpieczna i nie powoduje bolesnych odczuć.

W rzadkich przypadkach po pobraniu krwi żyły mogą puchnąć. Zjawisko to jest nazywane "zapaleniem żył". Kompres (nie gorący) pomoże rozwiązać problem, powinien być stosowany do spuchniętych obszarów skóry kilka razy dziennie.

Pewne problemy mogą również wystąpić, jeśli występuje zaburzenie krwawienia. Przyjmowanie aspiryny, warfaryny i innych preparatów rozrzedzających krew może powodować krwawienie. Dlatego przed wykonaniem analizy należy odmówić przyjęcia jakiegokolwiek leku. Jeśli zabiegu nie można anulować, należy poinformować o tym specjalistę.

Terminy i ceny

Ile jest testowanych na zapalenie wątroby typu C? Wyniki badania krwi na zapalenie wątroby mogą być gotowe w ciągu kilku godzin, a także w ciągu kilku dni (z reguły nie więcej niż 8 dni). Czas przygotowania wyników zależy od rodzaju wirusa i wybranej metody analizy. Szybsze jest badanie prowadzone metodą PCR. Wyniki w tym przypadku będą gotowe za kilka godzin.

Ile kosztuje test na zapalenie wątroby typu C? W zależności od kliniki i złożoności badania cena zabiegu może wynosić od 400 do 11 000 rubli.

Należy pamiętać, że utworzenie wystarczającej ilości przeciwciał przeciwko HVC może potrwać kilka tygodni. Dlatego na wczesnym etapie rozwoju patologii wynik badania może być fałszywie ujemny.

Ponadto uzyskanie niewiarygodnych danych jest możliwe przy złej jakości analizie i naruszeniu warunków transportu uzyskanego biomateriału (próbki muszą być dostarczone do laboratorium maksymalnie 2 godziny po pobraniu krwi).

Jeśli wynik badania jest pozytywny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem chorób zakaźnych. Specjalista przeprowadzi dodatkowe badanie i zaleci odpowiednie leczenie.


Więcej Artykułów O Wątrobę

Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Zapobieganie HIV i wirusowemu wirusowemu zapaleniu wątroby

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻOM HIV I WIRUSOWI HEPATYTYCE B i C U PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCHZakażenie HIV i hemocontakt (pozajelitowe) wirusowe zapalenie wątroby typu B i C należą do kategorii głównie przewlekłych chorób zakaźnych, których kulminacją jest rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) oraz w stadium marskości wątroby z możliwym rozwojem raka wątrobowokomórkowego.
Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Odchylanie szyi, ciała i dna pęcherzyka żółciowego

Wiadomo, że zgięcie w ciele pęcherzyka żółciowego jest nieprzyjemną anomalią, w której narząd przybiera nietypowy kształt i zaczyna działać nieprawidłowo.