Normalny rozmiar wątroby u kobiet za pomocą ultradźwięków

W układzie wątrobowo-żółciowym organizmu człowieka najważniejszą rolę odgrywa zewnętrzny gruczoł wydzielniczy - wątroba. Organ ten jest aktywny w procesach rozkładu, osadzania (osadzania), metabolizmu i syntezy składników odżywczych (białka, tłuszcze, węglowodany). Jedną z głównych funkcji gruczołu jest neutralizacja toksyn, trucizn, produktów rozkładu.

Nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby prowadzi do problemów nie tylko układu wątrobowo-żółciowego i przewodu pokarmowego, ale także całego organizmu. Stan wątroby określa się za pomocą badań laboratoryjnych i badań aparatów medycznych. Najczęstszą procedurą diagnostyczną jest USG. Struktura, kontur, rozmiar wątroby są normalne dla USG, kobiety i mężczyźni mają pewne parametry i różnią się od dzieci.

Porównując wyniki USG ze standardami, lekarz może określić chorobę lub patologiczną zmianę narządu. Popularność diagnostyki ultradźwiękowej wynika z treści informacyjnej metody, jej dostępności, niskiego kosztu, nieszkodliwości i bezbolesności dla pacjenta, braku przeciwwskazań.

Kryteria oceny wątroby przy ultradźwiękach

Ze wszystkich gruczołów wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego w organizmie wątroba ma największy rozmiar i wagę. Średnio żelazo waży około półtora kilograma dla mężczyzn i 1200 g dla kobiet. Inne wskaźniki wątroby według płci różnią się niewiele. W dzieciństwie żelazo rośnie wraz z dzieckiem, dopóki nie osiągnie średniej wielkości.

Badanie ultrasonograficzne ocenia stan zdrowia wątroby według kilku kryteriów:

 • wielkość organu (długość, szerokość, grubość, ukośne wymiary pionowe i czaszkowo-krzyżowe);
 • struktura i kontury (kontury) płatów wątrobowych
 • echogenność (właściwości przewodzące i odblaskowe w odniesieniu do fal ultradźwiękowych w diagnozie);
 • żyły i naczynia.

Wskaźniki cyfrowe

Zgodnie ze standardami anatomicznymi, wielkość wątroby u zdrowej osoby powinna pasować do poniższych figur. Prawa część z lobarem: grubość (pełnia), rozmiar ukośnej pionowej, długość wynosi od 110 do 130 mm, nie więcej niż 150 mm, odpowiednio od 110 do 150 mm. Kąt prawej części płatkowej idealnie wynosi 75 stopni.

Lewa część: wysokość lub rozmiar czaszki, grubość lub rozmiar przednio-tylnego nie są większe niż 100 mm, około 70 mm, odpowiednio. Kąt lewej części homara wynosi 45 stopni. Cały gruczoł: długość, rozmiar poprzecznego parametru, grubość (wielkość wątroby w płaszczyźnie strzałkowej) odpowiadają - od 140 do 180 mm, od 190 do 230 mm, od 100 do 120 mm.

Wielkość żyły wrotnej wątroby w normie nie przekracza 13 mm, żyły głównej - 15 mm, śledziony - 10 mm, tętnicy - 7 mm. Tętnica normalna powinna wynosić 5-7 mm. Rozmiar wspólnego przewodu żółciowego jest o połowę niższy od wartości żyły głównej. Zdrowe ciało reprezentuje jednorodna struktura składająca się z małych ziaren. Wątroba powinna być pozbawiona wysunięć i depresji, z wyraźnymi zarysami granic.

Wskaźnikiem echogeniczności jest szybkość i stopień odbicia i absorpcji fal ultradźwiękowych przez komórki. Ultradźwięki pokazują, jak bardzo wątroba może przenosić ultradźwięki. Fale są wchłaniane gorzej i szybciej odbijają się, gdy ilość płynu w tkankach jest zbyt niska. Przewaga cieczy przeciwnie, przyczynia się do absorpcji fal. Podwyższona lub zaniżona echogenność danych wskazuje na nieprawidłowe funkcjonowanie gruczołu i obecność patologii.

Zmień wskaźniki

Jeśli jeden lub inny normalny wskaźnik zostanie zmieniony w kierunku zmniejszenia lub zwiększenia, możemy mówić o obecności nieprawidłowych procesów i poważnych chorób.

Gdy nie ma wyraźnych ognisk zapalnych, a zmiany w aktywnych komórkach nabłonka wątroby (miąższu) są równomiernie rozmieszczone w całym gruczole, każda poszczególna część ciała odbija fale inaczej, to znaczy, zmienia się echogeniczność wątroby. W medycznych protokołach badania sytuacja ta jest ukryta pod napisem "zmiany rozproszone".

Gdy wątroba rozszerza się i zwiększa objętość (powiększenie wątroby), podejrzewa się stłuszczenie (tłuszczowa wątrobioza) lub kardiogenne niedokrwienne zapalenie wątroby (choroba jest bezpośrednio związana z pracą serca i naczyń krwionośnych). Jeśli przewodnictwo ultradźwiękowe spada, jest to oznaką zatrzymywania wody i obrzęku. Termin medyczny to hipoechogeniczność.

Hiperechogeniczność lub zawyżony wskaźnik przewodnictwa falowego jest charakterystyczny dla zmian w składzie tłuszczu, obecności raka, zespołu policystycznych i zapalenia wątroby (w tym etiologii alkoholowej) i marskości. Obecność na obrazie lokalnych ciemnych plam o różnych kształtach i rozmiarach wskazuje na puste formowanie w wątrobie (cysty). Te patologie mogą być wrodzone i nabyte.

Te ostatnie są podzielone na dwa typy:

 • pasożytnicze (echinokokowe), wywołane przez inwazję robaków
 • traumatyczne, te, które ciało otrzymało z powodu uszkodzeń mechanicznych.

Zagęszczenie struktury gruczołu na tle zwiększonej echogeniczności może być wskaźnikiem powstałego łagodnego naczyniaka lub guza tłuszczowego (lipoma). Również łagodne guzy są określone przez krzywiznę naczyń wątroby i jej kształt.

Jakie choroby towarzyszą odchyleniom w wielkości od normy

USG z dużą dokładnością określa liczbę chorób układu wątrobowo-żółciowego, z których najważniejsze to:

 • urazy, urazy mechaniczne, przerwy;
 • ropne zmiany zapalne (ropnie), zapalenie wątroby o dowolnej etiologii, zmiany dystroficzne wywołane zaburzeniami metabolicznymi w komórkach gruczołów (tłuszczowa i cholestatyczna wątrobioza) - choroby zapalne;
 • torbiele, guzy, tłuszczaki, naczyniaki (nowotwory różnego rodzaju);
 • patologia naczyniowa;
 • zakaźne zapalenie przewodu żółciowego (zapalenie dróg żółciowych);
 • zmiany chorobowe;
 • śmiertelna choroba wątroby (marskość);
 • proliferacja tkanki łącznej ze zmianami bliznowatymi (zwłóknienie).

Aby uzyskać bardziej szczegółowe badanie, można dodatkowo polecić inne techniki sprzętowe: intubację dwunastnicy (diagnostyka z pozajelitowym podawaniem bodźca), prześwietlenie rentgenowskie lub cholangiografię rentgenowską, cholangiografię MRI.

Wątroba jest jedynym narządem, który ma właściwość samoregeneracji, ale z lekceważeniem dla zdrowia, a jej możliwości są ograniczone. Choroby układu wątrobowo-żółciowego są zawsze trudnymi patologiami z wymuszoną zmianą stylu życia. Nie należy narażać gruczołów na nadmierny stres w postaci alkoholu, szkodliwych pokarmów, tłustych potraw.

Ludzka wątroba

Ludzka wątroba odnosi się do niesparowanych narządów wewnętrznych, znajduje się w jamie brzusznej, ma gruczołową strukturę. Wątroba jest największym gruczołem, ma masę od 1,5 do 2 kg.
Wątroba w masie leży pod przeponą po prawej stronie. Jego powierzchnia, zwrócona do kopuły przepony, jest wypukła, to znaczy odpowiada kształtowi, dlatego nazywana jest przeponą.
Spód narządu jest wklęsły. Trzy rowki biegnące wzdłuż dolnej powierzchni dzielą ją na cztery płaty. W jednym z rowków leży okrągła wiązka. Diafragmatyczna część tylna lekko wygięta.

Wątroba jest przymocowana do przepony za pomocą więzadła sierpowego z jego wypukłą powierzchnią, a także za pomocą więzadła wieńcowego. Oprócz aparatu więzadełowego, mała sieć, dolna żyła główna i część jelita z żołądkiem, które leżą poniżej, uczestniczą w utrzymaniu narządu.


Narząd dzieli się na dwie połowy za pomocą więzadła sierpowego. Prawa część znajduje się pod kopułą przepony i nazywa się prawy płat, lewą część stanowi mniejszą część wątroby.
Charakterystyczne jest, że jego wewnętrzna powierzchnia jest nierówna, ma kilka wrażeń spowodowanych dopasowaniem innych narządów i struktur. Wrażenie nerkowe powstaje z prawej nerki, dwunastnica powoduje pojawienie się dwunastnicy, wcięcie prawej części wcięcia, a nadnercza po prawej jest nadnerczem.

Dolną powierzchnię ciała dzieli się trzema bruzdami na kilka części:

 1. Powrót. Jest również nazywany ogonem.
 2. Przód lub kwadrat.
 3. W lewo.
 4. Racja.

Jedynym poprzecznym rowkiem na dolnej powierzchni wątroby jest lokalizacja wrót wątroby. Obejmują wspólny kanał żółciowy, żyłę wrotną, nerwy i tętnicę wątrobową. A pęcherzyk żółciowy znajduje się w prawym rowku podłużnym.

Strukturę ludzkiej wątroby można oglądać z różnych pozycji: anatomicznej, chirurgicznej.
Ludzka wątroba, podobnie jak wszystkie narządy gruczołowe, ma własną jednostkę strukturalną. To są lobule. Powstają w wyniku akumulacji hepatocytów - komórek wątroby. Hepatocyty są ułożone w określonej kolejności, wokół żyły środkowej, tworząc promieniowe rzędy belek. Pomiędzy rzędami znajdują się międzyczęściowe naczynia żylne i tętnicze. W rzeczywistości naczynia te są naczyniami włosowatymi z żyły wrotnej i tętnicy wątrobowej. Kapilary te zbierają krew w centralnych naczyniach żylnych płatów żylnych, a te z kolei w żyłach zbiorczych. Żyły zbiorowe przenoszą krew do żylnych sieci wątroby, a następnie do żyły dolnej dolnej.

Pomiędzy hepatocytami z lobules leżą nie tylko naczynia, ale także wątrobowe rowki. Ponadto wykraczają one poza granice płatków, łącząc się z kanałami międzyzbieralnymi, z których powstają kanały wątrobowe (prawy i lewy). Te ostatnie zbierają i przenoszą żółć do wspólnego przewodu wątrobowego.

Wątroba ma włóknistą membranę, a pod nią cieńsza jest surowa. Surowata membrana w miejscu bramy wchodzi do miąższu, a następnie kontynuuje w postaci cienkich warstw tkanki łącznej. Te warstwy są otoczone loczkami wątrobowymi.
Wątrobowe naczynia włosowate z lobules zawierają gwiaździste komórki, które przypominają fagocyty w ich właściwościach, a także śródbłonka.

Aparat podwiązkowy

Na dolnej powierzchni przepony znajduje się arkusz otrzewnej, który płynnie przechodzi do przepony powierzchniowej narządu. Ta część otrzewnej tworzy więzadło wieńcowe, którego krawędzie wyglądają jak trójkątne płytki, dlatego nazywane są więzadłami trójkątnymi.
Na powierzchni trzewnej więzadła pochodzą z wyściółki na sąsiednie narządy: więzadło wątrobowo-nerkowe, więzadła żołądka i dwunastnicy.

Podział segmentowy

Badanie takiej struktury nabrało wielkiego znaczenia w związku z rozwojem chirurgii i hepatologii. Zmieniło to zwykłą ideę swojej zrazizowanej struktury.
Ludzka wątroba ma pięć struktur rurowych w swojej strukturze:

 1. sieci tętnicze;
 2. drogi żółciowe;
 3. system żyły wrotnej lub portal;
 4. system kawalerski (żylne naczynia wątrobowe);
 5. sieć naczyń limfatycznych.

Wszystkie systemy, z wyjątkiem portalu i kawalera, pokrywają się ze sobą i idą obok gałęzi żyły wrotnej.
W wyniku tego powstają wiązki naczyniowo-wydzielnicze, które połączone są przez gałęzie nerwów.


Segment jest częścią jego miąższu, który przypomina piramidę i sąsiaduje z triadą wątrobową. Triada jest połączeniem odgałęzienia drugiego rzędu z żyłą wrotną, odgałęzieniem tętnicy wątrobowej, odpowiadającym odgałęzieniem przewodu wątrobowego.

Segmenty są liczone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od bruzdy żyły głównej:

 1. Pierwszy lub ogoniasty segment, który odpowiada płatowi o tej samej nazwie.
 2. Segment lewego płata, tylny. Znajduje się w części o tej samej nazwie, w tylnej części.
 3. Trzeci lub przedni segment lewego płata.
 4. Segment kwadratowy od lewego płata.
 5. Od prawego płata są następujące segmenty: górny front, środkowy.
 6. Szósty to boczny dolny przedni.
 7. Siódmy - boczny dolny tył.
 8. Ósma - środkowa górna.

Segmenty są zgrupowane wokół wrót wątroby wzdłuż promienia, tworząc strefy (zwane także sektorami). Są to oddzielne części ciała.

 1. Monosegmentalny - boczny, znajdujący się po lewej stronie.
 2. Lewy sanitariusz. Utworzony przez 3 i 4 segmenty.
 3. Po prawej stronie sanitariusz. Utworzono 5 i 8 segmentów.
 4. Sektor boczny po prawej stronie składa się z 6 i 7 segmentów.
 5. Lewa, utworzona tylko przez 1 segment, umiejscowiona grzbietowo.
 6. Taka struktura segmentowa uformowana jest już w płodzie, a do czasu narodzin jest wyraźnie wyrażona.

Funkcje

Można mówić o znaczeniu tego ciała przez długi czas. Wątroba dotyka ludzkiego ciała jest wielopłaszczyznowa, pełni wiele funkcji.
Przede wszystkim trzeba o tym mówić, tak jak o gruczole uczestniczącym w trawieniu. Jego głównym sekretem jest żółć, wchodząc do jamy dwunastnicy.
Ponadto każdy zna inną rolę tego gruczołu - udział w neutralizacji toksyn i produktów trawienia pochodzących z zewnątrz. Jest to funkcja bariery. Jak wspomniano powyżej, naczynia miąższu zawierają komórki gwiaździste i komórki śródbłonka, które działają jak makrofagi, wychwytując wszystkie szkodliwe cząsteczki, które weszły przez krew.
W okresie rozwoju zarodka funkcja hematopoetyczna jest wykonywana przez hepatocyty. W związku z tym osobliwe jest wykonywanie funkcji trawiennych, barierowych, hematopoetycznych, metabolicznych i wielu innych:

 1. Neutralizacja. Hepatocyty w całym ich życiu neutralizują dużą liczbę ksenobiotyków, czyli substancji toksycznych pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Mogą to być trucizny, alergeny, toksyny. Przekształcają się w bardziej nieszkodliwe związki i są łatwo wydalane z ludzkiego ciała bez toksycznego działania.
 2. W organizmie w procesie życia wytwarza się olbrzymią ilość substancji i związków, które podlegają usunięciu. Są to witaminy, mediatory, nadmiar hormonów i substancji podobnych do hormonów, produkty pośrednie i końcowe metabolizmu, które mają działanie toksyczne. Są to fenol, aceton, amoniak, etanol, kwasy ketonowe.
 3. Bierze udział w dostarczaniu organizmowi produktów do życia i produkcji energii. Przede wszystkim jest to glukoza. Hepatocyty przekształcają różne związki o charakterze organicznym w glukozę (kwas mlekowy, aminokwasy, gliceryna, wolne kwasy tłuszczowe).
 4. Regulacja metabolizmu węglowodanów. W hepatocytach gromadzi się glikogen, który jest w stanie szybko się mobilizować, dostarczając osobie brakującej energii.
 5. Hepatocyty są składowiskiem nie tylko glikogenu i glukozy, ale także dużej liczby witamin i minerałów. Największymi rezerwami są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. A i D, i rozpuszczalne w wodzie B 12. Minerały kumulują się w postaci kationów (kobalt, żelazo, miedź). Żelazo jest bezpośrednio zaangażowane w metabolizm witamin A, B, C, E, D, kwasu foliowego, PP, K.
 6. W ludzkim okresie embrionalnym oraz u noworodków hepatocyty biorą udział w procesie tworzenia krwi. W szczególności syntetyzują dużą liczbę białek osocza (białka transportowe, alfa i beta-globuliny, albuminy, białka, które zapewniają proces koagulacji i antykoagulacji krwi). Dlatego też wątrobę można nazwać jednym z ważnych narządów hemopoeza w okresie prenatalnym.
 7. Zaangażowanie i regulacja metabolizmu lipidów. W hepatocytach syntetyzuje się glicerol i jego estry, lipoproteiny, fosfolipidy.
 8. Udział w wymianie pigmentów. Dotyczy to produkcji bilirubiny i kwasów żółciowych, syntezy żółci.
 9. Podczas szoku lub po utracie znacznej części krwi, wątroba człowieka dostarcza dopływ krwi, ponieważ jest to magazyn o określonej objętości. Własny przepływ krwi jest zredukowany, zapewniając przywrócenie BCC.
 10. Wiele hormonów i enzymów syntetyzowanych przez komórki wątroby bierze czynny udział w trawieniu miazgi w początkowych odcinkach jelita.

Wymiary w normie i zróżnicowane

Wielkość wątroby może dostarczyć wielu informacji i wstępnej diagnozy dla specjalisty.
Masa wątroby osiąga 1,5-2 kg, długość od 25 do 30 cm.
Dolna krawędź prawego płata jest wyświetlana w przybliżeniu wzdłuż dolnej krawędzi łuku żebrowego po prawej stronie, wystaje tylko 1,5 cm wzdłuż linii środkowo-obojczykowej i wzdłuż linii środkowej 6 cm.
Obniżenie dolnej krawędzi poniżej normy jest dopuszczalne w przypadku astmy, przewlekłych obturacyjnych chorób płuc, zapalenia opłucnej z silnym wysiękiem.

Jego granice są wysokie, gdy wzrasta ciśnienie w jamie brzusznej lub zmniejsza się ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej. Może to być po resekcji części płuc lub podczas wzdęć.


Prawy płat w jego pionowym rozmiarze wzdłuż mierzei nie przekracza 15 cm, wysokość może się różnić od 8,5 do 12,5 cm, lewy płat wysokości nie więcej niż 10 cm, prawy płat w przednio-tylnym cięciu od 11 do 12,5 cm, i lewo - do 8 cm.
Zwiększenie rozmiaru osoby obserwuje się, gdy nie ma wystarczającego krążenia krwi, gdy krew porusza się powoli w naczyniach, stagnacja w dużym kręgu krążenia krwi, w związku z czym narząd powiększa się i powiększa.

Innym powodem może być stan zapalny o innym charakterze: toksyczny (alkohol), wirusowy. Zapaleniu zawsze towarzyszy obrzęk, a następnie zmiany strukturalne.

Stłuszczenie wątroby związane z gromadzeniem nadmiaru tłuszczu w hepatocytach wyraża się znaczącą zmianą wielkości normalnej.

Brak równowagi może być spowodowany przez choroby akumulacyjne, które są dziedziczne z natury (hemochromatoza i glikogenoza).

Odwrotne objawy obserwuje się w marskości i toksycznej dystrofii miąższu. Dystrofii toksycznej towarzyszy masowa martwica komórek i wzrost niewydolności narządowej. Przyczyny ich różne: wirusowe zapalenie wątroby, zatrucia alkoholem etylowym, trucizny o aktywności zapalenia wątroby (na przykład pochodzenia roślinnego: grzybów, aflatoksyny, heliotrop od in), a także związki przemysłowych (nitrozo - amino - naftalen, insektycydy); niektóre leki: sympatykomimetyki, sulfonamidy, leki na gruźlicę, halotan, chloroform.
Wielkość wątroby jest zmniejszona, a przy marskości jest to druga najbardziej prawdopodobna przyczyna. Jego przyczyną są również wirusowe zapalenie wątroby i alkoholizm. Rzadziej powodowany jest przez choroby pasożytnicze, toksyny przemysłowe, leki o długotrwałym stosowaniu. To na ostatnim etapie organ jest znacznie zredukowany i prawie nie spełnia swoich funkcji.

Jakie rozmiary są uważane za normalne?

Największym gruczołem w naszym organizmie jest wątroba. Ma asymetryczny kształt przypominający grzybową czapkę.

Parametry tego ciała, takie jak rozmiar, struktura, kształt, kontury nie zależą od wieku, wagi czy płci osoby.

U hepatologów, specjalistów zajmujących się leczeniem wątroby, dla prawego płata przyjmuje się następujące normalne rozmiary:

 • długość może wynosić od 11 do 15 cm;
 • grubość wynosi od 11,2 do 12,5 cm;
 • CWR (ukośny rozmiar pionowy) nie przekracza 15 cm;
 • CCR (rozmiar czaszkowo-ogonowy, znany również jako wzrost) wynosi od 8,5 do 12,5 cm.

Rozmiar lewego płata wątroby jest znacząco różny i wynosi:

 • grubość - od 5 do 8 cm;
 • ККР - nie więcej niż 10 cm.

Za normalne parametry całego ciała uważa się:

 • długość (od skrajnego punktu tępego ostrza do skrajnego punktu ostrza) - od 14 do 18 cm, ale nie więcej niż 20;
 • o średnicy - 20-22,5 cm

Ważnymi wskaźnikami zdrowia wątroby są rozmiary rogów:

 • dla dolnej krawędzi lewego płata parametr ten powinien wynosić około 300, ale nie więcej niż 450;
 • dla dolnej krawędzi prawego płata kąt musi być mniejszy niż 750.

Waga tego gruczołu u dorosłego mężczyzny wynosi średnio 1,5 - 1,6 kg, u dorosłej kobiety - 1,2 kg.

Metody określania wielkości i stanu wątroby

Wiele chorób wątroby przez długi czas może być bezbolesne i bezobjawowe. Terminowa i dokładna diagnoza pozwala na ich wczesne wykrycie i przepisanie niezbędnego leczenia.

Anamneza

Przy początkowych dolegliwościach pacjenta z powodu bólu w prawym podżebrze, nudnościach, osłabieniu i ogólnym złym samopoczuciu, lekarz musi określić możliwe niekorzystne czynniki: nadużywanie alkoholu, zatrucie, przyjmowanie różnych leków, obecność chorób zakaźnych, dziedziczenie.

Palpacja

Ta metoda pozwala określić rozmiar, fakturę, gęstość, tkliwość i umiejscowienie wątroby. Palpacja wykonywana jest z pacjentem stojącym i leżącym na plecach.

Perkusja

Poprzez perkusję (perkusję) można również określić przybliżoną wielkość gruczołu, a także zidentyfikować wodobrzusze (tworzenie się płynu w jamie brzusznej).

Diagnostyka ultradźwiękowa

Ultradźwięki to najtańsza i najtańsza metoda badania. Pozwala na dokładne określenie wielkości wątroby, a także określenie nieprawidłowości rozwojowych i chorób, takich jak marskość wątroby, onkologia i przerzuty, zapalenie wątroby.

Badanie rentgenowskie

Badanie rentgenograficzne pozwala ocenić kształt, wielkość i strukturę wątroby.

Tomografia komputerowa

Ta stosunkowo nowa metoda badawcza pozwala wykryć wewnętrzne krwawienie, onkologię i inne choroby wątroby we wczesnym stadium.

Skanowanie radionuklidów

Nowoczesna metoda badawcza, w której pacjentowi podaje się wskaźniki radioaktywności, przenikające do krwiobiegu do wątroby. W ten sposób można wykryć uszkodzenie narządów, obecność guzów, torbieli lub ropni.

Reohepatography

Metoda badawcza opiera się na rejestrowaniu fluktuacji oporności tkanki wątrobowej na przechodzący przez nią prąd elektryczny o wysokiej częstotliwości. W tym samym czasie możliwe jest zdiagnozowanie zmian narządowych rozlanego narządu.

Badanie laparoskopowe

Biopsja celowana laparoskopowo pomaga ocenić wielkość i kształt narządu, aby zidentyfikować zmiany ogniskowe.

Badania za pomocą aparatu Fibroscan

Promieniowanie ultradźwiękowe zastosowane w aparacie pozwala oszacować elastyczność wątroby, która z kolei wskazuje etapy zwłóknienia.

Metody biochemiczne i immunologiczne

Oznaczanie całkowitej wielkości wątroby zgodnie z metodą Kurlova

Michael G. Kurlov zaproponowany sposób wyznaczania granic wątroby, obejmujący perkusję - stukanie kłykcie strony dławika i rzetelnej analizy, co ma miejsce w tym samym czasie. Podczas perkusji wątroby słychać tępy dźwięk, ponieważ jest gęsty i nie ma w nim powietrza. Podczas badania pacjent leży na twardej, płaskiej powierzchni na plecach w zrelaksowanej postawie, nogi zgięte w kolanach, oddychają równomiernie i spokojnie.

Aby określić wielkość wątroby poprzez stukanie (uderzenie), określa się pięć punktów, a trzy linie są rysowane psychicznie:

 • Pierwszy punkt, który jest górną granicą narządu, znajduje się przy dolnej krawędzi żebra V;
 • Drugi punkt (dolna granica) znajduje się na poziomie lub znajduje się 1 cm powyżej krawędzi łuku żebrowego wzdłuż linii środkowobojczej;
 • Trzeci punkt znajduje się na poziomie pierwszego punktu, ale na przedniej linii środkowej;
 • Czwarty punkt jest dolny koniec gruczołu, znajduje się na połączeniu pomiędzy środkowym a górną trzecią połowie odległości między występem mającym kształt xiphoid i pępku.

Następujące wiersze są zwykle wybierane jako źródło:

 • Mediana;
 • Prawe śródskrzydłe;
 • 10 przestrzeni międzyżebrowej, znajduje się z przodu po lewej stronie pod pachą.

Specjalista zaczyna przewracać wątrobę w okolicy drugiej przestrzeni międzyżebrowej po prawej stronie. Uderzenie występuje przed czasem, gdy dźwięk dzwoni. Gdy tylko staje się głuchy (cichy), z tego miejsca wyrysowana jest wyimaginowana pozioma linia z obszaru pępka. Następnie gwintowanie przebiega wzdłuż linii środkowo-obojczykowej w górę. W ten sposób określa się dolną granicę wątroby. Dalsze perkusję wykonuje się w linii środkowej, przechodząc od pępka aż do momentu, w którym dźwięk staje się głuchy. Następna wyobrażona linia przechodzi w obszarze dziesiątej przestrzeni międzyżebrowej w kierunku górnej granicy.

Rozmiar badanego narządu określa się na podstawie głuchych dźwięków na tych liniach perkusyjnych. W przypadku osoby dorosłej o zdrowej odległości wątroby pomiędzy pierwszym i drugim punktem jest w zakresie od 9 do 11 cm, pomiędzy trzecim i czwartym punktem - 8,9 cm, rozdzielczość skosu między trzecim i piątym punktów od 7 do 8 cm, w związku z czym pierwsza cyfra. wskazać rozmiar prawego płata, a drugi i trzeci - parametry lewego płata dławika.

Przyczyny i czynniki powodujące zmiany w parametrach wątroby

Wszelkie zmiany parametrów wątroby, jej zwiększanie lub przesuwanie w górę iw dół mogą wskazywać na poważną chorobę.

Przesuwając górne kontury narządów granicznych możliwe są następujące choroby:

 • guzy
 • zapalenie opłucnej,
 • ropień
 • torbiel
 • wysokie położenie membrany.

Niska pozycja przepony (lub przesunięcie w dół górnej granicy gruczołu) może wskazywać na następujące choroby:

 • odma opłucnowa,
 • rozedma płuc,
 • wisceroza.

Kiedy zmieniasz dolną granicę diagnozy choroby:

 • wodobrzusze,
 • wzdęcia
 • końcowy etap marskości,
 • ostra dystrofia i atrofia narządu.

Przesuwanie dolnej granicy wskazuje na następujące choroby:

 • niewydolność serca
 • choroby onkologiczne
 • zapalenie wątroby
 • stojąca wątroba.

Wszelkie nieprawidłowości w wielkości wątroby, jej wzrost lub spadek, zmiany gęstości, struktury lub kształtu wymagają natychmiastowej porady eksperta. Terminowe leczenie pomoże zmniejszyć lub całkowicie uniknąć negatywnych konsekwencji dla organizmu, przywrócić zdrowie i przedłużyć życie pacjenta.

Wielkość wątroby u dorosłych za pomocą ultradźwięków: norma i interpretacja wyników dla kobiet i mężczyzn

Wskaźniki wątroby podczas badania ultrasonograficznego jamy brzusznej - to dowód na zdrowie całego ciała. Jakie cechy wątroby są rejestrowane za pomocą ultradźwięków? Przede wszystkim są to parametry wymiarowe, dane dotyczące przepuszczalności ultradźwiękowej (echogeniczności) tkanek narządów, anatomiczny opis struktur w stanie zdrowym. Te standardowe, ogólnie przyjęte kryteria są niezbędne, aby porównać je z danymi uzyskanymi w wyniku badania. Na podstawie cech porównawczych wyciągnięto wniosek o normalnym lub patologicznym stanie narządu.

O ludzkiej wątrobie

Jest to jeden z największych niesparowanych narządów w ludzkim ciele. Stanowi to 2,5% całkowitej wagi osoby, tj. wątroba mężczyzny waży około 1,5 kg., masa ciała kobiecego ciała wynosi 1,2 kg. Ten największy gruczoł znajduje się w podbrzuszu po prawej stronie jamy brzusznej, w normalnych warunkach nie wystaje spod łuku żebra, ponieważ jest utrzymywany przez ciśnienie fizjologiczne ciśnienia w jamie brzusznej.

Gruczoł ma miękką, ale raczej gęstą strukturę, ciemnoczerwony odcień i zawiera cztery płaty: duży prawy, mniejszy lewy, mniejszy ogon i kwadrat.

Krążenie wątrobowe znacznie różni się od wszystkich innych układów w ciele. Tętnica wątrobowa dostarcza narząd bogatą w tlen krew, a krew przepływająca przez tę samą tętnicę jest nasycona dwutlenkiem węgla. Oprócz takiego znanego koła przepływu krwi, ciało otrzymuje ogromne ilości krwi, która pochodzi z wszystkich narządów trawiennych. Cała krew, która myje żołądek, dwunastnicę, małe i duże jelito, wchodzi do wątroby przez wielką żyłę wrotną. W tym narządzie pochłaniana jest większość składników odżywczych i nieodżywczych wchłanianych do krwi z układu trawiennego.

Funkcjonalna różnorodność sprawia, że ​​wątroba jest głównym biochemicznym syntetyzatorem w ludzkim ciele. Istnienie bez tego gruczołu jest niemożliwe. Urząd aktywnie uczestniczących w procesie trawieniem, ponieważ wytwarza odpowiednią ilość żółci chroni neutralizujące przychodzące trucizny krwi, drobnoustroje, bakterie i wirusy, uczestniczy w procesach metabolicznych jako główny producent glikogenu.

Metodologia badań

Rozwój i progresja chorób, które mogą zakłócać pełne funkcjonowanie wątroby i powodować naruszenie odpływu żółci, wymaga szybkiego ustalenia prawidłowej diagnozy. Rzeczywiście, szybkie wykrycie patologii zapobiega rozwojowi powikłań i ułatwia wybór i wyznaczenie odpowiedniego leczenia.

Metoda diagnostyki ultradźwiękowej jest szybka i nie powoduje bolesnych, nieprzyjemnych wrażeń. Procedura przeciwwskazań USG nie są dostępne, zaleca się dla wszystkich grup wiekowych. Połączenie tych zalet umożliwia przeprowadzanie badań ultrasonograficznych we wszystkich przypadkach, w których istnieje nawet najmniejsza potrzeba. Metoda ultradźwiękowa służy do skutecznej oceny wątroby, identyfikacji jej zmian strukturalnych, oszacowania parametrów ilościowych i patologicznych odchyleń.

Zdrowa wątroba na USG

Interpretacja ultrasonografii wątroby jest przeprowadzana przez specjalistę. Lekarz zapisuje wszystkie badane wartości i dokonuje ich wspólnej analizy na obecność patologii w gruczole. Zwykle dane uzyskane za pomocą ultradźwięków wystarczają do pełnego opisania stanu narządu. Ostateczny wniosek diagnostyczny jest jednak wydawany na podstawie badania lekarskiego, skarg pacjentów, wyników badań laboratoryjnych, raportu ultrasonograficznego i innych kryteriów, które w pewnym stopniu wpływają na wskaźniki.

Fizjologiczne umiejscowienie wątroby pozwala skutecznie przeprowadzić badanie ultrasonograficzne, aby zmaksymalizować gromadzenie niezbędnych danych, aby zidentyfikować niewielkie zmiany w strukturze i zaburzeniach w ciele. W zależności od współczynnika wieku, płci i cech strukturalnych ciała, wskaźniki, które są uzyskiwane przy pomocy ultradźwięków, różnią się i mogą zmieniać się w niewielkim zakresie.

Anatomiczną normą lokalizacji badanego narządu jest prawidłowa hipochondria. Duże objętości wątroby nie pozwalają na pełną wizualizację. W związku z tym lekarz-uzistu, aby określić cechy strukturalne potrzeby wykonania kilku sekcji obrazów. Przy każdym nacięciu specjalista określa wartości konturu, kształtu i struktury narządu.

Badanie ultrasonograficzne pozwala przeprowadzić charakterystyczną wizualizację prawego płetwy ogonowej i lewego płata kwadratowego oraz zbadać ich segmenty. To badanie ciała pozwala dokładnie określić lokalizację istniejącej patologii.

Przy odpowiednim przygotowaniu do procedury badania i jej realizacji można zobaczyć małe dziury na powierzchni wątroby od dołu. Ich powstawanie jest spowodowane ścisłym kontaktem badanego gruczołu z prawą nerką, jelita grubego, żołądkiem i prawym nadnerczem.

W normalnych warunkach aparat więzadłowy nie jest widoczny. Widoczny jest tylko brzeg bruzdy wieńcowej. Patologiczna obecność wolnego płynu w jamie brzusznej umożliwia wizualizację więzadeł wątrobowych. Podczas badania ultrasonograficznego położenie żył wątrobowych, stan gałęzi żyły wrotnej i dróg żółciowych powinno być łatwe do określenia.

Normalne cechy ultrasonograficzne u dorosłych

Podczas badania, specjalista bada wszystkie segmenty i płaty wątroby w przekroju i przekroju, dokonuje oceny i rejestruje wszystkie uzyskane dane. W trakcie wykonywania echografii stają się oddzielne pomiary wszystkich udziałów ciała. W zależności od budowy i płci dopuszczalne są niewielkie odchylenia od wartości standardowych.

Istotna różnica w kryteriach wielkości u dorosłych jest oznaką aktywnego procesu zapalnego, na przykład zapalenia wątroby lub oznak stagnacji, wystąpienia marskości. Wzrost nie w całym narządzie, ale w pewnej jego części, wskazuje na możliwy proces nowotworowy, rozwój przerzutów lub inne poważne choroby.

Zdrowe ciało ma właściwe, wyraźne kontury, gładką powłokę zewnętrzną, ostre krawędzie wokół obwodu. Obecność powierzchniowych kopców może wskazywać na patologiczny proces, zaokrąglone krawędzie wątroby wskazują na rozwój niewydolności serca.

Standardy wielkości wątroby u dorosłych:

 • dla prawego płata
  • kryterium anteroposterioru mieści się w zakresie od 11 cm do 13 cm,
  • ukośne pionowe (CWR) - nie więcej niż 15 cm,
  • długości - od 11 cm do 15 cm;
 • lewy płat charakteryzuje się wymiarami
  • grubość do 6 cm.,
  • wysokości - mniej niż 10 cm;
 • dla całego ciała normą jest:
  • długość - od 14 cm do 18 cm.,
  • w przekroju - od 20 cm do 22,5 cm,
  • rozmiar wątroby w płaszczyźnie strzałkowej - od 9 cm do 12 cm;
 • żyła wrotna o średnicy - do 1,5 cm;
 • tętnica wątrobowa o średnicy - do 0,6 cm

Normalne cechy ultrasonograficzne u dzieci

Za pomocą ultradźwięków możliwe jest również zdiagnozowanie narządów wewnętrznych dziecka. Pamiętaj, że wskaźnik charakterystyki narządów jest wprost proporcjonalny do wieku dziecka.

Wielkość wątroby wzrasta w zależności od wieku, dlatego u dzieci pediatria opracowała uśrednione normy dotyczące wielkości wątroby za pomocą ultradźwięków. Tak więc, dla jednorocznego dziecka, rozmiar prawego płata wynosi 6 cm, a co roku stopniowo staje się on większy o 0,6 cm. W wieku 15 lat rozmiar przednio-tylny wynosi około 10 cm, a w wieku 18 lat wynosi około 12 cm. noworodek, wszystkie inne rzeczy są równe, ma 3 cm, - 4 cm wzrostu, wzrasta co roku o 0,2 cm, a do 18 roku życia osiąga średnio 5 cm.

U dzieci rozmiar narządu ma swoje własne standardy, ponieważ w procesie wzrostu dziecka jego wątroba rośnie. Lekarz porównuje pomiary uzyskane za pomocą maszyny ultradźwiękowej z zatwierdzonymi tabelami.

Bez względu na wiek, struktura narządu musi być jednorodna, krawędzie są ostre, kontur jest wyraźny, żyła wrotna, jej gałęzie i drogi żółciowe są wyraźnie widoczne. Nie powinieneś angażować się w autodiagnozę dziecka zgodnie z tabelami standardów. Protokół odszyfrowywania - przywilej lekarza. Specjalista przeprowadzi analizę porównawczą wszystkich danych ultrasonograficznych, a jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości, zostaną opracowane odpowiednie środki terapeutyczne.

Patologiczne zmiany wielkości

Zdarzają się przypadki, gdy zeznania ultrasonograficzne nie spełniają ogólnie przyjętych standardów. W związku z tym następuje zmiana normalnych parametrów wątroby? Nieznaczne odchylenie od wielkości normy obserwuje się czasem u osób o dużym wzroście. Takie zjawisko nie jest uważane za patologię, a przyczyną tego są fizjologiczne cechy struktury organizmu.

Patologiczne zmiany w wątrobie są wynikiem takich warunków, jak:

 • choroba wątroby;
 • niewydolność serca;
 • choroby krwi;
 • dziedziczna patologia.

Zwykle zmianom wielkości narządu towarzyszy ostre i przewlekłe zapalenie wątroby, początkowe stadium marskości, powstawanie nowotworów, przerzuty i różne typy torbieli. Struktura wątroby ulega zmianie, jej jednorodność zostaje utracona podczas rozwoju tłuszczowej hepatozy.

Jaka jest wielkość wątroby w normie dla USG u dorosłych

Aby kontrolować wielkość wątroby jest normalne u dorosłych, ponieważ ultradźwięki są konieczne, ponieważ wątroba jest najbardziej potrzebnym i ważnym organem ludzkim. Jedna z jego głównych funkcji: utrzymanie właściwej równowagi w ciele.

Jest uważany za jednego z największych gruczołów trawiennych człowieka, produkującego żółć. Narząd ma kluczowe znaczenie dla metabolizmu: oczyszcza krew z toksycznych substancji, działa jak filtr i nie pozwala na przenoszenie trujących i niebezpiecznych leków do ogólnego krążenia.

Ponadto żelazo bierze udział we wszystkich rodzajach metabolizmu. Wątroba wspiera odporność organizmu, chroni przed infekcjami i zapobiega rozprzestrzenianiu się patogenów w organizmie. Unikalna zdolność tego ciała do przejścia do normalnego rozmiaru i wznowienia płynnej pracy. Wynika to z osobliwości struktury tego ciała.

Jaka jest potrzeba USG?

Najbardziej wszechstronna, prosta i powszechna metoda diagnostyczna jest słusznie uważana za ultrasonografię wątroby, która wykazuje najmniejsze awarie w jej funkcjonowaniu. Daje możliwość obserwowania różnych anomalii ciała, oglądania struktury, wielkości, identyfikacji chorób i patologii, podczas gdy jeszcze nie zaczęły szkodzić ciału.

Badanie za pomocą ultradźwięków nie uszkadza innych narządów, dlatego jest dozwolone dla każdego pacjenta. Podczas przeprowadzania badania przez specjalistę, mierzone są wymiary narządu, które są porównywane z wartościami referencyjnymi.

Organ ten znajduje się w górnej jamy brzusznej pod przeponą, po prawej stronie względem osi symetrii. Jego waga waha się zwykle w zakresie 1,5-2 kg (co oznacza: około 2% masy całego organizmu). Bez obecności patologii ma ciemnobrązowy kolor, miękką i elastyczną tkaninę. Składa się z dwóch płatków. Zwykle ich rozmiar wynosi około 25-30 cm długości i 20-22 cm wysokości i 15-16 cm wysokości. Szerokość wątroby pozostaje w granicach 10 cm.

Przeglądanie tego ciała można łatwo przeprowadzić za pomocą diagnostyki ultradźwiękowej. Ten rodzaj diagnozy pozwala wykryć nieznaczne nieprawidłowości w wątrobie. Uzyskane pomiary mogą różnić się od referencyjnych parą konwencjonalnych jednostek. Wynika to z wieku, płci, wagi. Organizm dziecięcy ma własny zestaw normalnych wartości.

Ważne parametry, na które należy zwrócić szczególną uwagę na ultrasonografię wątroby, to jej wielkość i granice. Pomiary wykonywane są przez płaty, z uwzględnieniem różnych zewnętrznych i wewnętrznych czynników organizmu.

Wartość referencyjna wątroby za pomocą ultradźwięków

Standardowe rozmiary wątroby są obliczane jako suma pojedynczego płata i parametrów segmentowych. Każda część ciała ma swoje szczególne cechy. Łączny wynik wszystkich wskaźników i parametrów pozwala nam śledzić rozwój wszelkich procesów w tym ciele, aby zapobiec ewentualnym patologiom.

Ze względu na to, że ten narząd jest największym gruczołem trawiennym, niemożliwe jest jednoczesne skanowanie wszystkich jego segmentów. W celu prawidłowej diagnozy specjaliści wykonują plasterki płatków.

W celu przeprowadzenia badania narząd podzielono na następujące płaty:

Sama wątroba jest podzielona nie tylko na płaty, ale również na 8 różnych segmentów. W procesie diagnozy każda część jest badana indywidualnie. Takie podejście umożliwia nie tylko szybkie wykrycie choroby, ale także poszukiwanie dokładnego miejsca jej rozwoju w wątrobie: porównuje się normę i rzeczywiste wskaźniki, a na podstawie uzyskanych danych wyciąga się odpowiednie wnioski.

Przy diagnostyce ultradźwiękowej (jeśli pacjent spełnia wymagania medyczne niezbędne do przygotowania), w dolnej płaszczyźnie ciała znajduje się pewna liczba jam, które uzyskano w wyniku ścisłego dopasowania do struktur takich jak:

 • prawą nerkę;
 • jelito grube;
 • żołądek;
 • prawy nadnercze.

Aparat więzadłowy nie będzie widoczny, z wyjątkiem bruzdy wieńcowej. Wszystkie te szczegóły może zobaczyć specjalista tylko wtedy, gdy w jamie żołądkowo-jelitowej jest dużo wody.

Standard dla dorosłych

Podczas badania sonolog bada każdy składnik narządu w odwrotnych kierunkach, mierzy wszystkie niezbędne wartości i zapisuje te parametry w specjalnym dzienniku.

Normalna wielkość wątroby u dorosłych:

 • grubość prawego płata - 11,2-12,6 cm;
 • pionowy skośny rozmiar prawego płata (CWR) - do 15 cm;
 • długość prawego płata - 11-15 cm;
 • grubość lewego płata wynosi około 7 cm;
 • wysokość lub wymiar czaszkowo-ogonowy, (CCR) lewego płata około ≤ 10 cm;
 • długość całej wątroby wynosi 14-18 cm;
 • szerokość - 20,1-22,5 cm;
 • rozmiar strzałkowy - 9-12 cm.

Przy dokładniejszym badaniu wątroby mierzy się duże naczynia i przewód żółciowy. Idealnie, następujące wyniki:

 • wielkość wspólnego przewodu żółciowego wynosi około 6-8 mm;
 • żyła wrotna ≤ 13 mm;
 • żyła główna ma średnicę ≤ 15 mm;
 • żyły wątrobowe w odległości od ust do 2 cm - 6,0-10,0 mm;
 • tętnica wątrobowa w bramie wątroby - 4-7 mm.

Po sondażu ważne jest porównanie wyników z normą, ocena struktury, konturów i tkanek wątroby. Biorąc pod uwagę wszystkie dane dotyczące ultrasonografii, specjalista dokonuje diagnozy.

Tkanka wątroby

Zgodnie z normą tkanina będzie opisana jako "jednorodna, echogeniczna". Zwiększenie lub zmniejszenie echogeniczności ujawni oznakę zmiany funkcji narządu. W przypadku choroby, takiej jak marskość wątroby, wątroba ma heterogenną echogeniczność, ponieważ w organiźmie powstają węzły regeneracji organów - miejsca ekspansji tkanek. Wiadomo, że wątroba ma zdolność do odzyskania: z tych węzłów tkanki wątroby może tworzyć całe ciało.

W tkance wątroby występują różne wtrącenia. Na przykład cysty mają wygląd gładkich bąbelków zawierających płyn. Cysty Echinokokowe wykazują rodzaj zaokrąglonych pieczęci z masywną powłoką zawierającą płyn. Przerzuty są zwykle widoczne jako pojedyncze lub wielokrotne miejsca akumulacji dużej gęstości tkanek. Mają różne rozmiary.

Zazwyczaj wspomniane typy różnych inkluzji są uwzględniane w wynikach nie jako diagnoza, ale jako formacja z opisem ich cech.

Kontury wątroby

U osoby zdrowej i zdrowej obserwuje się prawidłowe zarysy wątroby, ich wypukłość jest równa, a krawędzie są ostre. Nieregularność powierzchni wskazuje na obecność ognisk procesu chorobowego, marskości i innych modyfikacji narządów.

Wątroba ma tendencję do owijania się wokół brzegów, a jej wielkość zwiększa się wraz ze zmianami w stagnacji, szczególnie w przypadku zastoju krwi w wielkim krążeniu z powodu niewydolności serca.

Pęcherzyk żółciowy i przewody

Prawidłowe funkcjonowanie tych dwóch narządów zależy bezpośrednio od siebie, dlatego też przy badaniu jednego z nich konieczne jest badanie drugiego. Zwykle pęcherzyk żółciowy odpowiada następującym wartościom: długość 5-7 cm, grubość ściany 2-3 mm. Jednocześnie odchylenia, zarówno w mniejszym, jak i większym stopniu, wskazują na rozwój patologii narządu.

Normę uważa się, gdy zawiera niewielką ilość żółci o jednolitej konsystencji. Wraz z rozwojem choroby kamicy żółciowej w ludzkim ciele, w pęcherzu tworzy się osad. Z biegiem czasu osad ten zamienia się w kamienie.

Wiele dróg żółciowych ma pewien rodzaj umiejscowienia, łączą wątrobę, woreczek żółciowy i dwunastnicę. Podczas badania zwracają głównie uwagę na średnicę tej struktury, ponieważ parametr ten może informować o stanie mniejszych kanałów. Jego rozmiar wynosi 6-9 mm. Jeśli wartość osiągnie 1 cm, możemy mówić o stagnacji żółci w ciele. Spośród patologicznych zjawisk w przewodach mogą występować zwężenia, obszary ekspansji i cysty.

Ograniczenia w ultrasonografii wątroby

Nie ma specjalnych zakazów dla różnych grup wiekowych w badaniu ultrasonografii wątroby i pęcherzyka żółciowego. Przeciwwskazania to ropna choroba skóry lub oparzenie w jamie brzusznej. Jednak w specjalnym przypadku - z ciężką kolką wątrobową - badanie jest dozwolone. Aby ustalić dokładną przyczynę naruszeń, należy przeprowadzić ankiety w odstępie kilku tygodni.

Takie badania, jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny lub biopsja, są wyznaczane przez specjalistę, oprócz wyjaśnienia diagnozy. Podczas diagnozowania konieczne jest dokładne przesłuchanie pacjenta, przeprowadzenie zewnętrznego badania oraz przeprowadzenie badań fizycznych i laboratoryjnych.

Wnioski na ten temat

Wyobraź sobie przybliżony obraz osobistej dolegliwości każdego pacjenta. Mając na uwadze wskaźniki zdrowia wątroby, można indywidualnie porównać je z wynikami USG wątroby i wyciągnąć wnioski na temat stanu zdrowia. Należy jednak pamiętać, że niemożliwe jest samodzielne zdiagnozowanie choroby. Czasami badania ultrasonograficzne ujawniają różne objawy wynikające z różnych przyczyn.

W takiej sytuacji tylko lekarz z doświadczeniem może poprawnie zinterpretować dane, wiedząc, co choroba może być oparta na wynikach ultrasonografii wątroby. Dlatego po zabiegu ultrasonograficznym wątroby nie można spontanicznie wykryć nieprawidłowości w wynikach i przepisać leczenia. Za pomocą tych danych powinieneś udać się do doświadczonego lekarza, aby uzyskać prawidłową diagnozę. Takimi specjalistami są: specjalista chorób zakaźnych, onkolog, gastroenterolog, terapeuta lub chirurg.

Rozmiar wątroby jest normalny dla USG - tabele i opis procedury

Po przejściu badań lekarskich, wielu z nas rozpoczyna się automatycznie dowiedzieć się o ich historii medycznej i osiągnięciu ultradźwięków, następnie odcedzić i dziwnego: „Jakie są wielkości wątroby jest normalne na USG i jeśli moja wątroba jest powiększona”

Aby zrozumieć, czy twoja wątroba jest w porządku, możesz użyć specjalnych stołów, ponieważ przy każdej dolegliwości największa gruczoł w naszym ciele ma tendencję do powiększania się. Porównując te zapisy medyczne z informacjami z tabeli, będziesz w stanie samodzielnie ocenić stan Twojej wątroby.

Co to jest USG

USG lub USG (w skrócie USG) jest metodą budowania modelu narządów wewnętrznych i badania ich pracy bez konieczności operacji. Podstawą urządzenia, za pomocą którego przeprowadzane jest badanie, jest efekt piezoelektryczności, który występuje podczas pracy z kwarcem. Jeśli ten minerał znajdzie się pod wpływem ultradźwięków, zacznie się w nim ładować elektryczny ładunek, ciągle zmieniając jego kierunek. Wręcz przeciwnie, jeśli zastosujemy do niego prąd przemienny, wówczas sam kwarc zacznie oscylować z wysoką częstotliwością.

W nowoczesnych urządzeniach rola urządzeń odbiorczych i nadawczych jest wykonywana przez pojedynczy kryształ kwarcowy, co czyni je bardzo dokładnymi. Na starszych urządzeniach można uzyskać zniekształcenie wyników, ponieważ do odbierania i wysyłania sygnałów używane są różne kryształy, zainstalowane z pewnym przesunięciem względem siebie.

Ultradźwięki, przechodzące przez ludzkie ciało, mogą być odbijane lub wchłaniane. Odbite obszary są oświetlane na monitorze urządzenia jasnymi plamami. Wręcz przeciwnie, obszary absorbujące fale wyglądają jak ciemne zagłębienia.

Nowoczesne urządzenia są również wyposażone w komputer, który pomaga lekarzowi dokładniej diagnozować na podstawie uzyskanych danych. Tak więc, na przykład, poprzez realizację efektu Dopplera, można obliczyć przesunięcie mas o różnej gęstości (ścianach naczyń i płynącej w nich krwi). W takim przypadku na ekranie nie wyświetla się statyczny obraz, ale ruchomy obraz, w którym można zobaczyć pracę wszystkich narządów ludzkich, a także obliczyć, czy ruch ten jest normalny, czy też występują w nim odchylenia.

Wskazania do USG

Jeśli pacjent ma objawy wskazujące na patologię wątroby lub wyniki przeprowadzonych testów mówią o nich, lekarz kieruje go do badania ultrasonograficznego chorego narządu i sąsiadujących z nim.

Wskazania do USG to:

 • Żółtawy (o różnym stopniu nasilenia) twardówki, skóry i błon śluzowych);
 • Ból w prawym podżebrzu, powstały po obfitym posiłku, nadużywaniu alkoholu, pracy fizycznej i intensywnych uprawach sportowych;
 • Długotrwałe stosowanie niektórych leków;
 • Brania narkotyków;
 • Alkoholizm;
 • Wirusowe zapalenie wątroby;
 • Przewlekłe choroby wątroby, trzustki i pęcherzyka żółciowego;
 • Kobiety mają problemy w dziedzinie ginekologii;
 • Uszkodzenia mechaniczne wątroby i sąsiadujących narządów;
 • Ropień;
 • Helminths;
 • Łagodne i złośliwe nowotwory.

Przygotowanie do diagnostyki ultrasonograficznej wątroby

Aby diagnostyka USG wątroby przebiegła pomyślnie, pacjent musi odpowiednio się do tego przygotować. Przestrzegając poniższych zaleceń, możesz mieć pewność pełnej dokładności wyników.

Czym dokładnie jest przygotowanie do USG?

 1. Po pierwsze, nie mniej niż 12 i lepiej - 18 godzin przed badaniem, pożądane jest głodzenie. Z reguły ultradźwięki są wykonywane rano, więc jeśli możesz być cierpliwy, powstrzymaj się nie tylko od śniadania, ale także od obiadu. Jednak w przypadkach, w których konieczne jest pilne wykonanie USG, nie uwzględnia się pełni żołądka ani pory dnia.
 2. Po drugie, jeśli masz do rutynowego USG co najmniej cztery lub pięć dni, zanim on powstrzymać się od korzystania z różnych rodzajów kapusta, bogatych w błonnik warzyw, które nie zostały poddane obróbce termicznej, fasola, ciastka i czarny chleb, napoje gazowane i tłuste mleko - wszystko to zwiększa tworzenie się gazu w jelicie.
 3. Po trzecie, jeśli pacjentowi przepisano jakiekolwiek leki, nie należy o tym rozmawiać z lekarzem. Być może będziesz musiał przenieść jedną lub więcej dawek, ponieważ wątroba może wzrosnąć z powodu niektórych leków. Jeśli w tym stanie zostanie wykonane badanie ultrasonograficzne, wynik będzie nadal błędny i procedura będzie musiała zostać powtórzona.
 4. Po czwarte, jeśli masz problemy z defekacją, sześć lub siedem dni przed zabiegiem, zacznij przyjmować trzy razy dziennie z tabletką enterosorbentu i preparatu enzymatycznego. Pomogą zmniejszyć ilość gazu jelitowego. A jeśli nie jest możliwe, aby normalnie przejść do dnia, w którym procedura jest przypisana, umieścić lewatywę oczyszczającą.

Za pomocą ultradźwięków można uzyskać informacje na temat dużej liczby chorób wątroby:

 • Ostre lub przewlekłe zapalenie wątroby;
 • Włóknienie;
 • Marskość;
 • Torbiele i torbiele;
 • Kalcynować wątrobę;
 • Nacieki tłuszczowe;
 • Syndrom Budd Chiari i inni.

W większości przypadków, aby dokonać dokładnej diagnozy i przepisać leczenie, wystarczy jedno USG, ale w niektórych przypadkach wykonuje się nakłucie cytobiopsji cienkoigłowej w celu potwierdzenia wyników.

Ankieta

USG narządów zlokalizowanych w jamie brzusznej (w tym wątroby) jest całkowicie bezpiecznym i bezbolesnym procesem (jeśli nie poddaje się presji niektórych lekarzy). Do jego wykorzystania sprzęt, który wykorzystuje fale ultradźwiękowe. Podczas pracy urządzenie emituje sygnały dźwiękowe skierowane przez wąską wiązkę, która jest odbijana od tkanek. Odbity dźwięk jest odbierany przez wrażliwy czujnik, który jest przetwarzany przez komputer i wyświetla płaski lub trójwymiarowy obraz.

Pacjent powinien się rozebrać do pasa i położyć na kanapie w biurze. Podczas badania jama brzuszna polega na leżeniu na plecach, w przeciwieństwie do ultrasonograficznej diagnozy nerek, w której pacjent leży na brzuchu.

Aby zapewnić lepszą wydajność, diagnosta używa specjalnego żelu. Nakłada się go na skórę w obszarze wątroby i przechodzi do badania, każdy ruch wyświetla obrazy na ekranie monitora:

 • Wątroba;
 • Żołądek;
 • Trzustka;
 • Pęcherzyk żółciowy;
 • Śledziona;
 • Jelita;
 • Aorta brzuszna i inne narządy i ich elementy.

Po zakończeniu badania lekarz usuwa pozostałości żelu z ciała pacjenta za pomocą chusteczki i pozwala mu stanąć i się ubrać. Po kilku dniach (zwykle od jednego do czterech do pięciu) możesz uzyskać gotowe wyniki.

Diagnoza u dzieci

Przygotowanie do USG i samo badanie u dzieci ma swoje cechy, o których rodzice muszą wiedzieć.

Tak więc, jeśli twoje dziecko otrzymało skierowanie do USG wątroby, musisz się z nim wcześniej przygotować. Cztery dni przed badaniem dziecko powinno krótko przejść na dietę:

 • Nie podawaj pokarmów bogatych w błonnik (świeże warzywa i owoce);
 • W obecności wzdęć lub zaparć sprawiają, że dziecko lewatywa z ciepłą wodą;
 • Nie pozwalaj dziecku jeść białego chleba, ryżu, grochu, fasoli, kapusty, mleka i innych produktów powodujących tworzenie się gazów;
 • Przed USG dziecko nie powinno spożywać wysokokalorycznych pokarmów.

Siedem godzin przed badaniem najlepiej nie dawać dziecku żadnego jedzenia. Jest to konieczne, aby zapobiec tworzeniu się gazu w jelicie, ponieważ mogą one zakłócać normalne badanie. Spróbuj odwrócić uwagę dziecka, jeśli jest niegrzeczny, proszę o nieplanowany zakup wybranej zabawki lub zanieś ją do zoo po badaniu.

Przynajmniej jedno z rodziców musi towarzyszyć dziecku do badania, ale lepiej, jeśli tata, babcia, siostra lub brat będą na niego czekać poza biurem: będzie coś do powiedzenia dziecku!

W gabinecie ultradźwiękowym lekarz przede wszystkim nakłada specjalny żel na badany obszar, co poprawia przepuszczalność sygnałów ultradźwiękowych. Następnie dziecko kładzie się lub siedzi na kanapie. Możliwe pozycje - leżąc na plecach lub boku, w zależności od tego, która część organu jest badana.

Następnie dziecko musi wziąć głęboki oddech i przytrzymać go. Lekarz naciska czujnik na podbrzuszem, aby zmniejszyć odległość między urządzeniem a narządem. Po odszyfrowaniu danych. Dokładność uzyskanych wyników zależy bezpośrednio od jakości manipulacji przed procesem.

Wielkość wątroby u dorosłych mężczyzn za pomocą stołu ultradźwiękowego

Wielkość wątroby u kobiet i mężczyzn dzieli się ze względu na styl życia, a także stan hormonalny organizmu.

Wielkość wątroby u dorosłych kobiet za pomocą stołu ultradźwiękowego

Maksymalna wielkość wątroby u kobiet jest zwykle nieco mniejsza niż u mężczyzn. Wynika to z faktu, że kobiety spożywają nie tyle szkodliwe produkty dla wątroby, co mężczyźni.

Wielkość wątroby u dzieci za pomocą stołu ultradźwiękowego

Wielkość wątroby u dziecka może różnić się w zależności od wieku. Do 18 roku życia płeć nie ma znaczenia, ponieważ do tego wieku wątroba jest mniej więcej tej samej wielkości u dziewcząt i chłopców.

Tabela pokazuje rozmiar prawego i lewego płata wątroby od górnej krawędzi do dolnej:

Badanie miąższu wątroby

W badaniu ultrasonograficznym miąższu wątroby otrzymują dane na temat:

 • Ogólna echogeniczność (zdolność do przepuszczania fal ultradźwiękowych) - jeśli wątroba jest zdrowa, równo transmituje ultradźwięki, a echogeniczność wątroby powinna być nieco większa lub równa temu samemu parametrowi trzustki i znacznie niższa niż śledziona;
 • Długość - prawy płat wątroby zdrowych dorosłych nie przekracza piętnastu centymetrów, a lewy płat - dwanaście;
 • Przekrój poprzeczny - wskaźnik dla osób zdrowych wynosi od dwudziestu do dwudziestu dwóch centymetrów;
 • Ziarnistość - u zdrowego człowieka powierzchnia miąższu jest drobnoziarnista, nie ma na nim żadnych strukturalnych anomalii;
 • Formacje objętościowe - w wątrobie zdrowej osoby nie mogą być.

Badanie naczyń krwionośnych wątroby

Podczas badania naczyń krwionośnych wątroby lekarz musi nie tylko dokonać jakościowej oceny ich stanu, ale także sprawdzić wskaźniki ilościowe:

 • Portal lub portal. Przy spokojnym zmierzonym oddechu osoby zdrowej rozmiar poprzeczny naczynia nie powinien przekraczać 13 milimetrów. Przepływ krwi musi być skierowany do wątroby, a nie z niej. Konieczne jest również zmierzenie prędkości ruchu krwi podczas trzymania oddechu. Powinien wynosić od 22 do 24 centymetrów na sekundę.
 • Tętnica wątrobowa. U zdrowej osoby musi koniecznie być podzielona na dwie nie łączące się gałęzie, których całkowita średnica w przekroju nie powinna przekraczać 6 milimetrów. Szybkość ruchu krwi od 75 do 80 centymetrów na sekundę.
 • Żyły wątrobowe. Różni ludzie mogą mieć te naczynia na różne sposoby. Składają się z 3 dużych statków lub z dużej liczby, ponad 10 małych. I ten i drugi to wariant normy. Mierzy się ich rozmiar poprzeczny. Zwykle nie przekracza 10 milimetrów, ale nie mniej niż 5.
 • Dolna żyła kawalerska. Lekarz mierzy jego średnicę, która zwykle wynosi 2,2 milimetra, a maksymalne odchylenie w górę i w dół nie przekracza 0,2 milimetra.
 • Czasami może być konieczne skanowanie dwustronne. W obecności nowoczesnej maszyny ultradźwiękowej w klinice, w której przeprowadza się badanie, można naprawić efekt Dopplera - czerwone przesunięcie struktur podczas przepływu krwi. Czas egzaminu może wzrosnąć o 10-15 minut.

Odchylenia od ultradźwięków

Przedstawiamy Państwu listę możliwych nieprawidłowości wykrytych podczas badania ultrasonograficznego wątroby, na podstawie których można dokonać dokładnej lub wstępnej diagnozy:

 • Wielkość ciała wzrasta - powiększona wątroba z reguły może wskazywać na przewlekły proces zapalny charakterystyczny dla zapalenia wątroby, hepatopatii lub początkowego etapu rozwoju marskości;
 • Wielkość ciała jest mniejsza niż norma - późny lub końcowy etap marskości wątroby;
 • Obecność dużej ziarnistości, guzowatości i guzków - wskazuje na rozwój odwracalnego procesu włóknistego na etapie, kiedy zaczęła się tworzyć granulacja, blizny i normalne komórki zaczęły być zastępowane przez tkankę łączną i inne przewlekłe patologie;
 • Heterogenna echogeniczność jest charakterystyczną cechą tłuszczowej hepatozy lub początkowego etapu marskości;
 • Rozszerzone żyły - zapalenie wątroby (jeśli brzegi wątroby są zaokrąglone, a miąższ jest nieco niejednorodny;
 • Odwrócenie przepływu krwi w żyle wrotnej - bezpośrednie wskazanie nadciśnienia wrotnego;
 • Obecność zmian - ropni lub cyst, wskazujących na uszkodzenie bakteryjne jamy brzusznej lub posocznicy;
 • Obecność plamek świetlnych - jeśli zajmują 1/3 każdego płata narządu, wskazują na wątrobę;
 • Lekkie obszary o małych rozmiarach - znak odkładania się soli wapnia;
 • Obecność ciemnych plam - chłoniaka, naczyniaka krwionośnego lub raka;
 • Nieznaczne zaciemnienia są charakterystycznym objawem inwazji robaków (zwykle giardiasis).

Przeciwwskazania

USG wątroby może być przeciwwskazane dla:

 • Ropne uszkodzenie skóry w obszarze aplikacji żelu - możliwe jest rozprzestrzenianie się infekcji na dużej powierzchni skóry;
 • Wypalenie urządzenia w miejscu nacisku powoduje ostry ból i może uszkodzić cienką, zniszczoną skórę.

Jeśli to konieczne, pilnie zrób USG tych przeciwwskazań można zaniedbać, ale nadal, jeśli pacjent odczuwa silny dyskomfort, musi poinformować o tym lekarza-diagnostę.

Jakie choroby towarzyszą odchyleniom w wielkości od normy

Wielkość wątroby może odbiegać od normy, jeżeli narząd był uszkodzony lub wystąpiła jedna lub inna patologia. Ultradźwięki pomagają określić nie tylko stopień powiększenia wątroby, ale często przyczynę tego stanu.

Zmiany w wielkości wątroby mogą wynikać z:

 • Zwłóknienie (odwracalne zmiany w tkance łącznej);
 • Marskość (nieodwracalne zmiany bliznowaciejące w tkankach wątroby);
 • Helminthiasis;
 • Patologia naczyń wątrobowych;
 • Różne nowotwory (łagodne i złośliwe guzy, cysty, tłuszczaki i naczyniaki);
 • Wirusowe zapalenie wątroby o różnej etiologii;
 • Ropnie (ropne stany zapalne);
 • Cholangitis (proces zapalny o charakterze zakaźnym);
 • Hepatoza tłuszczowa lub cholestatyczna;
 • Rany, łzy i urazy.

Jeśli pacjent potrzebuje szczegółowego badania, może on zostać wysłany w celu poddania następującym badaniom sprzętowym:

 • Cholangiografia rentgenowska;
 • Cholangiografia MRI;
 • Intubacja dwunastnicy.

Regularne USG pomaga zapobiegać rozwojowi wielu niebezpiecznych chorób. Nie zaniedbuj ich - pomoże to w utrzymaniu zdrowia przez wiele lat.

Recenzje

Drodzy czytelnicy, wasza opinia jest dla nas bardzo ważna - dlatego z radością przedstawimy komentarz dotyczący ultrasonografii wątroby w komentarzach, przyda się ona również innym użytkownikom witryny.

Valentina, Smolensk:

Pięć lat temu operowano mnie na raka szyjki macicy - jak mi powiedziano, nie było przerzutów, po operacji ogólny stan jest zadowalający. Niestety, nie ma nikogo, kto by mi pomógł: mąż zmarł przez długi czas, nie ma dzieci, wszystkie domostwa i domowe troski są na mnie. Musiała być noszona grawitacja, a meble się ruszały... Sześć miesięcy temu poczuła się źle. Tolerowała, póki mogła, a następnie zdecydowała się na ultrasonografię. Okazało się, że podejrzewam przerzuty do wątroby. To prawda, że ​​te formacje (mam nadzieję, że to jeszcze nie jest rak) będą musiały być szczegółowo zbadane. Żałuję, że zostałem z diagnozą, a ja żyję i nie wiem, czy mam szansę na odzyskanie...

Catherine, Orenburg:

Zawsze byłem bardzo wrażliwy na moje zdrowie: raz na miesiąc dentysta, ginekolog co sześć miesięcy, kichanie lub kaszel - od razu dzwonię do lekarza, ściśle przestrzegam wszystkich zaleceń. Może dlatego patrzę na trzydzieści pięć do moich pięćdziesięciu dwóch i czuję się całkiem dobrze. Ale ultradźwięki wyraźnie nie są moje. Podczas następnego badania terapeuta, testując moją wątrobę, powiedział: "Coś jest trudne. Czy od dłuższego czasu byłeś na USG? "I, ku memu wstydowi, muszę przyznać, że nigdy nie byłem na USG, to tylko wstyd. Pożegnałem się z lekarzem, wracałem do domu - i trudno było pomyśleć: "Daj mi prawdę, sprawdzę to!" Zgodnie z wynikami diagnozy okazało się, że moja wątroba ma 168 mm grubości. Pobiegłem do terapeuty - a dzień pracy już się skończył. Rzucony do prywatnego biura, sprawdzony - 140 mm. Następnego dnia rano postanowiłem sprawdzić u znajomego diagnosty - 152 mm! Od niego do recepcji u terapeuty, ale prawie wypchnął mnie z mojej szyi, zganiając mnie okropnie! Powiedziałem, że bez świadectwa nie odważyłem się pójść do pokoju USG i zbliżyć się, a jeśli wypiłem mocną kawę dzień wcześniej lub piwo (jak dzień wcześniej), zapomniałem tam pojechać na tydzień.


Więcej Artykułów O Wątrobę

Marskość

Gdzie jest ludzka wątroba

Wątroba jest największym narządem w organizmie człowieka. Pełni szereg funkcji życiowych i jest ściśle związany ze wszystkimi narządami przewodu pokarmowego. Filtracja krwi, kontrola procesów metabolicznych, neutralizacja szkodliwych substancji - wątroba jest odpowiedzialna za to wszystko i wiele więcej.
Marskość

Przeciwciała przeciwko echinokokom

Pozostaw komentarz 3,196Metoda testu immunologicznego określa przeciwciała przeciwko echinokokom, które są wytwarzane w organizmie jako reakcja na pasożyty. Terminowe serologiczne metody diagnostyczne pomogą w określeniu bąblowicy na wczesnym etapie, aż przyniosą nieuleczalne konsekwencje.