Dekodowanie wyników USG wątroby

Przy diagnozowaniu chorób wątroby najczęstszą metodą jest ultrasonografia. Podczas USG bada takie parametry, jak wielkość wątroby, stan dróg żółciowych i duże naczynia krwionośne. Zwrócono także uwagę na strukturę tkanki, stan konturów i obecność wtrętów o charakterze patologicznym.

Analiza uzyskanych danych może najlepiej wykonać doświadczony lekarz. Jednak znając normalne wskaźniki stanu wątroby, można niezależnie porównać je z wynikami badania ultrasonograficznego i wyciągnąć pewne wnioski.

USG wątroby

Jednym z najważniejszych parametrów jest wielkość wątroby i granica. Uwzględnia się takie czynniki jak wiek, płeć, cerę. U mężczyzn z reguły ten organ jest większy zarówno pod względem objętości jak i masy, u kobiet jest on mniejszy. Zazwyczaj prawy i lewy płatek są mierzone osobno.

Wielkość wątroby u dorosłych:

 • grubość prawego płata 11-13 cm;
 • pionowy skośny rozmiar prawego płata (CWR) do 15 cm;
 • długość prawego płata 11-15 cm;
 • grubość lewego płata wynosi około 7 cm;
 • wysokość (rozmiar czaszkowo-ogonowy, CCR) lewego płata około 10 cm;
 • długość całej wątroby 14-18 cm;
 • szerokość 20-22,5 cm;
 • rozmiar strzałkowy 9-12 cm;

Wielkość wątroby u dzieci jest inna niż u dorosłych, ponieważ narząd dziecięcy jest znacznie mniejszy i jest w trakcie wzrostu. Wielkość wątroby u dzieci:

 • długość prawego płata w wieku 1 roku wynosi 6 cm, a lewa 4 cm;
 • długość prawego płata w wieku 15 lat wynosi 10 cm, a lewa do 5 cm.

Nawet małe odchylenie od normalnej wielkości i granic ciała jest już patologią i oznacza obecność procesu zapalnego (wywołanego na przykład przez zapalenie wątroby), stagnację lub wczesny etap marskości. Jeśli wzrost jest lokalny, może to wskazywać na pojawienie się guza, przerzutów lub torbieli wywoływanych przez pasożyty.

Jednolity wzrost całego narządu przy zachowaniu jednorodności struktury nie zawsze oznacza obecność poważnej choroby. Często jest to spowodowane używaniem leków (przejście kuracji lekowej) lub występowaniem złych nawyków (częste spożywanie alkoholu, palenie papierosów). Po zakończeniu tych czynników wielkość można znormalizować.

Jeśli powiększeniu gruczołu towarzyszy zagęszczanie tkanki, istnieje wysokie prawdopodobieństwo procesu zapalnego wywołanego przez wirus (z zapaleniem wątroby). Kiedy możliwe jest wykrycie wzrostu narządu, niejednorodność tkanki wątroby, obecność plamek i zmienionych struktur, wówczas prawdopodobieństwo zmian marskości jest wysokie.

Co to jest CWR w USG wątroby?

Skrót ten czasami rodzi pytania dla pacjentów, więc postaramy się dowiedzieć, co kryje się za tym. Najczęściej lekarze używają danych o jego skośnym rozmiarze wewnętrznym (CWR) do diagnozowania chorób wątroby. Jego normalne wskaźniki, jak stwierdzono powyżej, nie powinny przekraczać 15 cm Dane i interpretacja CWR, szczególnie prawy płat wątroby, są bardzo ważne dla dalszej diagnostyki.

Wzrost tego parametru wskazuje na obecność hepatomegalii.

Taki symptom może zostać określony z dokładnością do 90% zgodnie z tym wskaźnikiem. Jeśli CWR w wątrobie jest prawidłowe, to nie gwarantuje braku patologii wątroby - należy ocenić wszystkie wskaźniki ultrasonograficzne w kompleksie.

Kontury i struktura tkaniny

Oprócz długości lub szerokości wątroby istotną rolę w diagnozie odgrywają zewnętrzne wskaźniki: klarowność konturów, jednorodność struktury, a nawet kąty. W szczególności, wyraźne, gładkie kontury ciała wokół obwodu są uważane za normalne, z kątami w lewym obszarze płata 45 i prawym nie większym niż 75 stopni. Powierzchnia powinna być gładka, gładka, krawędzie ostre. Struktura tkaniny powinna być jednolita.

Zmiana gęstości (echogeniczność) może wskazywać na obecność poważnej patologii. W szczególności zjawisko to obserwuje się w marskości.

Obecność guzków na powierzchni narządu lub niejednorodnych wtrąceń w głębi tkanki jest odchyleniem od normy i może oznaczać rozwój onkologii (przerzuty) lub uszkodzenie wątroby przez pasożyty (echinokoki). Jednak w celu dokładniejszej diagnozy takich procesów potrzebne są dodatkowe badania.

Jeśli opis USG wskazuje na takie zjawisko jak jasna wątroba, symptom ten jest charakterystyczny dla wczesnych stadiów zapalenia wątroby.

Kilka słów o naczyniach wątroby. Dla dokładnego zbadania, średnica żyły głównej dolnej, która nie powinna przekraczać 15 mm. Żyła portalowa lub portalowa wpływa do bramy wątroby, a jej światło zwiększa się od obrzeża.

Stan pęcherzyka żółciowego i przewodów

Ponieważ funkcjonowanie wątroby jest ściśle związane z pracą pęcherzyka żółciowego, opis jej stanu jest niezbędny do wykonania USG. W zdrowym ciele nie powinno dojść do zmian w ścianach i granicach pęcherza.

Podłużny rozmiar pęcherzyka żółciowego wynosi około 5-7 cm, a grubość ściany nie przekracza 2-3 mm. Jeśli wielkość pęcherzyka żółciowego jest mniejsza niż normalnie, może rozwinąć się dyskineza. Powiększony pęcherzyk żółciowy wskazuje na nadmiar żółci. Obecność niewielkiej ilości żółci wewnątrz jest normalna, pod warunkiem, że ma jednorodną konsystencję. Osad w żółci mówi o początku choroby kamicy żółciowej, która z biegiem czasu może zmienić się w kamienie. Czasami wewnątrz pęcherza mogą znajdować się polipy.

W procesie badań dróg żółciowych zwykle bierze się pod uwagę ich średnicę, która nie powinna przekraczać 6-9 mm.

Nadmiar tego wskaźnika może wskazywać na stagnację żółci. Obserwuje się również zwężenie przewodów, zwężenie lub torbiele. Takie anomalie są często wrodzone i nie wymagają specjalnego leczenia, pod warunkiem, że nie zakłócają normalnego funkcjonowania narządu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że po USG wątroby konieczne jest odkodowanie przez specjalistę. Porównanie normalnych wartości i danych uzyskanych podczas badania może jedynie dać ogólny obraz stanu wątroby. Doświadczony lekarz, porównując wszystkie fakty, może nie tylko prawidłowo zidentyfikować chorobę, ale także przepisać przebieg leczenia.

Norma wątrobowa OKR

Przy diagnozowaniu chorób wątroby najczęstszą metodą jest ultrasonografia. Podczas USG bada takie parametry, jak wielkość wątroby, stan dróg żółciowych i duże naczynia krwionośne. Zwrócono także uwagę na strukturę tkanki, stan konturów i obecność wtrętów o charakterze patologicznym.

Analiza uzyskanych danych może najlepiej wykonać doświadczony lekarz. Jednak znając normalne wskaźniki stanu wątroby, można niezależnie porównać je z wynikami badania ultrasonograficznego i wyciągnąć pewne wnioski.

USG wątroby

Jednym z najważniejszych parametrów jest wielkość wątroby i granica. Uwzględnia się takie czynniki jak wiek, płeć, cerę. U mężczyzn z reguły ten organ jest większy zarówno pod względem objętości jak i masy, u kobiet jest on mniejszy. Zazwyczaj prawy i lewy płatek są mierzone osobno.

Wielkość wątroby u dorosłych:

grubość prawego płata 11-13 cm; pionowy skośny rozmiar prawego płata (CWR) do 15 cm; długość prawego płata 11-15 cm; grubość lewego płata wynosi około 7 cm; wysokość (rozmiar czaszkowo-ogonowy, CCR) lewego płata około 10 cm; długość całej wątroby 14-18 cm; szerokość 20-22,5 cm; rozmiar strzałkowy 9-12 cm;

Wielkość wątroby u dzieci jest inna niż u dorosłych, ponieważ narząd dziecięcy jest znacznie mniejszy i jest w trakcie wzrostu. Wielkość wątroby u dzieci:

długość prawego płata w wieku 1 roku wynosi 6 cm, a lewa 4 cm; długość prawego płata w wieku 15 lat wynosi 10 cm, a lewa do 5 cm.

Nawet małe odchylenie od normalnej wielkości i granic ciała jest już patologią i oznacza obecność procesu zapalnego (wywołanego na przykład przez zapalenie wątroby), stagnację lub wczesny etap marskości. Jeśli wzrost jest lokalny, może to wskazywać na pojawienie się guza, przerzutów lub torbieli wywoływanych przez pasożyty.

Jednolity wzrost całego narządu przy zachowaniu jednorodności struktury nie zawsze oznacza obecność poważnej choroby. Często jest to spowodowane używaniem leków (przejście kuracji lekowej) lub występowaniem złych nawyków (częste spożywanie alkoholu, palenie papierosów). Po zakończeniu tych czynników wielkość można znormalizować.

Jeśli powiększeniu gruczołu towarzyszy zagęszczanie tkanki, istnieje wysokie prawdopodobieństwo procesu zapalnego wywołanego przez wirus (z zapaleniem wątroby). Kiedy możliwe jest wykrycie wzrostu narządu, niejednorodność tkanki wątroby, obecność plamek i zmienionych struktur, wówczas prawdopodobieństwo zmian marskości jest wysokie.

Co to jest CWR w USG wątroby?

Skrót ten czasami rodzi pytania dla pacjentów, więc postaramy się dowiedzieć, co kryje się za tym. Najczęściej lekarze używają danych o jego skośnym rozmiarze wewnętrznym (CWR) do diagnozowania chorób wątroby. Jego normalne wskaźniki, jak stwierdzono powyżej, nie powinny przekraczać 15 cm Dane i interpretacja CWR, szczególnie prawy płat wątroby, są bardzo ważne dla dalszej diagnostyki.

Wzrost tego parametru wskazuje na obecność hepatomegalii.

Taki symptom może zostać określony z dokładnością do 90% zgodnie z tym wskaźnikiem. Jeśli CWR w wątrobie jest prawidłowe, to nie gwarantuje braku patologii wątroby - należy ocenić wszystkie wskaźniki ultrasonograficzne w kompleksie.

Kontury i struktura tkaniny

Oprócz długości lub szerokości wątroby istotną rolę w diagnozie odgrywają zewnętrzne wskaźniki: klarowność konturów, jednorodność struktury, a nawet kąty. W szczególności, wyraźne, gładkie kontury ciała wokół obwodu są uważane za normalne, z kątami w lewym obszarze płata 45 i prawym nie większym niż 75 stopni. Powierzchnia powinna być gładka, gładka, krawędzie ostre. Struktura tkaniny powinna być jednolita.

Zmiana gęstości (echogeniczność) może wskazywać na obecność poważnej patologii. W szczególności zjawisko to obserwuje się w marskości.

Obecność guzków na powierzchni narządu lub niejednorodnych wtrąceń w głębi tkanki jest odchyleniem od normy i może oznaczać rozwój onkologii (przerzuty) lub uszkodzenie wątroby przez pasożyty (echinokoki). Jednak w celu dokładniejszej diagnozy takich procesów potrzebne są dodatkowe badania.

Jeśli opis USG wskazuje na takie zjawisko jak jasna wątroba, symptom ten jest charakterystyczny dla wczesnych stadiów zapalenia wątroby.

Kilka słów o naczyniach wątroby. Dla dokładnego zbadania, średnica żyły głównej dolnej, która nie powinna przekraczać 15 mm. Żyła portalowa lub portalowa wpływa do bramy wątroby, a jej światło zwiększa się od obrzeża.

Stan pęcherzyka żółciowego i przewodów

Ponieważ funkcjonowanie wątroby jest ściśle związane z pracą pęcherzyka żółciowego, opis jej stanu jest niezbędny do wykonania USG. W zdrowym ciele nie powinno dojść do zmian w ścianach i granicach pęcherza.

Podłużny rozmiar pęcherzyka żółciowego wynosi około 5-7 cm, a grubość ściany nie przekracza 2-3 mm. Jeśli wielkość pęcherzyka żółciowego jest mniejsza niż normalnie, może rozwinąć się dyskineza. Powiększony pęcherzyk żółciowy wskazuje na nadmiar żółci. Obecność niewielkiej ilości żółci wewnątrz jest normalna, pod warunkiem, że ma jednorodną konsystencję. Osad w żółci mówi o początku choroby kamicy żółciowej, która z biegiem czasu może zmienić się w kamienie. Czasami wewnątrz pęcherza mogą znajdować się polipy.

W procesie badań dróg żółciowych zwykle bierze się pod uwagę ich średnicę, która nie powinna przekraczać 6-9 mm.

Nadmiar tego wskaźnika może wskazywać na stagnację żółci. Obserwuje się również zwężenie przewodów, zwężenie lub torbiele. Takie anomalie są często wrodzone i nie wymagają specjalnego leczenia, pod warunkiem, że nie zakłócają normalnego funkcjonowania narządu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że po USG wątroby konieczne jest odkodowanie przez specjalistę. Porównanie normalnych wartości i danych uzyskanych podczas badania może jedynie dać ogólny obraz stanu wątroby. Doświadczony lekarz, porównując wszystkie fakty, może nie tylko prawidłowo zidentyfikować chorobę, ale także przepisać przebieg leczenia.

Wątroba jest narządem gruczołowym zlokalizowanym w prawym podżebrzu. On i śledziona - główne filtry ciała. Wielkość wątroby określa się zwykle za pomocą zwykłego USG. Zdrowa wątroba ma różne parametry w zależności od tego, ile lat ma dana osoba. Odchylenia od normy są uważane za oznakę choroby lub złego stanu organizmu.

Normy powstawania wątroby są badane i są charakterystyczne dla określonego wieku danej osoby.

Wielkość narządu u osoby dorosłej

Podczas badania wątroby bierze pod uwagę grubość, długość i inne wskaźniki. Całkowita masa zdrowego ciała wynosi 1,5 kg. Największy gruczoł ciała ma prawą i lewą część. Dla każdego z udziałów ma swój własny standardowy rozmiar. Wielkość zdrowej wątroby dla dorosłych mężczyzn i kobiet podczas dekodowania USG:

Wątroba dorosłego mężczyzny lub kobiety ma te same parametry, a norma lub odchylenie jest określana przez badanie sprzętu Grubość prawego płata wynosi 110-130 mm, długość wynosi 110-150 mm, jego maksymalny pionowy rozmiar skośny (CWR) wynosi do 150 mm, grubość lewego płata jest równa 50-70 mm, wysokość lewego płata (górno-dol- wielkość MCC), około 10 cm, grubość całego ciała - 200-230 mm, a maksymalna długość całkowita - 180 mm.

Wątroba jest uważana za powiększoną w parametrach CWR i CCR. Ale nawet jeśli CWR jest normalny, potrzebne jest dekodowanie innych wskaźników ultrasonograficznych. Specjalista musi wziąć pod uwagę wygląd - jednolitość, przejrzystość konturu, ciężar, stan żył - portal i dolny wklęsły (IVC), ich parametry. Uwzględnia także wiek pacjenta i inne wskaźniki. Na przykład u kobiet w ciąży i dzieci wątroba jest zwykle odpowiednio większa i mniejsza.

Rozmiar żyły wątroby

Oprócz samego gruczołu należy zbadać główne naczynia narządu, struktury odwodzące układu naczyniowego, a zwłaszcza ich średnicę. Trzy ważne naczynia przechodzą przez wątrobę - tętnicę wątrobową, żyłę wrotną (portal) i żyłę dolną (IVC). Pierwszy zapewnia przepływ krwi do narządu, a krew wrotna i IVC - usuwają krew żylną nasyconą tlenem z narządu. Żyła wrotna znajduje się w splotu dwunastnicy i wątroby. W bramie wątroby żyła wrotna jest podzielona na 2 gałęzie.

W zdrowym narządzie, oprócz tych naczyń, są 3 główne i wiele małych. Zapewniają odpływ krwi z największego gruczołu. Małe i główne żyły w górnej części narządu opuszczają wątrobę w okolicy bruzdy IVC i wpływają do IVC. Tabela pokazuje normalną średnicę wszystkich głównych statków.

Wątroba u dzieci

Podczas badania największego gruczołu należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, ponieważ noworodek, niemowlę i uczeń mają różną masę i wielkość gruczołu. Istnieje wiele możliwości określenia prawidłowej wielkości USG wątroby u dzieci. Nawet znając przybliżoną liczbę i rok życia dziecka, nie można samodzielnie wyciągnąć wniosków na temat stanu zdrowia narządu. Dokładne dekodowanie może wykonać tylko specjalista. Tabela opowie o normie wielkości narządu zgodnie z latami dziecka.

Metody określania wielkości wątroby

Normalny rozmiar wątroby określa się nie tylko za pomocą ultradźwięków. Istnieją 2 metody, które określają powiększenie narządu za pomocą rąk. Doświadczony specjalista może zbadać wątrobę za pomocą technik takich jak perkusja i palpacja. Metody służą do określenia granic gruczołu, jego masy, struktury i funkcji. Metody te są dobre do określenia wzrostu narządu, nie zawsze mogą sprawdzić obecność patogennych nowotworów. Już w XIX wieku lekarze wiedzieli, że wszystkie części ciała mają różne gęstości, które można rozpoznać po stukaniu. Lekarze wykorzystali tę wiedzę, a uderzając w klatkę piersiową rozpoznali wzrost narządów.

Perkusja to metoda badania narządów wewnętrznych, polegająca na uderzeniu w powierzchnię przedmiotu oceną charakteru pojawiających się dźwięków.

Druga metoda to badanie dotykowe. Istotą procedury jest badanie dolnego brzegu gruczołu ze wstępną oceną jego stanu. Zasada metody - z głębokim oddechem, płuca schodzą, a dolna część wątroby wychodzi spod żeber. W tej chwili lekarz może łatwo wyczuć narząd. W oparciu o perkusję i palpację, przed pomiarem wymiarów gruczołu powstały 2 podejścia: system wymiarów i granic według Kurlowa, metoda obmacywania według Obrazcowa.

Rozmiary według Kurlova

M.G. Kurlov zaproponował metodę badania parametrów narządu, perkusyjnie określając jego górną granicę i używając palpacji i gwintowania. Aby określić stan narządu, znaleziono 5 punktów perkusyjnych:

1 - w dół od prawej linii środkowo-obojczykowej do otępienia wątrobowego (miejsce, w którym dźwięk perkusji jest tak tępy i głuchy, jak to możliwe); 2 - od pępka do linii środkowobojczej, aż pojawi się tępy dźwięk, 3 - od początku procesu wyrostka mieczy wzdłuż linii środkowej; 4 - poprzez trzeci punkt, ale się z pępkiem aż dźwięk jest matowa, 5 - w trzecim punkcie łuku żebrowego lewego aż dźwięków jelit.

Po znalezieniu punktów perkusji ustala się 3 segmenty pomiędzy znalezionymi punktami. Dla dzieci i dorosłych normalna wydajność jest inna. Dla dzieci w różnych latach, normalne wskaźniki perkusji są przedstawione w tabeli:

W przypadku osoby dorosłej opcje rozmiaru są różne. Dla niego norma długości linii perkusyjnych jest następująca:

1 - odległość między 1 a 2 punktem. Liczba ta wskazuje na wielkość po prawej stronie, w normalnej osoby dorosłej wynosi ona 9-11 patrz 2 - cięcie od 3 do 4 pkt - wielkość prostaty w środku. Norma - 8-9 cm, 3 - 3 i 5 punkt odzwierciedlają długość lewej strony. Powinno wynosić 7-8 cm.

Metoda głębokiej palpacji według Obraztsova

Metoda służy do badania różnych narządów: żołądka, śledziony, pęcherzyka żółciowego. Do Obrazcowa uważano, że badanie palpacyjne jest możliwe tylko w przypadku powiększonych narządów chorobowych. Naukowiec udowodnił, że taka diagnoza jest skuteczna dla zdrowych ludzi. Najważniejsze jest prawidłowe przeprowadzenie badania, zgodnie z następującą sekwencją i parametrami:

Należy zachować wygodną pozycję poziomą. Lekarz siedzi przy miednicy pacjenta. W niektórych przypadkach pacjent znajduje się w pozycji pionowej, większość palpacji wykonuje się przy pomocy pierwszej ręki, ale w celu zwiększenia ciśnienia używa się 2 rąk, a prawidłowa pozycja rąk lekarza. Lekko wygięte palce jednej ręki są umieszczone równolegle (dla wątroby pionowo) do narządu testowego. Druga ręka lekarza ściska łuk żebrowy i tworzy skórzaną fałdę, a przy maksymalnym wydechu pacjenta dłoń pierwszego specjalisty pogrąża się w jamie brzusznej, a badanie narządu odbywa się za pomocą ruchomych ruchów palców Najpierw poczuj prawą stronę gruczołu, a następnie przesuń się wzdłuż jego krawędzi, w lewo. sprawdź, czy części narządu są powiększone, a także ich strukturę, kształt, powierzchnię (gładką lub nierówną).

U mężczyzn i kobiet zdrowa wątroba jest zwykle okrągła, miękka, równa i ostra. Badanie nie powinno być bolesne. Ból może występować w procesie zapalnym lub rozciągnięciu. Podczas badania palpacyjnego wyznaczane są wymiary 3 linii. Zwykle dla osoby dorosłej prawy przewód przymostkowy powinien wynosić 8-11 cm, linia pachowa przednia, 9-11 cm, a linia środkowoobojowa 10-12 cm.

Jakie odchylenia są wskazane przez zwiększenie gruczołu?

Wątroba najczęściej "rośnie" z powodu torbieli, stanów zapalnych, wodobrzusza, zapalenia wątroby, onkologii.

Powiększony organ sygnalizuje poważne odchylenie. Stan diagnozowany jest zgodnie z ukośnym rozmiarem pionowym (CWR). Ze względu na zmiany wielkości gruczołów często dochodzi do zmian w pracy śledziony, pęcherzyka żółciowego. Ruch ciała u mężczyzn i kobiet powoduje takie powody:

Torbiel echinokokowa to pieczęć spowodowana infekcją człowieka przez robaki (echinokoki) Zanik, dystrofia - martwica (obumieranie) głównego filtra ciała, Meteorizm pojawia się, gdy produkcja żółci zmniejsza się, Acytoma to nagromadzenie płynu w żołądku. podczas których komórki narządu umierają. Nie zawsze z powiększeniem wątroby. Kiedy choroba atakuje inne narządy, zwłaszcza śledzionę. W końcu funkcja śledziony polega na niszczeniu komórek patologicznych, ale gdy jest ich dużo, zapychają ją. Później śledziona rośnie i boli.

Przesunięcie ciała pionowo w dół i jego jednoczesny wzrost wynika z następujących przyczyn:

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Wirusowe zapalenie wątroby typu B powoduje uszkodzenie narządów i postępuje w postaci ostrej niewydolności wątroby, marskości wątroby i raka wątroby. Uszkodzenie wątroby przez wirusa zapalenia wątroby typu C, prowadzi do zwiększenia w wątrobie i jest przyczyną awarii selezenki.Serdechnaya szybkości wzrostu - ukośne przy pionowo (CWR).Rak. Jeśli maksymalne wartości CWR przekraczają normę o 5-8 cm, może to wskazywać na pojawienie się guzów wątroby.

Powiększony gruczoł u dzieci

Powiększona wątroba i śledziona występują nawet u noworodków i niemowląt. Nawet w szpitalu określić wielkość wątroby u dzieci. Wśród przyczyn tego zjawiska - gruźlica, wrodzone zapalenie wątroby, zaburzenia w przewodach żółciowych. Zespół Volmana prowadzi do wzrostu wątroby i śledziony u noworodków. Specjaliści w diagnostyce kierują się nie tylko długością CWR, ale także biorą pod uwagę wiek dziecka, badania moczu i krwi, zdjęcia rentgenowskie, MRI.

Wskaźniki wątroby podczas badania ultrasonograficznego jamy brzusznej - to dowód na zdrowie całego ciała. Jakie cechy wątroby są rejestrowane za pomocą ultradźwięków? Przede wszystkim są to parametry wymiarowe, dane dotyczące przepuszczalności ultradźwiękowej (echogeniczności) tkanek narządów, anatomiczny opis struktur w stanie zdrowym. Te standardowe, ogólnie przyjęte kryteria są niezbędne, aby porównać je z danymi uzyskanymi w wyniku badania. Na podstawie cech porównawczych wyciągnięto wniosek o normalnym lub patologicznym stanie narządu.

O ludzkiej wątrobie

Jest to jeden z największych niesparowanych narządów w ludzkim ciele. Stanowi to 2,5% całkowitej wagi osoby, tj. wątroba mężczyzny waży około 1,5 kg., masa ciała kobiecego ciała wynosi 1,2 kg. Ten największy gruczoł znajduje się w podbrzuszu po prawej stronie jamy brzusznej, w normalnych warunkach nie wystaje spod łuku żebra, ponieważ jest utrzymywany przez ciśnienie fizjologiczne ciśnienia w jamie brzusznej.

Gruczoł ma miękką, ale raczej gęstą strukturę, ciemnoczerwony odcień i zawiera cztery płaty: duży prawy, mniejszy lewy, mniejszy ogon i kwadrat.

Wątroba jest jednym z największych niesparowanych narządów ludzkich, ma gruczołową strukturę. Anatomicznie żelazo dzieli się na cztery płaty, z których każdy spełnia swoje własne funkcje

Krążenie wątrobowe znacznie różni się od wszystkich innych układów w ciele. Tętnica wątrobowa dostarcza narząd bogatą w tlen krew, a krew przepływająca przez tę samą tętnicę jest nasycona dwutlenkiem węgla. Oprócz takiego znanego koła przepływu krwi, ciało otrzymuje ogromne ilości krwi, która pochodzi z wszystkich narządów trawiennych. Cała krew, która myje żołądek, dwunastnicę, małe i duże jelito, wchodzi do wątroby przez wielką żyłę wrotną. W tym narządzie pochłaniana jest większość składników odżywczych i nieodżywczych wchłanianych do krwi z układu trawiennego.

Funkcjonalna różnorodność sprawia, że ​​wątroba jest głównym biochemicznym syntetyzatorem w ludzkim ciele. Istnienie bez tego gruczołu jest niemożliwe. Urząd aktywnie uczestniczących w procesie trawieniem, ponieważ wytwarza odpowiednią ilość żółci chroni neutralizujące przychodzące trucizny krwi, drobnoustroje, bakterie i wirusy, uczestniczy w procesach metabolicznych jako główny producent glikogenu.

Metodologia badań

Rozwój i progresja chorób, które mogą zakłócać pełne funkcjonowanie wątroby i powodować naruszenie odpływu żółci, wymaga szybkiego ustalenia prawidłowej diagnozy. Rzeczywiście, szybkie wykrycie patologii zapobiega rozwojowi powikłań i ułatwia wybór i wyznaczenie odpowiedniego leczenia.

We współczesnej diagnostyce medycznej technika badań ultrasonograficznych narządów wewnętrznych jest szeroko rozpowszechniona i pożądana.

Procedura ultrasonograficzna wątroby

- informacyjna, nieinwazyjna i publicznie dostępna metoda diagnozy. Nie towarzyszy mu ekspozycja na promieniowanie X, koszt badań jest znacznie niższy niż w przypadku rezonansu magnetycznego.

Metoda diagnostyki ultradźwiękowej jest szybka i nie powoduje bolesnych, nieprzyjemnych wrażeń. Procedura przeciwwskazań USG nie są dostępne, zaleca się dla wszystkich grup wiekowych. Połączenie tych zalet umożliwia przeprowadzanie badań ultrasonograficznych we wszystkich przypadkach, w których istnieje nawet najmniejsza potrzeba. Metoda ultradźwiękowa służy do skutecznej oceny wątroby, identyfikacji jej zmian strukturalnych, oszacowania parametrów ilościowych i patologicznych odchyleń.

Zdrowa wątroba na USG

Interpretacja ultrasonografii wątroby jest przeprowadzana przez specjalistę. Lekarz zapisuje wszystkie badane wartości i dokonuje ich wspólnej analizy na obecność patologii w gruczole. Zwykle dane uzyskane za pomocą ultradźwięków wystarczają do pełnego opisania stanu narządu. Ostateczny wniosek diagnostyczny jest jednak wydawany na podstawie badania lekarskiego, skarg pacjentów, wyników badań laboratoryjnych, raportu ultrasonograficznego i innych kryteriów, które w pewnym stopniu wpływają na wskaźniki.

Fizjologiczne umiejscowienie wątroby pozwala skutecznie przeprowadzić badanie ultrasonograficzne, aby zmaksymalizować gromadzenie niezbędnych danych, aby zidentyfikować niewielkie zmiany w strukturze i zaburzeniach w ciele. W zależności od współczynnika wieku, płci i cech strukturalnych ciała, wskaźniki, które są uzyskiwane przy pomocy ultradźwięków, różnią się i mogą zmieniać się w niewielkim zakresie.

Anatomiczną normą lokalizacji badanego narządu jest prawidłowa hipochondria. Duże objętości wątroby nie pozwalają na pełną wizualizację. W związku z tym lekarz-uzistu, aby określić cechy strukturalne potrzeby wykonania kilku sekcji obrazów. Przy każdym nacięciu specjalista określa wartości konturu, kształtu i struktury narządu.

Ze względu na duży rozmiar gruczołu diagnosta musi zbadać wątrobę w różnych sekcjach. Zwykle pacjent leży na plecach, ale na wniosek lekarza postawa może się zmienić

Badanie ultrasonograficzne pozwala przeprowadzić charakterystyczną wizualizację prawego płetwy ogonowej i lewego płata kwadratowego oraz zbadać ich segmenty. To badanie ciała pozwala dokładnie określić lokalizację istniejącej patologii.

Przy odpowiednim przygotowaniu do procedury badania i jej realizacji można zobaczyć małe dziury na powierzchni wątroby od dołu. Ich powstawanie jest spowodowane ścisłym kontaktem badanego gruczołu z prawą nerką, jelita grubego, żołądkiem i prawym nadnerczem.

W normalnych warunkach aparat więzadłowy nie jest widoczny. Widoczny jest tylko brzeg bruzdy wieńcowej. Patologiczna obecność wolnego płynu w jamie brzusznej umożliwia wizualizację więzadeł wątrobowych. Podczas badania ultrasonograficznego położenie żył wątrobowych, stan gałęzi żyły wrotnej i dróg żółciowych powinno być łatwe do określenia.

Normalne cechy ultrasonograficzne u dorosłych

Podczas badania, specjalista bada wszystkie segmenty i płaty wątroby w przekroju i przekroju, dokonuje oceny i rejestruje wszystkie uzyskane dane. W trakcie wykonywania echografii stają się oddzielne pomiary wszystkich udziałów ciała. W zależności od budowy i płci dopuszczalne są niewielkie odchylenia od wartości standardowych.

Istotna różnica w kryteriach wielkości u dorosłych jest oznaką aktywnego procesu zapalnego, na przykład zapalenia wątroby lub oznak stagnacji, wystąpienia marskości. Wzrost nie w całym narządzie, ale w pewnej jego części, wskazuje na możliwy proces nowotworowy, rozwój przerzutów lub inne poważne choroby.

Zdrowe ciało ma właściwe, wyraźne kontury, gładką powłokę zewnętrzną, ostre krawędzie wokół obwodu. Obecność powierzchniowych kopców może wskazywać na patologiczny proces, zaokrąglone krawędzie wątroby wskazują na rozwój niewydolności serca.

W ultrasonografii zwraca się szczególną uwagę na cechy strukturalne, poziom jednorodności narządów, stan, w którym znajdują się drogi żółciowe, małe gałęzie i duże naczynia, oraz pomiar wszystkich płatów gruczołów.

Standardy wielkości wątroby u dorosłych:

w przypadku prawego płata wielkość kryterium przednio-tylnego wynosi od 11 cm do 13 cm, ukośne pionowe (CWR) jest nie większe niż 15 cm, długość wynosi od 11 cm do 15 cm, a jego grubość wynosi do 6 cm dla lewego ujęcia, wysokości są mniejsze niż 10 cm, dla całego organu norma jest następująca: długość, od 14 cm do 18 cm, w przekroju od 20 cm do 22,5 cm, wielkość wątroby w płaszczyźnie strzałkowej wynosi od 9 do 12 cm, średnica żyły wrotnej - do 1,5 cm, średnica tętnicy wątrobowej - do 0,6 cm

Normalne cechy ultrasonograficzne u dzieci

Za pomocą ultradźwięków możliwe jest również zdiagnozowanie narządów wewnętrznych dziecka. Pamiętaj, że wskaźnik charakterystyki narządów jest wprost proporcjonalny do wieku dziecka.

Wielkość wątroby wzrasta w zależności od wieku, dlatego u dzieci pediatria opracowała uśrednione normy dotyczące wielkości wątroby za pomocą ultradźwięków. Tak więc, dla jednorocznego dziecka, rozmiar prawego płata wynosi 6 cm, a co roku stopniowo staje się on większy o 0,6 cm. W wieku 15 lat rozmiar przednio-tylny wynosi około 10 cm, a w wieku 18 lat wynosi około 12 cm. noworodek, wszystkie inne rzeczy są równe, ma 3 cm, - 4 cm wzrostu, wzrasta co roku o 0,2 cm, a do 18 roku życia osiąga średnio 5 cm.

U dzieci rozmiar narządu ma swoje własne standardy, ponieważ w procesie wzrostu dziecka jego wątroba rośnie. Lekarz porównuje pomiary uzyskane za pomocą maszyny ultradźwiękowej z zatwierdzonymi tabelami.

Bez względu na wiek, struktura narządu musi być jednorodna, krawędzie są ostre, kontur jest wyraźny, żyła wrotna, jej gałęzie i drogi żółciowe są wyraźnie widoczne. Nie powinieneś angażować się w autodiagnozę dziecka zgodnie z tabelami standardów. Protokół odszyfrowywania - przywilej lekarza. Specjalista przeprowadzi analizę porównawczą wszystkich danych ultrasonograficznych, a jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości, zostaną opracowane odpowiednie środki terapeutyczne.

Patologiczne zmiany wielkości

Zdarzają się przypadki, gdy zeznania ultrasonograficzne nie spełniają ogólnie przyjętych standardów. W związku z tym następuje zmiana normalnych parametrów wątroby? Nieznaczne odchylenie od wielkości normy obserwuje się czasem u osób o dużym wzroście. Takie zjawisko nie jest uważane za patologię, a przyczyną tego są fizjologiczne cechy struktury organizmu.

Patologiczne zmiany w wątrobie są wynikiem takich warunków, jak:

choroby wątroby, niewydolność serca, choroby krwi, choroby dziedziczne.

Zwykle zmianom wielkości narządu towarzyszy ostre i przewlekłe zapalenie wątroby, początkowe stadium marskości, powstawanie nowotworów, przerzuty i różne typy torbieli. Struktura wątroby ulega zmianie, jej jednorodność zostaje utracona podczas rozwoju tłuszczowej hepatozy.

Norma wątroby kvr i kkr

Przy diagnozowaniu chorób wątroby najczęstszą metodą jest ultrasonografia. Podczas USG bada takie parametry, jak wielkość wątroby, stan dróg żółciowych i duże naczynia krwionośne. Zwrócono także uwagę na strukturę tkanki, stan konturów i obecność wtrętów o charakterze patologicznym.

Analiza uzyskanych danych może najlepiej wykonać doświadczony lekarz. Jednak znając normalne wskaźniki stanu wątroby, można niezależnie porównać je z wynikami badania ultrasonograficznego i wyciągnąć pewne wnioski.

Jednym z najważniejszych parametrów jest wielkość wątroby i granica. Uwzględnia się takie czynniki jak wiek, płeć, cerę. U mężczyzn z reguły ten organ jest większy zarówno pod względem objętości jak i masy, u kobiet jest on mniejszy. Zazwyczaj prawy i lewy płatek są mierzone osobno.

Wielkość wątroby u dorosłych:

grubość prawego płata 11-13 cm; pionowy skośny rozmiar prawego płata (CWR) do 15 cm; długość prawego płata 11-15 cm; grubość lewego płata wynosi około 7 cm; wysokość (rozmiar czaszkowo-ogonowy, CCR) lewego płata około 10 cm; długość całej wątroby 14-18 cm; szerokość 20-22,5 cm; rozmiar strzałkowy 9-12 cm;

Wielkość wątroby u dzieci jest inna niż u dorosłych, ponieważ narząd dziecięcy jest znacznie mniejszy i jest w trakcie wzrostu. Wielkość wątroby u dzieci:

długość prawego płata w wieku 1 roku wynosi 6 cm, a lewa 4 cm; długość prawego płata w wieku 15 lat wynosi 10 cm, a lewa do 5 cm.

Nawet małe odchylenie od normalnej wielkości i granic ciała jest już patologią i oznacza obecność procesu zapalnego (wywołanego na przykład przez zapalenie wątroby), stagnację lub wczesny etap marskości. Jeśli wzrost jest lokalny, może to wskazywać na pojawienie się guza, przerzutów lub torbieli wywoływanych przez pasożyty.

Jednolity wzrost całego narządu przy zachowaniu jednorodności struktury nie zawsze oznacza obecność poważnej choroby. Często jest to spowodowane używaniem leków (przejście kuracji lekowej) lub występowaniem złych nawyków (częste spożywanie alkoholu, palenie papierosów). Po zakończeniu tych czynników wielkość można znormalizować.

Jeśli powiększeniu gruczołu towarzyszy zagęszczanie tkanki, istnieje wysokie prawdopodobieństwo procesu zapalnego wywołanego przez wirus (z zapaleniem wątroby). Kiedy możliwe jest wykrycie wzrostu narządu, niejednorodność tkanki wątroby, obecność plamek i zmienionych struktur, wówczas prawdopodobieństwo zmian marskości jest wysokie.

Skrót ten czasami rodzi pytania dla pacjentów, więc postaramy się dowiedzieć, co kryje się za tym. Najczęściej lekarze używają danych o jego skośnym rozmiarze wewnętrznym (CWR) do diagnozowania chorób wątroby. Jego normalne wskaźniki, jak stwierdzono powyżej, nie powinny przekraczać 15 cm Dane i interpretacja CWR, szczególnie prawy płat wątroby, są bardzo ważne dla dalszej diagnostyki.

Wzrost tego parametru wskazuje na obecność hepatomegalii.

Taki symptom może zostać określony z dokładnością do 90% zgodnie z tym wskaźnikiem. Jeśli CWR w wątrobie jest prawidłowe, to nie gwarantuje braku patologii wątroby - należy ocenić wszystkie wskaźniki ultrasonograficzne w kompleksie.

Oprócz długości lub szerokości wątroby istotną rolę w diagnozie odgrywają zewnętrzne wskaźniki: klarowność konturów, jednorodność struktury, a nawet kąty. W szczególności, wyraźne, gładkie kontury ciała wokół obwodu są uważane za normalne, z kątami w lewym obszarze płata 45 i prawym nie większym niż 75 stopni. Powierzchnia powinna być gładka, gładka, krawędzie ostre. Struktura tkaniny powinna być jednolita.

Zmiana gęstości (echogeniczność) może wskazywać na obecność poważnej patologii. W szczególności zjawisko to obserwuje się w marskości.

Obecność guzków na powierzchni narządu lub niejednorodnych wtrąceń w głębi tkanki jest odchyleniem od normy i może oznaczać rozwój onkologii (przerzuty) lub uszkodzenie wątroby przez pasożyty (echinokoki). Jednak w celu dokładniejszej diagnozy takich procesów potrzebne są dodatkowe badania.

Jeśli opis USG wskazuje na takie zjawisko jak jasna wątroba, symptom ten jest charakterystyczny dla wczesnych stadiów zapalenia wątroby.

Kilka słów o naczyniach wątroby. Dla dokładnego zbadania, średnica żyły głównej dolnej, która nie powinna przekraczać 15 mm. Żyła portalowa lub portalowa wpływa do bramy wątroby, a jej światło zwiększa się od obrzeża.

Ponieważ funkcjonowanie wątroby jest ściśle związane z pracą pęcherzyka żółciowego, opis jej stanu jest niezbędny do wykonania USG. W zdrowym ciele nie powinno dojść do zmian w ścianach i granicach pęcherza.

Podłużny rozmiar pęcherzyka żółciowego wynosi około 5-7 cm, a grubość ściany nie przekracza 2-3 mm. Jeśli wielkość pęcherzyka żółciowego jest mniejsza niż normalnie, może rozwinąć się dyskineza. Powiększony pęcherzyk żółciowy wskazuje na nadmiar żółci. Obecność niewielkiej ilości żółci wewnątrz jest normalna, pod warunkiem, że ma jednorodną konsystencję. Osad w żółci mówi o początku choroby kamicy żółciowej, która z biegiem czasu może zmienić się w kamienie. Czasami wewnątrz pęcherza mogą znajdować się polipy.

W procesie badań dróg żółciowych zwykle bierze się pod uwagę ich średnicę, która nie powinna przekraczać 6-9 mm.

Nadmiar tego wskaźnika może wskazywać na stagnację żółci. Obserwuje się również zwężenie przewodów, zwężenie lub torbiele. Takie anomalie są często wrodzone i nie wymagają specjalnego leczenia, pod warunkiem, że nie zakłócają normalnego funkcjonowania narządu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że po USG wątroby konieczne jest odkodowanie przez specjalistę. Porównanie normalnych wartości i danych uzyskanych podczas badania może jedynie dać ogólny obraz stanu wątroby. Doświadczony lekarz, porównując wszystkie fakty, może nie tylko prawidłowo zidentyfikować chorobę, ale także przepisać przebieg leczenia.

Wątroba jest narządem gruczołowym zlokalizowanym w prawym podżebrzu. On i śledziona - główne filtry ciała. Wielkość wątroby określa się zwykle za pomocą zwykłego USG. Zdrowa wątroba ma różne parametry w zależności od tego, ile lat ma dana osoba. Odchylenia od normy są uważane za oznakę choroby lub złego stanu organizmu.

Normy powstawania wątroby są badane i są charakterystyczne dla określonego wieku danej osoby.

Podczas badania wątroby bierze pod uwagę grubość, długość i inne wskaźniki. Całkowita masa zdrowego ciała wynosi 1,5 kg. Największy gruczoł ciała ma prawą i lewą część. Dla każdego z udziałów ma swój własny standardowy rozmiar. Wielkość zdrowej wątroby dla dorosłych mężczyzn i kobiet podczas dekodowania USG:

Wątroba dorosłego mężczyzny lub kobiety ma te same parametry, a norma lub odchylenie jest określana przez badanie sprzętu Grubość prawego płata wynosi 110-130 mm, długość wynosi 110-150 mm, jego maksymalny pionowy rozmiar skośny (CWR) wynosi do 150 mm, grubość lewego płata jest równa 50-70 mm, wysokość lewego płata (górno-dol- wielkość MCC), około 10 cm, grubość całego ciała - 200-230 mm, a maksymalna długość całkowita - 180 mm.

Wątroba jest uważana za powiększoną w parametrach CWR i CCR. Ale nawet jeśli CWR jest normalny, potrzebne jest dekodowanie innych wskaźników ultrasonograficznych. Specjalista musi wziąć pod uwagę wygląd - jednolitość, przejrzystość konturu, ciężar, stan żył - portal i dolny wklęsły (IVC), ich parametry. Uwzględnia także wiek pacjenta i inne wskaźniki. Na przykład u kobiet w ciąży i dzieci wątroba jest zwykle odpowiednio większa i mniejsza.

Oprócz samego gruczołu należy zbadać główne naczynia narządu, struktury odwodzące układu naczyniowego, a zwłaszcza ich średnicę. Trzy ważne naczynia przechodzą przez wątrobę - tętnicę wątrobową, żyłę wrotną (portal) i żyłę dolną (IVC). Pierwszy zapewnia przepływ krwi do narządu, a krew wrotna i IVC - usuwają krew żylną nasyconą tlenem z narządu. Żyła wrotna znajduje się w splotu dwunastnicy i wątroby. W bramie wątroby żyła wrotna jest podzielona na 2 gałęzie.

W zdrowym narządzie, oprócz tych naczyń, są 3 główne i wiele małych. Zapewniają odpływ krwi z największego gruczołu. Małe i główne żyły w górnej części narządu opuszczają wątrobę w okolicy bruzdy IVC i wpływają do IVC. Tabela pokazuje normalną średnicę wszystkich głównych statków.

Podczas badania największego gruczołu należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, ponieważ noworodek, niemowlę i uczeń mają różną masę i wielkość gruczołu. Istnieje wiele możliwości określenia prawidłowej wielkości USG wątroby u dzieci. Nawet znając przybliżoną liczbę i rok życia dziecka, nie można samodzielnie wyciągnąć wniosków na temat stanu zdrowia narządu. Dokładne dekodowanie może wykonać tylko specjalista. Tabela opowie o normie wielkości narządu zgodnie z latami dziecka.

Normalny rozmiar wątroby określa się nie tylko za pomocą ultradźwięków. Istnieją 2 metody, które określają powiększenie narządu za pomocą rąk. Doświadczony specjalista może zbadać wątrobę za pomocą technik takich jak perkusja i palpacja. Metody służą do określenia granic gruczołu, jego masy, struktury i funkcji. Metody te są dobre do określenia wzrostu narządu, nie zawsze mogą sprawdzić obecność patogennych nowotworów. Już w XIX wieku lekarze wiedzieli, że wszystkie części ciała mają różne gęstości, które można rozpoznać po stukaniu. Lekarze wykorzystali tę wiedzę, a uderzając w klatkę piersiową rozpoznali wzrost narządów.

Perkusja to metoda badania narządów wewnętrznych, polegająca na uderzeniu w powierzchnię przedmiotu oceną charakteru pojawiających się dźwięków.

Druga metoda to badanie dotykowe. Istotą procedury jest badanie dolnego brzegu gruczołu ze wstępną oceną jego stanu. Zasada metody - z głębokim oddechem, płuca schodzą, a dolna część wątroby wychodzi spod żeber. W tej chwili lekarz może łatwo wyczuć narząd. W oparciu o perkusję i palpację, przed pomiarem wymiarów gruczołu powstały 2 podejścia: system wymiarów i granic według Kurlowa, metoda obmacywania według Obrazcowa.

M.G. Kurlov zaproponował metodę badania parametrów narządu, perkusyjnie określając jego górną granicę i używając palpacji i gwintowania. Aby określić stan narządu, znaleziono 5 punktów perkusyjnych:

1 - w dół od prawej linii środkowo-obojczykowej do otępienia wątrobowego (miejsce, w którym dźwięk perkusji jest tak tępy i głuchy, jak to możliwe); 2 - od pępka do linii środkowobojczej, aż pojawi się tępy dźwięk, 3 - od początku procesu wyrostka mieczy wzdłuż linii środkowej; 4 - poprzez trzeci punkt, ale się z pępkiem aż dźwięk jest matowa, 5 - w trzecim punkcie łuku żebrowego lewego aż dźwięków jelit.

Po znalezieniu punktów perkusji ustala się 3 segmenty pomiędzy znalezionymi punktami. Dla dzieci i dorosłych normalna wydajność jest inna. Dla dzieci w różnych latach, normalne wskaźniki perkusji są przedstawione w tabeli:

W przypadku osoby dorosłej opcje rozmiaru są różne. Dla niego norma długości linii perkusyjnych jest następująca:

1 - odległość między 1 a 2 punktem. Liczba ta wskazuje na wielkość po prawej stronie, w normalnej osoby dorosłej wynosi ona 9-11 patrz 2 - cięcie od 3 do 4 pkt - wielkość prostaty w środku. Norma - 8-9 cm, 3 - 3 i 5 punkt odzwierciedlają długość lewej strony. Powinno wynosić 7-8 cm.

Metoda służy do badania różnych narządów: żołądka, śledziony, pęcherzyka żółciowego. Do Obrazcowa uważano, że badanie palpacyjne jest możliwe tylko w przypadku powiększonych narządów chorobowych. Naukowiec udowodnił, że taka diagnoza jest skuteczna dla zdrowych ludzi. Najważniejsze jest prawidłowe przeprowadzenie badania, zgodnie z następującą sekwencją i parametrami:

Należy zachować wygodną pozycję poziomą. Lekarz siedzi przy miednicy pacjenta. W niektórych przypadkach pacjent znajduje się w pozycji pionowej, większość palpacji wykonuje się przy pomocy pierwszej ręki, ale w celu zwiększenia ciśnienia używa się 2 rąk, a prawidłowa pozycja rąk lekarza. Lekko wygięte palce jednej ręki są umieszczone równolegle (dla wątroby pionowo) do narządu testowego. Druga ręka lekarza ściska łuk żebrowy i tworzy skórzaną fałdę, a przy maksymalnym wydechu pacjenta dłoń pierwszego specjalisty pogrąża się w jamie brzusznej, a badanie narządu odbywa się za pomocą ruchomych ruchów palców Najpierw poczuj prawą stronę gruczołu, a następnie przesuń się wzdłuż jego krawędzi, w lewo. sprawdź, czy części narządu są powiększone, a także ich strukturę, kształt, powierzchnię (gładką lub nierówną).

U mężczyzn i kobiet zdrowa wątroba jest zwykle okrągła, miękka, równa i ostra. Badanie nie powinno być bolesne. Ból może występować w procesie zapalnym lub rozciągnięciu. Podczas badania palpacyjnego wyznaczane są wymiary 3 linii. Zwykle dla osoby dorosłej prawy przewód przymostkowy powinien wynosić 8-11 cm, linia pachowa przednia, 9-11 cm, a linia środkowoobojowa 10-12 cm.

Powiększony organ sygnalizuje poważne odchylenie. Stan diagnozowany jest zgodnie z ukośnym rozmiarem pionowym (CWR). Ze względu na zmiany wielkości gruczołów często dochodzi do zmian w pracy śledziony, pęcherzyka żółciowego. Ruch ciała u mężczyzn i kobiet powoduje takie powody:

Torbiel echinokokowa to pieczęć spowodowana infekcją człowieka przez robaki (echinokoki) Zanik, dystrofia - martwica (obumieranie) głównego filtra ciała, Meteorizm pojawia się, gdy produkcja żółci zmniejsza się, Acytoma to nagromadzenie płynu w żołądku. podczas których komórki narządu umierają. Nie zawsze z powiększeniem wątroby. Kiedy choroba atakuje inne narządy, zwłaszcza śledzionę. W końcu funkcja śledziony polega na niszczeniu komórek patologicznych, ale gdy jest ich dużo, zapychają ją. Później śledziona rośnie i boli.

Przesunięcie ciała pionowo w dół i jego jednoczesny wzrost wynika z następujących przyczyn:

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Wirusowe zapalenie wątroby typu B powoduje uszkodzenie narządów i postępuje w postaci ostrej niewydolności wątroby, marskości wątroby i raka wątroby. Uszkodzenie wątroby przez wirusa zapalenia wątroby typu C, prowadzi do zwiększenia w wątrobie i jest przyczyną awarii selezenki.Serdechnaya szybkości wzrostu - ukośne przy pionowo (CWR).Rak. Jeśli maksymalne wartości CWR przekraczają normę o 5-8 cm, może to wskazywać na pojawienie się guzów wątroby.

Powiększona wątroba i śledziona występują nawet u noworodków i niemowląt. Nawet w szpitalu określić wielkość wątroby u dzieci. Wśród przyczyn tego zjawiska - gruźlica, wrodzone zapalenie wątroby, zaburzenia w przewodach żółciowych. Zespół Volmana prowadzi do wzrostu wątroby i śledziony u noworodków. Specjaliści w diagnostyce kierują się nie tylko długością CWR, ale także biorą pod uwagę wiek dziecka, badania moczu i krwi, zdjęcia rentgenowskie, MRI.

Wątroba w ludzkim ciele spełnia wiele ważnych funkcji. Jest to ciało, bez którego nie można utrzymać życiowej aktywności wszystkich systemów. Dlatego w przypadku chorób, które prowadzą do nieprawidłowego działania hepatocytów, zaburzeń odpływu żółci, konieczne jest szybkie postawienie właściwej diagnozy, zapobieganie komplikacjom i przepisanie odpowiedniej terapii.

Obecnie procedura USG jest najbardziej informacyjna, nieinwazyjna, bezpieczna i dostępna. Połączenie tych cech pozwala nam wykonywać ultradźwięki dla wszystkich osób, dla których jest to konieczne. W ten sposób można ocenić pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego, aby pokazać zmiany w strukturze narządu, w celu określenia jego wielkości i patologicznych odchyleń. Technika z użyciem ultradźwięków do badania narządów wewnętrznych osoby nie ma przeciwwskazań i może być wykonywana w każdym wieku.

Przede wszystkim lekarz ocenia wielkość wątroby i porównuje ją z normalnymi wskaźnikami. Wszyscy wiedzą, że wątroba znajduje się pod przeponą, po prawej stronie jamy brzusznej. Jest to wyraźnie widoczne podczas wykonywania USG, więc istnieje możliwość wykrycia nawet niewielkich naruszeń struktury i działania organizmu.

Należy zauważyć, że wyniki uzyskane podczas badania, a parametry mogą się różnić i różnić w pewnym zakresie. To zależy od konstytucyjnych cech danej osoby, płci, wieku, wagi.

W badaniu można zobaczyć nie tylko wątrobę, ale także naczynia o dużej średnicy, a także przewód żółciowy, tkanki i narządy znajdujące się w sąsiedztwie. Tak więc przy ultrasonografii wątroby normalne wartości to:

Średnica żyły wrotnej nie jest większa niż 13 mm;

Przewód żółciowy nie przekracza 8 mm;

Krawędź wątroby jest gładka, ostra, kontury są regularne, powierzchnia gładka;

Jednorodna, jednorodna struktura.

Obrazowanie ultrasonograficzne może dać oszacowanie dla wszystkich jego ośmiu segmentów - prawego, ogoniastego, lewego i kwadratowego. Jest to szczególnie ważne w przypadku lokalizacji nowotworu lub innej patologii.

Podczas badań diagnostycznych na dolnej powierzchni korpusu uwidoczniono wgłębień, który jest utworzony w bliskim sąsiedztwie wątroby ciała sąsiadujących - prawej nerki, okrężnicy segmentu (przejście do poprzecznej jelita grubego), prawy nadnercze i żołądka.

Węzły wątroby, z wyjątkiem bruzdy wieńcowej, nie powinny być ustalane. Jeśli staną się widoczne, jest to uważane za oznakę znalezienia płynu w jamie brzusznej.

Wielkość zdrowej wątroby za pomocą ultradźwięków:

rozmiar anteroposterior - 11,2-12,6 cm;

CWR (ukośny rozmiar pionowy) - do 15 cm;

długość wynosi od 11 do 15 cm.

KKR (rozmiar czaszki) lub wysokość - mniej niż 10 cm.

szerokość 20,1-22,5 cm;

rozmiar strzałkowy - 9-12 cm.

Podczas badania wątroby pod kątem ultradźwięków można wiarygodnie stwierdzić obecność określonych stanów patologicznych:

przewlekły proces zapalny (zapalenie wątroby),

wysokie ciśnienie żylne

tłusta degeneracja hepatocytów.

Z terminologii lekarza, który opisuje wyniki badania, można zobaczyć na USG takie wyrażenia, jak biała wątroba. Czasami piszą: "lekka wątroba". Oznacza to, że narząd wykazuje oznaki wysokiej echogeniczności i są w nim struktury, które nie przenoszą dobrze USG. Jak zwykle, to nic innego jak komórki tłuszczowe. Zjawisko to obserwuje się w ciężkiej dystrofii wątrobowej.

Plamki na wątrobie z ultradźwiękami można wykryć jako oznakę pewnych stanów patologicznych - torbieli, hepatozy lub naczyniaka krwionośnego. Taki obraz z ogniskiem o zwiększonej echogeniczności można również podać za pomocą infekcji Giardia. Aby później wyjaśnić diagnozę, zaleca się wykonanie tomografii komputerowej.

Granulowana wątroba na ultradźwięku jest zdefiniowana jako norma, jeśli nie ma wzrostu narządu, struktura jest jednorodna, a ziarnistość jest mała.

Gruboziarnistą, drobną lub średnią strukturę hipoechogeniczną obserwuje się w sarkoidozie, małych przerzutach, ropniach małych węzłów. Średnio-ziarnista struktura jest określana w wątrobie w przewlekłym zapaleniu wątroby. W tym samym czasie zwiększa się rozmiar. Tłuste zapalenie wątroby w początkowym stadium może również powodować obraz ziarnistej wątroby, ze zwiększoną ogólną echogenicznością i wzrostem średnicy żyły wrotnej.

Wielkość wątroby u dorosłych za pomocą ultradźwięków: norma i interpretacja wyników dla kobiet i mężczyzn

Wskaźniki wątroby podczas badania ultrasonograficznego jamy brzusznej - to dowód na zdrowie całego ciała. Jakie cechy wątroby są rejestrowane za pomocą ultradźwięków? Przede wszystkim są to parametry wymiarowe, dane dotyczące przepuszczalności ultradźwiękowej (echogeniczności) tkanek narządów, anatomiczny opis struktur w stanie zdrowym. Te standardowe, ogólnie przyjęte kryteria są niezbędne, aby porównać je z danymi uzyskanymi w wyniku badania. Na podstawie cech porównawczych wyciągnięto wniosek o normalnym lub patologicznym stanie narządu.

O ludzkiej wątrobie

Jest to jeden z największych niesparowanych narządów w ludzkim ciele. Stanowi to 2,5% całkowitej wagi osoby, tj. wątroba mężczyzny waży około 1,5 kg., masa ciała kobiecego ciała wynosi 1,2 kg. Ten największy gruczoł znajduje się w podbrzuszu po prawej stronie jamy brzusznej, w normalnych warunkach nie wystaje spod łuku żebra, ponieważ jest utrzymywany przez ciśnienie fizjologiczne ciśnienia w jamie brzusznej.

Gruczoł ma miękką, ale raczej gęstą strukturę, ciemnoczerwony odcień i zawiera cztery płaty: duży prawy, mniejszy lewy, mniejszy ogon i kwadrat.

Krążenie wątrobowe znacznie różni się od wszystkich innych układów w ciele. Tętnica wątrobowa dostarcza narząd bogatą w tlen krew, a krew przepływająca przez tę samą tętnicę jest nasycona dwutlenkiem węgla. Oprócz takiego znanego koła przepływu krwi, ciało otrzymuje ogromne ilości krwi, która pochodzi z wszystkich narządów trawiennych. Cała krew, która myje żołądek, dwunastnicę, małe i duże jelito, wchodzi do wątroby przez wielką żyłę wrotną. W tym narządzie pochłaniana jest większość składników odżywczych i nieodżywczych wchłanianych do krwi z układu trawiennego.

Funkcjonalna różnorodność sprawia, że ​​wątroba jest głównym biochemicznym syntetyzatorem w ludzkim ciele. Istnienie bez tego gruczołu jest niemożliwe. Urząd aktywnie uczestniczących w procesie trawieniem, ponieważ wytwarza odpowiednią ilość żółci chroni neutralizujące przychodzące trucizny krwi, drobnoustroje, bakterie i wirusy, uczestniczy w procesach metabolicznych jako główny producent glikogenu.

Metodologia badań

Rozwój i progresja chorób, które mogą zakłócać pełne funkcjonowanie wątroby i powodować naruszenie odpływu żółci, wymaga szybkiego ustalenia prawidłowej diagnozy. Rzeczywiście, szybkie wykrycie patologii zapobiega rozwojowi powikłań i ułatwia wybór i wyznaczenie odpowiedniego leczenia.

Metoda diagnostyki ultradźwiękowej jest szybka i nie powoduje bolesnych, nieprzyjemnych wrażeń. Procedura przeciwwskazań USG nie są dostępne, zaleca się dla wszystkich grup wiekowych. Połączenie tych zalet umożliwia przeprowadzanie badań ultrasonograficznych we wszystkich przypadkach, w których istnieje nawet najmniejsza potrzeba. Metoda ultradźwiękowa służy do skutecznej oceny wątroby, identyfikacji jej zmian strukturalnych, oszacowania parametrów ilościowych i patologicznych odchyleń.

Zdrowa wątroba na USG

Interpretacja ultrasonografii wątroby jest przeprowadzana przez specjalistę. Lekarz zapisuje wszystkie badane wartości i dokonuje ich wspólnej analizy na obecność patologii w gruczole. Zwykle dane uzyskane za pomocą ultradźwięków wystarczają do pełnego opisania stanu narządu. Ostateczny wniosek diagnostyczny jest jednak wydawany na podstawie badania lekarskiego, skarg pacjentów, wyników badań laboratoryjnych, raportu ultrasonograficznego i innych kryteriów, które w pewnym stopniu wpływają na wskaźniki.

Fizjologiczne umiejscowienie wątroby pozwala skutecznie przeprowadzić badanie ultrasonograficzne, aby zmaksymalizować gromadzenie niezbędnych danych, aby zidentyfikować niewielkie zmiany w strukturze i zaburzeniach w ciele. W zależności od współczynnika wieku, płci i cech strukturalnych ciała, wskaźniki, które są uzyskiwane przy pomocy ultradźwięków, różnią się i mogą zmieniać się w niewielkim zakresie.

Anatomiczną normą lokalizacji badanego narządu jest prawidłowa hipochondria. Duże objętości wątroby nie pozwalają na pełną wizualizację. W związku z tym lekarz-uzistu, aby określić cechy strukturalne potrzeby wykonania kilku sekcji obrazów. Przy każdym nacięciu specjalista określa wartości konturu, kształtu i struktury narządu.

Badanie ultrasonograficzne pozwala przeprowadzić charakterystyczną wizualizację prawego płetwy ogonowej i lewego płata kwadratowego oraz zbadać ich segmenty. To badanie ciała pozwala dokładnie określić lokalizację istniejącej patologii.

Przy odpowiednim przygotowaniu do procedury badania i jej realizacji można zobaczyć małe dziury na powierzchni wątroby od dołu. Ich powstawanie jest spowodowane ścisłym kontaktem badanego gruczołu z prawą nerką, jelita grubego, żołądkiem i prawym nadnerczem.

W normalnych warunkach aparat więzadłowy nie jest widoczny. Widoczny jest tylko brzeg bruzdy wieńcowej. Patologiczna obecność wolnego płynu w jamie brzusznej umożliwia wizualizację więzadeł wątrobowych. Podczas badania ultrasonograficznego położenie żył wątrobowych, stan gałęzi żyły wrotnej i dróg żółciowych powinno być łatwe do określenia.

Normalne cechy ultrasonograficzne u dorosłych

Podczas badania, specjalista bada wszystkie segmenty i płaty wątroby w przekroju i przekroju, dokonuje oceny i rejestruje wszystkie uzyskane dane. W trakcie wykonywania echografii stają się oddzielne pomiary wszystkich udziałów ciała. W zależności od budowy i płci dopuszczalne są niewielkie odchylenia od wartości standardowych.

Istotna różnica w kryteriach wielkości u dorosłych jest oznaką aktywnego procesu zapalnego, na przykład zapalenia wątroby lub oznak stagnacji, wystąpienia marskości. Wzrost nie w całym narządzie, ale w pewnej jego części, wskazuje na możliwy proces nowotworowy, rozwój przerzutów lub inne poważne choroby.

Zdrowe ciało ma właściwe, wyraźne kontury, gładką powłokę zewnętrzną, ostre krawędzie wokół obwodu. Obecność powierzchniowych kopców może wskazywać na patologiczny proces, zaokrąglone krawędzie wątroby wskazują na rozwój niewydolności serca.

Standardy wielkości wątroby u dorosłych:

 • dla prawego płata
  • kryterium anteroposterioru mieści się w zakresie od 11 cm do 13 cm,
  • ukośne pionowe (CWR) - nie więcej niż 15 cm,
  • długości - od 11 cm do 15 cm;
 • lewy płat charakteryzuje się wymiarami
  • grubość do 6 cm.,
  • wysokości - mniej niż 10 cm;
 • dla całego ciała normą jest:
  • długość - od 14 cm do 18 cm.,
  • w przekroju - od 20 cm do 22,5 cm,
  • rozmiar wątroby w płaszczyźnie strzałkowej - od 9 cm do 12 cm;
 • żyła wrotna o średnicy - do 1,5 cm;
 • tętnica wątrobowa o średnicy - do 0,6 cm

Normalne cechy ultrasonograficzne u dzieci

Za pomocą ultradźwięków możliwe jest również zdiagnozowanie narządów wewnętrznych dziecka. Pamiętaj, że wskaźnik charakterystyki narządów jest wprost proporcjonalny do wieku dziecka.

Wielkość wątroby wzrasta w zależności od wieku, dlatego u dzieci pediatria opracowała uśrednione normy dotyczące wielkości wątroby za pomocą ultradźwięków. Tak więc, dla jednorocznego dziecka, rozmiar prawego płata wynosi 6 cm, a co roku stopniowo staje się on większy o 0,6 cm. W wieku 15 lat rozmiar przednio-tylny wynosi około 10 cm, a w wieku 18 lat wynosi około 12 cm. noworodek, wszystkie inne rzeczy są równe, ma 3 cm, - 4 cm wzrostu, wzrasta co roku o 0,2 cm, a do 18 roku życia osiąga średnio 5 cm.

U dzieci rozmiar narządu ma swoje własne standardy, ponieważ w procesie wzrostu dziecka jego wątroba rośnie. Lekarz porównuje pomiary uzyskane za pomocą maszyny ultradźwiękowej z zatwierdzonymi tabelami.

Bez względu na wiek, struktura narządu musi być jednorodna, krawędzie są ostre, kontur jest wyraźny, żyła wrotna, jej gałęzie i drogi żółciowe są wyraźnie widoczne. Nie powinieneś angażować się w autodiagnozę dziecka zgodnie z tabelami standardów. Protokół odszyfrowywania - przywilej lekarza. Specjalista przeprowadzi analizę porównawczą wszystkich danych ultrasonograficznych, a jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości, zostaną opracowane odpowiednie środki terapeutyczne.

Patologiczne zmiany wielkości

Zdarzają się przypadki, gdy zeznania ultrasonograficzne nie spełniają ogólnie przyjętych standardów. W związku z tym następuje zmiana normalnych parametrów wątroby? Nieznaczne odchylenie od wielkości normy obserwuje się czasem u osób o dużym wzroście. Takie zjawisko nie jest uważane za patologię, a przyczyną tego są fizjologiczne cechy struktury organizmu.

Patologiczne zmiany w wątrobie są wynikiem takich warunków, jak:

 • choroba wątroby;
 • niewydolność serca;
 • choroby krwi;
 • dziedziczna patologia.

Zwykle zmianom wielkości narządu towarzyszy ostre i przewlekłe zapalenie wątroby, początkowe stadium marskości, powstawanie nowotworów, przerzuty i różne typy torbieli. Struktura wątroby ulega zmianie, jej jednorodność zostaje utracona podczas rozwoju tłuszczowej hepatozy.


Więcej Artykułów O Wątrobę

Cyst

Rurki w domu

Rurka jest jedną z technologii oczyszczania przewodu pokarmowego, jest uważana za główną, opracowaną ponad 100 lat temu.Rura Zalmanova, czyli magnezja, jest uważana za klasyczną, jej autorem jest Ludowy Komisarz gospodarki sanatoryjnej młodzieży.
Cyst

Objawy kamicy żółciowej, leczenie bez chirurgii i diety

Choroba kamieni żółciowych - choroba pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych z powstawaniem kamieni. Chociaż poprawna nazwa terminu medycznego nosi nazwę "kamica żółciowa" - kod ICD-10: K80.