Testy zapalenia wątroby typu C. Test krwi na zapalenie wątroby.

Aby dowiedzieć się, czy twoje ciało zostało wystawione na wirusa zapalenia wątroby typu C, wystarczy wykonać badanie krwi na zapalenie wątroby - markery zakażenia wirusem. Te markery są całkowitymi przeciwciałami przeciwko HCV (anty-HCV), które są oznaczane metodą ELISA w surowicy krwi żylnej.

Pozytywny wynik tego testu jest zwykle weryfikowany przez pomocniczy test rekombinacji immunoblot (RIBA). Metoda ELISA jest szeroko stosowana do podstawowej diagnostyki wirusowego zapalenia wątroby. Ten test na zapalenie wątroby jest przeprowadzany przez dawców krwi, kobiety w ciąży, pacjentów przed operacją itp.

Jeśli test anty-HCV jest ujemny, to nigdy nie chorowałeś na zapalenie wątroby. Wyjątkami są przypadki niedawnej infekcji (nie więcej niż 6 miesięcy). W tym czasie przeciwciała mogą jeszcze nie pojawić się we krwi. Dodatni wynik oznacza, że ​​organizm został narażony na wirusa zapalenia wątroby typu C.
Przeciwciała anty-HCV nie są samym wirusem, ale białkami wytwarzanymi przez układ odpornościowy w odpowiedzi na dostanie się wirusa do organizmu. Przeciwciała są różnych klas i mogą być wykrywane przez długi czas, czasami przez całe życie, nawet w przypadku braku samego wirusa.
Aby zrozumieć, czy jesteś chory teraz (zapalenie wątroby przeszło do postaci przewlekłej) lub przeciwciała pozostawione po poprzedniej chorobie, a także w celu określenia aktywności wirusa i możliwych powikłań, musisz przeprowadzić dalsze badanie. Warto zauważyć, że tylko około 20% osób zarażonych wirusem zapalenia wątroby typu C radzi sobie z samą infekcją. Dlatego, niestety, w większości przypadków obecność przeciwciał przeciwko HCV wskazuje na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (CVHC).

Rozpoznanie ostrego zapalenia wątroby typu C opiera się na kompleksie objawów klinicznych i objawów ostrego zapalenia wątroby: nadmiar aminotransferazy alaninowej (ALT) jest 10 razy wyższy niż górna granica normy, obecność RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (chociaż HCV RNA może spontanicznie spaść do poziomu niewykrywalnego).

Rozpoznanie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C odbywa się przy równoczesnej detekcji przeciwciał anty-HCV i RNA wirusa zapalenia wątroby typu C w obecności biologicznych lub histologicznych objawów przewlekłego zapalenia wątroby w ciągu 6 miesięcy od zakażenia.

Tak więc algorytm wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C: po pierwsze, zdać test na przeciwciała przeciwko HCV. Jeśli wynik testu jest pozytywny, należy wykonać bardzo czuły test PCR w celu wykrycia wirusa RNA, a także w celu odróżnienia ostrego lub przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. W tym celu należy przeprowadzić biochemiczny test krwi (ALT, bilirubina), a także dodatkowe testy, które zaleci specjalista ds. Chorób zakaźnych, poprzez badanie. Jeśli wynik testu PCR jest ujemny, musisz go powtórzyć po 3 miesiącach.

Jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie testu na przeciwciała, wolno stosować szybkie testy diagnostyczne z użyciem surowicy, osocza, krwi pełnej z palca lub śliny zamiast klasycznych metod ELISA w celu ułatwienia badania przesiewowego przeciwciał anty-HCV i poprawy dostępu do opieki medycznej.

Seria testów wymaganych do dalszej diagnostyki u osób z pozytywnymi testami na przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C powinna być przepisana przez lekarza chorób zakaźnych lub hepatologa, jednak radzimy, abyś udał się na pierwszą wizytę u lekarza już "przygotowanego". Zaoszczędzi to Twój czas. Wykonaj następujące badania:

- pełna morfologia krwi (KLA);
- ALT, AST, bilirubina (biochemiczne badanie krwi);
- RNA PCR wirusa zapalenia wątroby typu C (badanie jakościowe);
- ustalenie genotypu wirusa (uzgodnij w laboratorium, że tę analizę należy wykonać tylko wtedy, gdy test PCR jest pozytywny, w przeciwnym razie nie jest konieczne wykonanie tego testu);
- Ultradźwięki narządów jamy brzusznej (wątroba, woreczek żółciowy, śledziona, trzustka).

Po spotkaniu z lekarzem możesz zostać przydzielony do dodatkowych badań. Poniżej znajduje się pełna lista testów, które są zwykle stosowane w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby typu C. Które z tych badań są dokładnie tym, czego potrzebujesz, specjalista powinien zdecydować po zbadaniu i interpretacji wyników wstępnego badania.

Ogólny test krwi

Hemoglobina, erytrocyty, hematokryt, leukocyty, płytki krwi, neutrofile, eozynofile, bazofile, limfocyty, monocyty, ESR, formuła leukocytów.

Biochemiczne badanie krwi

ALT, AST, bilirubina, GGT, ALP, glukoza, ferrytyna, żelazo w surowicy, transferyna, kreatynina, cholesterol, triglyrida. tymol test (TP).

Ocena funkcji wątroby

Frakcje białkowe (α1-globuliny, α2-globuliny, beta-globuliny, gamma-globuliny), koagulogram, albumina, białko całkowite. Jest przepisywany w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby.

Testy na inne wirusowe zapalenie wątroby

HBsAg, anty-HBc, anty-HBs (markery zapalenia wątroby typu B), anty-HAV (całkowite przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A), RNA HGV (wirusowe zapalenie wątroby typu G), DNA TTV (DNA TTV wirusa zapalenia wątroby).

Test na HIV

Ocena stadium zapalenia wątroby i aktywności choroby.

Biopsja wątroby, elastometria, fibrotesty, ultradźwięki (tryby 3D + PD). Najczęściej stosowana elastometria (fibroscanning) wątroby.


Oznaczanie RNA HCV metodą PCR jest badaniem ilościowym.

Testy czynności tarczycy

(Badania te są wykonywane, gdy konieczne jest zastosowanie interferonu i rybawiryny +/- sofosbuwiru Ten schemat leczenia jest nieaktualny, ale w niektórych przypadkach jego stosowanie jest uzasadnione.)

- przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie
- przeciwciała przeciwko tyropotoksydazie
- hormon tyreotropowy (TSH), T3, T4
- USG tarczycy

Testy na choroby autoimmunologiczne

- AMA (przeciwciała antymitochondrialne), ANA (przeciwciała przeciwjądrowe), SMA (przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim)
- Krioglobuliny
- Czynnik reumatoidalny (RF)
- Czynnik przeciwjądrowy (ANF)

Pomimo faktu, że wirusowe zapalenie wątroby typu C w życiu codziennym, seksualnie i pionowo (z matki na dziecko) jest przekazywane dość rzadko, wskazane jest, aby sprawdzić krewnych na obecność anty-HCV. Również dla wszystkich pacjentów z WZW typu C zalecane jest szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B (przy braku odporności na nie).

Ile kosztuje wykonanie badania zapalenia wątroby?

Wirusowe zapalenie wątroby typu C wykonuje się w ciągu jednego do pięciu dni roboczych. W większości przypadków wyniki analizy są gotowe następnego dnia po pobraniu krwi.

Testy i częstotliwość badań u pacjentów nieotrzymujących leków przeciwwirusowych

Analiza zapalenia wątroby typu C: diagnostyka RNA

Do chwili obecnej najczęstszą metodą wykrywania wirusa u pacjenta jest test zapalenia wątroby typu C metodą ELISA. Takie badanie polega na oznaczaniu markerów na obecność przeciwciał anty-HCV (anty) w surowicy pacjenta. Pozytywne wyniki tej analizy wymagają potwierdzenia przez inny, bardziej informacyjny test PCR RNA.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest podstępną chorobą, która może być obecna w organizmie ludzkim przez długi czas i nie objawia się. Choroba jest niebezpieczna, ponieważ prowadzi do nieodwracalnych zaburzeń w budowie wątroby, które rozwijają się w marskość.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C: jak się wydaje, w jakich przypadkach przepisać analizę

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą zakaźną, która dostaje się do organizmu głównie przez krew.

Główne sposoby infekcji:

 • podczas używania niesterylnego lub źle przetworzonego sprzętu medycznego podczas operacji;
 • podczas procedury przetaczania nieprzetestowanej krwi, szczepienia, wstrzyknięcia;
 • przy stosowaniu tatuaży podczas wykonywania przekłuwania za pomocą niesterylnych materiałów;
 • podczas wykonywania zabiegów salonowych (manicure, pedicure) za pomocą niesterylnych urządzeń;
 • zakażenie pracowników służby zdrowia w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy z zakażonym pacjentem.

Przenoszenie wirusa występuje również podczas stosunku płciowego bez zabezpieczenia, jak również podczas porodu od matki do dziecka.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C infekuje komórki wątroby, które w późniejszych stadiach choroby prowadzą do zatrucia całego organizmu. Dlatego pacjenci z tą chorobą często mają słabe wyniki badań krwi: mała hemoglobina, podwyższona bilirubina, ALT itp.

Przebieg choroby jest często skryty, bez szczególnych objawów.

Takie badanie jest obowiązkowe dla par, które planują ciążę, a także dla kobiet na stanowisku. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest testowane w regularnych odstępach czasu przez przedstawicieli niektórych zawodów, na przykład pracowników medycznych, personelu wojskowego, pracowników służb ratowniczych, przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Jakie mogą być podejrzenia lekarza, który przepisuje obowiązkowe badanie na obecność wirusowego zapalenia wątroby typu C we krwi pacjenta:

 • zmodyfikowane wskaźniki biochemicznej analizy krwi;
 • zmniejszona hemoglobina;
 • zmiany w budowie wątroby za pomocą ultradźwięków narządu;
 • zwiększona szybkość sedymentacji erytrocytów;
 • urobilina w moczu.

Wszystko to są wyraźne oznaki infekcji wirusowej w ciele pacjenta. Jednak nawet powyższe wskaźniki nie dają lekarzowi prawa do postawienia diagnozy wirusowego uszkodzenia organizmu za pomocą wirusowego zapalenia wątroby typu C. Na przykład obniżona hemoglobina może wskazywać na anemię. I zmiany w biochemii - o naruszeniu ciała, które nie zawsze wiąże się z zakażeniem wirusowym zapaleniem wątroby.

Zmiany w krwi pacjenta będą. Więc hemoglobina zostanie zmniejszona. Hemoliza erytrocytów wpływa na hemoglobinę. Z wirusowym uszkodzeniem znacznie spada. Hemoglobina może również zmniejszyć się w wyniku leczenia zapalenia wątroby za pomocą terapii przeciwwirusowej. Dlatego wskaźnik ten jest ściśle kontrolowany u pacjentów podczas leczenia. Ale nawet bardzo niska hemoglobina nie mówi o zapaleniu wątroby. Jeśli takie zmiany w składzie krwi wystąpią, lekarz może założyć tylko zakażenie tą chorobą. W celu wyjaśnienia możesz potrzebować dodatkowej diagnostyki.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C ma kilka genotypów. Każdy z nich ma swoje własne podtypy. Na terytorium krajów byłego ZSRR za najbardziej powszechny uważany jest genotyp 1b, 1a, 2, 3. Jednocześnie zakażenie poprzez transfuzję krwi jest częściej infekowane wirusem 1b. Genotyp 3a częściej występuje u narkomanów. W krajach Bliskiego Wschodu w większości przypadków wykryto genotyp 4. Istnieje wykrywanie mieszanki, gdy pacjent jest jednocześnie oznaczany, na przykład, dodatnim wynikiem dla genotypu 1b i 3a. Jest to obserwowane u 10% wszystkich zainfekowanych.

Najpoważniejsze i bardziej negatywne konsekwencje dla organizmu to genotyp 1b.

Ile osób cierpi na zapalenie wątroby typu C? W ostatnim czasie rozpowszechnienie tej choroby w krajach rozwiniętych sięga 2%. W większości przypadków ludzie nie spieszą się, aby zostać przetestowanym na zapalenie wątroby typu C, ponieważ mogą po prostu nie być świadomi swojej infekcji. Sprawdź sam jesteś rozwiązany tylko 10% całkowitej populacji.

Analizy wskazujące na zapalenie wątroby typu C

Testy zapalenia wątroby typu C mogą być różne: PCR, ELISA (obecność we krwi przeciwciał przeciwko układowi immunologicznemu).

Co z nich jest najbardziej pouczające, zobaczmy.

 • Metoda immunoenzymatyczna do wykrywania przeciwciał anty-HCV. Jedną z pierwszych metod, które pomagają w określeniu obecności kontaktu pacjenta z komórkami wirusa, jest analiza w celu określenia przeciwciał w surowicy krwi. Jest to metoda ELISA, która pomaga wykryć anty-HCV. Taka analiza zapalenia wątroby typu C jest przypisana dawcom, kobietom w sytuacji, tym, którzy zamierzają przejść planowaną interwencję chirurgiczną. Sprawdź obecność przeciwciał lub określ całkowitą część zapalenia wątroby w surowicy w ten sposób może być w każdej klinice.

Przed przystąpieniem do testu ELISA na zapalenie wątroby typu C przeciw HCV, musisz się przygotować. Poddaje się na pusty żołądek. Taka diagnoza może dać wynik fałszywie ujemny lub pozytywny. Bardzo często zdarza się to w czasie ciąży, u osób z drugą grupą krwi. I jest to uważane za normę.

Istnieją dwie klasy przeciwciał przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C - G i M. W analizach określa się je jako IgG i IgM (immunoglobulina G i M). Całkowity anty-HCV w analizie ELISA to całkowite przeciwciała obu klas G i M, pojawiające się w surowicy jako antygen wirusa zapalenia wątroby typu C. Taka uogólniona analiza jest przeprowadzana dla każdego, kto ujawnił chęć do testowania. Całkowity poziom anty-HCV występuje we krwi zarówno w ostrych, jak i przewlekłych postaciach choroby.

Ale jednocześnie pozytywny wskaźnik obecności przeciwciał w HCV nie daje 100% gwarancji obecności wirusa we krwi. I jest to uważane za normę. Ponieważ nie można odmówić fałszywie ujemnego wskaźnika.

Na tle chorób przewlekłych, całkowite anty-HCV może pojawić się we krwi, co jest związane z niektórymi cechami układu odpornościowego. Jeśli u pacjenta stwierdzono dodatni wynik testu ELISA na przeciwciała HCV przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, zaleca się przeprowadzenie bardziej znaczących badań dotyczących identyfikacji choroby - diagnostyka RNA RNA.

 • Badania krwi metodą reakcji łańcuchowej polimerazy. Skrócona PCR. Taka diagnoza obecności choroby RNA stała się znana w latach 80. ubiegłego wieku. Daje dokładny wynik, który z infekcji lub wirusa spowodował chorobę. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą, która może zmienić jej strukturę genetyczną.

Analiza PCR RNA została przeprowadzona dla każdego, kto uzyskał pozytywny wynik testu ELISA.

Wykrywanie wirusowych uszkodzeń wirusowego zapalenia wątroby metodą PCR RNA jest możliwe, nawet jeśli jego liczba ilościowa jest bardzo niska. Taka diagnostyka umożliwia również identyfikację elementów wirusowych w początkowym okresie uszkodzenia wirusa w tym okresie, gdy test ELISA nie określa jeszcze obecności przeciwciał. Pozytywny RNA pojawia się we krwi piątego dnia po zakażeniu wirusem w ciele.

Również te testy w wirusowym zapaleniu wątroby typu C pomagają ustalić genotyp, który uderzył w ciało.

Diagnoza PCR jest warunkowo podzielona na dwa rodzaje: ilościowe i jakościowe. Pierwsza pokazuje obecność wirusa RNA, druga mówi o obciążeniu organizmu.

Wysokie liczby jakościowe wskazują, że wirus rozwija się szybko i wykazuje zmiany w poziomie RNA w badanym materiale. Określa również genotyp zapalenia wątroby.

Interpretacja wyników

RNA to diagnostyka, która pozwala zidentyfikować genetyczny wzorzec choroby w surowicy. Ten rodzaj badań jest prowadzony u wszystkich pacjentów, którzy mają anty-HCV we krwi. Norma to wynik oznaczający "nie wykryto". Jeśli "wykryty", oznacza to, że wirus jest obecny w ciele i mnoży się, infekując nowe komórki wątroby.

Wspomniano już, że badanie PCR daje wynik jakościowy i ilościowy. Pierwszy rodzaj testu ma określone progi czułości. Sugeruje to, że jeśli ilość wirusa w surowicy jest mniejsza niż norma, wynik analizy może być "ujemny". Dlatego pacjenci z niskim stężeniem komórek zapalenia wątroby muszą wyjaśnić wrażliwość systemu, ponieważ w każdym laboratorium jest on inny.

Wysokiej jakości RNA PCR daje jedynie pozytywny lub negatywny wynik badania.

Ilościowa diagnostyka PCR sugeruje obciążenie wirusowe organizmu, tj. Jak szybko postępuje choroba. Określa liczbę jednostek materiału wirusowego dla określonej objętości surowicy krwi (1 cm sześcienny).

Tutaj wynik ma już wskaźnik ilościowy i będzie wyrażony w liczbach. Szybkość w każdym laboratorium może się różnić od siebie, ponieważ metoda jest przeprowadzana przy użyciu różnych odczynników. Dlatego testy na zapalenie wątroby typu C w celu określenia ilościowej reakcji PCR lepiej przechodzą w jednym laboratorium.

Zasadniczo wskaźniki 1 * 107 IU / ml są uważane za bardzo duże obciążenia, wartości od 800 * 103 IU / ml są umiarkowanie podwyższone.

Obciążenie wirusem i zrobić podczas leczenia zapalenia wątroby. Normuj, jeśli liczby w procesie leczenia spadają. Podczas terapii wskazania uzyskane metodą oznaczania przeciwciał w surowicy krwi nie mają charakteru informacyjnego, dlatego nie są przeprowadzane.

Przygotowanie i badania

Ta koncepcja oznacza brak jedzenia przez 8 godzin.

Również na wynik badania mogą wpływać niektóre produkty spożywcze. Dlatego przynajmniej jeden dzień przed badaniem na zapalenie wątroby, warzywa i owoce cytrusowe, szczególnie te, które mają kolor pomarańczowy, powinny być wyłączone z diety.

Analizy z wirusowym zapaleniem wątroby typu C mogą dać fałszywy wynik podczas przyjmowania pewnych leków. Rano nie przyjmuj leków, które zwykle pijesz. Pacjentom zaleca się wykonanie analizy, a dopiero potem pobranie wszystkich niezbędnych leków.

Krew do diagnozy pobiera się z żyły pacjenta i przenosi do badania w laboratorium.

Testy zapalenia wątroby typu C wykonuje się co około 24 godziny, ale mogą wystąpić opóźnienia, które w większości przypadków mogą być spowodowane koniecznością transportu surowicy krwi do laboratorium. Jaką analizę wirusowego zapalenia wątroby typu C przeprowadza się w konkretnej instytucji, technik laboratorium powie pacjentowi.

Wyniki testów nie stanowią artykulacji rozpoznania i koniecznie wymagają interpretacji przez lekarza.

To samo dotyczy celu leczenia. Badania ELISA, które wykazały pozytywną odpowiedź, nie wskazują jeszcze na obecność wirusowej zmiany patologicznej przez zapalenie wątroby. Pacjent musi przejść dodatkowe testy PCR.

Taka analiza zapalenia wątroby typu C pozwoli uzyskać bardziej szczegółowy obraz, jeśli choroba występuje w organizmie, w celu określenia genotypu wirusa, co pomoże lekarzowi wybrać leczenie o wysokiej jakości.

Testy na wirusowe zapalenie wątroby typu C są bardzo pouczające i mówią nie tylko o obecności choroby, ale także o jej genotypach, procesie rozwoju. Dzisiaj dostarczenie takiego badania - jest normą.

Ponieważ wczesna diagnoza pomaga lepiej leczyć chorobę, bardzo ważne jest monitorowanie i sprawdzanie stężenia hemoglobiny podczas okresu leczenia, ponieważ leki przeciwwirusowe znacznie zmniejszają jego częstość. Badanie krwi odbywa się okresowo.

Zwykle poziom hemoglobiny u mężczyzn wynosi od 130 do 160 g / l. U kobiet stężenie hemoglobiny jest niższe i zbliża się do wskazań od 120 do 155 g / l. Testy zapalenia wątroby typu C pomagają kontrolować przepisane leczenie.

Nie. OBS90 HIV, kiła, wirusowe zapalenie wątroby typu B, C

Ten profil zawiera następujące testy:

 • Przeciwciała przeciwko HIV 1 i 2 oraz antygenowi HIV 1 i 2
 • Kiła RPR (Rapid Plasma Reagin - Test antykardiolipinowy)
 • Kiła (anty-Tr. Pallidum IgG / IgM)
 • Całkowita zawartość anty-HCV (przeciwciała przeciwko antygenom wirusa zapalenia wątroby typu C)
 • HBsAg, badanie jakościowe (antygen HBs, antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, antygen "australijski")
 • PODSTAWOWE INFORMACJE

do 2 dni roboczych

(określony czas nie obejmuje dnia pobrania biomateriału)

Wybierając gdzie mają być testowane profil „HIV, syfilis, wirusowe zapalenie wątroby typu B, C” w przystępnej cenie w Irkucku nie zapominać, że koszt, sposoby i terminy badań w regionalnych biurach zdrowia może się różnić

Jak uzyskać test na zapalenie wątroby typu C

Do chwili obecnej najczęstszą metodą wykrywania wirusa u pacjenta jest test zapalenia wątroby typu C metodą ELISA. Takie badanie polega na oznaczaniu markerów na obecność przeciwciał anty-HCV (anty) w surowicy pacjenta. Pozytywne wyniki tej analizy wymagają potwierdzenia przez inny, bardziej informacyjny test PCR RNA.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest podstępną chorobą, która może być obecna w organizmie ludzkim przez długi czas i nie objawia się. Choroba jest niebezpieczna, ponieważ prowadzi do nieodwracalnych zaburzeń w budowie wątroby, które rozwijają się w marskość.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C: jak się wydaje, w jakich przypadkach przepisać analizę

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą zakaźną, która dostaje się do organizmu głównie przez krew.

Główne sposoby infekcji:

podczas używania niesterylnego lub źle przetworzonego sprzętu medycznego podczas operacji; podczas procedury przetaczania nieprzetestowanej krwi, szczepienia, wstrzyknięcia; przy stosowaniu tatuaży podczas wykonywania przekłuwania za pomocą niesterylnych materiałów; podczas wykonywania zabiegów salonowych (manicure, pedicure) za pomocą niesterylnych urządzeń; zakażenie pracowników służby zdrowia w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy z zakażonym pacjentem.

Przenoszenie wirusa występuje również podczas stosunku płciowego bez zabezpieczenia, jak również podczas porodu od matki do dziecka.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C infekuje komórki wątroby, które w późniejszych stadiach choroby prowadzą do zatrucia całego organizmu. Dlatego pacjenci z tą chorobą często mają słabe wyniki badań krwi: mała hemoglobina, podwyższona bilirubina, ALT itp.

Przebieg choroby jest często skryty, bez szczególnych objawów.

Testy zapalenia wątroby typu C nie znajdują się na liście obowiązkowych i mogą być przepisywane tylko wtedy, gdy wykryto chęć poddania się testom lub jeśli podejrzewa się, że pacjent ma wirusa.

Takie badanie jest obowiązkowe dla par, które planują ciążę, a także dla kobiet na stanowisku. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest testowane w regularnych odstępach czasu przez przedstawicieli niektórych zawodów, na przykład pracowników medycznych, personelu wojskowego, pracowników służb ratowniczych, przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Jakie mogą być podejrzenia lekarza, który przepisuje obowiązkowe badanie na obecność wirusowego zapalenia wątroby typu C we krwi pacjenta:

zmodyfikowane wskaźniki biochemicznej analizy krwi; zmniejszona hemoglobina; zmiany w budowie wątroby za pomocą ultradźwięków narządu; zwiększona szybkość sedymentacji erytrocytów; urobilina w moczu.

Wszystko to są wyraźne oznaki infekcji wirusowej w ciele pacjenta. Jednak nawet powyższe wskaźniki nie dają lekarzowi prawa do postawienia diagnozy wirusowego uszkodzenia organizmu za pomocą wirusowego zapalenia wątroby typu C. Na przykład obniżona hemoglobina może wskazywać na anemię. I zmiany w biochemii - o naruszeniu ciała, które nie zawsze wiąże się z zakażeniem wirusowym zapaleniem wątroby.

Zmiany w krwi pacjenta będą. Więc hemoglobina zostanie zmniejszona. Hemoliza erytrocytów wpływa na hemoglobinę. Z wirusowym uszkodzeniem znacznie spada. Hemoglobina może również zmniejszyć się w wyniku leczenia zapalenia wątroby za pomocą terapii przeciwwirusowej. Dlatego wskaźnik ten jest ściśle kontrolowany u pacjentów podczas leczenia. Ale nawet bardzo niska hemoglobina nie mówi o zapaleniu wątroby. Jeśli takie zmiany w składzie krwi wystąpią, lekarz może założyć tylko zakażenie tą chorobą. W celu wyjaśnienia możesz potrzebować dodatkowej diagnostyki.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C ma kilka genotypów. Każdy z nich ma swoje własne podtypy. Na terytorium krajów byłego ZSRR za najbardziej powszechny uważany jest genotyp 1b, 1a, 2, 3. Jednocześnie zakażenie poprzez transfuzję krwi jest częściej infekowane wirusem 1b. Genotyp 3a częściej występuje u narkomanów. W krajach Bliskiego Wschodu w większości przypadków wykryto genotyp 4. Istnieje wykrywanie mieszanki, gdy pacjent jest jednocześnie oznaczany, na przykład, dodatnim wynikiem dla genotypu 1b i 3a. Jest to obserwowane u 10% wszystkich zainfekowanych.

Istotne jest również ustalenie genotypu, ponieważ pomaga ono określić dalszą taktykę leczenia. Nie wszystkie testy na zapalenie wątroby typu C podają te wskazania. Genotyp jest określany wyłącznie za pomocą wysokiej jakości PCR.

Najpoważniejsze i bardziej negatywne konsekwencje dla organizmu to genotyp 1b.

Ile osób cierpi na zapalenie wątroby typu C? W ostatnim czasie rozpowszechnienie tej choroby w krajach rozwiniętych sięga 2%. W większości przypadków ludzie nie spieszą się, aby zostać przetestowanym na zapalenie wątroby typu C, ponieważ mogą po prostu nie być świadomi swojej infekcji. Sprawdź sam jesteś rozwiązany tylko 10% całkowitej populacji.

Analizy wskazujące na zapalenie wątroby typu C

Testy zapalenia wątroby typu C mogą być różne: PCR, ELISA (obecność we krwi przeciwciał przeciwko układowi immunologicznemu).

Co z nich jest najbardziej pouczające, zobaczmy.

Metoda immunoenzymatyczna do wykrywania przeciwciał anty-HCV. Jedną z pierwszych metod, które pomagają w określeniu obecności kontaktu pacjenta z komórkami wirusa, jest analiza w celu określenia przeciwciał w surowicy krwi. Jest to metoda ELISA, która pomaga wykryć anty-HCV. Taka analiza zapalenia wątroby typu C jest przypisana dawcom, kobietom w sytuacji, tym, którzy zamierzają przejść planowaną interwencję chirurgiczną. Sprawdź obecność przeciwciał lub określ całkowitą część zapalenia wątroby w surowicy w ten sposób może być w każdej klinice.

Przed przystąpieniem do testu ELISA na zapalenie wątroby typu C przeciw HCV, musisz się przygotować. Poddaje się na pusty żołądek. Taka diagnoza może dać wynik fałszywie ujemny lub pozytywny. Bardzo często zdarza się to w czasie ciąży, u osób z drugą grupą krwi. I jest to uważane za normę.

Istnieją dwie klasy przeciwciał przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C - G i M. W analizach określa się je jako IgG i IgM (immunoglobulina G i M). Całkowity anty-HCV w analizie ELISA to całkowite przeciwciała obu klas G i M, pojawiające się w surowicy jako antygen wirusa zapalenia wątroby typu C. Taka uogólniona analiza jest przeprowadzana dla każdego, kto ujawnił chęć do testowania. Całkowity poziom anty-HCV występuje we krwi zarówno w ostrych, jak i przewlekłych postaciach choroby.

Ale jednocześnie pozytywny wskaźnik obecności przeciwciał w HCV nie daje 100% gwarancji obecności wirusa we krwi. I jest to uważane za normę. Ponieważ nie można odmówić fałszywie ujemnego wskaźnika.

Na tle chorób przewlekłych, całkowite anty-HCV może pojawić się we krwi, co jest związane z niektórymi cechami układu odpornościowego. Jeśli u pacjenta stwierdzono dodatni wynik testu ELISA na przeciwciała HCV przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, zaleca się przeprowadzenie bardziej znaczących badań dotyczących identyfikacji choroby - diagnostyka RNA RNA.

Badania krwi metodą reakcji łańcuchowej polimerazy. Skrócona PCR. Taka diagnoza obecności choroby RNA stała się znana w latach 80. ubiegłego wieku. Daje dokładny wynik, który z infekcji lub wirusa spowodował chorobę. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą, która może zmienić jej strukturę genetyczną.

Analiza PCR RNA została przeprowadzona dla każdego, kto uzyskał pozytywny wynik testu ELISA.

Wykrywanie wirusowych uszkodzeń wirusowego zapalenia wątroby metodą PCR RNA jest możliwe, nawet jeśli jego liczba ilościowa jest bardzo niska. Taka diagnostyka umożliwia również identyfikację elementów wirusowych w początkowym okresie uszkodzenia wirusa w tym okresie, gdy test ELISA nie określa jeszcze obecności przeciwciał. Pozytywny RNA pojawia się we krwi piątego dnia po zakażeniu wirusem w ciele.

Również te testy w wirusowym zapaleniu wątroby typu C pomagają ustalić genotyp, który uderzył w ciało.

Diagnoza PCR jest warunkowo podzielona na dwa rodzaje: ilościowe i jakościowe. Pierwsza pokazuje obecność wirusa RNA, druga mówi o obciążeniu organizmu.

Wysokie liczby jakościowe wskazują, że wirus rozwija się szybko i wykazuje zmiany w poziomie RNA w badanym materiale. Określa również genotyp zapalenia wątroby.

Interpretacja wyników

RNA to diagnostyka, która pozwala zidentyfikować genetyczny wzorzec choroby w surowicy. Ten rodzaj badań jest prowadzony u wszystkich pacjentów, którzy mają anty-HCV we krwi. Norma to wynik oznaczający "nie wykryto". Jeśli "wykryty", oznacza to, że wirus jest obecny w ciele i mnoży się, infekując nowe komórki wątroby.

Wspomniano już, że badanie PCR daje wynik jakościowy i ilościowy. Pierwszy rodzaj testu ma określone progi czułości. Sugeruje to, że jeśli ilość wirusa w surowicy jest mniejsza niż norma, wynik analizy może być "ujemny". Dlatego pacjenci z niskim stężeniem komórek zapalenia wątroby muszą wyjaśnić wrażliwość systemu, ponieważ w każdym laboratorium jest on inny.

Wysokiej jakości RNA PCR daje jedynie pozytywny lub negatywny wynik badania.

Ilościowa diagnostyka PCR sugeruje obciążenie wirusowe organizmu, tj. Jak szybko postępuje choroba. Określa liczbę jednostek materiału wirusowego dla określonej objętości surowicy krwi (1 cm sześcienny).

Tutaj wynik ma już wskaźnik ilościowy i będzie wyrażony w liczbach. Szybkość w każdym laboratorium może się różnić od siebie, ponieważ metoda jest przeprowadzana przy użyciu różnych odczynników. Dlatego testy na zapalenie wątroby typu C w celu określenia ilościowej reakcji PCR lepiej przechodzą w jednym laboratorium.

Zasadniczo wskaźniki 1 * 107 IU / ml są uważane za bardzo duże obciążenia, wartości od 800 * 103 IU / ml są umiarkowanie podwyższone.

Obciążenie wirusem i zrobić podczas leczenia zapalenia wątroby. Normuj, jeśli liczby w procesie leczenia spadają. Podczas terapii wskazania uzyskane metodą oznaczania przeciwciał w surowicy krwi nie mają charakteru informacyjnego, dlatego nie są przeprowadzane.

Przygotowanie i badania

W celu rozpoznania zapalenia wątroby typu C za pomocą testu ELISA lub PCR, aby pokazać prawidłowy i zgodny z prawdą wynik, konieczne jest, aby pacjent oddawał krew na pusty żołądek.

Ta koncepcja oznacza brak jedzenia przez 8 godzin.

Również na wynik badania mogą wpływać niektóre produkty spożywcze. Dlatego przynajmniej jeden dzień przed badaniem na zapalenie wątroby, warzywa i owoce cytrusowe, szczególnie te, które mają kolor pomarańczowy, powinny być wyłączone z diety.

Analizy z wirusowym zapaleniem wątroby typu C mogą dać fałszywy wynik podczas przyjmowania pewnych leków. Rano nie przyjmuj leków, które zwykle pijesz. Pacjentom zaleca się wykonanie analizy, a dopiero potem pobranie wszystkich niezbędnych leków.

Krew do diagnozy pobiera się z żyły pacjenta i przenosi do badania w laboratorium.

Testy zapalenia wątroby typu C wykonuje się co około 24 godziny, ale mogą wystąpić opóźnienia, które w większości przypadków mogą być spowodowane koniecznością transportu surowicy krwi do laboratorium. Jaką analizę wirusowego zapalenia wątroby typu C przeprowadza się w konkretnej instytucji, technik laboratorium powie pacjentowi.

Wyniki testów nie stanowią artykulacji rozpoznania i koniecznie wymagają interpretacji przez lekarza.

To samo dotyczy celu leczenia. Badania ELISA, które wykazały pozytywną odpowiedź, nie wskazują jeszcze na obecność wirusowej zmiany patologicznej przez zapalenie wątroby. Pacjent musi przejść dodatkowe testy PCR.

Taka analiza zapalenia wątroby typu C pozwoli uzyskać bardziej szczegółowy obraz, jeśli choroba występuje w organizmie, w celu określenia genotypu wirusa, co pomoże lekarzowi wybrać leczenie o wysokiej jakości.

Testy na wirusowe zapalenie wątroby typu C są bardzo pouczające i mówią nie tylko o obecności choroby, ale także o jej genotypach, procesie rozwoju. Dzisiaj dostarczenie takiego badania - jest normą.

Ponieważ wczesna diagnoza pomaga lepiej leczyć chorobę, bardzo ważne jest monitorowanie i sprawdzanie stężenia hemoglobiny podczas okresu leczenia, ponieważ leki przeciwwirusowe znacznie zmniejszają jego częstość. Badanie krwi odbywa się okresowo.

Zwykle poziom hemoglobiny u mężczyzn wynosi od 130 do 160 g / l. U kobiet stężenie hemoglobiny jest niższe i zbliża się do wskazań od 120 do 155 g / l. Testy zapalenia wątroby typu C pomagają kontrolować przepisane leczenie.

Badanie krwi w kierunku zapalenia wątroby przeprowadza się w celu potwierdzenia lub odrzucenia obecności choroby. Wirusowe zapalenie wątroby występuje u 3% światowej populacji. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego problemu. Często pacjenci nie otrzymują odpowiedniego leczenia w odpowiednim czasie ze względu na fakt, że choroba jest diagnozowana zbyt późno. W przypadku diagnozy na czas rokowanie jest bardziej korzystne dla poprawy rokowania lub braku zaostrzeń.

Rodzaje zapalenia wątroby i niezbędne procedury

Często choroba jest wykrywana, gdy dana osoba przechodzi rutynową kontrolę lub przechodzi testy, które są wymagane podczas ubiegania się o pracę.

Jeśli podejrzewasz patologię lub gdy wykryto chorobę, pacjent ma zostać poddany serii badań. Kompleks diagnostyczny może się różnić w zależności od stopnia i postaci zapalenia wątroby.

Zdrowa osoba może również dać test na pełne zaufanie do braku choroby. Pełne badanie jest konieczne dla osób, które mają wyraźne oznaki choroby.

Należą do nich:

żółta skóra; letarg; brak apetytu; gorączka; bóle mięśni; przebarwienie kału.

Ponadto, w kontakcie z osobą zarażoną, nawet pracownicy medyczni muszą oddać krew na zapalenie wątroby.

Istnieje kilka rodzajów chorób:

Każda postać zapalenia wątroby charakteryzuje się różnymi objawami, szybkością i ciężkością przebiegu, metodą diagnozy i leczenia. W celu postawienia ostatecznej diagnozy pacjentowi przypisuje się różne testy, których zapotrzebowanie może zostać określone przez lekarza prowadzącego w zależności od istniejących oznak choroby, wskazując na rozwój jednej z postaci choroby.

Różnice w postaci zapalenia wątroby i diagnozy każdego z nich

Jak wspomniano powyżej, zapalenie wątroby jest 5 typów. Od jego postaci zależy od metod badawczych do postawienia dokładnej diagnozy.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Można go kupić w wyniku spożywania produktów o złej jakości, wody lub przedmiotów użytku domowego. Występuje w postaci ostrej, podostrej i bezobjawowej. Ten rodzaj zapalenia wątroby jest najłatwiejszy.

Dzieje się tak, ponieważ nie obserwuje się poważnych uszkodzeń wątroby, a powrót do zdrowia zajmuje około 1,5 miesiąca.

Aby wykryć zapalenie wątroby, musisz:

wykrywanie pewnych parametrów wirusa we krwi za pomocą analizy reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR); przyjmowanie immunoglobulin do czasu wyzdrowienia; analiza przeciwciał przeciw G, które pojawiają się podczas choroby i już nie znikają.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Mogą być zarażone poprzez kontakt z zakażoną osobą i poprzez krew. Występuje w postaci ostrej i przewlekłej. Wirusowe zapalenie wątroby typu B może spowodować poważne uszkodzenie wątroby, nawet raka.

Aby to potwierdzić, musisz wykonać kilka badań:

testy na obecność przeciwciał zarówno u zakażonych, jak i zdrowych osób. Wskaźniki przeciwciał we krwi osoby zdrowej nie powinny przekraczać 0,05 IU / ml; prowadzenie badań nad białkiem i przeciwciałami, które są zwykle przepisywane w ostrej postaci choroby; Wykrywanie DNA wirusa przez PCR.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Jest to najczęstsza forma choroby. Zwykle stwierdza się w rozpoznawaniu innych patologii, ponieważ na początkowym etapie nie ma wyraźnych objawów zapalenia wątroby. Kiedy wirus dostanie się do organizmu człowieka, leczenie jest niezwykle trudne.

Badanie krwi na zapalenie wątroby typu C obejmuje kompleksowe badanie pacjenta i określenie stopnia uszkodzenia wątroby. Analiza pomoże poznać stopień zaawansowania choroby i skuteczność terapii. Ponadto potrzebujesz badania na temat przeciwciał. Aby przypisać niezbędne leczenie jest również przeprowadzana analiza interleukin.

Wirusowe zapalenie wątroby typu D

Pojawienie się tej formy choroby obejmuje pokonanie ciała przez patogenny wirus. Choroba jest ciężka. W przypadku jednoczesnego zakażenia kilkoma wirusami następuje pogorszenie stanu pacjenta i przejście choroby do cięższej postaci.

Testy laboratoryjne mogą wykazać obecność wirusów i przeciwciał w organizmie człowieka, a także określić stopień rozwoju choroby.

Wirusowe zapalenie wątroby typu E

Ma pewne podobieństwo do zapalenia wątroby typu A. Szybkość rozprzestrzeniania się wirusów w organizmie jest wysoka.

Największym niebezpieczeństwem tego typu zapalenia wątroby są kobiety w ciąży. Ponieważ w większości przypadków po wykryciu ostrej postaci choroby następuje śmierć zarażonej osoby.

Metoda analizy

Przygotowanie do testowania polega na powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych, a także tłustych i pikantnych potraw. To musi zostać usunięte na dzień przed dostawą. Materiał biologiczny musi przejść na pusty żołądek. Ponadto określa, ile dni trwa analiza pod kątem zapalenia wątroby.

Wynik testów na wykrycie zapalenia wątroby jest gotowy po 4 godzinach od momentu oddania krwi. Okres analizy może trwać jeden dzień lub trwać dłużej - do tygodnia.

Zawarcie i sformułowanie odpowiedzi negatywnej implikuje brak wirusów i przeciwciał w organizmie człowieka, co wskazuje na obecność choroby. W każdym badaniu krew na zapalenie wątroby jest podarowana, po czym sprawdza się poziom obecności wirusów w organizmie. Jeśli liczby są poniżej normy, ciało nie jest zainfekowane. Wskazuje to na brak patogenów we krwi. Obecność przeciwciał wymaga podniesienia statusu odpornościowego organizmu lub szczepienia.

Badanie krwi w kierunku markerów wirusowych postaci zapalenia wątroby ma wiele cech:

Jeśli zostanie stwierdzony pozytywny wynik, konieczne jest ponowne pobranie materiałów biologicznych. Jest to konieczne, aby zapewnić prawidłową diagnozę. Ponieważ krew jest przekazywana tylko na pusty żołądek, jeśli ta zasada nie jest przestrzegana, można uzyskać fałszywy wynik. Nieprawidłowa diagnoza jest również możliwa po przeprowadzeniu badania u wcześniej zakażonej osoby i zebraniu testów w tych samych pojemnikach bez przestrzegania pewnych zasad przetwarzania urządzeń medycznych. Kiedy organizm jest zainfekowany, zaleca się stosowanie terapii, co trzy dni należy przeprowadzać badania, aby zaobserwować rozwój zapalenia wątroby. W przypadku choroby przewlekłej konieczne jest badanie po pół roku.

W celu unieważnienia zapalenia wątroby konieczne jest odpowiednie leczenie. Odzyskiwanie zależy od ciężkości choroby, indywidualnych cech ludzkiego ciała. Po całkowitym wyleczeniu pacjent rozwija odporność na zapalenie wątroby.

Choroba wątroby jest powodem do niepokoju, ponieważ jej wartość w organizmie jest bardzo wysoka. Wątroba oczyszcza krew z toksyn i "śmieci", wyrównując skutki toksycznych związków, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Syntetyzuje czynniki krzepnięcia krwi (fibrynogen, protrombinę itp.), Bierze udział w metabolizmie białek, węglowodanów, tłuszczów, hormonów.

Służy jako depot krwi i witamin. Żółć wytwarzana przez komórki wątroby (hepatocyty) jest niezbędnym składnikiem procesu trawienia. Jest to niepełna lista "obowiązków funkcjonalnych", których wypełnienie jest zakłócone podczas rozwoju procesu zapalnego w tkance wątroby - zapaleniu wątroby.

Powody

Zapalenie wątroby dzieli się na następujące typy:

zakaźny lub wirusowy (wywołany przez zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu A, B, C, D, E); toksyczne (zatrucie dowolną trucizną (domową, przemysłową), przedawkowanie narkotyków, nadużywanie alkoholu); autoimmunologiczne (agresja układu odpornościowego przeciwko wątrobie - podanie krwi w zapaleniu wątroby ujawni określone przeciwciała); niedokrwienie lub niedotlenienie (niedotlenienie tlenu i martwica hepatocytów spowodowana gwałtownym spadkiem ciśnienia krwi lub przewlekłym ograniczeniem przepływu krwi).

Aby zidentyfikować prawdziwą naturę zapalenia wątroby, bardzo ważne jest, aby wiedzieć, co może dać pierwotny impuls procesowi patologicznemu.

Jest coś takiego jak anamneza. Jest to informacja o życiu danej osoby, która jest bezpośrednio lub pośrednio związana z chorobą. Należą do nich:

Kontakt z pacjentem z zapaleniem wątroby lub używanie wspólnych naczyń, ręczników, szczoteczek do zębów. Picie przegotowanej wody z otwartego stawu, posiłki w publicznych stołówkach (wszystkie powyższe są istotne dla typu A, E).

W wirusowym zapaleniu wątroby typu B, C, D wirus jest przenoszony za pomocą "bramy wejściowej" w przypadku zdarzeń takich jak:

Chirurgia, endoskopowe procedury diagnostyczne, transfuzja krwi. Niezabezpieczony stosunek seksualny z potencjalnie zainfekowanym partnerem.

Kobieta może przenosić chorobę na dziecko w macicy lub podczas karmienia piersią. Dokładne prawdopodobieństwo infekcji pokaże tylko analizę zapalenia wątroby. Choroby, które dostają się do organizmu za pomocą opisanych metod, nazywane są pozajelitowo. Wraz z patogenem zapalenia wątroby można również przenosić ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), który jest brany pod uwagę podczas badania.

Jeśli zapytasz osobę, która nie jest lekarzem, jakie są objawy zapalenia wątroby, najprawdopodobniej będzie twierdził, że to ból i ociężałość w żołądku, żółtaczka, gorzki smak w jamie ustnej. W rzeczywistości takie objawy są obserwowane, ale już na późnym etapie rozwoju, kiedy choroba minęła wszystkie poprzednie etapy, a testy zapalenia wątroby są pozytywne.

Wcześniej pacjent może być zaniepokojony słabością, stałym zmęczeniem, wzrostem temperatury ciała do 37-37,5 stopni Celsjusza.

Często pojawia się ból mięśni i stawów bolesnej natury, który może być błędnie powiązany z fizycznym przeciążeniem.

Na pierwszy plan wysuwa się syndrom oskrzelowo-niewłasnawy: letarg, stan apatyczny - osoba traci zainteresowanie tym, co się dzieje, jest zirytowana, przygnębiona, dręczona przez bóle głowy, zawroty głowy bez wyraźnego powodu. Sen jest zaburzony - senność w ciągu dnia i bezsenność w nocy jeszcze bardziej wyczerpują.

Głębsze zaburzenia występują w wirusowym zapaleniu wątroby typu C jako zaburzenia depresyjne. Niemal zawsze występują nudności, rzadziej - wymioty. Gorycz w jamie ustnej jest bardziej typowa dla kamicy żółciowej niż dla zapalenia wątroby. Wątroba wzrasta (zespół hepatomegalii), jej brzeg jest dostępny przez obmacywanie poniżej prawego żebra, zagęszczony, bolesny.

Skóra i błony śluzowe, twardówka oczu są zabarwione na żółto z powodu stagnacji żółci, pojawia się swędzenie, mocz ciemnieje, a kał, przeciwnie, rozjaśnia się (Acholia). Jeśli w tym czasie dana osoba wykonuje badanie krwi na zapalenie wątroby, zauważalny jest wzór ostrych zmian. Często występują siniaki na skórze, krew może pozostać na szczoteczce do zębów - te oznaki wskazują na możliwą przewlekłość zapalenia wątroby.

Powód do natychmiastowego skonsultowania się z lekarzem - pojawienie się takich objawów:

wzrost temperatury ciała powyżej 37 stopni przez ponad półtorej tygodnia; osłabienie, ciągłe zmęczenie, bóle w stawach, mięśnie przez ponad miesiąc, niezwiązane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym; nudności, wymioty, dyskomfort lub ból w prawym podżebrzu; Zażółcenie skóry i błon śluzowych, ciemny mocz w połączeniu z lekkim kałem; utrata masy ciała; wodobrzusze (płyn w jamie brzusznej), sieć rozszerzonych żył w jamie brzusznej ("głowa jellyfish"); częste krwawienia z nosa, a także krwawienie z dziąseł, przewodu żołądkowo-jelitowego.

Przypadkowe wykrycie hiperbilirubinemii w teście krwi (zwiększone stężenie bilirubiny), gwałtowny wzrost poziomów AST, ALT i fosfatazy alkalicznej może wskazywać na zmiany w zapaleniu wątroby. Kobiety mają zaburzenia miesiączkowania.

Jeśli nie jest możliwe uzyskanie standardowych testów z jasnym obrazem, prawie nie ma wątpliwości co do natury choroby, istnieją szybkie metody.

Nie mogą służyć jako podstawa do podjęcia zdecydowanych działań i ostatecznej diagnozy, ale pozwolą określić dalszą taktykę diagnozy i leczenia.

Obecnie dostępna jest szybka analiza zapalenia wątroby, w przypadku której trzeba przebić palec za pomocą wertykulatora (ostra igła z karbowanymi krawędziami) i upuścić krew na specjalną tabletkę, w której pojawia się jeden lub dwa paski w zależności od wyniku.

Algorytm diagnostyczny

Pierwszym priorytetem jest inspekcja osoby. Podczas tego można znaleźć wyczerpanie, żółtaczkę skóry i twardówkę, powiększony brzuch w połączeniu z wodobrzuszem, na którym wyraźnie widoczne są żyły odpiszczelowe.

Charakterystyczne objawy to również czerwone dłonie (rumień dłoni), naczyniowe "gwiazdki", siniaki (krwiaki) na skórze. Pacjent często skarży się na ciężki świąd, który pogarsza się w nocy.

Bardzo ważne jest, aby lekarz uzyskał dane historyczne, szczególnie gdy pacjent jest dzieckiem. Ostre toksyczne zapalenie wątroby może być spowodowane przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub paracetamolu, jeśli dziecko jest na nie wrażliwe lub zwiększa się dawkowanie. Niezwykle trudno jest odróżnić ten typ choroby od innych ostrych przypadków zapalenia wątroby we wczesnej fazie.

W przypadku paracetamolu istnieje antidotum o nazwie N-acetylocysteina. Jego wprowadzenie może dosłownie uratować wątrobę, ale tylko wtedy, gdy zostanie wyprodukowane w odpowiednim czasie, w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia początku objawów. Zespół Reye'a, zwany inaczej ostrą encefalopatią wątrobową, jest przyczyną zakazu przepisywania aspiryny dzieciom poniżej 12 roku życia.

Jest to niebezpieczne komplikacje, które wymagają natychmiastowej hospitalizacji i kompleksowej intensywnej opieki. Dzieci mogą przypadkowo zjeść lub wypić coś z apteczki pozostawionej przez dorosłych w zakresie dostępności. Bardzo ważne jest, aby dziecko połknęło lekarstwo, ponieważ jego życie może na nim polegać.

W ramach środków ostrożności rodzice powinni ukrywać leki w miejscach, w których dziecko nie może ich uzyskać, uważnie czytać adnotacje i postępować zgodnie z zaleceniami lekarza, nie dopuszczając do samodzielnego dostosowania dawki lub częstości stosowania.

Następnym krokiem jest analiza zapalenia wątroby, która jest konieczna dla każdej osoby z powyższymi objawami.

Nie jest to jeden sposób, ale szereg metod, które wzajemnie się uzupełniają:

1. Wykonaj pełną morfologię krwi.

Wirusowe zapalenie wątroby nie może zostać zidentyfikowane na podstawie wyników, ale analiza odzwierciedla stan całego organizmu, co może mieć wpływ na określenie ciężkości i wykrywanie chorób współistniejących.

2. Analiza biochemiczna krwi.

Testy zapalenia wątroby powinny obejmować oznaczenie AST, ALT, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotransferazy, dehydrogenazy mleczanowej jako enzymów, które są podwyższone podczas stanu zapalnego w wątrobie; istotny jest również poziom białka całkowitego, bilirubiny i jej frakcji. Na pusty żołądek czy nie, krew jest testowana na zapalenie wątroby? Zgodnie z przepisami, ostatnie spożycie lekkiej żywności tłuszczowej powinno odbyć się na 12 godzin przed czasem pobierania krwi.

Ma na celu określenie stanu układu krzepnięcia krwi za pomocą takich cech, jak protrombina, czas protrombinowy, INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany), fibrynogen. Daty analizy zapalenia wątroby - w dniu.

4. Badanie surowicy pod kątem obecności przeciwciał (ELISA).

Jest to metoda immunologiczna oparta na reakcji "antygen-przeciwciało", która może być bezpośrednia lub pośrednia. Test jest nie tylko odpowiedni do wykrywania zapalenia wątroby, ale jest również testowany na obecność wirusa HIV. Jednolite elementy krwi są oddzielane od surowicy, a płot jest wykonywany z żyły. Wymagane są antygeny specjalnych grup, do których wiążą się pożądane przeciwciała.

Koszt testowania zapalenia wątroby w tym przypadku jest wyższy niż w przypadku poprzednich metod. Wyniki są interpretowane zgodnie z parametrami immunoglobulin - M i G. Pierwsze z nich to ostra faza i dodatnia na początku choroby, od drugiego do czwartego tygodnia po zakażeniu.

Druga opcja odnosi się do markerów przewlekłego zakażenia, jego poziom wzrasta od trzeciego tygodnia po przeniknięciu wirusa, a także podczas zaostrzeń i zmniejsza się kilka razy (4-8) po półtora miesiąca od rozpoczęcia skutecznej terapii. Aby potwierdzić rozpoznanie autoimmunologicznego zapalenia wątroby, krew jest przekazywana na przeciwciała przeciwko antygenom mikrosomalnym wątroby i nerek, przeciwciałom przeciwjądrowym.

5. Oznaczanie wirusa DNA lub RNA.

Wytwarzane przez reakcję łańcuchową polimerazy. Ile kosztuje takie badanie zapalenia wątroby? Proces amplifikacji (kopiowanie segmentów DNA lub RNA) zajmuje kilka godzin. Ze względu na to, że zwiększa się zawartość kopii w materiale, można określić obecność patogenu. PCR jest uważany za jedną z najbardziej niezawodnych metod diagnozowania chorób zakaźnych.

Fałszywe odpowiedzi pozytywne są prawie wykluczone. Możesz użyć wielu różnych materiałów biologicznych (śliny, wydzieliny genitaliów), ale do testu na zapalenie wątroby musisz oddać krew.

Badanie krwi na zapalenie wątroby jest napisane jako skierowanie wskazujące kilka metod naraz, ponieważ bez nich nie można się obejść. Pacjent nie zawsze wie, gdzie zwrócić się o niezbędne badania laboratoryjne i jak oddać krew na zapalenie wątroby, z wyjątkiem informacji o ograniczeniach żywności.

Wymagania dotyczące wstępnego szkolenia zostaną podane przez lekarza prowadzącego lub asystenta laboratorium, jednak warto wcześniej się z nimi zapoznać:

głód, eliminacja palenia i alkoholu, odrzucenie nadmiernego wysiłku fizycznego przez 12 godzin; dopuszcza się niewielką ilość czystej wody pitnej; jeśli zażywasz leki, których nie można cofnąć, powiedz o tym przed pobraniem krwi; Staraj się nie martwić, ponieważ stres nie jest gorszy od obciążenia, wpływa na wskaźniki analizy zapalenia wątroby i HIV.

Ponadto pacjenci muszą zdawać sobie sprawę z następujących kwestii:

1. Jak nazywa się test zapalenia wątroby?

Najbardziej czułą metodą jest test immunoenzymatyczny (ELISA). Wymień go lub potwierdź wyniki za pomocą PCR.

2. Gdzie oddać krew na zapalenie wątroby?

Zbiór materiału biologicznego wraz z jego późniejszymi badaniami na markerach chorób jest możliwy w publicznych lub prywatnych laboratoriach. Czy mogę za darmo testować na zapalenie wątroby? Praktyka pokazuje, że poza szpitalami regionalnymi taka analiza jest rzadko przeprowadzana w instytucjach państwowych.

Jeśli tak jest nadal, wówczas lekarz prowadzący wydaje skierowanie. Innym sposobem jest prywatne centrum diagnostyczne. Krew wirusa wątroby można również bezpłatnie przekazywać za pomocą badań przesiewowych i kampanii. Gdzie są przechowywane i o której godzinie warto sprawdzić u lekarza.

3. Ile dni są badania krwi na zapalenie wątroby?

Jeśli to konieczne, wyniki mogą być uzyskane przez pacjenta lub lekarza w dniu wdrożenia.

4. Termin gotowości do badania na zapalenie wątroby ma związek z przebiegiem choroby?

Czas spędzony na wszystkich etapach badania nie zależy od nasilenia lub stadium zapalenia wątroby. Zmieniają się tylko cechy samego procesu - na przykład poziom immunoglobulin.

5. Cena badań krwi na HIV i zapalenie wątroby?

Diagnostyka HIV przeprowadzana jest w specjalnych ośrodkach za darmo, a wynik jest szyfrowany w specjalny sposób z powodu chęci pozostania anonimowym. Testy zapalenia wątroby obejmują kilka rodzajów testów laboratoryjnych, w których wskazano wskaźniki ogólne i szczegółowe. Możesz przesłać wszystkie znaczniki na raz, ale w prywatnych ośrodkach koszt zaczyna się od 300-1000 rubli za jedną opcję.

Zapobieganie

Według Światowej Organizacji Zdrowia, zapalenie wątroby jest uznawane za epidemiologicznie niebezpieczną chorobę. Gatunki pozajelitowe rzadko mają postać ostrą, a brak odpowiedzi immunologicznej zmienia się w przewlekły.

Szczególnie narażone są dzieci w pierwszych latach życia, które potrzebują transfuzji krwi lub hemodializy.

Występuje marskość wątroby, której towarzyszy zespół nadciśnienia wrotnego i przewlekła niewydolność wątroby. Wirusowe zapalenie wątroby typu E powoduje piorunujące (szybkie postępy) niewydolność wątroby u kobiet w ciąży. Jest oczywiste, że jakość życia i rokowanie dla tych pacjentów są niekorzystne, dlatego należy zwrócić uwagę na zapobieganie:

pierwotny (polega na zapobieganiu infekcjom: używanie jednorazowych narzędzi do manipulacji medycznych, manicure, indywidualnych maszynki do golenia, szczoteczek do zębów, ochrona podczas kontaktu seksualnego z prezerwatywą, dokładne testowanie dawców krwi); wtórne (oparte na wczesnym wykryciu i spowolnieniu progresji przy użyciu leczenia interferonem (Viferon), sofosbuwirem, lekami immunosupresyjnymi (azatiopryna, prednizon) w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby).

Testowanie na obecność wirusa HIV i zapalenia wątroby, o ile jest to wyraźnie wskazane, jest konieczne w kontakcie z potencjalnie zakażoną krwią. Zaleca się również szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B pracownikom placówek medycznych, pacjentów z niedoborami odporności.

Badania w przychodniach przedporodowych, w których można uzyskać test na infekcje TORCH (jednym z nich jest zapalenie wątroby), pomagają zidentyfikować nosicieli i chore kobiety, co wpływa na poziom transmisji dziecka podczas ciąży i porodu.


Więcej Artykułów O Wątrobę

Marskość

Główne wskazania do usuwania pęcherzyka żółciowego

Woreczek żółciowy, który tworzy układ żółciowy z wątrobą, jest ważnym organem naszego trawienia. Jest odpowiedzialny za gromadzenie żółci wytwarzanych przez wątrobę, doprowadzając ją do pożądanego stężenia i dostarczając tę ​​wątrobę do jelita, gdy pożywienie zostanie spożyte.
Marskość

Metody przywracania pracy i oczyszczania wątroby po kuracji antybiotykowej

Wielu lekarzy powie, że ciało jest inteligentne i samo może przyczynić się do oczyszczenia wątroby po zażyciu antybiotyków. W rzeczywistości wszystko nie jest takie proste.