Leczenie zapalenia wątroby typu C

UWAGA! Schematy leczenia na naszym portalu są dostępne do wglądu. Najbardziej optymalny i skuteczny kurs terapii antywirusowej może być przepisany tylko przez lekarza, który zna historię choroby. Jeśli to konieczne, może dodać rybawirynę (w najcięższych przypadkach) do proponowanych schematów.

Wstępna diagnoza pacjenta, która jest wykonywana za pomocą ultradźwięków wszystkich narządów jamy brzusznej, zwłóknienia wątroby, a także badanie krwi dla biochemii, pozwala lekarzowi ustalić, który z możliwych schematów leczenia zapalenia wątroby typu C będzie optymalny w tym konkretnym przypadku.

Współczesne osiągnięcia w dziedzinie hepatologii dają teraz o wiele więcej opcji, które może wykorzystać specjalista w pokonywaniu wirusa na dowolnym etapie i z poważnymi komplikacjami u swoich pacjentów.

Co jest teraz leczone przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C?

Indyjskie leki generyczne stały się bardzo popularne w leczeniu antywirusowym zarówno u lekarzy, jak i pacjentów, którzy dość skutecznie radzą sobie z chorobą, kiedy wykryją wirusowy genotyp 1, genotyp 3 i całą resztę. Produkty generyczne są odpowiednikami drogich leków opracowywanych w ostatnich latach przez amerykańskie firmy Gilead i Bristol Myers. Nie różnią się składem i osiągami od oryginalnych leków i są wytwarzane przez indyjskie firmy z branży farmaceutycznej na podstawie licencji i pod kontrolą posiadaczy praw autorskich. Najczęstsze leczenie polega na stosowaniu leków, w tym sofosbuwiru i daklataswiru, produkowanych przez kilka firm farmaceutycznych w Indiach.

Leczenie zapalenia wątroby za pomocą sofosbuwiru i daklataswiru

Przebieg leczenia sofosbuwirem i daklataswirem obejmuje jednoczesne przyjmowanie dwóch tabletek raz na dobę. Leki mają wysoki stopień bezpieczeństwa, dlatego praktycznie nie występują żadne skutki uboczne. Tylko w skrajnych przypadkach może wystąpić zawroty głowy, zmęczenie, mdłości. Ten schemat jest odpowiedni do skutecznego leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C od pierwszego do czwartego genotypu. Czas trwania wynosi 12 tygodni. 24-tygodniowa terapia jest zalecana, jeśli pacjent ma marskość wątroby.

Bardzo często chorym na WZW typu C towarzyszy jednoczesne zakażenie wirusem HIV, co nie jest przeszkodą w wyborze terapii sofosbuwirem i daklataswiru.

Substancja sofosbuwir jest częścią preparatów Hepcinat i Sofovir, produkowanych przez Natco i Hetero. Daklataswir, jako główna substancja w składzie tabletek Natdac i Daclahep.

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C genotyp 1 i 4

Pierwszy genotyp HCV bez marskości, a nawet w obecności HIV jest leczony przez 12 tygodni za pomocą kombinacji sofosbuwiru + daklataswiru, sofosbuwiru + ledipaswiru, sofosbuwiru + welpataswiru. W przypadku marskości czas trwania leczenia wzrasta do 24 tygodni, a także w przypadku wielokrotnego leczenia po nieskutecznym leczeniu interferonem.

Leczenie genotypu 2 zapalenia wątroby typu C.

Drugi genotyp wirusa bez marskości jest leczony przez trzy miesiące za pomocą kombinacji sofosbuwiru + daklataswiru, sofosbuwiru + welpataswiru, z marskością lub po nieskutecznym leczeniu - sześć miesięcy z zastosowaniem tych samych kombinacji i dawek.

Leczenie genotypu 3 zapalenia wątroby typu C.

Trzeci genotyp wirusa HCV, który do niedawna był bardzo trudny do leczenia, zapewnia także 12-tygodniowy cykl leczenia bez marskości sofosbuwiru + daklataswiru, sofosbuwiru + welpataswiru i marskości 24 tygodnie z tymi samymi lekami.

Schemat leczenia genotypem 5 i 6 zapalenia wątroby typu C

Te genotypy dobrze reagują również na leczenie, ale za pomocą pojedynczego kompleksu - sofosbuwiru + welpataswiru. Jest skutecznie stosowany, jeśli pacjentowi nie pomaga terapia sofosbuwirem + daklataswir. Terapia trwa 3 miesiące bez marskości, 6 miesięcy z jej obecnością i po negatywnej odpowiedzi pacjenta na poprzednie leczenie.

Nasza internetowa apteka oferuje wszystkie niezbędne leki do skutecznego leczenia zapalenia wątroby o dowolnej złożoności.

Forum Wirusowego Zapalenia Wątroby

Wymiana wiedzy, komunikacja i wsparcie dla osób z zapaleniem wątroby

Zastosowanie nowych schematów leczenia zapalenia wątroby typu C

 • Idź do strony:

Zastosowanie nowych schematów leczenia zapalenia wątroby typu C

The Gudvin Post »05 kwietnia 2015 22:48

Re: Stosowanie nowych schematów leczenia zapalenia wątroby typu C

Post Noname2 »05 kwietnia 2015 23:18

Re: Stosowanie nowych schematów leczenia zapalenia wątroby typu C

The Gudvin Post »05 kwietnia 2015 23:24

Re: Stosowanie nowych schematów leczenia zapalenia wątroby typu C

Wiadomość Galson "05 kwietnia 2015 23:25

Re: Stosowanie nowych schematów leczenia zapalenia wątroby typu C

Wiadomość Gudvin »06 kwietnia 2015 15:09

Re: Stosowanie nowych schematów leczenia zapalenia wątroby typu C

Wiadomość malekula man »06 kwietnia 2015 19:58

Re: Stosowanie nowych schematów leczenia zapalenia wątroby typu C

Wiadomość Gudvin »06 kwietnia 2015 19:59

Re: Stosowanie nowych schematów leczenia zapalenia wątroby typu C

Post malekula man »06 kwietnia 2015 21:19

Nowoczesna strategia i taktyka leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych wątroby. Jednak nie przyjmuj tej diagnozy jako zdania. Obecnie istnieją leki antywirusowe, których stosowanie prowadzi do spowolnienia, a nawet całkowitego zawieszenia choroby. Leczenie zapalenia wątroby typu C uzupełnia terapia patogenetyczna, reżim i dieta.

Wiadomo, że do 30% pacjentów pozbawia się infekcji, ponieważ mają silny układ odpornościowy i nie potrzebują leczenia. Gdy leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C jest konieczne, jego celem jest wyleczenie, którego powodzenie zależy od wielu czynników, z których najważniejszym jest szczep wirusa zapalenia wątroby typu C i rodzaj zapewnionego leczenia.

Ryc. 1. Pacjent z zapaleniem wątroby. Marskość wątroby. Wodobrzusze

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C?

Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie jest zdaniem. Za pomocą nowoczesnych leków antywirusowych można wyleczyć do 90% pacjentów z dużym dostępem do nowoczesnych metod diagnozowania choroby i leczenia. U niektórych pacjentów choroba może zostać zatrzymana, co znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia marskości i pierwotnego raka wątroby.

Ryc. 2. W 20-30% przypadków u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C rozwija się żółtaczka.

Przygotowanie pacjenta do leczenia

Pacjenci z ostrymi i przewlekłymi postaciami wirusowego zapalenia wątroby typu C. leczeni są przed leczeniem, ocenia się stopień uszkodzenia wątroby, dla którego ustalono stadium choroby i podstawowe cechy wirusologiczne (ład wirusa, genotyp wirusa, z pierwszym genotypem podtypu wirusa). Ustalenie stopnia marskości wątroby wymaga szczególnej uwagi, ponieważ pacjenci z tą patologią nieadekwatnie reagują na leczenie.

Mierzono poziomy enzymów wątrobowych, bilirubiny, albuminy, czasu protrombinowego INR +, szybkości filtracji kłębuszkowej i kreatyniny. Przeprowadza się pełną morfologię krwi z leukocytami i liczbą płytek krwi. Ocenia się współistniejącą patologię.

Ryc. 3. Marskość wątroby w wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Choroba rozwija się powoli przez wiele lat.

Jak leczyć zapalenie wątroby typu C

Leczenie zapalenia wątroby typu C interferonem

Przez dość długi czas chemioterapia z użyciem interferonu i rybawiryny była złotym standardem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Jednak była mniej skuteczna u pacjentów zakażonych wirusami zapalenia wątroby typu C pierwszego genotypu i znacznym zwłóknieniem wątroby. Ponadto leczenie wymagało tygodniowych iniekcji przez 48 tygodni, wskaźnik wyleczenia osiągnął tylko 50%, leki często powodowały u pacjenta niepożądane, a czasami zagrażające życiu reakcje. Obecnie WHO zaleca stosowanie schematów leczenia zapalenia wątroby z interferonem tylko u pacjentów z genotypem 5, 6 lub 3 z marskością wątroby.

Nowe standardy w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C z bezpośrednimi lekami przeciwwirusowymi (DAA)

Obecnie do leczenia zapalenia wątroby zaleca się stosowanie leków antywirusowych o udowodnionej w różnym stopniu aktywności. Od 2014 r. Schematy chemioterapii bez interferonów zaczęły być rejestrowane i zalecane do stosowania. Włączenie bezpośrednio działających leków antywirusowych (DAA) w reżimach leczenia dawało szanse na wyleczenie wielu pacjentów, którzy nie mieli wcześniejszej szansy na wyleczenie. DAA są nie tylko wysoce skuteczne, ale także minimalnie wpływają na jakość życia i są dobrze tolerowane przez pacjentów. Kombinacje bezpośrednio działających leków antywirusowych pomagają pokonać oporność na leki. Zredukowano warunki przyjmowania leków, wygodnie je stosowano, zasady anulowania zniknęły, krąg osób do leczenia z chorobami współistniejącymi się rozszerzył.

Standardy leczenia pacjentów we współczesnym świecie szybko się zmieniają. Koszt leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C ("kosz leków") jest wysoki. Leki przeciwwirusowe w Rosji nie wydają się wolne dla pacjentów. Większość zarażonych osób nie jest w stanie nabyć drogich zagranicznych leków przeciwwirusowych. W wielu krajach leki generyczne są stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B, które są wprowadzane do obrotu po wygaśnięciu ochrony patentowej oryginalnych leków. Ich użycie znacznie zmniejsza koszty leczenia.

Oprócz wysokich kosztów leczenia, leki przeciwwirusowe mają szereg skutków ubocznych, co w niektórych przypadkach uniemożliwia uzyskanie pozytywnego wyniku. Choroby autoimmunologiczne, ciąża, alkoholizm i choroby krwi są bezwzględnymi przeciwwskazaniami do powołania terapii przeciwwirusowej. Skuteczność leczenia zmniejsza się u osób z immunosupresją, u osób z zapaleniem wątroby typu C + B, z zakażeniem wirusem genotypu 1c, przewlekłym przebiegiem choroby u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi i otyłością.

Pacjent z wirusowym zapaleniem wątroby typu C musi być stale monitorowany przez hepatologa, gastroenterologa i specjalistę od chorób zakaźnych. W razie potrzeby pacjenta obserwują inni specjaliści.

Zasady leków antywirusowych

Identyfikując chorobę z pacjentem, przeprowadza się wywiad, którego celem jest stworzenie u pacjenta świadomego pragnienia bycia traktowanym i optymistycznego podejścia do nadchodzącej długotrwałej terapii. Pacjenci powinni być świadomi przebiegu klinicznego zapalenia wątroby, zasad postępowania w życiu codziennym, specyfiki leków antywirusowych i związanych z tym trudności (czas trwania leczenia, skutki uboczne leków, wysokie koszty leczenia).

 • W leczeniu zapalenia wątroby typu C stosuje się kombinacje leków przeciwwirusowych.
 • Aby uniknąć rozwoju oporności na stosowane leki, konieczna jest okresowa zmiana schematu leczenia.
 • Leczenie zapalenia wątroby jest długie. Średnio czas trwania leków antywirusowych wynosi 6-18 miesięcy.
 • Aby skorygować niepożądane efekty terapii, pacjent jest zobowiązany do wizyty w specjalistycznym miesięczniku i poddania się niezbędnym badaniom laboratoryjnym.

Ryc. 4. W makropreparacie zdjęć. Marskość wątroby w wirusowym zapaleniu wątroby typu C.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C w reżimach leczenia bez interferonu

W schemacie leczenia interferonem stosuje się preparaty o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym. Podstawą tych leków są substancje, które naruszają replikację wirusów. Podstawą tych procesów jest wpływ na białka wirusowe (białka) i kwasy nukleinowe. Wszystkie DAA są podzielone na kilka grup.

Inhibitory proteazy NS3 / 4A

 • Do leków pierwszej generacji należą: Boceprewir i Telaprewir (leki pierwszej fali), Simeprewir, Asunaprewir, Faldaprewir, Parytaprewir, Danoprewir i Sovaprewir (leki drugiej fali).
 • Do leków drugiej generacji należą Grazoprevir, Norlaprevir i ASN-2684.

Leki przeciwwirusowe Symeprewir i parytaprewir są zatwierdzone w Unii Europejskiej w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w 2015 roku.

Pod wpływem inhibitorów protezy NS3 / 4A wirus zapalenia wątroby typu C przestaje się namnażać. Simeprewir jest łatwy w użyciu, ma dobry profil bezpieczeństwa, jest aktywny wobec 1, 2 i 4 genotypów wirusa. Grazoprewir jest lekiem drugiej generacji. Aktywny przeciwko wszystkim genotypom wirusów. Bariera jego odporności jest wyższa niż w przypadku leków pierwszej generacji.

Inhibitory polimerazy NS5A

 • Do leków pierwszej generacji należą: daklataswir, ledipaswir, samataswir, ombitaswir, ASN-2928 i PPI-668.
 • Leki drugiej generacji to: ASN-3102, GS-5816 i Elbasvir.

Leki przeciwwirusowe Daclataswir i Ledipaswir są zatwierdzone w Unii Europejskiej w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w 2015 roku.

Inhibitory polimerazy NS5A prowadzą do zmniejszenia miana wirusa już od pierwszych dni leczenia. Efekt antywirusowy wynika z blokowania replikacji wirusów, ich składania i uwalniania z komórek. Preparaty pierwszej generacji są skuteczne przeciwko różnym genotypom wirusów. Mają niską barierę odporności, szczególnie w odniesieniu do 1 i 3 genotypów. DAA Daclatasvir ma najwyższą aktywność przeciwwirusową w swojej klasie. Włączone w reżimy leczenia zi bez interferonu.

Inhibitory polimerazy NS5B Nukleoza (t) id

Do leków pierwszej generacji należą: Sofosbuvir, FLS-2000, Mericitabine, Dasabuvir, AVT-072, Beklabuvir, Setrobouvir, Tegobuvir i Philibouvir.

Inhibitory polimerazy NS5B Nukleoza (t) idoli Sofosbuwir i dasabuwir są zatwierdzone w Unii Europejskiej w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w 2015 roku. Zarejestrowany w Federacji Rosyjskiej w dniu 25.03. 2016

Leki przeciwwirusowe tej grupy, penetrując zainfekowane komórki, wiążą się z niezależną od RNA polimerazą, a tym samym zakłócają replikację wirusów. Mają wysoką aktywność przeciwwirusową przeciwko wszystkim genotypom i wysoką barierę odporności.

Sofosbuwir stosuje się w reżimach leczenia jako główny lek z NS3 / 4A, NS5A i inhibitorami rybawiryny. Lekarze infekcjologowie uważają, że leki generyczne Sofosbuviru również dają dobry efekt terapeutyczny.

Rozwój niektórych nienukleozydowych inhibitorów polimerazy NS5B (Deleobuvir (BI), Tegobuvir i Filibuvir) i został przerwany z powodu wielu negatywnych cech.

Leczenie zapalenia wątroby typu C

Recepcja na taki lub inny schemat leczenia przeciwwirusowego zależy od genotypu wirusa, stopnia uszkodzenia wątroby i wyników poprzedniej terapii. Oto zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań Chorób Wątroby 2016. Schematy te są zalecane do stosowania u osób, które wcześniej nie otrzymywały leków przeciwwirusowych u osób z nierozwiniętym opornością w wyniku stosowania standardowych schematów leczenia, w tym interferonu i rybawiryny.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia wątroby typu C genotyp 1a

 • Sofosbuvir + Ledipasvir 12 tygodni.
 • 3D-terapia (Dasabuvir + Ombitasfir + Parytaprewir + Rytonawir jako lek pobudzający działanie farmakologiczne) z lub bez Ribavirin 12 tygodni.
 • Sofosbuvir + Simeprevir 12 tygodni.
 • Sofosbuwir + Veltapaswir 12 tygodni.
 • Sofosbuvir + Daclatasvir 12 tygodni.
 • Grazoprevir + Elbasvir 12 tygodni.

Leczenie zapalenia wątroby typu C za pomocą sofosbuwiru i daklataswiru

 • Sofosbuwir i daklataswir są stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu 1. Połączenie tych leków i ich leków generycznych wykazało doskonałe wyniki leczenia - od 86 do 100%.
 • Czas trwania leczenia Sofosbuvir + Daclatasvir zmniejszył się do 14 - 24 tygodni. Leki są stosowane 1 raz dziennie, 1 tabletka: Sofosbuwir 400 mg + Daclataswir 60 mg.
 • Dobra przenośność.
 • Minimalne skutki uboczne: ból głowy, osłabienie, utrata apetytu i nudności.

Leczenie zapalenia wątroby typu C reżim genotypu 1b

 • Sofosbuvir + Ledipasvir 12 tygodni.
 • 3D-terapia (Dasabuvir + Ombitasfir + Parytaprewir + Rytonawir jako lek pobudzający działanie farmakologiczne) 12 tygodni.
 • Sofosbuvir + Simeprevir 12 tygodni.
 • Sofosbuvir + Daclatasvir 12 tygodni.
 • Sofosbuwir + Veltapaswir 12 tygodni.
 • Grazoprevir + Elbasvir 12 tygodni.

Leczenie zapalenia wątroby typu C reżim genotypu 2

 • Sofosbuvir + Daclatasvir 12 tygodni
 • Sofosbuwir + Veltapaswir 12 tygodni.
 • Grazoprevir + Elbasvir 12 tygodni.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia wątroby typu C genotyp 3

 • Sofosbuvir + Daclatasvir 12 tygodni
 • Sofosbuwir + Veltapaswir 12 tygodni.

Ryc. 5. Połączone leki na zapalenie wątroby typu C: Sofosbuwir + Ledipaswir (zdjęcie po lewej). Sofosbuvir + Veltapasvir (prawe zdjęcie).

Ryc. 6. Połączony lek Zepatir. Zawiera Grazoprevir + Elbasvir. Lek jest zatwierdzony przez FDA i Komisję Europejską do leczenia przewlekłych wirusów zapalenia wątroby typu 1 i 4.

Terapia patogenetyczna zapalenia wątroby typu C

Gdy wirusowe zapalenie wątroby typu C jest patogenetycznie uzasadnione, pacjentowi przepisuje się leki immunomodulujące (Interleukina-1 beta).

W przypadku niedokrwistości przepisywane są leki stymulujące erytropoezę (Epokrin).

Przy objawach zatrucia zaleca się wprowadzenie roztworów glukozy-elektrolitów, hemodez.

W przypadku złośliwego przebiegu zapalenia wątroby typu C zaleca się stosowanie glikokortykosteroidów, preparatów białkowych, mieszanin aminokwasów, środków przeciwkrwotocznych, inhibitorów proteazy, enterosorbentów.

W przypadku cholestazy wyznacza się Ursofalk.

Schemat leczenia koniecznie obejmuje hepatoprotektory, enterosorbenty, preparaty bakteryjne, które normalizują mikroflorę jelitową.

Wraz z zastosowaniem nowoczesnych leków przeciwwirusowych, pozaustrojowa hemoc korekcja znacznie zwiększa skuteczność leczenia.

Ryc. 7. Pierwotny rak wątroby. Najtrudniejsza konsekwencja zapalenia wątroby typu C.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Dieta

Ważnym miejscem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C jest dieta. Kiedy choroba wątroby jest stosowana dieta numer 5 lub 5a. Żywność na zapalenie wątroby typu C powinna być ułamkowa (4-5 razy dziennie) i zróżnicowana. Produkty drażniące na błonę śluzową żołądka, dwunastnicy i jelit górnych są wyłączone z menu.

Nie zalecane do użytku:

 • przyprawy;
 • przyprawy (ketchupy, majonez, sosy, chrzan, musztarda, papryka);
 • ocet i naczynia zawierające je;
 • kwaśne warzywa, kwaśne owoce i owoce: szczaw, pomidory, koncentrat pomidorowy, kiszona kapusta, itp.;
 • warzywa zawierające olejki eteryczne - cebula, czosnek i rzodkiew;
 • ogniotrwałe tłuszcze (wieprzowina, gęś, jagnięcina) i wędzone mięso są zabronione,
 • tłuste ryby, drób, mięso, wątroba i nerki;
 • smażone potrawy;
 • mleko pełne, ostre sery;
 • solone ryby, raki i kraby;
 • rośliny strączkowe i grzyby są wyłączone;
 • produkty z fantazyjnych i ciast francuskich;
 • czekolada, ciasto śmietankowe;
 • kawa, kakao i herbata;
 • alkohol w dowolnej postaci;
 • produkty o długim okresie przechowywania (konserwy, zupy, buliony, soki, napoje, wyroby cukiernicze);

Dozwolone użycie:

 • Chleb "wczoraj", suszone (nie smażone) krakersy, suche ciastka.
 • W małej ilości zielonego groszku konserwowego, pietruszki i kopru, kminku i liścia laurowego.
 • Jajka jedzą 3 razy w tygodniu.
 • Niskotłuszczowe produkty mleczne. Sery bez ostrych krawędzi.
 • Bezkwasowe owoce i jabłka w naturalnej postaci. Kompoty, galaretki, galaretki i rozcieńczone soki.
 • Mała ilość orzechów.
 • Zboża i makarony małe (posiekane lub makaronowe) w formie gotowanej lub w formie zapiekanek.
 • Trochę cukru, miodu, dżemu lub dżemu. Dopuszcza się stosowanie marmolady, pianki, pianki, toffi i karmelu.
 • Niskotłuszczowe mięsa. Galaretka w języku, szynka o niskiej zawartości tłuszczu.
 • Śledź nasączony. Czarny kawior jest ograniczony.
 • Masło (do 40 gramów dziennie) i oleje roślinne do wykorzystania podczas gotowania.

Ogranicz do:

 • Śmietana, twarożek, jogurt i ryazhenka.
 • Sól i dość solonej żywności.

Zalecenia dotyczące gotowania:

 • Podczas gotowania nie używaj silnego mięsa i rosołu (należy wysuszyć pierwszy bulion).
 • Produkty zaleca się stosować gotowane lub pieczone na parze.
 • Mince dwa razy zmiel.
 • Ugotuj owsiankę w mleku rozcieńczonym wodą.

Ryc. 8. Śledziona powiększona o wirusowe zapalenie wątroby typu C (zdjęcie po lewej) i wątroba (zdjęcie po prawej)

Schemat leczenia

Współczesna medycyna skutecznie zwalcza wiele chorób. Wirusowe zapalenie wątroby typu C, które ostatnio nie było uznane za nieuleczalne, nie było wyjątkiem. Skuteczne leki przeciwwirusowe, takie jak sofosbuwir, ledipaswir, daklataswir, welpataswir, pozwalają obecnie zwalczyć tę chorobę. Jednak stosowanie tych leków hamujących jest skuteczne tylko w przypadku odpowiednio dobranej strategii.

Schemat leczenia zapalenia wątroby typu C zmienia się w zależności od genotypu HCV i stanu wątroby - zwłóknienia lub marskości. Zaledwie kilka lat temu opcje leczenia zapalenia wątroby typu C oznaczały stosowanie jedynie pegylowanego interferonu w połączeniu z rybawiryną. Jednak ta metoda dawała tylko 50% odzysku, wielu nie dawało odpowiedzi na terapię, a po, jak się wydaje, skuteczne leczenie doprowadziło do powrotu wirusa. Jednocześnie leczenie interferonem uległo nasileniu z powodu ciężkich działań niepożądanych, takich jak utrata włosów, niedokrwistość i zmiany w tarczycy.

Wraz z przełomem amerykańskiej firmy farmaceutycznej Gilead, świat stał się dostępny dla nowej metodologii zatwierdzonej przez WHO. Nowe leczenie opiera się na kompleksowej terapii sofosbuwirem, daklataswirem, ledipaswirem, rybawiryną. Wszystkie powyższe leki są dostępne w sprzedaży w Moskwie, aby je otrzymać, wystarczy złożyć wniosek na stronie internetowej naszej apteki internetowej. Aby wybrać odpowiedni plan leczenia, spójrz na poniższe tabele.

Poniższe tabele wymieniają najczęściej stosowane schematy leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Tabela ta zawiera schematy leczenia pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali leków przeciwwirusowych, a także pacjentów ze zdekompensowaną marskością wątroby i współzakażeniem HIV, ze zdiagnozowanym genotypem 1 a, b. Na podstawie powyższego staje się jasne, że Kombinacja sof + lód i sof + kaczka stanowi 99% odpowiedzi na terapię. Pomimo obecności schematu sofosbuwir + ribaverine, hepatolodzy nadal zalecają dodanie do niego daklataswiru. Ale, co najważniejsze, być może faktem jest, że nawet ci, którzy mają bardzo mało nadziei na pozbycie się swojej choroby, którzy już walczyli z wirusem za pomocą interferonów, mają ogromną szansę na pokonanie i pozbycie się wirusa na zawsze.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie jest obecnie wyrokiem i staje się jasne dla wszystkich, patrząc na procent skuteczności terapii. Powyżej są schematy leczenia drugiego genotypu. Ledipaswir jest całkowicie wykluczony z tych metod, a sofosbuwir stosuje się w skojarzeniu z daklataswirem, co daje wynik 99% dla pacjentów z marskością wątroby i bez zwłóknienia. W niektórych schematach obecny jest także Ribaverin, który jest zalecany u pacjentów uprzednio leczonych oraz u osób, u których zdiagnozowano zwłóknienie 4 stopnia.

Warto również podkreślić, że w zakresie leczenia wirusowych chorób wątroby w 2016 r. Nastąpiły również zmiany. Na przykład United American Hepatology Association (EASL) wycofało się z reżimu HCV z interferonami, a metoda sofosbuwir + rybawiryna stosowana wcześniej w leczeniu zapalenia wątroby typu C również okazała się nieskuteczna.

Schemat leczenia trzeciego genotypu jest podobny do pierwszego. Dzięki włączeniu do kursu sofosbuwiru, daklataswiru lub ledipaswiru, odzyskuje się 99%.

Statystyki pokazują, że ostatnio coraz częściej w Rosji obserwuje się pacjentów z czwartym genotypem HCV. Ten genotyp, jak pokazano w powyższej tabeli, można skutecznie leczyć za pomocą sofosbuwiru w połączeniu zarówno z lekiem Ledipasvir, jak i daklataswirem. U 99% wszystkich typów pacjentów obserwuje się trwałą odpowiedź wirusologiczną - przy minimalnym zwłóknieniu i marskości wątroby. Do tej pory wszystkie powyższe schematy zostały zatwierdzone i poddane próbom klinicznym. Wykazują one trwałą odpowiedź wirusologiczną u 99% pacjentów, co oznacza, że ​​w ciągu zaledwie 3-6 miesięcy każdy pacjent HCV może na zawsze zapomnieć o podstępnym wirusie.

Osoby zainteresowane leczeniem leków przeciwwirusowych HCV ostatniej generacji w Moskwie prosimy o kontakt. Nasi konsultanci pomogą Ci wybrać najlepszy sposób leczenia zapalenia wątroby typu C, który optymalnie zareaguje na twój genotyp, a także zajmie się terminową dostawą leku.

Leczenie zapalenia wątroby typu C. NOWE ZALECENIA W ZAKTUALIZOWANIU PRZEWODNIKA

NOWE ZALECENIA W ZAKTUALIZOWANEJ INSTRUKCJI

DO PRZESIEWANIA, POMOCY MEDYCZNEJ I LECZENIA OSÓB Z PRZEWLEKŁYM ZAKAŻENIEM HEPATYTYZY C

WHO / HIV / 2016.01 Oryginalna angielska wersja zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C. Zasady polityki © World Health Organization 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacje WHO za pośrednictwem strony internetowej WHO (www.who.int/about/licensing/copyright_form/ab/index.html). To była jedyna odpowiedzialność Międzynarodowego Koalicji Gotowości. Jest to wydanie wiążące i autentyczne. Projekt i layout: blossoming.it Drukowane przez WHO Document Production Services, Genewa, Szwajcaria

DLACZEGO AKTUALIZUJE PRZEWODNIK PO HEPATYTISIE C?

Zachorowalność i śmiertelność związana z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) nadal rosną na całym świecie. Około 700 000 ludzi umiera każdego roku z powikłań związanych z HCV, w tym z marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego (HCC). Zakażenie HCV można wyleczyć za pomocą leków przeciwwirusowych; Jednak z powodu niezdrowego przebiegu choroby większość zarażonych osób nie wie, że zaraziły się nimi, a dla osób zdiagnozowanych dostęp do leczenia pozostaje w wielu przypadkach ograniczony. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała pierwsze wytyczne dotyczące badań przesiewowych, zapewniających opiekę i leczenie osób z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C w 2014 r. Od tego czasu do praktyki weszły nowe leki do leczenia HCV. Spośród nich, Daclataswir, Ledipaswir i połączenie Ombazawiru, Parytaprewiru i Dasabuwiru zostały uwzględnione w Liście modeli podstawowych leków WHO w 2015 roku. Leki te zmieniają podejście do leczenia HCV: można stosować schematy leczenia doustnego, czas trwania leczenia skrócić (do 8 tygodni), współczynnik wyleczenia jest większy niż 90%, a schematy leczenia są powiązane z mniejszą liczbą poważnych zdarzeń niepożądanych (REM) niż w przypadku wcześniejszych schematów leczenia. interferon. Celem aktualizacji wytycznych WHO jest dostarczenie naukowo uzasadnionych zaleceń dotyczących leczenia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C przy użyciu, o ile to możliwe, całkowicie doustnych kombinacji tych nowych leków, określanych również jako bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe (DAA). Niniejszy przewodnik zawiera także zalecenia dotyczące wyboru preferowanego schematu leczenia w oparciu o genotyp wirusa HCV i historię choroby, a także ocenę przydatności dalszego stosowania istniejących leków. Wytyczne są przeznaczone głównie dla rządów krajów o niskich i średnich dochodach, które opracowują wytyczne dotyczące leczenia chorób zakaźnych, tworzą programy i usługi w zakresie leczenia chorób zakaźnych, a także dla opiekunów. Ten przewodnik jest odpowiedni dla wszystkich krajów, w tym krajów o wysokim dochodzie.

1. JAKIE SĄ NOWE ZALECENIA W ZAKTUALIZOWANEJ INSTRUKCJI?

1.1 Leczenie za pomocą środków przeciwwirusowych o działaniu bezpośrednim

Leczenie schematami opartymi na DAA ma krótki czas trwania, jest proste (podawanie doustne), ma niski wskaźnik dawkowania (do jednej tabletki dziennie), jest bardzo skuteczne (utrzymujący się wskaźnik odpowiedzi wirusologicznej [SVR] ≥90%) i jest dobrze tolerowane z mniejszą liczbą zdarzeń niepożądanych. Tak więc stosowanie tych leków może znacznie zwiększyć liczbę osób otrzymujących leczenie. Jednak nie wszyscy pacjenci z HCV są leczeni tylko DAA, ponieważ w przypadku niektórych genotypów konieczne jest zastosowanie pegylowanego interferonu i / lub rybawiryny.

1.2 Anulowanie zaleceń terapeutycznych za pomocą telaprewiru lub boceprewiru

Telaprewir i boceprewir są inhibitorami proteazy pierwszej generacji, które w połączeniu z pegylowanym interferonem / rybawiryną u pacjentów z genotypem 1 HCV dają wyższą częstość SVR niż leczenie pegylowanym interferonem i rybawiryną. Z tego powodu zostały uwzględnione w 2014 r. W wytycznych dotyczących badań przesiewowych, zapewnieniu opieki medycznej i leczeniu osób z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C w celu leczenia zakażenia HCV genotypem 1. Jednak te schematy mają wysoką częstość występowania OTP. W porównaniu z nowszymi PDP skuteczność schematów stosowania telaprewiru i boceprewiru jest mniejsza, a działania niepożądane występują częściej. Tak więc schematy leczenia telaprewirem lub boceprewirem nie są już zalecane przez WHO w leczeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.

1.3 Preferowane i alternatywne schematy leczenia w przypadku przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.

TABELA 1 Podsumowanie zalecanych korzystnych schematów leczenia ze wskazaniem czasu trwania leczenia *

* Czas trwania leczenia jest dostosowany zgodnie z wytycznymi AASLD i EASL z 2015 roku.

a - Czas trwania leczenia może być skrócony do 8 tygodni u osób, które nie otrzymały wcześniej leczenia, bez marskości, jeżeli wyjściowy poziom HCV RNA wynosi poniżej 6 milionów (6,8 log) jm / ml. Czas trwania leczenia należy zmniejszyć ostrożnie.

Leczenie zapalenia wątroby typu C w różnych genotypach

HCV odkryto dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, ale nie zostało ono wystarczająco zbadane.

Wiadomym jest, że nukleotydy w wirus RNA może być zbudowany w innej kolejności w celu utworzenia genotypów A 11, z których sześć może prowadzić do rozwoju choroby. Ponadto każdy genotyp może tworzyć kilka podtypów. Genotypy oznaczone są liczbami od 1 do 6 (genotyp 1 genotypem 2, genotyp 3) i alfabetu łacińskiego podtypów (1a, 1b, 1c).

Zasadniczo (w 70% przypadków) diagnozowane są genotypy 3, 2 i 1 wirusa opryszczki. Rozprzestrzeniają się na całym świecie. Genotypy 4, 5 i 6 występują głównie w krajach Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Jednak według danych statystycznych przypadki diagnozowania genotypu zapalenia wątroby typu C 4 ostatnio stały się częstsze w Rosji.

Zwykle ustalanie rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu C nie wskazuje na genotyp wirusa. Jednak w celu dobrania właściwego schematu leczenia konieczne jest poznanie sekwencji genomowej patogenu. W tym celu pacjent jest wysyłany do testu immunoenzymatycznego lub do reakcji łańcuchowej polimerazy.

W większości przypadków wirus jest przenoszony przez krew. Jednocześnie wystarczy najmniejsza kropla krwi na igle lub innym instrumencie, aby zainfekować ciało. Do niedawna użytkownicy narkotyków należeli do głównej grupy ryzyka. Teraz każdy może zarazić nawet na przyjęciu w gabinecie stomatologicznym lub w salonie paznokci tatuaż czy zaniedbania personelu i instrumenty procesowe zgodnie z ustalonymi regułami.

Dlatego w ostatnich latach wirus rozprzestrzenił się szeroko na całym świecie i zagraża sytuacją epidemiologiczną. Według informacji dostarczonych przez WHO ponad 150 milionów ludzi na świecie jest zarażonych wirusem zapalenia wątroby.

Co jest niebezpieczne dla wirusowego zapalenia wątroby typu C?

Przebieg wirusa polega na tym, że może on przez długi czas rozmnażać się w wątrobie, stopniowo go niszcząc, ale jednocześnie nie dając nic. Dlatego w większości przypadków zapalenie wątroby rozpoznaje się tylko wtedy, gdy uszkodzenie wątroby idzie za daleko, dlatego wirus jest nazywany "łagodnym zabójcą". Pierwsze oznaki choroby wykryto nie wcześniej niż 1,5 miesiąca po zakażeniu.

Co więcej, podczas replikacji wirus jest zdolny do mutacji, co pozwala mu skutecznie przeciwdziałać ludzkiej odporności i działaniu wielu leków. Po zniszczeniu jednej podgrupy lek jest nieaktywny w stosunku do innej utworzonej podgrupy.

Kolejnym niebezpieczeństwem związanym z wirusem jest rozwój marskości lub raka wątroby, który, jeśli pozostanie nieleczony, prowadzi do śmierci.

Leczenie zapalenia wątroby typu C tradycyjnymi metodami

Do niedawna zapalenie wątroby leczono interferonem, łącząc go z rybawiryną. Ale przy pomocy podobnego schematu leczenia zapalenia wątroby typu C udało się przezwyciężyć chorobę tylko w 50% przypadków. Ponadto, pozbywając się jednej choroby, ludzie nabyli wiele innych problemów wynikających z działań niepożądanych leków. Zaczął tracąc włosów, niedokrwistość, obserwowane awarie w funkcjonowaniu tarczycy, pogorszył się stan psychiczny, wykrywania depresji, osłabiony układ odpornościowy.

Aby znormalizować aktywność organizmu, ludzie przeszli dodatkowe leczenie, które wymagało nowych kosztów pieniężnych i dużo czasu. Ale to nie wszystko. Niektórzy później odkryli, że zwycięstwo było niepełne, a choroba powróciła.

Leczenie zapalenia wątroby bez interferonu

Niedawno wirus zapalenia wątroby typu C uznano za chorobę nieuleczalną. Pacjenci musieli przez cały czas przyjmować leki przeciwwirusowe, aby utrzymać kontrolę nad reprodukcją wirusa. Ale dzięki pojawieniu się na światowym rynku leków hamujących nowego typu (sofosbuvir, Ledipasvira, Daklatasvira), zatwierdzone przez WHO, możliwe było osiągnięcie 95% skuteczności terapii. Po zakończeniu terapii nie dochodzi do nawrotów. Niemożliwe jest również ponowne zakażenie. Skutki uboczne są niewielkie. Przeciwwskazania są minimalne.

Leki pomogą także osobom, które wcześniej przeszły kurs leczenia interferonem, ale nie uzyskały pożądanego rezultatu. Dzięki innowacyjnym lekom wielu pacjentów, którzy zostali uznani za nieuleczalnych, miało szansę powrócić do pełnego życia.

Leki bezpośredniego działania pozwoliły nie tylko zwiększyć skuteczność leczenia, ale także skrócić jego czas trwania. Wcześniej leczenie trwało nie krócej niż rok. Teraz wystarczy 12 tygodni.
Ale do całkowitego wyleczenia konieczne jest ścisłe przestrzeganie zalecanego schematu leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Najwyższa skuteczność leczenia 3 genotypów wirusa zapalenia wątroby typu C. Genotyp 1 wirusa zapalenia wątroby typu C jest najgorszy. Terapia jest szczególnie trudna, gdy choroba jest starsza (ponad 5 lat). Na skuteczność leczenia ma również wpływ obciążenie wirusologiczne (liczba wirusów w organizmie), stopień uszkodzenia wątroby, obecność współistniejących chorób, zwłaszcza marskość, onkologia i zakażenie wirusem HIV.

W walce z wirusem, szczególnie w przypadku zdiagnozowania genotypu 3, konieczna jest kompleksowa terapia. Ale jeśli pacjent ma indywidualną nietolerancję na określony lek, wówczas należy stosować monoterapię, co znacznie zmniejsza skuteczność leczenia.

Schemat leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C jest wybierany w zależności od genotypu wirusa, stanu wątroby (stopień zwłóknienia i obecność marskości), obecności współzakażenia oraz tego, czy pacjent jest poddawany leczeniu po raz pierwszy, czy też przeszedł nieudane leczenie. Czas trwania leczenia zależy również od tych czynników.

W przypadku zdiagnozowania genotypu 1, Sofosbuvir łączy się z lekiem Ledipasvir lub Dactalasvir. Przebieg terapii wynosi 12 tygodni. W przypadku genotypu 1a zalecane jest przedłużenie leczenia o 2 razy, niezależnie od historii pacjenta. W leczeniu zapalenia wątroby typu C 1b ze zwłóknieniem 0-2 stopni zalecane jest połączenie produktu Sofosbuvir z lekiem Dactalasvir lub lekiem Ledipasvir przez 12 tygodni. Jeśli zwłóknienie osiągnie stadium 3-4 lub marskość, czas trwania terapii jest podwojony.

Podczas leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, jeśli spowodował to genotyp 2, Ledipaswir nie jest potrzebny. Zgodnie ze schematem zastosowanym Sofosbuvir w połączeniu z Dactalasvir. Pacjenci z włóknieniem stopnia 3-4 lub marskością wątroby będą musieli zażywać lek przez 24 tygodnie.

W leczeniu 3 genotypów wirusa, podobnie jak w przypadku genotypu 1, stosuje się połączenie sofosbuwiru z lekiem dipaswir lub dactalaswir.

W przypadku genotypu 4 połączenie leku Sofosbuvir z lekiem Ledipasvir i Dactalasvir ma wysoką skuteczność, nawet jeśli u pacjenta występuje marskość wątroby.

Oryginalne leki są bardzo drogie. Dlatego tylko niewielu może je kupić. Dlatego produkcja tanich leków generycznych rozpoczęła się w Indiach. Ich koszt jest znacznie niższy w porównaniu do markowych leków, a skuteczność jest taka sama.

Indyjskie leki generyczne nie są jeszcze dostępne za darmo w Rosji. Ale zawsze możesz je kupić na stronie sofosbuvir. rus

Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń do nas, a nasi konsultanci dostarczą wyczerpujących informacji na temat schematów leczenia wszystkich genotypów wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Najbardziej skuteczny reżim dla wszystkich genotypów od 1 do 6: SOFOSBUVIR + VELPATASVIR

Zydus Heptiza: Terapia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu C

Leczenie zapalenia wątroby typu C nowatorskimi lekami dla wszystkich genotypów wirusa

Leczenie zapalenia wątroby typu C

Schematy leczenia farmakologicznego: daklataswir, sofosbuwir, ledipaswir i welpataswir.

Wysoką skuteczność terapii osiąga się, przyjmując leki w kompleksie:

 • sofosbuwir + daklataswir;
 • sofosbuwir + ledipaswir;
 • Welpataswir + sofosbuwir

Istnieje kilka schematów takich kombinacji z podwójną i potrójną terapią przeciwwirusową. Metoda odbioru przewijana jest z:

 • genotyp wirusa
 • stadia zwłóknienia
 • historia poprzednich PVT i związanych z nimi chorób.

Terapia antywirusowa trwa 12 lub 24 tygodnie.

Daclatasvir

Jest zalecany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C po genotypach:

Sofosbuvir

Jest zalecany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C po genotypach:

Ledipaswir

Jest zalecany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C po genotypach:

Velpatasvir

Jest zalecany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C po genotypach:

Należy zauważyć, że w podwójnej terapii kombinacja inhibitorów jest najskuteczniejsza w stosunku do genotypów 1b i 3.

W przypadku genotypu 1a pożądane jest przedłużenie czasu trwania leczenia do maksimum (24 tygodnie), niezależnie od danych wyjściowych w historii pacjenta.

Aktywność leku na wirusy innych genotypów (2, 4, 5 i 6) jest znacznie niższa.

Leczenie genotypu 1a i 1b wirusa zapalenia wątroby typu C na etapie zwłóknienia F0-F2

(Dla pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia, bez marskości).

Leczenie genotypu 1a i 1b wirusa zapalenia wątroby typu C na etapie zwłóknienia F3-F4

(Dla pacjentów wcześniej poddawanych leczeniu i (lub) z marskością wątroby).

Schemat leczenia genotypu 2 zapalenia wątroby typu C na etapie zwłóknienia F0-F2

(Dla pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia, bez marskości).

Leczenie genotypu 2 zapalenia wątroby typu C na etapie zwłóknienia F3-F4

(Dla pacjentów wcześniej poddawanych leczeniu i (lub) z marskością wątroby).

Schemat leczenia genotypu 3 zapalenia wątroby typu C na etapie zwłóknienia F0-F2

(Dla pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia, bez marskości).

Leczenie genotypu 3 zapalenia wątroby typu C na etapie zwłóknienia F3-F4

(Dla pacjentów wcześniej poddawanych leczeniu i (lub) z marskością wątroby).

Leczenie reżim lek Sofosbuvir.

Sofosbuvir musi być przyjmowany w połączeniu z kilkoma innymi lekami, wtedy możliwe staje się uzyskanie maksymalnego efektu terapeutycznego.

Lek może być włączony w złożoną terapię dowolnego genotypu wirusa zapalenia wątroby typu C i jest stosowany w połączeniu z następującymi środkami:

Określona kombinacja jest określana na podstawie następujących danych:

 • genotyp Virsus,
 • obecność marskości wątroby,
 • poprzednie doświadczenie terapeutyczne.

Schematy składania wniosków są zgodne z zaleceniami EASL.

Zalecenia EASL 2016 dotyczące terapii. Harmonogram kursu z użyciem sofosbuwiru do monoklonii HCV lub współzakażenia HIV / HCV u pacjentów ze zwłóknieniem f0-f2 bez marskości wątroby, w tym wcześniej nieleczonych pegylowanym interferonem i rybawiryną.

Zalecenia EASL 2016 dotyczące terapii. Harmonogram kursu z użyciem sofosbuwiru do monoklonii HCV lub współistniejącego zakażenia HIV / HCV u pacjentów ze zwłóknieniem F3-F4 lub z marskością wątroby, w tym u pacjentów, u których wystąpiła niewydolność wirusologiczna z pegylowanym interferonem i rybawiryną.

Aby złożyć zamówienie, przejdź do strony ZAMÓW.

17 komentarzy

Arina Published12: 48 pp - 18 lipca 2018

Przestrzeganie planu leczenia jest gwarancją pomyślnego zwycięstwa nad chorobą. Wszystko musi być zrobione poprawnie, nie leczyć się samemu. Te leki naprawdę pomagają, ale wszystko musi być omówione z lekarzem. I wszystkie te schematy należy zachować, wszystko jest bardzo jasno opisane.

Administrator Wysłany o 16:15 - 18 lipca 2018 r

Tak, Arina, zgadza się, nie powinieneś angażować się w samoleczenie nawet według gotowych schematów. Lekarz powinien monitorować tę terapię, monitorować wyniki testów.

powieść Opublikowany 1: 51 pp - 19 lipca 2018 r

Niebezpieczne jest ogólne traktowanie siebie w przypadku każdej choroby, zwłaszcza, że ​​leczenie zostało opracowane i nie ma szczególnych trudności ani trudności.

Igor Posted10: 21 dp - 20 lipca 2018

Nie ma nic bardziej głupiego niż próba radzenia sobie z tak złożoną i okropną chorobą na własną rękę lub za radą przyjaciół. Natychmiastowa konsultacja ze specjalistą i tylko zgodnie z jego przeznaczeniem jest wybrana metoda leczenia i leki.
Chociaż jest po prostu wspaniałe, że pojawiają się nowe, skuteczne środki, ponieważ wirusowe zapalenie wątroby typu C ma okropne konsekwencje, które mogą poważnie zrujnować życie w przyszłości.

Artem Wysłany o 3:50 pp - 20 lipca 2018

Tak, całkowicie zgadzam się z poprzednimi komentarzami. Samo leczenie jest bardzo niebezpieczne. Najlepiej skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli jest się pewnym swojej wiedzy. Dla mnie osobiście osoba, która nie ma wykształcenia medycznego, może niewiele pomóc w tym artykule. Ale jeśli ponownie wszystko przeczytasz uważnie, wtedy coś może stać się jaśniejsze.

Anna Wysłany 3: 05 pp - 21 lipca 2018 r

W czasach szkoły z internatem ludzie coraz częściej zwracają się do Google po pomoc niż do specjalistów. Ale jeśli objawy takich poważnych chorób, musisz natychmiast udać się do szpitala, aby uzyskać kwalifikowaną pomoc i wybór indywidualnego leczenia.

AlexNaumov Posted at 11:26 pp - 21 lipca 2018

Tak, nie możesz robić samoleczenia. Możesz szczególnie zaszkodzić ciału. Jest możliwe, że diagnoza nie jest zapaleniem wątroby.

Anna Wysłany na 1:40 pp - 22 lipca 2018

Myślę, że to naprawdę dobry schemat leczenia z dobrymi lekami. Tak poważna choroba wymaga zintegrowanego podejścia. Dzięki za artykuł!

Alina Wysłany o 7:50 pp - 22 lipca 2018

Wirusowe zapalenie wątroby jest straszną chorobą, a podczas leczenia należy oczywiście przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza. Dzięki za artykuł, warto przeczytać.

Stanisław Wysłany 6: 11 pm - 23 lipca 2018

Wirusowe zapalenie wątroby jest niebezpieczne. Oczywiście, każda osoba jest inna w niektórych ludziach ze słabym układem odpornościowym, w innych jest silna i dlatego reakcja organizmu na leki jest bardzo różna. Najważniejsze jest to, że leczenie powinno być prowadzone pod czujnym nadzorem doświadczonego lekarza, który będzie w stanie wspierać pacjenta w drodze do wyzdrowienia.

Adil Opublikowano12: 44 dp - 24 lipca 2018

Dziękuję bardzo za artykuł, bardzo interesujący i pouczający! Wirusowe zapalenie wątroby, oczywiście, straszne...

Alina Published11: 39 dp - 24 lipca 2018

Poważna choroba wymaga bardzo poważnego podejścia do leczenia. Źle, jeśli zachorujesz, ale jeszcze gorzej, jeśli nie ma sposobu, aby go leczyć.

Katerina Wysłany o 11: 47 rano - 24 lipca 2018

W pewnym sensie mamy szczęście żyć w tym czasie. Nawet z powodu tak strasznych chorób istnieją leki.

Maxim Wysłany o 12:33 - 26 lipca 2018

Leki te okazały się bardzo skuteczne w leczeniu straszliwej choroby, takiej jak zapalenie wątroby typu C, warto zauważyć, że leki można stosować w kompleksowej terapii, co zwiększa skuteczność leczenia.

Sergey Opublikowany 12:20 - 26 lipca 2018 r

Obecnie wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą całkowicie możliwą do leczenia, ale jest jedna bardzo duża, ale jest to cena tego problemu: nowoczesne leki przeciwwirusowe o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym na zapalenie wątroby typu C są bardzo drogie.
a dawne schematy interferonów i rybawiryny nie są zbyt skuteczne, szczególnie w przypadku niektórych genotypów zapalenia wątroby typu c, i powodują wiele skutków ubocznych
odżywianie z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, według wszystkich współczesnych standardów, ma niewielką lub żadną wartość, chyba że uznaje znaczenie kawy w profilaktyce marskości i raka wątroby w tle, w tym wirusowego zapalenia wątroby
ale w rzeczywistości wszystko sprowadza się do ceny.

Ruslan Wysłany o 15:12 - 27 lipca 2018 roku

Cześć wszystkim. Opowiem ci krótką historię. Mam 25 lat, wirus zapalenia wątroby typu C został wykryty, gdy miałem 21 lat. Natychmiast zacząłem panikować. Pobiegł do lekarzy. Zaczęli narzucać nam terapię na fortunę. Nie zarabiam takich w moim życiu (szukałem wyjścia z tej sytuacji przez długi czas, natknąłem się na stronę gepatit-pharm.ru, zobaczyłem leki o tym samym składzie co w tych bardzo drogich tabletkach.) Bardzo dokładnie przestudiowałem wszystko, w wyniku czego zaufałem sprzedawcy i pół Kupiłem sofosbuvir i daclatasvir rok temu, widziałem lek przez trzy miesiące, poszedłem do analizy z uściskami dłoni, bardzo bałem się wyników, ale nie martwiłem się tym. Zdałem testy i dzięki Bogu wszystko jest w porządku. Tak, przy okazji, na początku miałem tylko mały ból głowy, a potem nic. Pisz, pytaj, zawsze otwarty na komunikację) I nie martw się, wszystko jest uleczalne.

Alexander Wysłany 1: 44 pp - 31 lipca 2018 r

Dziękuję bardzo! Bardzo pouczające. Wszyscy ludzie doradzają tej stronie pomógł dowiedzieć się o problemie zapalenia wątroby. Wirusowe zapalenie wątroby jest straszne.

Nowe schematy leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, w zależności od genotypu

Wśród wszystkich chorób zapalnych wątroby wirusowe zapalenie wątroby typu C zajmuje szczególne miejsce. Choroba przebiega bezobjawowo, często zmienia się w postać przewlekłą o wysokim ryzyku wystąpienia marskości i onkologii. Na szczęście kilka lat temu pojawiły się nowe leki, które umożliwiają powrót do zdrowia 98 na 100. Schemat leczenia zapalenia wątroby typu C różni się w zależności od genotypu wirusa i stanu wątroby. Na tej podstawie opracowano nową wytyczną Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla wszystkich krajów, ponieważ problem ma znaczenie międzypaństwowe.

Historia odkrycia i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C

Genom wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) został zidentyfikowany 30 lat temu przez grupę amerykańskich naukowców. Ustalono, że patogen zawiera RNA (kwas rybonukleinowy). Przypadek wirusowego zapalenia wątroby typu C był pierwszym przypadkiem odkrycia czynnika sprawczego na podstawie rozszyfrowania sekwencji nukleotydów.

Funkcje wirusów

Nowo odkryty wirus oznaczono jako C, przypisano go do rodziny flawiwirusów i wyizolowano w osobnym rodzaju HCV. Wcześniej wirus zapalenia wątroby, nie mający markerów we krwi, charakterystyczny dla A i B znanego wówczas, był po prostu nazywany "ani A ani B".

Wirus charakteryzuje się zdolnością do zmiany sekwencji nukleotydów w strukturze genomu, tworząc nowe szczepy. Dzisiaj nauka zna 7 odmian i wiele podtypów HCV. W Rosji najczęstsze są genotypy 1, 3, 2. Ich definicja jest ważna dla wyboru taktyki leczenia pacjenta.

Zmienność wirusa prowadzi do transformacji struktury antygenów. Utrudnia to wytwarzanie przeciwciał. Dlatego nie opracowano jeszcze szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C.

Historia leczenia

Standardy leczenia zapalenia wątroby typu C zostały opracowane wkrótce po wykryciu wirusa i zostały wypróbowane w praktyce na początku lat 90. ubiegłego wieku.

Od tego czasu ukończono 3 etapy leczenia wirusowego zapalenia wątroby:

 1. Wszystko zaczęło się od użycia prostego interferonu alfa. Może aktywować enzymy hepatocytów (głównie kinazę białkową), które hamują syntezę niektórych białek wirusowych. W rezultacie komórki opierają się wirusowi przez 1-2 dni.
 2. Pod koniec lat 90. zaczęli stosować kombinację interferonu z rybawiryną, która ma bardziej ukierunkowany efekt i zostaje włączona do łańcucha RNA. Tam, substancje czynne Ribavirin przełamują związek między linkami. W rezultacie wirus nie może się dalej rozmnażać.
 3. Na początku XXI wieku wypuszczono pegylowany interferon. Ze względu na ulepszoną formułę ma przedłużony efekt i jest przechowywany w organizmie nie 1, ale 7 dni. Pozwoliło to zmniejszyć częstość iniekcji i osiągnąć stabilne stężenie leku we krwi.

Połączenie nowego interferonu z rybawiryną przez wiele lat było złotym standardem w leczeniu zapalenia wątroby.

Jednak terapia miała również wady:

 • skojarzenie z ciężkimi działaniami niepożądanymi (gorączka, wymioty, ból stawów, depresja, niewydolność serca);
 • niewystarczająca wysoka wydajność (około 40% wyleczonych pacjentów);
 • długi czas trwania kursu (co najmniej jeden rok).

Zdarzyło się, że pacjenci byli zmuszani do przerwania i zakończenia leczenia bez podtrzymywania działań niepożądanych.

Przełom w nauce

Leczenie przeciwwirusowe interferonem i rybawiryną miało silny układowy wpływ na organizm. Istnieje zapotrzebowanie na zasadniczo różne leki, które mają bezpośredni wpływ na wirusa. W 2011 roku pojawiły się pierwsze takie leki - Boceprewir i Telaprewir, które blokują proteazę wirusa. Dzięki nowym lekom udało się uzyskać skuteczność terapii interferonem z genotypem 1. Jednakże utrzymywały się niepożądane efekty uboczne.

Po 2 latach stworzono leki, które hamują jednocześnie kilka wirusowych enzymów.

 • przejście od podawania dożylnego i podskórnego leków w celu zażywania tabletek;
 • brak efektów ubocznych;
 • wysoka efektywność - prawie 100 procent wyzdrowienia z wszystkimi genotypami, na różnych stadiach choroby;
 • terapia krótkoterminowa (3-6 miesięcy).

Dla wygody pojawiły się nowe kombinacje postaci dawkowania. Teraz całe leczenie jest w tym samym pakiecie z tabletkami.

Ogólny schemat leczenia

WHO i EASL (Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Wątrobą) ogłosiły, że wirusowe zapalenie wątroby typu C jest obecnie uważane za chorobę uleczalną. Dlatego pacjentowi przydzielono krótki cykl terapii. Opiera się na lekach przeciwwirusowych. Pozostałe metody leczenia nie dowiodły swojej skuteczności i można je stosować wyłącznie jako metody pomocnicze.

Leczenie antywirusowe musi być przepisane przez lekarza w następujących sytuacjach:

 1. W ostrej postaci zapalenia wątroby (jeśli zdiagnozowano).
 2. Ludzie z aktywnym procesem zapalnym.
 3. Pacjenci z objawami oczywistej progresji zwłóknienia wątroby.
 4. Pacjenci z objawami pozawątrobowymi.

Mówimy o wszystkich ludziach, którzy znaleźli we krwi nie tylko przeciwciała przeciwko HCV, ale także samego wirusa, a dokładniej, jego RNA metodą PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy).

W przypadku negatywnego testu na obecność wirusowego RNA i przeciwciał pozytywnych leczenie nie jest wskazane. Wyniki testu wskazują na już przeniesione zapalenie wątroby lub okres inkubacji choroby.

Pacjenci z minimalnym stopniem zwłóknienia lub bez terapii mogą być opóźnieni przez sześć miesięcy, pod warunkiem regularnego monitorowania wątroby pacjenta.

Przy przepisywaniu leczenia uwzględnia się przeciwwskazania, na przykład:

 • choroby psychiczne, takie jak depresja, epilepsja;
 • ciąża i laktacja;
 • ciężkie współistniejące choroby - niewydolność sercowo-naczyniowa, nerek, niewydolność wątroby, ciężkie nadciśnienie, niewyrównana cukrzyca, POChP (przewlekła niedrożność płuc).

Zgodnie z zaleceniami WHO, wszyscy pacjenci gotowi na leczenie powinni otrzymywać leczenie przeciwwirusowe na zapalenie wątroby typu C, o ile nie mają przeciwwskazań.

Terapia ostrych i przewlekłych stanów zapalnych

Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie zawsze musi być leczone, ponieważ czasami infekcja zatrzymuje się sama z powodu silnej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Dzieje się tak u około 25% pacjentów z ostrym zapaleniem wątroby. Pozostałe 70-80% rozwija przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić do marskości lub pierwotnego raka wątrobowokomórkowego (rak).

Leczenie ostrej infekcji

Środki przeciwwirusowe są przepisywane tylko wtedy, gdy patogen znajduje się we krwi. Co więcej, monoterapia interferonem jest bardzo skuteczna w leczeniu ostrego zapalenia wątroby. Czasami jednak leczenie jest opóźnione o 3 miesiące. Dotyczy to młodych ludzi. Lekarze dają młodemu organizmowi szansę na samodzielne pokonanie patogenu. Jeśli po 3 miesiącach wirus nadal będzie wykryty, przejdź do leczenia.

Zgodnie z planem WHO, lekarz prowadzący nie dodaje rybawiryny do leczenia ostrego zapalenia wątroby przy pomocy nowoczesnej terapii. Udowodniono, że jego połączenie z interferonem nie prowadzi do zwiększenia skuteczności walki z wirusem.

Połączenie sofosbuwiru i daklaviera przez 8 tygodni jest odpowiednie dla wszystkich znanych genotypów HCV. W przypadku pacjentów z zakażeniem HIV przebieg można przedłużyć do 3 miesięcy. Wynik jest zwykle oceniany po 3-6 miesiącach od zakończenia leczenia. W przypadku braku efektu terapeutycznego pacjent jest ponownie przepisywany w leczeniu, ale już w ramach schematów przewlekłego zapalenia wątroby.

Chroniczna terapia zakaźna

Stopień uszkodzenia wątroby i genotypu HCV wpływa na wybór schematu i czas trwania kursu. W ciągu ostatnich dwudziestu lat stosowanie pegylowanych form interferonu i rybawiryny uznano za standard leczenia.

Od początku 2011 r. Do schematu włączono blokery proteazy pierwszej generacji:

Dzięki nowym lekom można było zwiększyć przeżycie pacjentów z genotypem 1 HCV.

Ostatnie 3 lata w Rosji zaczęły stosować jeszcze skuteczniejszy lek, który ma bezpośredni efekt antywirusowy. To jest Simeprevir (Sovriad). Został zawarty w potrójnym wzorze o genotypie 1.

Potem pojawiły się najnowsze środki zwalczania wirusowego zapalenia wątroby typu C:

Wszystkie są podawane doustnie. Dzisiaj dla każdego genotypu i podtypu HCV można wybrać różne schematy leczenia, w tym te bez interferonu. Trudności pojawiają się tylko z powodu wysokich kosztów nowych tytułów.

Dawne schematy leczenia interferonami, pomimo ich niskiej skuteczności i działań niepożądanych, nadal mają znaczenie w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C ze względu na ich opłacalność i dostępność.

Leczenie różnych genotypów wirusa

Genotypowanie wirusa jest przeprowadzane u wszystkich pacjentów przed leczeniem w celu optymalnej selekcji leków i ich dawkowania. W Rosji krążą głównie 1, 2 i 3 podgatunki patogenu. Najprostszym sposobem na wyleczenie jest 2, po 3, najgorszy ze wszystkich jest 1 HCV, a połowa pacjentów jest nimi zarażona.

Zgodnie z zaleceniami WHO istnieje kilka schematów leczenia pierwszego zapalenia wątroby typu C, w którym jeden lek stosuje się w połączeniu z innym:

 1. Sofosbuvir i Daclatasvir. Mianowany na 3 miesiące i pacjenci z marskością lub po nieudanej próbie na ostatnie leczenie przez sześć miesięcy.
 2. Sofosbuvir i Ledipasvir (nazwa handlowa Harvoni). Zastosuj 3 miesiące. Jeśli pacjent ma marskość, to 6 miesięcy.
 3. Sofosbuvir i Velpatasvir (nazwa handlowa Eclusse). Mianowany na 3 miesiące. W przypadku marskości i wcześniejszej terapii interferonem kurs jest przedłużany do sześciu miesięcy.
 4. Sofosbuwir, daklataswir i rybawiryna. Są używane przez 3 miesiące. Pacjent z marskością powinien wypijać pół roku.

Przy genotypie 2 kombinacja Sofosbuvir i Daclatasvir jest uważana za najbardziej skuteczną. W przypadku podgatunku 3 do tych leków dodaje się rybawirynę, a pacjent jest leczony przez sześć miesięcy.

Bez koordynacji z lekarzem nie można łączyć odbioru różnych środków w celu uniknięcia neutralizacji ich działań lub uzyskania niechcianych reakcji.

Leczenie w obecności współistniejących chorób

Czas trwania i skuteczność leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C zależy od obecności powikłań i współistniejących chorób.

Należą do nich:

 • marskość;
 • funkcjonalna niewydolność wątroby;
 • powikłania serca, nerek, tarczycy i gruczołów trzustkowych.

Jeśli podczas zakażenia HCV wystąpiła współistniejąca choroba, konieczne jest najpierw wyleczenie zapalenia wątroby. Wtedy choroba, która rozwinęła się z powodu uszkodzenia wątroby, może niezależnie przejść, ponieważ przyczyna, która spowodowała to jest wyeliminowana.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest trudniejsze do pozbycia się, jeśli na ciało pacjenta wpływa inna poważna infekcja, taka jak ludzki wirus niedoboru odporności. HCV jest szeroko rozpowszechniona wśród osób zakażonych wirusem HIV. Dwa patogeny mają wspólne drogi zakażenia.

Leczenie pacjentów z dwoma zakażeniami jest trudne:

 • ze względu na wysokie koszty;
 • ponieważ leki antywirusowe nie zawsze są kompatybilne.

Lekarze muszą wybierać niestandardowe schematy leczenia różnych genotypów HCV u osób zakażonych wirusem HIV.

Inną częstą kombinacją jest jednoczesna obecność w organizmie wirusowego zapalenia wątroby typu C i B.

Niekorzystna kombinacja dwóch wirusów znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia marskości i złośliwego raka, co znacząco obniża jakość życia i rokowanie jego trwania.

Stare i nowe leki

Najczęstszym starym schematem leczenia zapalenia wątroby typu C jest stosowanie interferonu alfa i rybawiryny.

Produkty oparte na interferonie mają:

 • efekt antywirusowy;
 • aktywność przeciwnowotworowa;
 • właściwości immunomodulujące.

Charakterystyki odnoszą się do Intron-A, Viferon, Roferon, Reoferon.

Optymalne jest stosowanie nie konwencjonalnych, ale pegelirovannyh leków o przedłużonym działaniu. Algeron i Pegasys są zazwyczaj przepisywane. Jednak ich leczenie ma wiele przeciwwskazań i skutków ubocznych.

Kilka lat temu w praktyce wprowadzono potrójną terapię, która dodatkowo obejmowała Telaprewir lub Boceprewir. Są to inhibitory proteazy pierwszej generacji, które zwiększają skuteczność leczenia. Jednak efekty uboczne pozostały.

Dzisiaj wirusowe zapalenie wątroby typu C z sukcesem leczy się nowościami:

 1. Sofosbuvir.
 2. Ledipaswir.
 3. Daclatasvir.
 4. Velpatasvir.

Rozwinęli się i zaczęli produkować w Stanach Zjednoczonych. Koszt leczenia był jednak bardzo wysoki. Niedawno pojawiła się alternatywa - leczenie generycznych zapalenia wątroby. Są produkowane w Indiach i Egipcie. Składniki aktywne w produktach są takie same jak w produktach amerykańskich. Leki są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości.

WHO zaktualizował przewodnik leczenia zapalenia wątroby typu C

W 2016 r. Przyjęto globalną strategię WHO dotyczącą zwalczania zakaźnego zapalenia wątroby. Plan ma na celu dotarcie do co najmniej 80% pacjentów we wszystkich krajach świata z terapią antywirusową do 2030 roku. W związku z tym opracowano optymalne schematy dla ostrych i przewlekłych wariantów stanu zapalnego, biorąc pod uwagę nowoczesne osiągnięcia nauki.

 1. Zamiast pegylowanych formuł interferonu i rybawiryny należy włączyć do schematów preparatów o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (inhibitory proteazy nowej generacji).
 2. Boseprewir i Telaprewir nie są już zalecane do stosowania w reżimach terapeutycznych.

Strategia zaproponowała również opcje leczenia pacjentom z różnymi genotypami HCV, w tym tych wcześniej leczonych interferonami, a także z towarzyszącym zakażeniem HIV, zi bez marskości.

Koszt leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C

W Stanach Zjednoczonych koszt terapii oryginalnymi lekami najnowszej generacji wynosi 100 tysięcy dolarów. W krajach europejskich leczenie za pomocą tych samych środków szacuje się na 90 tysięcy euro. W Rosji Sofosbuvir został zarejestrowany w 2016 roku i początkowo kosztował około 10 tysięcy dolarów za kurs.

Zredukuj koszty leczenia dozwolone leki ogólne. Terapia za pomocą produktów indyjskich kosztuje około 1000 USD. W przypadku nieoryginalnych Sofosbuvir koszt opakowania (28 tabletek) wynosi średnio 12-14 tysięcy rubli.

 • na 3-miesięczny kurs potrzebujesz 3 paczek, to jest, koszty wynoszą 36-42 tysięcy rubli;
 • przez 6 miesięcy leczenia zakupiono 6 paczek o łącznym koszcie 72-84 tysięcy rubli.

Aby terapia była mniej kosztowna i bardziej dostępna dla większości osób zakażonych wirusem HCV na całym świecie, trwają negocjacje z producentami leków. Współpraca rozwija się w ramach globalnej strategii WHO.


Poprzedni Artykuł

Nalej nalewki

Więcej Artykułów O Wątrobę

Wirusowe zapalenie wątroby

Jak przywrócić wątrobę po chemioterapii?

Niestety, chemioterapia ma szkodliwy wpływ nie tylko na komórki nowotworowe, ale także na zdrowe tkanki. Pod tym względem cierpi ochrona immunologiczna, a żużel akumuluje się, powodując wzrost zatrucia.
Wirusowe zapalenie wątroby

Wymiary pęcherzyka żółciowego u dorosłych i dzieci, normy

Woreczek żółciowy jest integralną częścią wątroby, która bierze udział w wielu ważnych procesach życiowych. W przypadku stanu zapalnego i choroby pacjent ma ból w prawym podżebrzu i nudności, wymioty.