Toksyczna marskość wątroby, ilu żyć

Jednym z etiologicznych czynników rozwoju marskości wątroby jest działanie różnych substancji toksycznych.

Substancje te można podzielić na kilka grup:

 • Przemysłowe substancje toksyczne stosowane w produkcji substancji leczniczych, przemysłu chemicznego itp. (chloroform, benzen)
 • Trucizny grzybów (phalloidin, amanitin, phloloin - trucizny muchomorów niektórych innych grzybów, aflatoksyny - trucizny grzybów aspergillus)
 • Sole metali ciężkich (rtęć, ołów, kadm)
 • Substancje lecznicze (izoniazyd, metyldof, cytostatyki, steroidy, androgeny)

Objawy toksycznej marskości wątroby

Objawy i oznaki marskości pod wpływem substancji toksycznych ogólnie są podobne do innych rodzajów tej patologii wątroby. Tak więc, podczas badania, badania i wśród skarg chorego ujawnia się następujące objawy:

 • Ból w prawym podżebrzu
 • Żółtaczka - zażółcenie skóry, błon śluzowych i twardówki
 • Pajączki żylne, punkcja wysypki, zaczerwienienie dłoni i podeszew
 • Powiększona wątroba i śledziona
 • Duży brzuch
 • Tępość dźwięków perkusyjnych w jamie brzusznej
 • Region wątrobowy bolesny, zagęszczony, grudkowaty
 • Krwawienie z przełyku, żołądka, jelit, jamy ustnej, nosa, macicy itp.
 • Gorączka
 • Utrata masy ciała, słaby apetyt
 • Osłabienie, obniżona wydajność
 • Naruszenie świadomości, zachowanie
 • Zmniejszyło napięcie mięśni

W badaniach laboratoryjnych zwraca się uwagę na zmniejszenie stężenia hemoglobiny, pojawienie się urobiliny w moczu, zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych (AST, AlT, gamma-GGT, fosfataza alkaliczna, nukleotydaza, fruktoza-1-fosfataldolaza itd.), Ogólne, bezpośrednie i pośrednie bilirubina, globuliny, haptoglobina, czas protrombinowy, zmniejszenie całkowitego białka, albuminy, cholesterolu, mocznika, protrombiny.

Na USG, wzrost wątroby, naruszenie jej struktury, pojawienie się węzłów o różnych rozmiarach jest określane w zależności od rodzaju marskości (małe, duże węzły lub mieszane).

Podczas laparoskopii widoczne są te same zmiany. Biopsja wątroby ujawnia wszystkie oznaki marskości: węzły w tkance wątroby, proliferacja tkanki włóknistej, zmienione naczynia, martwica.

Jako dodatkowe badanie wykonuje się przełykowo-gastroskopię: widoczne są żylaki przełyku i żołądka. Ponadto, w niektórych przypadkach hemoroidy są diagnozowane jako oznaka żylaków.

Objawy tego procesu zależą od stopnia wyrównania: gdy stan wątroby ulega pogorszeniu, stopniowo się zwiększa, pojawiają się nowe objawy, pogarsza się biochemia krwi i wskaźniki ultrasonograficzne, pojawiają się powikłania.

Narażenie na toksyny przemysłowe

Marskość wątroby wraz z ciągłym działaniem toksyn w produkcji rozwija się stopniowo, przez wiele lat. Uszkodzenie komórek wątroby nie osiąga natychmiast maksymalnych wartości.

Objawy rozwijają się etapami. Pomoże w diagnozowaniu etiologii marskości wątroby, wskazaniu długotrwałej pracy w produkcji chemicznej itp.

W przemyśle wymagany jest sprzęt ochrony osobistej, przeprowadzane są briefingi dotyczące bezpieczeństwa w celu zmniejszenia narażenia na szkodliwe substancje. Ponadto, pracując w niektórych branżach, wiek emerytalny jest ograniczony.

Narażenie na trucizny grzybowe

Osobliwością trucizn grzybowych jest to, że proces zachodzi niezwykle szybko i gwałtownie. Najbardziej niebezpiecznym grzybem pod tym względem jest perkoz blady. Musisz wiedzieć, jak wygląda ten grzyb i go unikać.

W jasnym muchomorze znajduje się duża ilość toksycznych substancji: falloidyna, amanityna itp. Amanityny są niezwykle niebezpiecznymi substancjami.

Zatrucie występuje szybko, często śmierć następuje po 10 dniach od zespołu objawów: niewydolności nerek, wątroby, płuc, encefalopatii wątrobowej. Amanityny wiążą się z komórkami RNA i blokują syntezę białek, co powoduje cytolizę (to jest śmierć komórki).

Dotyczy to między innymi komórek wątroby, hepatocytów. Dzieje się tak, ponieważ amanityna powoduje masową martwicę hepatocytów i rozwój marskości. Uszkodzenie wątroby następuje po 4-5 dniach zatrucia.

Niebezpieczne jest również to, że rozpoznanie bladego zatrucia muchomorem stwarza trudności: na początku nie ma konkretnych objawów. Do czasu ich pojawienia się leczenie nie może już pomóc.

Znacznikiem zatrucia jest wykrycie amanityny w moczu. Ci, którzy przeżyją po zatruciu amanityną często potrzebują przeszczepu wątroby i nerki.

Aflatoksyny są truciznami grzybów Aspergillus, które żyją w ziarnach (kukurydza, ryż, pszenica), orzeszkach ziemnych, herbacie, ziołach itp. Kiedy duża ilość trucizny dostanie się do organizmu, śmierć następuje w ciągu 2 dni z powodu poważnego upośledzenia czynności wątroby.

Przy długotrwałej ekspozycji na małe dawki rozwija się marskość. Aflatoksyny są najsilniejszymi truciznami o działaniu uszkadzającym wątrobę.

Działanie soli metali ciężkich

Metale ciężkie gromadzą się dobrze w środowisku: w oceanie, atmosferze i ściekach. Dostają się tam w wyniku produkcji przemysłowej.

Długotrwałe i chroniczne narażenie na rtęć, ołów, kadm powoduje stopniową śmierć hepatocytów i rozwój marskości.

Lecznicza marskość wątroby

Wiele leków z ich długotrwałym stosowaniem powoduje marskość wątroby. Dlatego przy przepisywaniu takich leków lekarz kontroluje parametry biochemiczne chorego.

Takie leki, jak hormony androgeniczne, anabolicy sterydowe powodują wtórną marskość żółciową. Izoniazyd (lek stosowany w leczeniu gruźlicy), metyldopha, cytostatyki (metotreksat) powodują martwicę (śmierć hepatocytów) z długotrwałym stosowaniem, a później marskość.

Cel powyższych leków występuje w poważnych chorobach, w których nie da się obejść bez tego leczenia.

Toksyczna marskość: dlaczego występuje i jak leczyć

Toksyczna marskość to rozległe uszkodzenie narządu, które rozwija się na tle systematycznej ekspozycji na czynniki negatywne. Należą do nich toksyny, narkotyki, trucizny przemysłowe i produkty alkoholowe. Ciągły wpływ szkodliwych czynników prowadzi do zniszczenia komórek ciała i zastąpienia ich bliznami. Wątroba traci swój cel funkcjonalny, który wpływa na ogólne samopoczucie człowieka.

Prowokacyjne czynniki rozwoju

Marskość typu toksycznego jest uwzględniona w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Patologicznemu procesowi przypisywany jest unikalny kod dla ICD 10 - K71. Jest to uogólniona grupa, która obejmuje choroby wątroby, które występują pod wpływem czynników prowokujących i rozwijają się wraz z późniejszą wymianą zdrowych komórek. Kategoria ta obejmuje uszkodzenie narządu z martwicą (kod K71.1), zwłóknienie (kod K71.7) i postać nieokreśloną (K 71,9).

Etiologia marskości wątroby typu toksycznego wynika z systematycznego wpływu substancji niebezpiecznych na organizm. Warto zauważyć, że w większości przypadków dana osoba nie wie o ich negatywnym wpływie. Jest to idealny warunek szybkiego rozwoju choroby.

Następujące przyczyny mogą wywołać toksyczną marskość wątroby:

 • nadmierne spożycie napojów alkoholowych. Pod wpływem alkoholu następuje rozwój trucizn, które niszczą komórki i tkanki narządu;
 • trujące grzyby, aspergillus i muchomor. Przypadkowe spożycie niebezpiecznych gatunków roślin prowadzi do gromadzenia się toksyn w wątrobie, która stopniowo zatruwa organizm ludzki. Ten stan wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. W przeciwnym razie istnieje wysokie ryzyko śmierci;
 • rtęć, ołów i kadm. Wnikają one do organizmu po przypadkowym spożyciu lub w wyniku niebezpiecznej produkcji. Kumulują się stopniowo, niszczą narząd i zwiększają prawdopodobieństwo śmierci.
 • substancje hepatoksyczne. Wnikają w ciało podczas produkcji leków i w przemyśle chemicznym. Wysokie ryzyko zatrucia utrzymuje się wśród osób pracujących w zakładach przemysłowych. Pojedynczej penetracji substancji hepatoksycznych do organizmu towarzyszy rozwój zapalenia wątroby. Systematyczne narażenie prowadzi do marskości, z kolejną śmiercią;
 • narkotyki. Konsumpcja leków przez długi czas prowadzi do zmiany w budowie wątroby. Niebezpieczne leki to Citramon, Biseptol, Amantadine i Paracetamol. Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza w ograniczonych ilościach;
 • preparaty typu fito. Leki oparte na naturalnych składnikach mogą mieć szkodliwy wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Ostrożnie należy przyjmować leki na bazie waleriany, ostróżki, chińskich ziół i siana;
 • sole metali ciężkich;
 • glikole (oleje);
 • czynniki egzogenne (zaburzenia immunologiczne organizmu, indywidualna nietolerancja leków i innych prowokujących substancji).

Toksyczna marskość wątroby jest stanem zagrażającym życiu. Bez zapewnienia opieki medycznej, osoba nadal ma wysokie prawdopodobieństwo śmierci. W większości przypadków niemożliwe jest wyeliminowanie skutków szkodliwych skutków czynników prowokujących.

Objawy kliniczne choroby

We wczesnych stadiach rozwoju, toksyczna marskość wątroby jest bezobjawowa. Pacjent nie wie o obecności i progresji poważnego procesu patologicznego w ciele. W większości przypadków choroba nie jest wykrywana we wczesnym stadium. Można go losowo zidentyfikować podczas rutynowego badania ultrasonograficznego narządów jamy brzusznej.

Wraz z postępem patologicznym pojawiają się pierwsze objawy:

 • zmęczenie;
 • niska wydajność pracy;
 • ogólne osłabienie;
 • ciągła senność;
 • dyskomfort w jamie brzusznej;
 • utrata apetytu;
 • ostra utrata masy ciała.

Są to ogólne znaki, które pasują do wielu innych procesów patologicznych. Specyficzne objawy dysfunkcji wątroby obejmują:

 • pojawienie się siniaków na skórze;
 • tworzenie sieci naczyniowej, głównie w miejscu lokalizacji narządu;
 • zmienić naturalny kolor dłoni na żółty;
 • swędzenie skóry.

Marskość typu toksycznego może się szybko rozwijać. Dzięki temu procesowi wzrasta ciśnienie w jamie brzusznej. Krew nie jest w stanie normalnie krążyć, co negatywnie wpływa na pracę narządów wewnętrznych (żołądka, odbytnicy i przełyku). Z biegiem czasu pojawiają się obrzęki kończyn dolnych i nagromadzenie płynu w otrzewnej.

Oznaki zepsucia

Na szybki postęp niewydolności wątroby wskazuje zwiększone krwawienie, wysoka temperatura ciała i intensywny ból w lokalizacji narządu. Negatywny wpływ szkodliwych czynników prowadzi do zastąpienia zdrowych komórek przez tkankę łączną. Na ostatnim etapie rozwoju marskość obejmuje narząd, z całkowitym zakłóceniem jego funkcji.

Pacjent jest stały:

 • niewydolność wątroby;
 • wodobrzusze (nagromadzenie płynu w jamie brzusznej);
 • zwiększone ciśnienie w naczyniach;
 • encefalopatia (uszkodzenie mózgu);
 • stan śpiączki.

Na ostatnim etapie rozwoju osoba nie jest w stanie ocenić sytuacji. Jego stan jest krytyczny. Pacjent cierpi z powodu naruszenia świadomości, jest ścigany halucynacjami, wybuchy gniewu nie są wykluczone.

Możliwe powikłania

Patogeneza lub mechanizm zarodkowania powikłań wynika z szybkiego postępu procesu patologicznego. Na tle ciągłej zmiany struktury narządu, ustala się następujące stany:

 • wodobrzusze (obrzęk brzucha spowodowany nagromadzeniem w nim nadmiernego płynu);
 • nadmierne krwawienie (występuje w przełyku lub odbytnicy);
 • encefalopatia typu toksycznego (zakłócenie czynności mózgu połączone ze śpiączką i śmiercią).

Środki terapeutyczne i zapobieganie

Marskość wątroby pochodzenia toksycznego wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Wszystko, co mogą zrobić specjaliści, to złagodzić stan pacjenta i przedłużyć jego życie. Nie istnieje skuteczna terapia mająca na celu wyeliminowanie patologii w późniejszych stadiach jej rozwoju.

Wszystkie środki terapeutyczne mają na celu wyeliminowanie powstałych powikłań. Prawidłowe odżywianie i terapia lekami mogą spowolnić proces powstawania blizn narządów. Główne środki terapeutyczne obejmują:

 • dieta. Jest on koordynowany indywidualnie z lekarzem prowadzącym;
 • terapia lekowa. Opiera się ona na gepatoprotektorov recepcji (Allohol, Karsil, Essentiale) enteroseptikov (Enterol, Intetriks), hormon (prednizolon) i leków przeciwwirusowych (Phosphogliv). Dodatkowo stosuje się kompleks leków mających na celu przywrócenie mikroflory jelitowej;
 • wypompowanie płynu z jamy brzusznej (w przypadku puchliny brzusznej);
 • leczenie na poziomie komórkowym;
 • przeszczepianie narządów (jeśli to działanie jest możliwe i właściwe).

Przeszczepianie narządów jest wskazane w leczeniu toksycznej marskości na etapie termicznym (końcowy etap progresji, którego wyeliminowanie jest niemożliwe z powodu ekspozycji medycznej). Według statystyk, po "wymianie" wątroby większość pacjentów powraca do normalnego trybu życia i nadal spożywa napoje alkoholowe. W 80% przypadków jest to śmiertelne.

Aby zapobiec rozwojowi toksycznych form marskości, wskazane jest, aby przestrzegać zasad zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, a nie nadużyć szkodliwej żywności (smażone, tłuste, słone, ostre, palone) i natychmiast skorygować ewentualne odchylenia od funkcjonowania wątroby.

Toksyczna marskość: przyczyny

Toksyczna marskość jest chorobą nieuleczalną, której wystąpienie jest wywoływane przez drażniące substancje hepatotoksyczne, które niekorzystnie wpływają na wątrobę i całe ciało. Toksyczna marskość jest jedną z wielu postaci marskości, a pod względem objawów, patogenezy, diagnozy i leczenia nie różni się od innych gatunków.

Powody

 1. Używanie alkoholu. Nawet najmniejszy jej udział w napoju przy regularnym stosowaniu może powodować choroby.
 2. Trucizna grzybów to trucizna muchomora, grzyba aspergillus.
 3. Hepatotoksyczne substancje wchodzące do organizmu podczas produkcji leków, przemysłu chemicznego itp. Pracownicy zakładów przemysłowych są często podatni na zatrucie. Jedna trucizna w organizmie może wywołać zapalenie wątroby, które później prowadzi do marskości.
 4. Rtęć, ołów, kadm.
 5. Grupa leków, które są stosowane w zbyt dużych ilościach lub małych dawkach, ale systematycznie. Leki te obejmują amantadynę, Biseptol, tsitramon, paracetamol, ftivazin, jak również antybiotyki i specjalnych leków przepisywanych w leczeniu gruźlicy, zapalenia, astma, choroby Parkinsona i innych. Przed przepisaniem takich leków lekarz jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wątroby pacjenta.
 6. Fitopreparaty mogą również prowadzić do marskości wątroby o toksycznej etiologii. Takie leki to Dubrownik, korzeń kozłka, chaparral, jemioła, zhivokost, herbata ziołowa (alkaliczna pirolizydyna), chińskie zioła i siano.

Samoleczenie metodami ludowymi i nieterminowe odwoływanie się do specjalisty w każdej chorobie jest niebezpieczne dla twojego zdrowia!

Objawy

Obraz kliniczny na początkowych etapach może być całkowicie nieobecny, co w dużej mierze stwarza trudności w diagnozowaniu i decydowaniu o prawidłowej diagnozie. Objawy mogą praktycznie nie pojawić się nawet przed ostatnim stadium choroby. Okres "ciszy" może trwać wystarczająco długo, a następnie nagle objawia się szereg nieprzyjemnych i niebezpiecznych objawów.

Toksyczna marskość wątroby w porównaniu z innymi gatunkami rozwija się szybciej i przejawia się:

 • zmęczenie, senność, całkowita lub częściowa utrata apetytu, utrata masy ciała, zmniejszenie napięcia mięśniowego;
 • pogorszenie stanu skóry, swędzenie, sieć naczyń krwionośnych, żółta skóra i zażółcenie twardówki;
 • powiększona wątroba i śledziona;
 • obniżenie poziomu hemoglobiny;
 • żółtaczka;
 • gorączka, hipotermia;
 • zaburzona świadomość;
 • ból w prawym podżebrzu, brak bólu wskazuje na postęp patologii;
 • wodobrzusze, zapalenie otrzewnej, krwawienie wewnętrzne, wymioty krwi i mocz, krwawienie z kałem, krwawienie z nosa i narządów płciowych.

Objawy te pojawiają się na ostatnim etapie i są przyczyną natychmiastowej hospitalizacji.

Etapy

Istnieją trzy etapy choroby:

 1. Kompensacja. Pierwszy etap choroby. Pojawia się proces zapalny, tkanki są uszkodzone, funkcjonowanie narządu jest spowolnione ze względu na początek bliznowacenia. Wątroba jest powiększona.
 2. Subskensacja. Pojawiają się drobne objawy. Tkanka łączna rośnie.
 3. Dekompensacja. Stan najbardziej zagrażający życiu. Blizna tkwi zajmuje duży obszar wątroby. Pacjent jest zagrożony pojawieniem się niewydolności wątroby i śpiączki.

Komplikacje

 1. Wodobrzusze Nagromadzenie płynu w jamie brzusznej. W tym przypadku brzuch pacjenta jest silnie spuchnięty.
 2. Krwawienie Przy pierwszym pojawieniu się krwawienia z przełyku i odbytnicy odsetek przeżycia gwałtownie się zmniejsza. Konieczna jest szybka transfuzja krwi.
 3. Toksyczna encefalopatia. Toksyny dostają się do mózgu, zaburzając jego funkcjonowanie. Objawia się przez halucynacje, splątanie, śpiączkę wątrobową, co często prowadzi do śmierci.

Diagnostyka

Skuteczne leczenie toksycznej marskości wątroby zależy od dokładności i terminowości diagnozy:

 • historia medyczna.
 • badanie pacjenta.
 • wyznaczenie odpowiednich badań laboratoryjnych.
 • USG (tomografia komputerowa, skanowanie metodą radionuklidów, angiografia) narządów otrzewnowych.

Leczenie

Obecnie marskość wątroby nie jest podatna na leczenie.

Głównym sposobem leczenia jest wyeliminowanie powikłań, które się pojawiły, poprawienie odżywiania i spowolnienie procesu powstawania blizn na zajętym narządzie.

Traktuj środki medyczne:

 1. Dieta uzgodniona z lekarzem.
 2. Zastosowanie hepatoprotektorów, enterosetyków, leków przeciwwirusowych, hormonalnych, środków normalizujących florę jelitową i amoniak.
 3. Płyn do pompowania.
 4. Paracenteza.
 5. Leczenie komórkowe.
 6. Przeszczepianie narządów.

Dalsze stosowanie (nawet w małych dawkach) alkoholu, niektórych leków lub innych leków jest surowo zabronione.

Zapobieganie

 1. Zachowanie zdrowego stylu życia.
 2. Zdrowa żywność.
 3. Ograniczanie spożycia alkoholu, soli, tłuszczu.
 4. Zapobieganie (terminowe leczenie) zapalenia wątroby.
 5. Ograniczenie przyjmowania leków, ziołowych środków zaradczych.
 6. Środki bezpieczeństwa podczas pracy z substancjami hepatotoksycznymi.

Prognoza

 1. Dzięki wczesnemu wykrywaniu i leczeniu rokowanie jest całkiem korzystne.
 2. Wraz z rozwojem wodobrzusza, wskaźnik przeżycia zmniejsza się do 3-5 lat.
 3. Krwawienie w pierwszym epizodzie jest śmiertelne w 30-50 procentach przypadków.
 4. Śpiączka jest śmiertelna w 80-100 procentach przypadków.

Autorka: Anna Oleinik

Objawy ciężkiej patologii, stan zaawansowania. Zalecane środki terapeutyczne.

Na jakich etapach rozwija się choroba?

Etiologia i patogeneza choroby. Diagnostyka, środki terapeutyczne. Możliwe powikłania.

Przyczyny patologii. Główne objawy, rokowanie i wytyczne dotyczące leczenia.

Alkoholiczna (toksyczna) marskość

Czym jest alkoholowa marskość wątroby?

Alkoholowa marskość wątroby jest rozległym uszkodzeniem narządu, które rozwija się na tle długotrwałego przyjmowania napojów alkoholowych. Proces ten charakteryzuje się śmiercią komórek wątroby i zastąpieniem jej naturalnych tkanek włóknistymi włóknami z utworzeniem małych bliznowatych guzków. W rezultacie organizm przestaje funkcjonować normalnie i radzić sobie z zadaniami mu przypisanymi.

Jeśli chodzi o statystyki, choroba nie rozwija się u wszystkich osób pijących, ale tylko w 10-30%, chociaż jest to chroniczne zatrucie alkoholowe wątroby, które powoduje 50% całkowitej liczby marskości wątroby. Choroba objawia się zwykle 10 lub więcej lat po tym, jak osoba zaczęła nadużywać alkoholu.

Ile osób żyje z alkoholową marskością wątroby?

Trudno jest przewidzieć, jak długo dana osoba może żyć z taką chorobą, ponieważ zależy ona od stanu organizmu jako całości, od pracy układu odpornościowego, od obecności współistniejących chorób itp. Jednak rokowanie w przypadku alkoholowej marskości jest najkorzystniejsze.. Jest to szczególnie ważne, gdy choroba została wykryta na wczesnym etapie, osoba otrzymuje odpowiednie leczenie i przylega do zdrowego stylu życia. W takich okolicznościach rokowanie na przeżycie w okresie dłuższym niż pięć lat ulega znacznej poprawie, a około 60% pacjentów unika fatalnego wyniku. Jeśli pacjent nadal będzie nadużywać, wskaźnik przeżycia nie będzie dłuższy niż pięć lat. Tylko 40% ludzi nie umiera w ciągu pierwszych pięciu lat od rozpoznania, jeśli nie zastanawia się nad swoim stosunkiem do alkoholu.

Pozostałe hepatocyty są w stanie pełnić swoją funkcję pomimo zwiększonego obciążenia. Jednak leki i inne wsparcie (w postaci diety i zdrowego stylu życia) do komórek wątroby jest po prostu konieczne.

Objawy marskości alkoholowej

Podstępność choroby polega na tym, że objawy pozostają niezauważone przez pacjenta. Może upłynąć pięć lat lub dłużej, zanim pojawią się pierwsze objawy uszkodzenia narządu. Przez cały ten czas normalna tkanka wątroby zostanie zastąpiona przez tkankę łączną.

Wśród objawów choroby należą:

Zespół asteniczny, który wyraża się w zwiększonej słabości, ciężkiej senności, utracie apetytu, złym nastroju, niskiej wydajności;

Wyraźna utrata masy ciała;

Niskie ciśnienie skurczowe, które nie przekracza 100;

Tworzenie się pajączków na ciele i na twarzy;

Rumień skóry stóp i dłoni;

Dla mężczyzn, charakteryzujących się nabywaniem cech kobiecych. Znalazło to odzwierciedlenie w nagromadzeniu złogów tłuszczu w brzuchu i udach, a także w nienaturalnych odchudzających się ramionach i nogach. Obserwuje się wzrost gruczołów sutkowych (ginekomastia), łysienie łonowe, łysienie pod pachami, zmniejszenie czynności erekcyjnej, aż do impotencji i atrofii jąder;

Często widocznym objawem marskości jest zwiększenie gruczołów ślinowych, lekarze nazywają to "objawem chomika";

Zaczerwienienie skóry spowodowane rozszerzeniem naczyń włosowatych;

Pojawienie się siniaków bez zastosowania do uszkodzonego obszaru jest wyraźną siłą. Czasami tworzą się samodzielnie, bez wcześniejszego uszkodzenia skóry. Jest to spowodowane słabością małych naczyń krwionośnych;

Skrócenie ścięgien dłoni, co odbija się w ich krzywiznie i niezdolności do wykonywania funkcji zginania. Ta cecha nazywa się przykurczem Dupuytrena;

Skóra staje się żółta. Podobny kolor nabywa jamę ustną, twardówkę oczu;

Pojawienie się małych pasków na płytkach paznokci (leukonychia);

Zwiększaj opuszki palców i zaokrąglaj płytki paznokcia. Lekarze nazywają ten jasny znak "symptomem podudzia";

Różne zaburzenia układu trawiennego. W szczególności pacjenci cierpią na nudności i wymioty, wzdęcia, często doświadczają dudnienia w żołądku. Często pacjenci odrzucają pokarm z powodu zmniejszonego apetytu;

Zwiększone ciśnienie w żyle wrotnej może prowadzić do powstania puchliny brzusznej, splenomegalii (wzrost wielkości w śledzionie). Ponadto pacjenci skarżą się na żylaki w nogach. Ten sam proces dotyczy narządów wewnętrznych, żył w pępku, żył odbytniczych i żył przełyku;

Wszystkie mięśnie stopniowo tracą masę i atrofię;

Pacjent ma problemy z oddychaniem: cierpi na duszność i kaszel;

Często obserwuje się tachykardię i zmiany w układzie sercowo-naczyniowym;

Temperatura, z reguły, utrzymuje się pod znakiem zapytania;

Jeśli pacjent odrzuci alkohol w odpowiednim czasie, cały obraz kliniczny ulega pozytywnym zmianom.

Leczenie alkoholowej marskości wątroby

Warunkiem koniecznym do leczenia tej choroby jest całkowite odrzucenie użycia alkoholu. Jednak efekt terapeutyczny na tym się nie kończy. Pacjent musi koniecznie przestrzegać diety, najczęściej lekarze zalecają tablicę numer 5.

Leczenie zachowawcze ogranicza się do przyjmowania leków:

Pacjent powinien otrzymać hepatoprotektory, które wspierają jeszcze martwe komórki wątroby. Mogą to być hepatoprotektory syntetyczne i roślinne, a także niezbędne fosfolipidy. Do najpopularniejszych należą: Allohol, Phosphogliv, Kars, Essentiale i inne. Przeczytaj więcej o hepatoprotektorach stosowanych w marskości wątroby;

Preparaty ademetioniny, na przykład Heptral. Przyczynia się do ochrony hepatocytów przed zniszczeniem i stymuluje ich odzyskiwanie, poprawia przepływ żółci, wywołuje efekt przeciwdepresyjny;

Przyjmowanie kompleksów witaminowych z obowiązkową zawartością witamin C, E, A, D. Jest to niezbędny warunek utrzymania normalnej czynności życiowej, ponieważ wchłanianie wszystkich użytecznych substancji z pożywienia w przypadku marskości jest zaburzone;

Preparaty UDCA, na przykład Ursosan, Ursodez, Ursohol, które zapobiegają śmierci hepatocytów;

Glukokortykoidy, które zmniejszają stan zapalny, zapobiegają tworzeniu się tkanki bliznowatej, zapobiegają wytwarzaniu przez układ odpornościowy białek szkodliwych dla wątroby. Najbardziej wskazane jest stosowanie takich środków jak Urbazon, Prednisolon, Metipred;

Leki są inhibitorami enzymu wyższego od angiotensyny i inhibitorami tkankowych proteaz, których celem jest zapobieganie tworzeniu tkanki włóknistej.

Ponadto ważne jest zapobieganie i leczenie powikłań choroby. Do najczęstszych należą: nadciśnienie wrotne, wodobrzusze, splenomegalia, encefalopatia.

Ostateczna faza choroby jest przyczyną interwencji chirurgicznej. Jedyne, co może zrobić lekarz, to przeszczep wątroby. Jest to jednak złożona operacja wymagająca co najmniej półrocznego przygotowania. Jeśli po przeszczepie pacjent powróci do stosowania napojów alkoholowych, ostatecznie doprowadzi do śmierci. Według statystyk, aż 80% chorych zaczyna ponownie pić.

Aby zapobiec rozwojowi choroby, konieczne jest porzucenie spożywania alkoholu i przestrzeganie właściwej, zrównoważonej diety.

Czy można leczyć alkoholową marskość wątroby?

Pomimo rozwoju współczesnej medycyny, całkowite pozbycie się tej choroby dziś nie jest możliwe. Jedyną opcją dla całkowitego wyleczenia jest przeszczepienie zdrowego organu od dawcy. Ta procedura jest jednak bardzo droga i skomplikowana technicznie, dlatego po prostu nie jest dostępna dla większości populacji.

Niemniej jednak choroba rozpoznana na wczesnym etapie i właściwe leczenie pod kierunkiem hepatologa może zatrzymać destrukcyjny proces i spowolnić rozwój powikłań. Ale wszystkie obecnie istniejące hepatoprotektory mogą jedynie chronić przed zniszczeniem istniejących hepatocytów, ale nie mogą przywrócić martwych komórek. Chociaż fakt ten nie jest powodem odrzucenia terapii. Ponadto naukowcy pracują nad stworzeniem leku, który może leczyć pacjentów z marskością wątroby.

Dieta na alkoholową marskość wątroby

Integralną częścią leczenia choroby jest dieta. Spełnienie niektórych zasad jest konieczne do życia. Wymagają zaniechania stosowania smażonych, tłustych i pikantnych potraw, które przyczynią się do rozwoju soków trawiennych i żółci. Po usunięciu takich dań z menu możliwe będzie zminimalizowanie agresywnego oddziaływania na chore organy.

Jednak dieta dla pacjentów z marskością wątroby nie wymaga ciągłego przyjmowania przetartych posiłków, konieczne jest mielenie tylko grubego włókna i żylastego mięsa. Chociaż w czasie zaostrzenia choroby, większość potraw wciąż musi doprowadzić do stanu czystości.

Konieczne będzie spożywanie co najmniej pięciu razy dziennie, maksymalna liczba kilokalorii dziennie to 2900. Objętość zużytej cieczy wynosi 1,5 litra.

Pod bezwzględnym zakazem są grzyby, buliony mięsne i rybne, konserwy mięsne i kiełbasy, tłuste produkty mleczne i pikantne sery, jajka na twardo, rośliny strączkowe. Nie zaleca się włączania białej kapusty, rzodkiewki, szczawiu, zieleni i cebuli, bakłażanów, kopru, pietruszki, ogórków, surowych jagód i owoców, a także soków w diecie.

Możesz jeść wegetariańskie zupy ze zbożami i makaronem. Przydatna owsianka i lekko wysuszony chleb, herbatniki. Jeśli chodzi o produkty mięsne, dozwolone są króliki, indyki, wołowina, chude ryby. Niskotłuszczowe produkty mleczne są dopuszczalne, sałatki warzywne można uzupełniać olejem roślinnym.

Toksyczna marskość wątroby

Toksyczna marskość wątroby jest ciężką postępującą chorobą, w której zmienia się struktura wątroby: liczba komórek wątroby zmniejsza się, a ich strukturalne zmiany w układzie, zdrowe tkanki są stopniowo zastępowane przez blizny w miarę postępu choroby. Choroba zaczyna się wkrótce po długim lub nadmiernym wpływie na organizm toksycznych czynników genetyki. Każdego roku marskość powoduje śmierć około pięciuset tysięcy ludzi na całym świecie. Spośród przeciętnej populacji 15-30 osób na 100 000 mieszkańców, tę poważną chorobę można wykryć.

Etiologia

Szczególnym przypadkiem rozpoznania marskości wątroby o toksycznej etiologii jest alkoholowa marskość. Z drugiego imienia wynika najczęstsza przyczyna tej choroby. To nadmierny uporczywy wpływ alkoholu na wątrobę prowadzi do dysfunkcji, rozwoju zmian zwłóknieniowych, a następnie marskości.

Rzadziej, toksyczne leki, takie jak Biseptol, Paracetamol, Rimantadine i Citramon mogą prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby. Może to być równie częste stosowanie w małych dawkach, ale regularnie lub krótkoterminowo, ale w dużych dawkach. Ciężkie uszkodzenie wątroby wraz z wymianą tkanki bliznowatej powoduje stosowanie leków w leczeniu gruźlicy, parkinsonizmu.

W rozwoju toksycznej marskości może odgrywać rolę czynnik pokarmowy (wykorzystanie grzybów). Gdy trucizna muchomora i aspergillus wejdzie do organizmu, prawdopodobieństwo toksycznego zapalenia wątroby jest wysokie, co z kolei może prowadzić do marskości zwyrodnienia narządu.

Ogólnie należy podkreślić najczęstsze czynniki etiologiczne:

 • substancje toksyczne;
 • rośliny lecznicze, które zostały zebrane w obszarze niebezpiecznym dla środowiska;
 • alkoholizm;
 • współistniejąca choroba wątroby.

Klasyfikacja

Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICD-10 choroby wątroby mają kod "K00-K93". Bezpośrednia toksyczna marskość wątroby, o pochodzeniu alkoholowym, jest według ICD alkoholową chorobą wątroby (poza tym grupa ta obejmuje kilka innych chorób). Bezalkoholowa przyczyna marskości jest zaliczana do grupy "toksycznych uszkodzeń wątroby".

Istnieje klasyfikacja morfologiczna, zgodnie z którą:

 • duża marskość węzłów;
 • mała marskość węzła;
 • niepełna, przegralna postać marskości;
 • forma mieszana (występują oznaki innych form).

Ważnym wskaźnikiem oceny ciężkości utraty czynności wątroby jest klasyfikacja Child-Pugh. Został zatwierdzony przez międzynarodowy kongres hepatologów jako najwygodniejszy z punktu widzenia praktyki klinicznej. W tej klasyfikacji oceniane są następujące wskaźniki:

 • obecność / brak wodobrzusza;
 • obecność / brak encefalopatii;
 • poziom bilirubiny;
 • albumina osocza;
 • pojawienie się osoby (stopień otłuszczenia).

Po dokonaniu oceny wszystkich tych parametrów, z których każdy szacowany jest od 1 do 3 punktów, sumuje się je: 5-6 punktów to klasa A; 7-9 punktów - klasa B; 10-15 punktów - klasa C.

Symptomatologia

Toksyczno-alkoholowe uszkodzenie wątroby jest poważną chorobą, która postępuje w sposób ciągły. Im szybciej rozpocznie się leczenie, tym dłużej będzie można opóźnić początek stadium końcowego.

W rozwoju i objawach marskość wątroby niewiele różni się od marskości innego pochodzenia. Podstępność choroby polega na tym, że wątroba może "milczeć" przez bardzo długi czas, a następnie, na późniejszych etapach, w fazie dekompensacji, pojawia się główny obraz kliniczny.

Początkowo pacjenci nie mają dolegliwości i nie ma konkretnych objawów. Takie objawy można zaobserwować:

 • ogólne osłabienie;
 • zwiększone zmęczenie bez wyraźnego powodu;
 • zaburzenia snu;
 • uczucie ciężkości w prawym podżebrzu;
 • nudności, wymioty możliwe;
 • drastyczna utrata wagi.

Stopniowo skóra traci elastyczność, staje się sucha (jako jeden z przejawów niewydolności syntetycznej funkcji wątroby). Jego odcień zmienia się wraz z pojawieniem się zażółcenia, twardówka staje się żółta. Często pojawia się łagodna skóra swędząca. Temperatura ciała może wzrosnąć w przypadku niskiego stopnia (do 38 stopni). Typowym objawem jest zapach oddechowy "wątrobowy". Podczas badania zewnętrznego można znaleźć dłonie wątroby (czerwone dłonie w okolicy kciuka i małego palca) oraz gwiazdy naczyniowe na ciele pacjenta.

Po pewnym czasie rozpoczyna się dekompensacja marskości. Niewydolność wątroby objawia się w pełni sił przez szereg objawów, takich jak:

 • zwiększenie objętości jamy brzusznej z powodu pojawienia się tam płynu. Może osiągnąć różny stopień nasilenia;
 • rozszerzenie sieci żył odpiszczelowych na przedniej ścianie jamy brzusznej za pomocą tak zwanej "głowy meduzy";
 • możliwe krwawienie z żył przełyku, odbytnicy, żołądka z powodu zwiększonego ciśnienia w żyle wrotnej;
 • dochodzi do encefalopatii wątrobowej (utrata pamięci, aż do progresji do śpiączki wątrobowej) - tak objawia się upośledzona funkcja odtruwania wątroby;
 • naczyniowa kruchość i krwawienie z dziąseł, krwawienie z nosa wzrasta, krew nie zatrzymuje się przez długi czas po wstrzyknięciu, siniaki pozostają przy niewielkich udarach - cierpi syntetyczna funkcja wątroby i w rezultacie układ krzepnięcia krwi. U kobiet możliwe jest wydłużenie cyklu miesiączkowego i ich obfitość.

Należy zauważyć, że nawet zmniejszenie nasilenia objawów nie oznacza, że ​​proces patologiczny przestał się rozwijać. Jednocześnie należy rozumieć, że obraz kliniczny może wskazywać na inne choroby, dlatego należy szukać pomocy medycznej.

Diagnostyka

Diagnoza nie różni się zbytnio od innych typów marskości. Obejmuje:

 • historia choroby (stosunek pacjenta do alkoholu jest starannie doprecyzowany, wziął leki, tolerował toksyczne zapalenie wątroby, pracował w niebezpiecznych produkcjach);
 • dane dotyczące badania i badania klinicznego pacjenta;
 • parametry laboratoryjne (analiza kliniczna krwi, moczu, testy wątrobowe, proteogram, koagulogram);
 • dane instrumentalne (ultradźwięki narządów jamy brzusznej, CT);
 • biopsja wątroby wątroby.

Dokładna diagnoza i prawidłowe leczenie są przepisywane wyłącznie przez lekarza, w oparciu o wskaźniki kliniczne i wyniki badań pacjenta.

Leczenie

Niestety ta dolegliwość jest nieodwracalnym patologicznym procesem, a leczenie ma na celu jedynie zmniejszenie szybkości jej rozwoju. Oto główne kierunki leczenia toksycznego uszkodzenia wątroby:

 • eliminacja czynnika niszczącego wątrobę, w przeciwnym razie leczenie nie przyniesie żadnych rezultatów. Oznacza to odmowę alkoholu, zaprzestanie zażywania narkotyków i odmowę pracy w niebezpiecznych branżach;
 • dietetyczne jedzenie, które jest przepisywane przez lekarza. Musi być odpowiedni pod względem spożycia kalorycznego oraz zawartości białka i witamin. Jeśli pacjent ma zjawisko słabego trawienia tłuszczu (obfity stolec "tłuszczowy") - powinien być ograniczony;
 • Hepatoprotektory mogą być stosowane w celu spowolnienia bliznowacenia wątroby. Laktulozę przepisuje się pacjentom z objawami encefalopatii;
 • Kiedy pojawia się krwawienie, leczenie polega na przetoczeniu świeżo mrożonego osocza i chirurgicznym zatrzymaniu krwawienia.

Powtarzamy, że leczenie zachowawcze ogranicza jedynie tempo rozwoju choroby. Jedynym sposobem leczenia marskości o dowolnej etiologii jest przeszczepienie wątroby. Zwiększa 5-letnie przeżycie o 75%.

Prognoza

Terapia jest najskuteczniejsza tylko wtedy, gdy choroba jest diagnozowana na wczesnym etapie rozwoju. Ponieważ jest to nieodwracalny proces patologiczny, życie pacjenta można wydłużyć tylko wtedy, gdy przeszczepi się narząd. Zapobieganie jako takie nie istnieje. Konieczne jest jedynie przestrzeganie właściwego odżywiania i prowadzenie zdrowego trybu życia.


Więcej Artykułów O Wątrobę

Marskość

Najlepsze przepisy na leczenie wątroby owsa

Doskonałą rośliną zbożową jest owies. Ktoś może pamiętać, że w dzieciństwie nie lubił owsianki. I okazuje się to na próżno. W Anglii owsianka od dawna jest standardowym śniadaniem.
Marskość

Jak leczyć ból wątroby w domu

Jeśli osoba została zbadana i jest pewna, że ​​ma ból wątroby, lekarz przepisze przebieg leczenia. Nie można szybko pozbyć się tego objawu. Ból będzie się zmniejszał wraz ze spadkiem aktywności procesu.